Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet225/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   221   222   223   224   225   226   227   228   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

GÜLYURDU T. (2005). Üç boyutlu düşünme ve mantık eğitimi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. Yıl 5- sayı 65 / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

KARASAR N (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 11. Baskı, Ankara / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

KAPTAN S(1998), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Ltd. Şti / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

KOÇ E, Görsel-algı becerilerinin gelişimine yönelik örnek bir eğitim program modelinin hazırlanması ve anasınıfı çocuklarında görsel algı gelişimine

etkisinin incelenmesi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

KONYALIOĞLU, A. C. (2003). Üniversite düzeyinde vektör uzayları konusundaki kavramların anlaşılmasında görselleştirme yaklaşımının etkinliğinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

MALATY, G. (2001). The role of visualization in mathematics education: can visualization promote the causal thinking? 11 Ekim 2007 tarihinde

http://www.icmeorganisers. dk/tsg16/papers/malaty.visualizationcausalthinking. pdf

adresinden alınmıştır / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

NCTM (1980). An Agenda for Action: Recommendations for School Mathematics of 1980, s. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathmematics Publication / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

NCTM. (1989). Curriculum and Evaluation Standarts for School Mathematics.

Reston/VA: National Council of Teachers of Matematics (NCTM) Pub / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

NCTM. (1991). Proffesional Standards for teaching mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathmematics Pub / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

NCTM. (2000). Principles and Standarts for School Mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics Pub / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

ÖZDEMİR, M.E., DURU, A. ve AKGÜN, L. (2005). İki ve üç boyutlu düşünme: iki ve üç boyutlu geometriksel şekillerle bazı özdeşliklerin görselleştirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 527 / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

ÖZKANLI, R. (2006). Görsel bir dil olarak resim ve karikatür ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi . Mersin: Mersin Üniversitesi / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, N. (2006). Görsel medya ve şiddet kültürünün ortaöğretim öğrencileri üzerine etkisi. Konya: Konya Selçuk Üniversitesi / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

PISA, (2003/2006) / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

http://www.pisa.oecd.org/document/2/0,3343,en_32252351_32236191_39718850_1_1_1 _1,00. Html Erişim tarihi: 29.06.2008 / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

SAMUELS, S. J.(1970). Effects of pictures on learning to read, comprehension and attitudes. Rewiev of Educational Psychology (40), s. 397-407 / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

SÖNMEZ ÖF (2006). İlköğretim sosyal bilgiler 7.sınıf karadeniz bölgesi konusunun görsel materyallerle öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin değerlendirilmesi (Tokat Örneği). Yüksek Lisans Tezi . Ankara: YÖK / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

ŞAHİN TY ve YILDIRIM, S, (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, Ankara: Anı Yayıncılık / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

TİRYAKİ, S. G. (2005). Görsel materyal destekli öğretimin geometri öğretimindeki rolü. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

UÇAR M, (1999). İlköğretim ders araç- gereçleri kullanımı konusunda öğretmen görüşleri. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3 / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

UĞUREL, I. V. (2006). Karikatürler ve Matematik Öğretiminde kullanımı. Şubat 20, 2007 tarihinde Ödevsitesi: http://umkc.edu/cad/nade/nadedocs/94/cncpap94.htm adresinden alındı / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

WATSON, JB (1930), Behaviorism (Altıncı Baskı, 1966), Chicago: University of Chicago Press / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

YENİLMEZ, K. ve ŞAN, İ. (2008) Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin özdeşliklerin görsel modellerini tanıma düzeyleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 3, 409 418., 2008 / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

AÇIKGÖZ, K. Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

ALTUN, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademe (6, 7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi (5. Baskı). Bursa: Aktüel Yayınları / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

ARTZT, A. F. & ARMOUR-THOMAS, E. (1990). Protocol analysis of group problem solving in mathematics: A cognitive-metacognitive framework for assessment. Annual Meeting of the American Educational Research Association, 16-20 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

AVCI, S. (2003). “Kartal Mesleki Eğitim Merkezi Birinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik İlk Yardım Ünitesi İçin İşbirliğine Dayalı Yöntem ile Düzenlenen Eğitim Durumunun Öğrenciler Üzerindeki Etkisi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

BİLGİN, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitapevi / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

BİRYUKOV, P. (2002). Metacognitive aspects of solving combinatorics problem. International Journal in Education Mathematics, 74. March 29 th / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

BLAKEY, E. & SPENCE, S. (1990). Developing metacognition. Educational Resource

Information Center (U.S. Department of Education), 17 (5), 11-14 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

BOZGEYİKLİ, H., BACANLI, F., ve DOĞAN, H. (2009). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Karar Verme Yetkinliklerinin Yordayıcılarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,21, 125–136 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇAKMAK, E.K., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. & DEMİREL,

F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (4. Ed.), Ankara: Pegem Yayınevi / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

CHALMERS, C. (2009). Group metacognition during mathematical problem solving. Proceedings of the 32nd Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia (Vol. 1). PalmerstonNorth, NZ: MERGA / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

CHAN, C. M. E. & MANSOOR, N. (2007). Metacognitive behaviours of primary 6 students in mathematical problem solving in a problem-based learning setting. Paper presented at the redesigning pedagogy, culture, knowledge, and understanding: Centre for Pedagogy and Practice Conference National Instituteof Education, Singapore / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

COUTİNHO, S. (2008). Self-efficacy, metacognition, and performance. North American Journal of Psychology, 10 (1), 165-172 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

ÇELEBİOĞLU, B. ve YAZGAN, Y. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Bağıntı Bulma ve Sistematik Liste Yapma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (1), 15-28 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

ÇEPNİ, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, 2. Baskı, Trabzon / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

DESOETE, A. (2007). Evaluating and improving the mathematics teaching-learning process through metacognition. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, N. 13, 5 (3), 705-730 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

EKİCİ, G. (2009). Biyoloji Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 111-124 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

GÖK, T. ve SILAY, İ. (2008). Fizik Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Gruplarında Problem Çözme Stratejilerinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 116-126 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

HACKETT, G., & BETZ, N. E. (1989). An exploration of the mathematics self efficacy, mathematics performance correspondence. Journal for Research in Mathematics Education, 20, 261-273 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1295-1324, January 2013, Fransa.

JAAFAR, W.M.W & AYUB, A.F.M. (2010). Mathematics self-efficacy and metacognition among university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 519-524 / ŞENGÜL, Sare; YILDIZ, Filiz (2013), Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Grupları İle Problem Çözme Sürecinde Sergiledikleri Üstbilişsel Davranışlar Ve Matematik Özyetkinlikleri Arasındaki İlişki / The Relatıon Between The Metacognıtıve Behavıours Demonstrated By Students In Theır Problem Solvıng Process Wıth Collaboratıve Learnıng Groups And Theır Mathematıcal Self- Effıcacy, ,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   221   222   223   224   225   226   227   228   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik