Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet231/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   227   228   229   230   231   232   233   234   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

ÇAM, Sabahattin (1997). İletişim Becerileri Eğitim programının Öğretmen Adaylarının Ego Durumuna ve Problem Çözme Becerisi Algılarına Etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

CÜCELOĞLU, Doğan. (2000) Yeniden İnsan İnsana. Sistem Yayıncılık, İstanbul / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

CÜCELOĞLU, Doğan. (2002) İletişim Donanımları. Remzi Kitabevi İstanbul / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

DÖKMEN, Üstün (1995) İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayıncılık. , Ankara / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

DÖKMEN, Üstün ( 1996) Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayıncılık, Ankara / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

DÖKMEN, Üstün (2007) Küçük Şeyler. Remzi Kitapevi, Ankara / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

EADIE, F. William (1978) Defensive Communication As Traid and State. Paper presented at the Animal Meeting Of The İnternational. Commnication Association, April: 25-29, Chicago / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

GANDER J. ve W. GARDINER. Çocuk ve Ergen Gelişimi. Editör: Bekir Onur. İmge Yayınevi, Ankara / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

GENÇTAN, Engin. (1986) İnsan Olmak, Remzi Kitapevi, İstanbul / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

GIBB. J.Jack (1961) Defensive Communication. Journal of Communication, s; 141-148 New York / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

GOLEMAN D. (2000) İşbaşında Duygusal Zeka. Varlık Yayınları, İstanbul / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

GOTTMAN, J.M (1993) The Roles of Contlict Engament, İnteraction: A Longitudinal Viev of Fit Types Couples. Journal of Counsutting and Clinical Pyschology, 61(1), S. 615-617, New York / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

IŞIK, A.Zeynep. (1993), İletişim Becerileri Konusunda Ebeveynlere Verilen Eğitimin İletişim Çatışmalarına Girme Eğilimi Üzerindeki Etkisi. Marmara Üniversitesi Yayınları, Ankara / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

KAHN, Michael (1995), İletişimin Tao’su (çev: Hande Gündüz), Okyanus Yayıncılık,

İstanbul / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

KORKUT, Fidan (1996) İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi Güvenirlik Geçerlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, sayı 2 (7), s: 18-23, Ankara / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

LANDFIELD, W.Alvin (1954) A Movemend İnterpretation Of Theat. Journal Of Abnormal And Social Psychlogy, 49, S. 529-532 / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

NAVARO, Leyla (1999). Gerçekten Beni Duyuyor musun? Sistem Yayıncılık, İstanbul / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

ÖZER, A.Kadir (1989). Duygusal Gerilimle Baş edebilme (Ben Değeri Tiryakiliği), Varlık Yayınları, İstanbul / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

ÖZER, A.Kadir (1995) İletişimsizlik Beceresi. Varlık Yayınları, İstanbul / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

ÖZGİT, Şahin (1991) İletişim Becerisi Konusunda Verilen Eğitimin İletişim Çatışmalarına Girme Eğilimi Üzerindeki Etkisi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

ROZEMA, j. Hazem (1986) .Defensive Communivation Climate as Barrier to Sex Education in The Home. Family Relations, 35, S: 531-537 / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

SELÇUK, Ziya (1989) Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışları. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

SUCUOĞLU, Bulbin (1991) Davranış Bilimlerini İletişim Becerileri Kazandırma yolu İle Azaltılması Vak’a Sunusu. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Yayınları, s:

24(1), 161 / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

SUNBURG, F. James (1998). Working With Defensive Projections in Conjoint Marriage Counselling Family Relations, (29(1), s: 107-109, New York / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

ŞAHİN, Yüksel (1997). Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

TOFFLER, Alvin (1974) Gelecek Şoku. Çev: Selami Sargut. Altın Kitaplar, İstanbul / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

TOPSES, Gürsen (2001) İletişimde Savunucu Davranış Düzeyini Belirleme Ölçeği. “Grupla Savunucu İletişimi Azaltma Programının Üniversite Öğrencilerinin Savunucu Davranış Düzeylerine Etkisi” adlı yüksek lisans tezinde uygulanan yayınlanmamış çalışma, Ankara / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

TÜMER, A.Batı (1998). Evli Çiftlerde Gözlenebilen Çatışma Odakları ve İletişim Sorunları. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. İzmir / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

ULUSOY, Özlem ve A. UZUNÖZ. (1992). Düşük ve Yüksek Kaygılı Üniversite Öğrencilerinde Yüz yüze ve Telefonla Kurulan İletişimin Problem Çözme Becerisine Etkisi”, 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Psikologlar Derneği Yayını, Ankara / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

UZUNÖZ, Ali (1989) Blaka’ın İletişim Çatışmaları Durumları Tekniğinin İki Farklı Türk Örnekleminde Sınanması. Türk Psikoloji Dergisi 7(23), S: 58-67 / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

WIRTH, L. (1964) On Cities and Social life. Chicago University Press / TOPSES, Gürsen (2013), Savunucu Kişilik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması / A Study On The Valıdıty And Relıabılıty Of The Defensıve Personalıty Scale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1459-1472, January 2013, Fransa.

Tarsus Şer’iye Sicilleri (TŞS.): Defter No: 289, 290, 291, 292, 293 / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

Sadaret Mektubi Kalemi, Mühimme Kalemi (A.MKT.MHM.): 55/18 / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

Sadaret Mektubi Kalemi, Umumiye (A.MKT.UM.): 240/86 / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

Hatt-ı Hümayun (HH.): 362/20107 / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

Haritalar (HRT.h.), 1078 / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

İrade-i Dahiliye (İ.DH.), 270/16869 / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

İrade-i Meclis-i Vâlâ (İ.MVL.) 25/389 / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

İrade-i Meclis-i Vâlâ (İ.MVL.): 73/1395 / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

Maliyeden Müdevver Defterler (MAD.): Defter No: 11808 / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

Sadaret Mektubi Kalemi, Nezaret ve Devair (A.MKT.NZD.): 393/91 / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

BİLGİLİ, Ali Sinan, (2001), Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri: (Sosyo- Ekonomik Tarih), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

ÇADIRCI, Musa. (1991). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

ÇIPLAK, Necati. (2003). İçel Tarihi, Mersin: Selim Ofset Matbaacılık / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

DEMİRTAŞ, Ali. (1996). İçel İli İncelemeleri, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

ERZEN, Afif. (1943). Tarsus Klavuzu, Maarif Matbaası, İstanbul / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

GÖNEY, Süha. (1976). Adana Ovaları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

GÜRAN, Tevfik, (1988), 19. Yüzyılda Osmanlı Tarımı, Eren Yayıncılık, İstanbul / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

LANGLOİS, Victor, (1947), Eski Kilikya, (Çeviren: M. Rahmi Balaban), Mersin Halkevi Yayınları, Yeni Mersin Basımevi, Mersin / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

Mustafa Nuri Paşa, (1992). Netayic’ül- Vukuat, Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, Cilt III-IV, (Sadeleştiren: Neşet Çağatay), Ankara: Türk Tarih Kurumu

Basımevi, 3. Baskı / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

QUATAERT, Donald, (1985), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Tarımsal Gelişme”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, cilt III, İletişim Yayınları, ss. 1556–1562 / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

ŞENER, Abdüllatif. (1990). Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, İstanbul: İşaret

Yayınları / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış, Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

Türkçe Sözlük, Cilt 2, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

ZOROĞLU, Levent. (1995). Tarsus Tarihi ve Tarihsel Anıtları, Adana: Kemal Matbaası / ULUTAŞ, Songül (2013), Tarsus’ta Tarımsal Coğrafya Ve Üretim (1830-1856) / The Agrıcultural Geography And Productıon Of Tarsus (1830-1856), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1473-1493, January 2013, Fransa.

ARI, A. (2010). Öğretmenlere göre proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 9 (34), 32-55 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1495-1509, January 2013, Fransa.

ARSLAN, M. (2007). Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (1), 41-61 / UZOĞLU, Mustafa; Öztürk, Pınar; Bülbül, Elif; Küçükaydın, Zehra (2013), Fen Ve Teknoloji Dersinde Performans Görevinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi / An Examınatıon Of The Effect Of Performance Duty In Scıence And Technology Course On Students' Academıc Success,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   227   228   229   230   231   232   233   234   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik