Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet228/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   224   225   226   227   228   229   230   231   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

EISENBERG, N., FABES, R. A. and SPİNRAD, T. L. (2006). Prosocial Development. In: Handbook of Child Psychology: Vol. 3. Social, Emotional and Personality

Development. Editors: William Damon and Richard M. Lerner, Sixth Edition, 646-718, New York: Wiley. Online: http://books.google.com.tr/books?id=sg4Qr7qZrXYC&pg=PA23&dq=Handbo ok+of+child+psychology:Vol.+3.+Social,+emotional+and+personality&hl=tr#v =onepage&q=%22prosocial%20development%22&f=false (Erişim Tarihi: 21.11.2010) / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

GALLESE, V. (2003). The Roots of Empathy: The Shared Manifold Hypothesis and the Neural Basis of Intersubjectivity, Psychopathology, 36, 171–180 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

GANDER, M. J. ve GARDINER, H. W. (2001). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Çev. A. Dönmez, N. Çelen, B. Onur, Ankara: İmge Kitabevi / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

GINSBURG, H. J., OGLETREE, S. M., SILAKOWSKI, T. D., BARTELS, R. D., BURK, S. L., TURNER, G. M. (2003). Young Children's Theories of Mind About Empathic and Selfish Motives, Social Behavior and Personality: An International Journal, 31 (3), 237-243 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

GOLEMAN, D. (2001). Duygusal Zekâ. 18. Basım, Çev: Banu S. Yüksel, İstanbul: Varlık Yayınları / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

HOFFMAN, M. L. (1990). Empathy and Justice Motivation, Motivation and Emotion, 14 (2), 151-172 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

IŞIK, M. ve AKBABA, E. (2006). Polis Vatandaş İlişkilerinde Empatik İletişim, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi, 161. Yıl Özel Sayısı, Yıl 12, Sayı 47 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

KAHRAMAN, H. ve AKGÜN, S. (2008). Empati Becerileri Eğitiminin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Empati Becerilerine ve Sorun Davranışlarına Etkisi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15 (1), 15-23 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

KARASAR, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

KASATURA, İ. (1998). Okul Başarısından Hayat Başarısına Başarıyı Yaratan ya da Engelleyen Etkenler. Ankara: Nobel Yayınları / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

KAUKIAINEN, A., BJÖRKQVIST, K., LAGERSPETZ, K., ÖSTERMAN, K., SALMİVALLİ, C., ROTHBERG, S. and AHLBOM, A. (1999). TheRelationships Between Social Intelligence, Empathy, and Three Types of Aggression, Aggressive Behavior, 25 (2), 81-89 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

KONRAD, S. and HENDL, C. (2004). Empati ve Daha Çok Duygusal Zekâ. Okulöncesi Akademik Bilgi Deposu, http://www.okuloncesi.tc/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid

=168, (Erişim Tarihi 16.10.2008) / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

KÖKSAL, A. (2005). Erken Çocukluk Döneminde Empati Gelişimi, Çoluk Çocuk Dergisi, 51, 12-13 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

NESDALE, D., MILLINER, E., DUFFY A. and GRIFFITHS, J. A. (2009). Group Membership, Group Norms, Empathy, and Young Children’s Intentions to Aggress, Aggressive Behavior, 35 (3), 244–258 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

POOLE, C., MILLER, S. A. and BOOTH, C. E. (2005). How Empathy Develops: Effective Responses to Children Help Set the Foundation for Empathy 0 To 2 ‘Why İs She Crying?’, Early Childhood Today, 20 (2), 21-25 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

REHBER, E. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Göre Çatışma Çözme Davranışlarının İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

SHAPIRO, L. E. (2000). Yüksek EQ’lu Çocuk Yetiştirmek. Anne ve Babalar İçin Duygusal Zekâ Rehberi. Çeviren: Ü. Kartal, İstanbul: Varlık Yayınları / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

SINGER, T. and LAMM, C. (2009). The Social Neuroscience of Empathy, Annual New York Academy Science, 1156, 81–96 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

TANRIDAĞ, Ş. R. (1992). Ankara’daki Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Çalışan Personelin Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

TARHAN, N. (2010). Toplum Psikolojisi: Sosyal Şizofreniden Toplumsal Empatiye, İstanbul: Timaş Yayınları / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

TÜRNÜKLÜ, A. (2004). Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme, Kuram ve

Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 37, 136-157 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

UYGUN, E. (2006). Psikiyatri Servisinde Çalışan Hemşirelerin Empati Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

ÜNAL, F. (2007). Çocuklarda Empatinin Gelişimi: Empatinin Gelişiminde Anne-Baba Tutumlarının Etkisi, Millî Eğitim Dergisi, Sayı: 176 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

VAN DER MARK, I. L., Van IJZENDOORN, M. H., BAKERMANS-KRANENBURG, M. J. (2002). Development of Empathy in Girls During the Second Year of Life: Associations With Parenting, Attachment, and Temperament, Social Development, 11 (4), 451-468 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

WISEMAN, T. (1996). A Concept Analysis of Empathy, Journal of Advanced Nursing, 23, 1162-1167 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

YILMAZ-YÜKSEL, A. (2003). Empati Eğitim Programının İlköğretim Öğrencilerinin Empatik Becerilerine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

ZAHN-WAXLER, C., COLE P. M. and BARRETT, K. C. (1991). Guilt and Empathy: Sex Differences and Implications for the Development of Depression. In: The Development of Emotion Regulation and Dysregulation. Eds: Judy Garber and Kenneth A. Dodge, Cambridge: Cambridge University Press. Online: http://books.google.com.tr/books?id=7GQ7Xf5sZZgC&printsec=frontcover& dq=The+development+of+emotion+regulation+and+dysregulation.&source=b l&ots=orCRKxeU7k&sig=ejUDvZXz7fnP88_OQJYOYdimr10&hl=tr#v=onepa ge&q&f=false (Erişim Tarihi: 02.12.2010) / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

BİRİNCİ KONUR, K., ŞEYİHOĞLU, A., SEZEN, G. ve TEKBIYIK, A. (2011). Bir Yaz Bilim Kampı Uygulamasının Değerlendirmesi, Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(3), 1589-1608 / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

CÜREBAL, F. (2004). Gifted Students Attitudes Towards Science and Classroom Environment Based on Gender and Grade Level. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitisü, Ankara / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

ÇAKIR, N.K., ŞENLER B., ve TAŞKIN, B.G. (2007). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 637-655 / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

ÇELİK, İ. (2012). Bir Bilim Kampından Notlar, TUBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 538, 15-19 / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

DEMİRBAŞ, M. ve YAĞBASAN, R. (2006). Fen Bilgisi Öğretiminde Bilimsel Tutumların İşlevsel Önemi ve Bilimsel Tutum Ölçeğinin TürkçeyeUyarlanma Çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 271- 299 / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

DILLON, J., RICKINSON, M., TEAMEY, K., MORRIS, M., CHOI, M. Y., SANDERS, D. & BENEFİELD, P. (2006). The Value of Outdoor Learning: Evidence From Research in the UK and Elsewhere. School Science Review, 87 (320), 107-111 / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

FARENGA, S. & JOYCE, B. (1998). Development and Analysis of a Scale to Assess Students' out-of- School Science-related Experiences. Education, 118(3) / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

GIBSON, H.L. & CHASE, C. (2002). Longitudinal Impact of an İnquiry-Based Science Program on Middle School Students’ Attitudes Toward Science. Science Education, 86, 693-705 / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

GREENFIELD, T.A. (1998). Gender- and Grade-Level Differences in Science Interest

and Participation. Science Education, 81, 259-276 / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

GÜLER, T. (2009). Ekoloji Temelli Bir Çevre Eğitiminin Öğretmenlerin Çevre Eğitimine Karşı Görüşlerine Etkileri. Eğitim ve Bilim, 34(151), 30-43 / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

GÜRKAN, T. ve GÖKÇE, E. (2000). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 6-8 Eylül: 188-192 / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

JELINEK, D.J. (1998). Student Perceptions of the Nature of Science and Attitudes Towards Science Education in an Experiential Science Program. Paper Presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, San Diego, CA (ED418875) / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

KARATAŞ, A. ve ASLAN, G. (2012). İlköğretim Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılmasında Çevre Eğitiminin Rolü: Ekoloji Temelli Yaz Kampı Projesi Örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken, Journal of World of Turks, 4(2) / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

KELEŞ, Ö., UZUN, N. ve UZUN, F. (2010). Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci, Çevresel Tutum, Düşünce ve Davranışlarının Doğa Eğitimi Projesine Bağlı Değişimi ve Kalıcılığının Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (32), 384-401 / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

KNOX, K.L., MOYNİHAN, J.A. & MARKOWİTZ, D.G. (2003). Evaluation of Shortterm Impact of a High School Summer Science Program on Students’ Perceived Knowledge and Skills. Journal of Science Education and Technology, 12, 471–478 / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1383-1406, January 2013, Fransa.

LAKIN, L. (2006). Science Beyond the Classroom. Journal of Biological Education, 40(2), 88-90 / TEKBIYIK, Ahmet; ŞEYİHOĞLU, Ayşegül; SEZEN VEKLİ, Gülşah; BİRİNCİ KONUR, Kader (2013), Aktif Öğrenmeye Dayalı Bir Yaz Bilim Kampının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi / Influence Of A Scıence Camp Based On Actıve Learnıng On Students,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   224   225   226   227   228   229   230   231   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik