Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet232/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   228   229   230   231   232   233   234   235   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

BODNER, G.M. (1986). Constructivism: a theory of knowledge. Journal of Chemical Education, 63, 873-878 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

BOLL, D. J. (2002). The use of alternative assessments in the physical education classroom, Master Thesis, California State University, Fullerton / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

CENTURY, D. N. (2002). Alternative and traditional assessments: their comparative impact on students’ attitudes and science learning outcomes: an exploratory study, Doctoral Dissertation, Temple University, U.S.A / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

ÇEPNİ, S., AYDIN, A., & AYVACI, H. Ş. (2000, Eylül). Dört ve Beşinci Sınıflarda Fen Bilgisi Programındaki Fizik Kavramlarının Öğrenciler Tarafından Anlaşılma Düzeyleri, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

ÇEPNİ, S., GÖKDERE, M. & TAŞ, E. (2001). Mevcut Fen Bilgisi Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyum Bildiriler Kitabı, İstanbul, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Cilt 1, s. 356 -363 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

DENİZ, E. & KAPTAN, F. (2011) .Yapılandırmacı fen eğitiminde tamamlayıcı ölçme değerlendirme uygulamalarından performans temelli değerlendirmenin önemi. Karadeniz Dergisi, (9), 25-43 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

GAMOR, K. I. (2001). Moving virtually into reality: a comparison study of the effectiveness of traditional and alternative assessments of learning in a multisensory, fully immersive vr physics program. Doctoral Dissertation, George Mason University. USA / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

GÖÇER, A. (2008). Performans Göreviyle İlgili Sunum Çalışmalarının Konuşma ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesine Katkısı. 142, 7-17 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

GÖKDERE, M. (2005). Üstün Yetenekli Çocukların Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Performans Değerlendirmesine Yönelik Bir Model Önerisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1), 69-99 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

GÖMLEKSİZ, M.N. (2010). İlköğretim Türkçe dersi proje ve performans görevlerinin gerçekleştirilme sürecine yönelik öğrenci görüşleri (Malatya ili Örneği).

Turkish Studies. 5(3), 1320-1349 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

KAPLAN, S. (2006). Performans Değerlendirme: Performans Görevlerinin Hazırlanması ve Puanlanması. Abant İzzett Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6 (2), 187-200 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

KARASAR, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. (8. Basım). Ankara: Nobel Yayınları / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

KAVAK, N. (2007). Maddenin Tanecikli Doğası Hakkında İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin İmaj Oluşturmalarına Rol Oynama Öğretim Yönteminin Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergis, .27, 327-339 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

KIRILMAZKAYA, G., KEÇECİ, G., KIRBAĞ ZENGİN, F. (2011). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde performans görevlerini hazırlarkenkullandıkları bilgi iletişim teknolojilerinin tespiti. International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

KUMANDAŞ, H. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerine ilişkin tutumlarını etkileyen faktörler. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2004). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. M.E.B., Ankara / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2006). İlköğretim Fen Ve

Teknoloji Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. M.E.B., Ankara / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

NAZİRO, L. M. (2005). The use of alternative assessments in physical education: why some do but many more don’t, Doctoral Dissertation, The Florida State University, U.S.A / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, P. (2010). İlköğretim II. kademe Türkçe dersi performans görevi başarı puanları ile akademik başarı ve derse yönelik tutum arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

PEKTAŞ,H.M., ÇELİK,H. & KÖSE, S. (2009). 5. Sınıflarda Ses Ve Işık Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. (17), 649-658 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

POPHAM, J. W. (2005). Classroom Assessment: What Teachers Need to Know. Pearson Education, Inc / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

SABAN, A., ŞEKER, M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

TEMUR DOĞAN, Ö., BAYINDIR, N. & İNAN, H.Z. (2010). Öğretmenlerin performans görevlerinin verilme gerekçelerine ilişkin algı düzeyleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 247-258 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

TÜYSÜZ, C., KARAKUYU, Y. & TATAR, E. (2010). Fen ve teknoloji dersindekiperformans görevlerine yönelik veli tutumlarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi, 4 (1), 108-122 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

YAŞAR, Ş. (1998). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-öğretme Süreci. Vll. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Konya: Selçuk Üniversitesi, 9-11 Eylül, 695-701 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. & ŞİMŞEK, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

ZİMBİCKİ, D. (2007). Examining the effects of alternative assessment on student motivation and self efficiency, Doctoral Dissertation, The Walden University, U.S.A / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

ABDULBÂKÎ, M. F. (1996), el-Mu’cemu’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Kahire: Dâru’l-Hadîs / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

ALTUNTAŞ, H. - ŞAHİN, M. (2007), Kur’ân-ı Kerîm Meâli, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

ATEŞ, A. (2002), ‚Geçmişten Günümüze Bilimsel Tefsir Okulu‛, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi [www.dinbilimleri.com], II/4 / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

ATEŞ, S. (1991), Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul: Yeni Ufuklar Neşriyat / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

AYDIN, H. (2005), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi, İstanbul: Timaş / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

BUDAK, S. (2009), Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

BUHÂRÎ, M. (1987), Sahîhu’l-Buhârî, (Thk. Mustafa Dîb el-Buğâ), Beyrut: Dâru İbn Kesîr / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

BUYRUKÇU, R. (1997), ‚Kur’an’a Göre İnsanın Özellikleri ve Hz. Peygamberin Eğitim Uygulamaları‛, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, Isparta / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

COŞKUN, İ. (1999), ‚Kur’ân Işığında İnkârın Psikolojik Sebepleri‛, Dicle Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi, I, Diyarbakır / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

ÇİFTÇİ, A. (2001), Fazlur Rahman İle İslam’ı Yeniden Düşünmek, Ankara: Kitâbiyât / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

ÇUHADAR, M. (1985), ‚Kur’ân-ı Kerîm’de İnsan‛, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, Kayseri / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

DARTMA, B. (2005), Kur’ân ve Ekoloji, İstanbul: Rağbet Yayınları / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

DERVEZE, M.İ. (1383), et-Tefsîru’l-Hadîs, Kahire: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

EBÛ HAYYÂN EL-ENDELÜSÎ, M. (2001), Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, (Thk. Âdil Ahmed

Abdü’l-Mevcûd-Ali Muhammed Muavvız), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

EBU’L-AZÂİM, C. M. (1994), el-Kur’ân ve’s-Sıhhatü’n-Nefsiyye, Kâhire / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1511-1541, January 2013, Fransa.

EBU’S-SUÛD, M. (t.y.), İrşâdü’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kur’âni’l-Kerîm, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî / UZUN, Nihat (2013), Kur’ân’da İnsan Psikolojisi: Eleştirel Bir Yaklaşım / Human Psychology In The Qur’an: A Crıtıcal Approach,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   228   229   230   231   232   233   234   235   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik