Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet235/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   231   232   233   234   235   236   237   238   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

YEŞİL, R. (2008). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi öğretimde sorulardan yararlanma yeterlikleri (Kırşehir Örneği), Milli Eğitim Dergisi. 180, 105-122 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

YEŞİL, R. (2008b). Sosyal bilgiler aday öğretmenlerinin sınıf içi öğretimde sorulardan yararlanma yeterlikleri (AEÜ Eğitim Fakültesi Örneği), AEÜ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3), 161-174 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

YEŞİL, R. (2008c). Sosyal bilgi alanı olarak tarih eğitiminde soru sorma temelli öğrenme, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 345-351, Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi (14-16 Mayıs 2008) / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

ACAT, M. B., TÜKEN, G. ve KARADAĞ, E. (2010). Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının İncelenmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 67-89 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

AK, B. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ş. Kalaycı (Ed.)

Hipotez Testi (ss. 63-69), Ankara, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

AKSAN, N. ve SÖZER, M. A. (2007). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 31-50 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

ANTALYALI, Ö. L. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ş. Kalaycı (Ed.) Varyans analizi (ss. 130-183), Ankara, Asil Yayın Dağ. Ltd. Şti / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

AYPAY, A. (2011). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1-15 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

AYVACI, H. Ş. ve ER NAS, S. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel bilginin epistemolojik yapısı hakkındaki temel bilgilerini belirlemeye yönelik

bir çalışma, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 691-704 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

BACANLI KURT, C. (2010). Öğretmenlerin epistemolojik inançları ve değişime direnmetutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

BALCI, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler, Ankara, Pegem A Yayıncılık / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

BAŞÇİFTÇİ, F., GÜLEÇ, N., AKDOĞAN, T. ve KOÇ, Z. (2011). Öğretmen adaylarının değer tercihleri ile epistemolojik inançlarının incelenmesi, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2729 April, 2011 AntalyaTurkey / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

BOZ, Y., AYDEMİR, M. ve AYDEMİR, N. (2011). Türkiye’deki 4, 6 ve 8. Sınıf ilköğretim öğrencilerinin epistemolojik inançları, İlköğretim Online, 10(3), 1191-

1201 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara, Pegem A Yayıncılık / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

DEMİR, Ö. (2009). Bilişsel koçluk yöntemiyle öğretilen bilişsel farkındalık stratejilerinin altıncı sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin epistemolojik inançlarına, bilişsel farkındalık becerilerine, akademik başarılarına ve bunların kalıcılıklarına etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

DEMİR, Ö. ve DOĞANAY, A. (2007). Sosyal bilgiler dersinde bilişsel koçluk yoluyla öğretilen bilişsel farkındalık stratejilerinin epistemolojik inançlara ve kalıcılığa etkisi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(37), 54-68 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

DEMİREL, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme, Ankara, Pegem A Yayıncılık / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

DEMİRGİL, H. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ş. Kalaycı (Ed.) Parametrik olmayan hipotez testleri (ss. 83-112), Ankara, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

DERYAKULU, D. (2004). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2004, (38), 230–249 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

DERYAKULU, D. ve BIKMAZ, F. H. (2003). Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeğiningeçerlik ve güvenirlik çalışması, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 243-257 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

DERYAKULU, D. ve BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2003). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türünegöre epistemolojik inançların karşılaştırılması, Eğitim Araştırmaları, 5(18), 57-70 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

ELDER, A. D. (1999). An exploration of fifth-grade students’ epistemological beliefs in science and an investigation of their relation to science learning, Unpublished PhD Thesis, University of Michigan / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

EROĞLU, S., E. ve GÜVEN, K. (2006) Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 295-312 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

EROĞLU, S. E. (2004). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

GÜROL, A., ALTUNBAŞ, S. ve KARAASLAN, N. (2010). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma, e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1395-1404 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

HACIÖMEROĞLU, G. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel problemçözmeye ilişkin inançlarını yordamada epistemolojik inançlarının incelenmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 206-220 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

IZGAR, H. ve DİLMAÇ, B. (2008). Yönetici adayı öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ve epistemolojik inançlarının incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, (20), 437-446 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

KAPLAN, A. Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inanışlarınınokul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasındaki yansımaları: Durum çalışması,Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim BilimleriEnstitüsü / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

KARASAR, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

KARHAN, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojikinançlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

KÜÇÜK, M. (2006). Bilimin doğasını ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine öğretmeye yönelik bir çalışma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

MERAL, M. ve ÇOLAK, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2009), 129-146 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

OĞUZ, A. (2008). Investigation of Turkish trainee teachers’ epistemological beliefs, Social Behavior And Personality, 36(3), 709-720 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

OKSAL, A., ŞENSEKERCİ, E. ve BİLGİN, A. (2007). Öğretmen adaylarının yaşam teorilerini oluşturan merkezi epistemolojik inançlarının belirlenmesi, İlköğretim Online, 6(3), 411-421 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

OKSAL, A., ŞENŞEKERCİ, E. ve BİLGİN, A. (2006). Merkezi epistemolojik inançlar ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIX(2), 371-381 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

ÖNEN, E. (2007). Gruplar arası karşılaştırmalarda ölçme değişmezliğinin incelenmesi: epistemolojik inançlar envanteri üzerine bir çalışma, Ege Eğitim Dergisi, 8(2), 87–110 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

ÖZKAN, Ş. ve TEKKAYA, C. (2011). Epistemolojik inançlar cinsiyete ve sosyoekonomik statüye göre nasıl değişmektedir? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (41), 339-348 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

ÖZLEM, D. (1995). Felsefe ve doğa bilimleri, İzmir, İzmir Kitaplığı / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

SADIÇ, A., ÇAM, A. ve TOPÇU, M. S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin epistemolojik inançlarının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre incelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

SÖNMEZ, V. (2009). Eğitim felsefesi, Ankara, Anı Yayıncılık / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

ŞENGÜL TURGUT, G. (2007). Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretimin lise fizik öğrencilerinin epistemolojik inanışlarına etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

ŞULE, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin fen başarıları ile ilgili bir modelleme çalışması: epistemolojik inançlar, öğrenme yaklaşımları ve öz-düzenleme becerileri arasındaki ilişkiler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

TAVŞANCIL, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, Ankara, Nobel Yayınları / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

TERZİ, A. R. (2005) Üniversite öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları üzerine bir araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 315-330 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

TERZİ, A. R., ÇETİN, G. ve ESER, H. (2012). The relationship between undergraduate students’ locus of control and epistemological beliefs, Educational Research, 3(1), 30-39 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

TEZCİ, E. ve UYSAL, A. (2004). Eğitim teknolojisinin gelişimine epistemolojik yaklaşımların etkisi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2), 158-164 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

TOZLU, N. (2003). Eğitim felsefesi, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013, Fransa.

TSAİ, C. C. (2000). The effects of STS-oriented instruction on female tenth graders’ cognitive structure outcomes and the role of student scientific epistemological beliefs, International Journal of Science Education, 22(10), 1099-1115 / YEŞİLYURT, Etem (2013), İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları / Scıentıfıc Epıstemologıcal Belıefs Of Prımary School Students,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   231   232   233   234   235   236   237   238   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik