Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet237/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   233   234   235   236   237   238   239   240   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

TATAR, N., KORKMAZ, H., ŞAŞMAZ ÖREN F.(2007). Araştırmaya Dayalı FenLaboratuvarlarında Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmede Etkili Araçlar: Veeve I Diyagramları. İlköğretim Online, 6(1), 76-92 / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

THOMAS, J.W. (2000). A Review Of Research On Project-Based Learning.16.10.2012 from http://www.bie.org/index.php/site/RE/pbl_research/29 / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

ASKOOL, S.S. ve NAKATA, K., (2010): “Scoping Study to Identify FactorsInfluencing the Acceptance of Social CRM”, Proceedings of the 2010 IEEEICMIT, 1055-1060 / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

BAİRD, Carolyn Heller ve PARASNİS, Gautam, (2011): “From Social Media to SocialCRM: What Customers Want- The First in a Two-Part Series”, IBM Institute forBusiness Value, IBM Global Business Services: Executive Report, 1-18 / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

BİLGE, F. Atıl, (2004: “Küresel Rekabet Ortamında Rekabet Üstü Olabilmek İçin Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejileri”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

BRYMAN, Alan; DUNCAN, Cramer, (1997): Quantitative Data Analysis with SPSS for Windows, Routledege, NewYork / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

BURNS, K. S., (2008): "A Historical Examination of The Development of Social Media and Its Application to The Public Relations Industry," in 2008 ICA Preconference Montreal, Quebec, Canada / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

DEMİR, Filiz Otay ve KIRDAR, Yalçın, (2009): “Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM”, Review of Social, Economic & Business Studies, 7(8), 293-308 / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

GREENBERG, P., (2009): CRM at the Speed of Light: Social CRM Strategies, Tools, and Techniques for Engaging Your Customers, McGraw-Hill Osborne Media, USA / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

KIRIM, Arman, (2001): Strateji ve Birebir Pazarlama CRM, Sistem Yayıncılık, İstanbul / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

KOTLER, Philip,(2010): Pazarlama 3.0 (ürün, müşteri, insan ruhu), Optimist Yayım Dağıtım, Çev. Kıvanç Dündar, İstanbul / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

MOHAN, Subaji, CHOİ, Eunmi ve DUGHİ, Min, (2008): “Conceptual Modeling of Enterprise Application System Using Social Networking and Web 2.0 “Social CRM System”, International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology, 237-244 / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

NAKİP, Mahir, (2004): Pazarlama Araştırmalarına Giriş (SPSS Destekli), Seçkin Yayıncılık, Ankara / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

SÖZTUTAR, Tuğçe Büşra, (2010): Pazarlamada Müşteri ilişkileri Yönetimi ve Gıda Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

YERELİ, Ayşe N., (2001): “Yönetim ve Ekonomi”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7(1), 2001, 10-20 / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

www.inspark.com/tag/musteri-iliskileri-yonetimi/15.02.2012 / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

blog.reklam.com.tr/internet, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

blog.moreclick.com/2010/sosyal-musteri-iliskileri-yonetimi-nedir?/ 01.07.2011 / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

www.parmaksız.com/sosyalcrm nedir? /01.07.2011 / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

www.ibm.com/tr/gbs/social-crm.html/ ca=social crm/ Sosyal Medyadan Sosyal müşteri ilişkileri yönetimine/Müşteriler ne ister?/01.07.2001 / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

www.m-gen.biz/detay.asp?id=1628/Müşteri ilişkileri Yönetimi'nden Sosyal İletişim Merkezi'ne/22.02.2012 / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

Müşteri İlişkileri Yönetimi: Crm Altyapısının Oluşturulması: Yöneticiler İçin Yol Haritası, www.teknoturk.org/ docking/yazılar/tt000107-yazi.htm/ 22.02.2010 / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

www.yenimedya.com./2011/10/26/sosyal tüketici / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

www.kreatifdesign.com/sosyal-medya-pazarlama.aspx/Sosyal medya pazarlama nedir?/23.03.2012.Cone Business in Social Media Study, 2008 / YÜCEL, Nurcan (2013), Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Yeni Bir Anlayış: Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi / The Customer Relatıonshıp Management In The A New Understandıng: Socıal Customer Relatıonshıp Management, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1641-1656, January 2013, Fransa.

ACAD, M.Bahaddin ve Ebru Demir (2007); “İlköğretim Programlarındaki Alternatif Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri,” I.Ulusal İlköğretim Kongresi, 15–17 Kasım, Ankara / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

AYDIN, F. (2005). Öğretmenlerin Alternatif Ölçme Değerlendirme KonusundakiDüşünceleri ve Uyguladıkları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

BAKİ, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılık / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

BEKÇİ, N. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme Yöntemlerini Kullanma Yeterliklerinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

BULUT, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

CHENG, H. M. (2006). Junior Secondary Science Teachers' Understanding andPractice of Alternative Assessment in Hong Kong: Implications for TeacherProfessional Development. Canadian Journal of Science, Mathematics andTechnology Education, 6,3 / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

CORCONAN, A. C., DERSHİMER, L. E. & TİCKHENOR S. M., (2004). A Teacher’s Guide to Alternative Assessment, Taking The First Steps, The Clearing HouseMay- June 2004 / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

ÇAKIR, İ. ve ÇİMER, O. S. (2007). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Konusundaki Yeterlilikleri ve Uygulamada Karşılaşılan Problemler. I. Ulusal İlköğretim Kongresi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

ÇALIK, S. (2007). “Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma”, E. Erginer (Edit.), XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt 2:323-330, Ankara: Detay Yayıncılık / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

ERDEMİR, A. Z. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Etkin Kullanabilme Yeterliklerinin Araştırılması Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

FORGASZ, H. J. (1991). Gender, pre-service teachers and assessment of pupil work. Research in Science Education, 21(1), 113-122 / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

GÖMLEKSİZ, Mehmet Nuri ve Ayşe Ülkü Kan (2007); “Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Yeni İlköğretim Programındaki Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerini Tanıma Düzeylerine İlişkin Görüşleri,” I.Ulusal İlköğretim Kongresi, 15-17 Kasım, Ankara / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

OKUR, M., (2008). 4 ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

YAMAN, S., (2011). Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course. Elementary Education Online, 10(1), 244-256 / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

YAYLA, R.,G. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin tecrübeleriyle alternatifölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öz yeterlilikleri arasındakiilişki. 2nd International Conference on New Trends in Education and TheirImplications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık / KOLOMUÇ, Ali; AÇIŞLI, Sibel (2013), Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Bakış Açıları / Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1657-1667, January 2013, Fransa.

ALLEN, Lori A. (2009). “Martyr Bodies in the Media: Human Rights, Aesthetics, and the Politics of Immediation in the Palestinian Intifada”. American Ethnologist. 36 (1): 161-180 / CERECİ, Sedat (2013), Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu / Functıon Of Medıa: Matter Of Delayıng Of Realıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1-12, February 2013, Fransa.

ALTHEIDE, David L. (1984). “Media Hegemony: A Failure of Perspective”. The Public Opinion Quarterly. 48 (2): 476-490 / CERECİ, Sedat (2013), Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu / Functıon Of Medıa: Matter Of Delayıng Of Realıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1-12, February 2013, Fransa.

BARABAS, Jason ve JERĠT, Jennifer (2009). “Estimating the Causal Effects of Media Coverage on Policy-Specific Knowledge”. American Journal of Political Science. 53 (1): 73-89 / CERECİ, Sedat (2013), Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu / Functıon Of Medıa: Matter Of Delayıng Of Realıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1-12, February 2013, Fransa.

BARBER, Jennifer s. Ve AXİNN, William G. (2004). “New Ideas and Fertillity Limitation: The Role of Mass Media”. Journal of Marriage and Family. 66 (5): 1180-1200 / CERECİ, Sedat (2013), Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu / Functıon Of Medıa: Matter Of Delayıng Of Realıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1-12, February 2013, Fransa.

BERTRAND, Claude-Jean (1978). “The Media and the Dream: The Progressive Rides Again”. Revue Française D’etudes Americaines. 6: 195-210 / CERECİ, Sedat (2013), Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu / Functıon Of Medıa: Matter Of Delayıng Of Realıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1-12, February 2013, Fransa.

CHRİSTOPHER, A. Cooper (2002). “Media Tactics in the Stage Legislature”. State Politics & Policy Quarterly. 2 (4): 353-371 / CERECİ, Sedat (2013), Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu / Functıon Of Medıa: Matter Of Delayıng Of Realıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 2, p. 1-12, February 2013, Fransa.

COULDRY, Nick ve MARKHAM, Tim (2006). “Public Connection through Media Consumption: Between Oversocialization and De-Socialization?”. Annals of the American Academy of Political and Social Science. 608: 251-269 / CERECİ, Sedat (2013), Medyanın İşlevi: Gerçeklerin Ötelenmesi Sorunu / Functıon Of Medıa: Matter Of Delayıng Of Realıtıes,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   233   234   235   236   237   238   239   240   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik