Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet236/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   232   233   234   235   236   237   238   239   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

TÜKEN, G. (2010). Kentlerde ve kırsal kesimde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançlarının belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

UYSAL, E. (2010). Bir modelleme çalışması: ilköğretim öğrencilerinin epistemolojik inançları, öğrenme ortamları ile ilgili algıları, öğrenme yaklaşımları ve fen başarıları arasındaki ilişkiler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

ÜNAL ÇOBAN, G. ve ERGİN, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerini belirleme ölçeği, İlköğretim Online, 7(3), 706-716 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

YILMAZ, K. (2007). Öğrencilerin epistemolojik ve matematik problemi çözümlerine yönelik inançlarının problem çözme sürecine etkisinin araştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

YILMAZ, K., ALTINKURT, Y. ve ÇOKLUK, Ö. (2011). Eğitim inançları ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 335-350 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

YURDAKUL, B. (2007). Eğitimde yeni yönelimler, Ö. Demirel (Ed.), Yapılandırmacılık, (s.39-65), Ankara, Pegem A Yayıncılık / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

AKBOSTANCI, E., TÜRÜT-AŞIK, S. ve TUN., İ. (2009). ‘‘The Relationship Between Income and Environment in Turkey: Is There An Environmental Kuznets Curve?’’. Energy Policy. 37(3): 861-867 / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

ANTWEİLER, W., COPELAND, B.R. ve TAYLOR, M.S. (2001). ‘‘Is Free Trade Good for the Environment?’’. The American Economic Review. 91(4): 877-908 / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

BAŞAR, S. ve TEMURLENK, M. S. (2007). ‘‘Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi: Türkiye Uygulaması’’. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 21(1):1-12 / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

BERTİNELLİ, T. ve STROBL, E. (2005). ‘‘The Environmental Kuznets Curve Semi-Parametrically Revisited’’. Economics Letters. 88(3), 350–357. / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

COLE, M.A. ve ELLİOTT, R.J.R. (2003). ‘‘Determining the Trade-Environment Composition effect: the role of capital, labor and environmental regulations’’. Journal of Environmental Economics and Management. 46(2003): 363-383 / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

COPELAND, B.R. ve TAYLOR, M.S. (2005). ‘‘Free Trade and global Warming: A Trade Theory view of the Kyoto Protoko’’. Journal of Environmental Economics and Management. 49(2005): 205-234 / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

DE BRUYN, S. M., VAN DEN BERGH, J. C. J. M, ve Opschoor, J. B. (1998). ‘‘Economic Growth and Emissions: Reconsidering the Empirical Basis of Environmental Kuznets Curves’’. Ecological Economics, 25(2): 161-175 / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

FOCACCİ, A. (2003). ‘‘Empirical Evidence in the Analysis of the Environmental and Energy Policies of a Series of Industrialised Nations, during the Period 1960–1997, using widely Employed Macroeconomic Indicators’’. Energy Policy. 31(4): 333-352 / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

FOTROS, M.H. ve MAABOUDİ, R. (2010). ‘‘The Impact of Trade Openness on CO2 Emissions in Iran, 1971-2005’’. https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/ download/5112.pdf (10.06.2012) / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

HE, J. ve RİCHARD, P. (2010). ‘‘Environmental Kuznets Curve for CO2 in Canada’’. Ecological Economics. 69(5): 1083-1093 / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

MANAGİ, S., HİBİKİ, A. ve TSURUMİ, T. (2011). ‘‘Does Trade Liberalization Reduce Pollution Emissions’’. RIETI. http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/08e013.pdf / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

RİCHMOND, A. K. ve KAUFMANN, R. K. (2006). ‘‘Is there a Turning Point in the Relationship between Income and Energy Use and/or Carbon Emissions?’’, Ecological Economics. 56(2): 176– 189 / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

ROBERTS, J. T. ve GRİMES, P. E. (1997). ‘‘Carbon Intensity and Economic Development 1962-91: A Brief Exploration of the Environmental Kuznets Curve’’. World Development. 25(2): 191-8 / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

SAYILGAN, G. ve SÜSLÜ, C. (2011). ‘‘Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme’’. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar. 5(1): 73-96 / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

IEA. (2012). Statistics. http://data.iea.org/ieastore/statslisting.asp (10.04.2012) / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

International Monetary Fund. World Economics Outlook Database, October. Accessed on October 15, 2012 / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

Penn World Table 7.1. http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt70/pwt70_form.php (10.03.2012) / YILDIRIM, Bayram (2013), Ticari Açıklık Ve Co2 Emisyonu: Karşılaştırmalı Ülke Analizi / Trade Openness And Clımate Change: Cross-Country Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1611-1621, February 2013, Fransa.

ANAGÜN, Ş.S., YAŞAR, Ş. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 8(3), 843-865 / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

ANGO, M.L. (2002). Mastery of Science Process Skills and Their Effective Use in the Teaching of Science: An Educology of Science Education in the Nigerian Context. International Journal of Educology, Vol 16, No 1, s. 11-30 / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

ARSLAN, A., TERTEMİZ, N. (2004). İlköğretimde Bilimsel Becerilerin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4) 16.10.2012 from www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2004_cilt2/sayi_4/479-492.pdf / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

BAHADIR, H. (2007). Bilimsel Yöntem Sürecine Dayalı İlköğretim Fen Eğitiminin Bilimsel Süreç Becerilerine, Tutumuna, Başarıya ve Kalıcılığına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

BENSALEM, D. (2010). En Quoi La Pédagogie de Projet Permet-Elle de Donner du Sens à L’enseignement du Français?. Synergies Algérie, N° 9, s. 75-82 / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

BOZDOĞAN, A.E., TAŞDEMİR, A., DEMİRBAŞ, M. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Etkisi. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:7, Sayı:11, s.23-26 / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. 15. Baskı. Ankara: Pegem Akademi / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

CAN, B., ŞAHİN PEKMEZ, E. (2010). Bilimin Doğası Etkinliklerinin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesindeki Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, s. 113-123 / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

ÇETİN, O., HAMURCU, H. ve GÜNAY, Y. (2001). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Deney Yapma Etkinliği. Laboratuvar Kullanımı ve Güvenliğine Yönelik Öğrenci Tutumları. İstanbul: Maltepe Üniversitesi, Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.91-99 / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

GERMANN, J. P., ARAM, R. & BURKE, G. (1996). Identifiying patterns andrelationships among the responses of seventh grade students to the scienceprocess skills of designing experiments. Journal of Research in Science Teaching.33 (1), 79–99. from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291098 2736%28199601%2933:1%3C79::AID-TEA5%3E3.0.CO;2-M/pdf(07.12.2012) YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

KAPTAN, F., KorKmaz, H. (2001). Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20: 185 -192 / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

KAPTAN, F., KORKMAZ, H. (2002). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Hizmet Öncesi Fen Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri ve Öz Yeterlik İnançDüzeylerine Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi KongresiBildiriler Kitapçığı, 16-18 Eylül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

KORKMAZ, H., KAPTAN, F. (2001). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı ÖğrenmeYaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20: 193 – 200 / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

LİND, K.K. (1999). Science in early childhood: Developing and acquiring fundamental concepts and skills. In American Association for the Advancement of Science (AAAS). Dialogue on early childhood science, mathematics, and technology education. Washington, DC: AAAS, 06.03.2011 from http://www.project2061.org/publications/earlychild/online/experience/ lind.htm / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

MEB. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7, 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

PERRENOUD, P. (2002). Apprendre à l’école à travers des projets : pourquoi? Comment ?. In Éducateur, n° 14, s. 6-11 / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

ŞAHİN, F.,GÜVEN, İ., YURDATAPAN, M. (2011). Proje Tabanlı Eğitim Uygulamalarının Okul Öncesi Çocuklarında Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı: 33, Sayfa: 157-176 / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

TAN, M., TEMİZ, B.K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:13, s.89-101 / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1623-1640, January 2013, Fransa.

TAŞAR, M. F., TEMİZ, B. K., & TAN, M. (2002). İlköğretim fen öğretim programındahedeflenen öğrenci kazanımlarının bilimsel süreç becerilerine göre sınıflandırılması. 5. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi kongresinde sunulmuş bildiri. ODTU, Ankara, Eylül. from http://w3.gazi.edu.tr/~mftasar/(07.12.2012) / YURDATAPAN, Mehtap; GÜVEN, İlknur; ŞAHİN, Fatma (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / The Effect Of Project-Based Educatıon In Scıence And Technology Lesson On The Scıentıfıc Process Skılls Of 4th Grade Elementary Pupıls,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   232   233   234   235   236   237   238   239   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik