Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet234/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

ERUZ F., Konuşan Maden, Tombak ve Gümüş Madeni Eserler Koleksiyonu, Yapı Kredi Koleksiyonları 4, İstanbul 1993 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

FERRAZZOLI A.F., “Byzantine Small Finds from Elaiussa Sebaste”, (Eds.: B.B.Arslan- A.Ricci), Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, Byzas 15, (Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts İstanbul), İstanbul 2012, pp.289-307 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

GAITZSCH W., Eısenfunde Aus Pergamon Geräte, Werkzeuge Und Waffen, Pergamenısche Forschungen Band 14, Berlin-New York 2005 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

İBN BİBİ, (El-Hüseyin B.Muhammed b.Ali El-Ca’feri Er-Rugadi), El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l- Ala’iye (Selçuk-nâme), (Haz.M.Öztürk), C.II, Ankara 1996 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

KONTOGIANNIS N.D. –ARVANTI S.I., “Placing, Contexts in a Context: Minor Objects from Medieval Andros”, (Eds.: B.B.Arslan-A.Ricci), Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, Byzas 15, (Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts İstanbul), İstanbul 2012, pp.249-261 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

KUBAN K., “Anadolu'da Selçuklu Tarzı Yaşam: Evler, İnsanlar, Eşyalar”, Alâeddin’in Lambası: Anadolu’da Selçuklu Çağı ve Alaêddin Keykubad, İstanbul 2001, s.78- 114 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

McNICOLL, A., Taşkun Kale, Keban Rescue Excavations Eastern Anatolia, BAR, Ankara 1983 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

MITCHELL, S., Aşvan Kale, Keban Rescue Excavations Eastern Anatolia, I.The Hellenistic, Roman and Islamic Sites, BAR, Ankara 1980 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

ÖDEKAN A.-AKYÜREK E., “Kalanlar” 12 ve 13.Yüzyıllarda Türkiye ve Bizans “The Remnants 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey”, İstanbul 2007 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

ÖZGÜÇ N., Samsat, Sümeysat, Samosata, Kumaha, Hahha, Hahhum, Bir Başkent ve Kalenin Uzun Yaşamının 6000 Yıllık Döneminden Kesitler, Ankara 2009 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

PÜLZ Andrea M., “Byzantinische Kleinfunde und Trachbestandteile aus Ephesos”, (Eds.: B.B.Arslan-A.Ricci), Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, Byzas 15, (Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts İstanbul), İstanbul 2012, pp.213-222 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

WALDBAUM, J.C., Metalwork From Sardis; The Finds Through 1974, London, 1983 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

WESTPHALEN S., “Kleinfunde aus der Basilikagrabung am Kalekapı in Marmara Ereğlisi (Herakleia Perinthos)”, (Eds.: B.B.Arslan-A.Ricci), Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, Byzas 15, (Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts İstanbul), İstanbul 2012, pp.127-135 / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

YILMAZ, H., VKV Sadberk Hanım Müzesi Bizans Dönemi Eserleri, İstanbul Ünv., Sosyal Bilimler Enst., Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1991. http://www.guzelhobiler.com/koleksiyonculuk/antika koleksiyonculuk/antikagumus- yuzuk/ / YAVAŞ, Alptekin (2013), Kubad-Abad Sarayı Kazılarında Bulunan Ziynet Eşyaları / (Jewellery Found In Excavatıons Of Kubad-Abad Palace), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1543-1566, January 2013, Fransa.

AÇIKGÖZ, K. Ü. (2004). Aktif öğrenme. 6. baskı. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

AKBULUT, T. (1999). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin soru sorma becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, , Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri

Anabilim Dalı / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

AARTHUR, C. G. & NATALIE, K. P. (1994). Question asking during tutoring . American Educational Research Journal, Vol. 31, No. 1 (Spring), pp. 104-137 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

BERCİ, M.E. & GRIFFITH, B. (2005). What does it mean to question? Interchange, 36(4), 405-430 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

CHIN, C. (2004).Questioning students in ways that encourage thinking. Teaching Science I, V.50, No 4 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

CHOWEN, B.W. (2005). Teaching historical thinking: What happened in a secondary school world history classroom? (Doctor of Philosophy Thesis), Austin: The University of Texas. UMI Microform 3203515, ProQuest İnformation and Learning Company / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

EISENBERG, E. (2005). Looking for Zalman: Making historical scholarship visible to undergraduates, The History Teacher, 38(3), 325-340 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

ERDEN, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yay / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

FİLİZ, S.B. (2002). Soru-cevap yöntemine ilişkin öğretimin öğretmenlerin soru sorma düzeyi ve tekniklerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

GOOD, T.L. & BROPHY, J.E. (200). Looking in classroom. New York: Longman, 2000 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

HARDING, J.C.(1999). Teachers’ conceptions of history education: A Phenomenographic inquiry. Unpublished Doctor of Philosophy Thesis. The University of British Columbia, UMI Microform 800-521-0600. The Universty of British Columbia Bell & Howell Information and Learning / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

HOVER, S.V., HICKS, D. & IRWIN, W. (2007).Beginning teachers thinking historically?”, International Journal of Social Education, 22 (1), 85-114 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

KAUCHAK, D.P. & EGGEN P. D. (1998). Learning and teaching: Research based method. Boston: A Viacom Company 160 Gould Street Needham Heights / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

KELLER, J. & BURKMAN, E. (1993). Motivation principles: Fleming, M., Levis, W., H. (Ed.) Instructional message desing. 2th ed. New Jersey: Educational Technology Publications Englewood Cliffs / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

KORAY, Ö., ALTUNÇEKİÇ, A. ve YAMAN, S. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının soru sorma becerilerinin Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1). Avaliable http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr/makale/sayi17.html (15.03.2009) / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

MACKAY, I. (1997). Soru sorma sanatı. (Çev.: Aksu Bora ve Onur Cankoçak). Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri Ltd.Şti / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

MAYER, R., E (1999). Designing instruction for constructivist learning, Reigeluth,C., M (ed). Instructional-design Theories And Models. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publisher / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

MILLER, G.R. (2007). Engaging diverse learners in historical thinking. Unpublished Doctor of Philosophy Thesis. Boston: Lynch Graduate School of Education, UMI Microform 3268509 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

MORGAN, N. & SAXTON, J. (1994). Asking better questions: Models, techniques and classroom activities for engaging students in teaching. Markham, Ontario: Pembroke Publishers / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

MUCHER, S. (2007). Building a culture of evidence through professional

development. The History Teacher., 40 (2), 265-273 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

OĞUZKAN, F. (1989). Orta dereceli okullarda öğretim (Amaç, ilke, yöntem ve teknikler). Ankara: Emel Matbaacılık / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

ÖZDEN, Y.(1997). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Önder Matbaacılık / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

ÖZERBAŞ, M., A. (2007). Yapılandırmacı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5(4), 609-635 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

POSTMAN, N. (1979). Teaching as a conserving activity. New York: Delacorte Press / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

RAGLAND, R.G. (2007). Changing secondary teachers’ views of teaching American history. The History Teacher, 40(2), 220-246 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

SENEMOĞLU, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: PegemA Yay / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

THACKER, J. (2007). A Study of a theme-based curriculum for secondary American history education. Unpublished Doctor of Education. Texas A. & M. University- Kingsville, UMI Microform 3274048, ProQuest İnformation and Learning Company / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

THOMAS, L.G., RICKY L.S., KATHLEEN, H.H. & HUGH, E. (1987). Student passivity: A study of question asking in K-12 classrooms. American Sociological Association. 60(3), 181-199 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

TYNER, K. (1996). Video in the classroom: A tool for reform. Arts Education Policy Review. 10632913, 96,1 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1567-1585, January 2013, Fransa.

VOGLER, K., E. (2005). Improve your verbal questioning. The Clearing House. 79(2), 98-103 / YEŞİL, Rüştü; KORKMAZ, Özgen (2013), Öğrenci Ve Öğretmen Sorularına Dayalı Farklı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi / The Impact Of Dıfferent Instructıonal Applıcatıons Based Upon Teacher And Student Questıons On Students’ Academıc Achıevement, ,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik