Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet226/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   222   223   224   225   226   227   228   229   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

KAUR, B. (1997). Difficulties with problem solving in mathematics. The Mathematics Educator, 2(1), 93-112 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

KESİCİ, Ş., ERDOĞAN, A. ve ŞAHİN, İ. (2010). Başarı Güdüsü ve Sosyal Karşılaştırmanın Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-Yeterlik Algılarını Yordaması. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 143-156 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

LESTER, F., GAROFALO, J. & KROLL, D. (1989). The role of metacognition in mathematical problem solving. A study of two grade seven classes.

Mathematics Education Development, Indiana University / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

MİLES, M.B. & HUBERMAN, M.A (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

NİCOLAİDOU, M. & PHİLİPPOU, G. (2003). Attitudes towards mathematics, selfefficacy and achievement in problem solving. In: M.A. Mariotti (Ed), European Research in Mathematics Education III. Pisa: University of Pisa / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

ÖZSOY, G. (2006). Problem Çözme ve Üstbiliş. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildirileri, Cilt-II (Ankara-Gazi Üniversitesi-Mayıs, 2006). Ankara: Kök Yayıncılık / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

PAJARES, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543-578 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

PONNİAH, L.S. (2006). “Achievement in problem solving and metacognitive thinking strategies among undergraduate calculus students.”Doctoral dissertation, International Islamic University, Malaysia / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

ROBSON, C. (2001). Real world research. Oxford: Blackwell / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

SCHOENFELD, A. H.(1985). Metacognitive and epistemological issues in mathematical understanding. In E. A. Silver, Teaching and learning mathematical problem solving: Multiple research perspectives Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. pp. 361-379 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

SENCER, M. (1989). Toplumbilimlerinde Yöntem. İstanbul: Beta Basım / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

ŞENGÜL, S. (2011). Kavram Karikatürlerinin 7. Sınıf Öğrencilerin Matematiksel Öz- Yeterlik Düzeylerine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice, 11(4), 2291-2313 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

UMAY, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının Matematiğe Karşı Öz-Yeterlik Algısına Etkisi, Journal of Qafqaz University, 8 Fall, Bakü,

Azerbaycan. http://journal.qu.edu.az/article_pdf/1027_328.pdf (E.T: 21.06.2011) / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

VYGOTSKY, L.S. (1962). Play and its role in the mental development of the child. Soviet Psychology, 12, 6-18. (A stenographic record of a lecture given in 1933; included in J. S. Bruner, A. Jolly, & K. Sylva, eds., 1976; partly produced in Vygotsky, 1978) / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

WİLSON, J. & CLARKE, D. (2004). Towards the modelling of mathematical metacognition. Mathematics Education Research Journal, 16 (2), 25-48 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

WONG, P.S.K. (1989). The effects of academic settings on student’ metacognition inmathematical problem solving. Australian Association for Research in Education

Annual Conference. 28 Nov-2nd Dec 1989 http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED340581.pdf (E.T: 20.06.2011) / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

YEŞİLYURT, E. (2010).Öğretmen Adayları Niteliklerinin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,14, 25-37 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

YILDIRIM A. ve ŞİMŞEK H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: SeçkinYayınları / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

AKBAŞ, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı, Ankara / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

AKYÜZ, Y. (2012). Türk Eğitim Tarihi, Ankara:PegemA Yayıncılık / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

BİNBAŞIOĞLU, C. (2003). Hayat Bilgisi Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

ÇİLENTİ, K. (1988). Özel Öğretim Yöntemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eğitim Önlisans Yayınları, Eskişehir / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

DİLMAÇ, B. (1999). İlköğretim Öğrencilerine İnsani Değerler Eğitimi Verilmesi ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği ile Eğitimin Sınanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

FİCHTER, J. (1990). Sosyoloji Nedir? Çeviren: Nilgün Çelebi Selçuk Üniversitesi

Yayınları, Konya / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

HILL, B., V. (2004). “Values Education in Schools: Issues and Challenges.” Primary &Middle Years Educator. 14476436. Vol:2, Issue 2 / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

KODAMAN, B. (1999). Abdülhamit Dönemi Eğitim Sistemi, Ankara:TTK Basımevi MEB. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6-7.Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu, Ankara:MEB Yayınları / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

MORGAN, C., T. (2000). Psikolojiye Giriş, McGraw-Hill Book Company, New York, U.S.A, Ankara:Hacettep Üniverstesi Psikoloji Bölümü Yayınları, Yayın No:1 / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

KİRSCHENBAUM, H. (1995). 100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings. Massachusetts: Allyn&Bacon Company / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

KUCURADİ, J. (1995). Felsefi Acıdan Eğitim ve Türkiye’de Eğitim, İstanbul: Türkiye Felsefe Kurumu / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

KUŞDİL, M., E. ve KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2000). “Türk Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı.” Türk Psikoloji Dergisi, S.45, ss.59-76 / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

ROKEACH, M. (1973). The Nature of Human Values. The Free Press, New York / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

SÖNMEZ, V. (2005). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Öğretmen Klavuzu, Ankara: Anı Yayıncılık / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

ŞİMŞEK, N. (2010). 2005 Hayat Bilgisi Programına Önceki Programlarla Karşılaştırmalı Bir Bakış, (Ed:Baydal, N,). Hayat Bilgisi Öğretimi, İstanbul: Lisans Yayıncılık / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

VARIŞ, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme Teori ve Teknikler, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi / ŞİMŞEK, Nihat (2013), Hayat Bilgisinde Kişisel Nitelik(Değer) Öğretimi / Teachıng The Value Of Lıfe Scıence Lesson, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1325-1346, January 2013, Fransa.

ARNESON, Richard J. (Edited By) , “John Locke, The Second Treatise of Government”, Liberalizm Volume I, , University Press, Cambridge, Great Britain, 1992 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

BARRY, P.Norman, Modern Siyaset Teorisi, Çev. Mustafa Erdoğan, Yusuf Şahin, Liberte, Ankara, Mart 2004 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

BİCKERTON, Christopher J., CUNLİFFE, Philip, Gourevitch, Alexander, (Ed.), Politics without Sovereignty A critique of contemporary international relations, Philip Cunliffe, “Sovereignty and the politics of responsibility”, University College London Press, London 2007 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

Cemal Bali Akal (Der), Devlet Kuramı, Dost, Ankara 2000 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

CLYMER Rodee Carlton, Andersan James Anderson, Christol Quimby Carl, Grene H / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

THOMAS, Introduction to Political Science, International Ed. McGraw-Hill, 1983 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

CURTİS, Micheal (Edited By), The Great Political Theories Volume 2, A Comprehensive selection of the crucial ideas in political philospy from Burke, Rousseau and Kant to modern times, New York 1981 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

ERDOĞAN, Mustafa, Liberal Toplum Liberal Siyaset, Ankara, Siyasal Kitabevi Ekim

1998 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1347-1364, January 2013, Fransa.

ERDOĞAN, Mustafa, “Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm", Demokrasi Platformu, Yıl 1, Sayı:3, Yaz 2005 / TAFLIOĞLU, M. Serkan (2013), Liberalizm Ve “İnsan Hakları” Karşısında Zayıflayan Devlet Egemenliği / The Weaken State Sovereıgnty Agaınst Lıberalısm And “Human Rıghts,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   222   223   224   225   226   227   228   229   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik