Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet227/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   223   224   225   226   227   228   229   230   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

ERDOĞAN, Mustafa, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara, Şubat 2004 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

GÖNLÜBOL, Mehmet, Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma, Milletlerarası Siyasi Teşekküllerin Tarihi Gelişimi ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1964 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

HAYEK, F.A., Chapter Nine of Hayek, F. A., New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, Routledge & Keagan Paul, London and Henley, 1982 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

HOBSBAWN, Eric, Devrim Çağı 1789-1848, Çev. Bahadır Sina Şener, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara Eylül 2000 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

KALABALIK, Halil, İnsan Hakları Hukuku, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

KYMLICA, Will, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, Çev. Ebru Kılıç, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Nisan 2004 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

LOCKE John, “Political Writings”, Penguin Boks, England, 1993 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

MACCULLOCH, Diarmaid, A History of Christianity, Penguin Books, London, 2010 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

MAYOR FEDERİCO, Forti Augusto, Bilim ve İktidar, Çev. Mehmet Küçük, Ankara, TÜBİTAK 1997 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

MİNOGUE, Kenneth, Siyaset ve Despotizm, Çev. Ünal Erdoğan, Liberte, Ankara Ekim 2002 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

MİLOFSKY, Carl, HUNTER, Albert, Pragmatic Liberalism Constructing a Civil Society, Palgrave Macmillan, U.S.A., 2007 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

MUNCİ, Kapani, İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Bilgi Yayınevi, Ankara 1996 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

PAİNE, Thomas, Rights of Man Common Sense, New York, Alfred A.Knopf, 1994 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

PALMER R.R., Colton Joel, A History of the Modern World, McGraw-Hill, U.S.A. 1992 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap, Turhan Kitabevi, Ankara 1996 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

PİERSON, Christopher, Modern Devlet, Çev. Dilek Hattatoğlu, Çiviyazıları, İstanbul 2000 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

SCHMİTT, Carl, Political Theology Four Chapters on the Concept of Sovereignty, (Trans. By, George Schwab), The University of Chigago Press, Chicago 2005 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

ŞENEL, Alaeddin, Siyasal Düşünceler Tarihi, Tarihöncesinde İlkçağda Ortaçağda ve Yeniçağda Toplum ve Siyasal Düşünüş, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

ŞENEL, Alaaddin, Çağdaş Siyasal Akımlar, Siyasal Düşünceler Tarihi Siyasal Bilgiler 1993-1994 Öğretim Yılı Ders Notları, İmaj Yayıncılık, No:14, Ankara / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

THOMSON, David, Siyasi Düşünce Tarihi, Çev. Ali Yaşar Aydoğan, Hüseyin Yılmaz, İzzet Akyol, Mehmet Demirhan, Cengiz Şişman, HasanT.Kösebalaban,Kenan Çayır,M.Sereyya Er, Süleyman Kor, Şule Yayınları, İstanbul, 1996 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

WOLFE, Christopher, Natural Law Liberalizm, Cambridge University Press, UK 2006 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

WOLTERSTORFF, Nicholas, “A Theological Case for the Liberal Democratic State”,

Leonard V. Kaplan and Charles L. Cohen( Ed.), Theology and the Soul of then Liberal State, Leonard V. Kaplan and Charles L. Cohen, UK, 2010 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

YAYLA, Atilla, Siyaset Teorisine Giriş, Ankara, Siyasal Kitabevi, Eylül 2004 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

YAYLA, Atilla, Liberalizm, Liberte, Ankara 2002 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

ZAUM, Dominik, The Sovereignty Paradox The Norms and Politics of International Statebuilding, Oxford University Press, USA, 2007 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

http://www.adamsmith.org/smith/won-b4-c9.htm / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

www.angelfire.com/rebellion/oldwhig4ever/ / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

http://www.britannica.com/heritage/article?content_id=1374 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

http://www.du.edu~jdonnellpapersdialogue.pdf “Human Rights and The Dialogue Among Civilizations” / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

http://www.economics.gmu.edupboettkeworkshopfall04theoretical_foundati “Theoratical Foundations of Multiculturalism” / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalizm / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

http://www.irmgard-coninx-stiftung.de/en/download/152%20Weller.pdf / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

http://www.lancerhistory.com/Lectures/unit4.pdf / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=liberalizm&x=7&y=17 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

http://www.sfu.ca/~aheard/intro.html / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

AĞAOĞLU, E. ve TERZİ, Ç. (2008). Suçla Mücadelede Aile Eğitiminin Rolü ve Önemi, Suçla Mücadele Açısından Aile Eğitimi ve Denetimli Serbestlik, Amasya Sempozyumu Kitabı, İstanbul: Düzey Matbaacılık / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

AKBOY, R. ve BAYSAL, A. (1994). Eğitim Bilimleri Bölümü Öğrencilerinin Empatik Beceri ve Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması, 1. Eğitim Bilimleri Kongresi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bildiriler, Adana, cilt: 2, s. 661-672 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

BARRET-LENNARD, G. T. (1993). The Phases and Focus of Empathy, British Journal of Medical Psychology, 66 (1), 3-14 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

BAŞAL, H. A. (2003). Gelişim ve Psikoloji-Nasıl Mutlu Bir Çocuk Yetiştirebilirim?, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

BJÖRKQVIST, K., ÖSTERMAN, K. and KAUKIAINEN, A. (2000). Social Intelligence – Empathy= Aggression?, Aggression and Violent Behavior, 5 (2), 191–200 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

BUDAK, S. (2003). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

CHAUX, E., MOLANO, A. and PODLESKY, P. (2009). Socio-Economic, Socio-Political and Socio-Emotional Variables Explaining School Bullying: A Country-Wide Multilevel Analysis. Aggressive Behavior, 35 (6), 520–529 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

COTTON, K. (2001). Developing Empathy in Children and Youth, http://www.nwrel.org/spcd (Erişim Tarihi: 21.10.2010) / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

DAVIS, M. H. (1996). Empathy: A Social Psychological Approach. Boulder, CO.: Westview Press. http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=98667200 (ErişimTarihi: 21.10.2010) / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

DE WAAL, F. B. M. (2008). Putting The Altruism Back into Altruism: The Evolution of Empathy, Annual Review Psychology, 59, 279–300 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

DECETY, J. and MEYER, M. (2008). From Emotion Resonance to Empathic Understanding: A Social Developmental Neuroscience Account, Development and Psychopathology, 20 (4), 1053-1080 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

DECETY, J. and JACKSON, P. L. (2004). The Functional Architecture of Human

Empathy, Behavioural and Cognitive Neuroscience Reviews, 3 (2), 71–100 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

DEL BARRIO, V., ALUJA, A. and GARCIA, L. F. (2004). Relationship Between Empathy and the Big Five Personality Traits in a Sample of Spanish Adolescents, Social Behavior and Personality, 32 (7), 677-682 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

DERELİ E. ve AYPAY, A. (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri ve İşbirliği Yapma Karakterlerinin İnsani Değerlerini Yordaması ve Bu Özelliklerinin İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler Dergisi

(KUYEB), Değerler Eğitimi Sempozyumu Ek Özel Sayısı, 12 (2), 1249-1270 / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

DÖKMEN, Ü. (2005). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

DURU, E. (2002). Öğretmen Adaylarında Kişi-Durum Yaklaşımı Bağlamında Yardım Etme Davranışı Eğilimi, Empati ve Düşünme Stilleri İlişkisi ve Bu Değişkenlerin Bazı Psikososyal Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1365-1382, January 2013, Fransa.

DWORETZKY, J. P. (1996). Indroduction to Child Devolopment. Sixth Edition. New York: West Publishing Company / TANER DERMAN, Meral (2013), Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Ailesel Etmenlere Göre Belirlenmesi / Determınıng The Empathıc Skıll Levels Of Chıldren By Theır Domestıc Factors,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   223   224   225   226   227   228   229   230   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik