Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet224/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   220   221   222   223   224   225   226   227   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

KUŞDİL, M.E. ve KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2000). Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwartz Değer Kuramı, Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

KUZGUN, Y. (2003). Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş, Ankara:Nobel Yayıncılık / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

KUZGUN, Y. (2008). Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ankara: Nobel Yayıncılık / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

KUZGUN, Y. (2009). Meslek Gelişimi ve Danışmanlığı, Ankara: Nobel Yayıncılık / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

MONTAGU, A. (2005). Çocuklarınıza Ahlaki Değerleri Nasıl Kazandırabilirsiniz?, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

MYYRY, L. (2008). The Diversity of Value Meanings Among University Students, Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 52, No.6, December, 549-564 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

ÖZKUL, A. S. (2007). Yaşam ve Çalışma Değerlerini Etkileyen Faktörler, S.D.Ü. Öğrencileri Üzerine bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

PİŞKİN, M. (2011). Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (Ed. Binnur Yeşilyaprak), Ankara: Pegem / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

SCHWARTZ, S. (1992). Univarsals in the Contentand Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries, Advances in Experimental

Social Psychology, 25, 1-65 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

SCHWARTZ, S. (1996). The Psychology of Values, The Ontario Symposium, 8, 119-144 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

STLOUKAL, M. ve WİCKMAN, A. S. (2011). School Counseling Programs as Spiritual and Religious Safe Zones, Counseling and Values, 55, 157-170 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

THOMPSON, O. E. (1966). Occupational Values of High School Students, Journal of Counselig & Development, 44(8), 850-853 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

UÇAR, S. Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerle İlgili Kazanımlara Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

VOLTAN ACAR, N. (2009). Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, 7. Baskı, Ankara: Nobel / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

YEŞİLYAPRAK, B. (2006). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar, Ankara:Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

YILMAZ, E. ve DİLMAÇ, B. (2011). An İnvestigation of Teachers Values and Job

Satisfaction, Elementary Education Online, 10(1), 302-310 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

YILDIZ, S., TAŞKIRAN, E. ve ÇİÇEK, M. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri ile Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki: Kafkas Üniversitesi’nde bir Araştırma, 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 5-7 Mayıs, İzmir, 48-54 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

AMİN, S. (1999). Küreselleşme Çağında Kapitalizm, (Çev.: V. Eranus), İstanbul: Sarmal Yayınları / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

BAUMAN, Z. (2006). Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, (Çev.: Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

FEATHERSTONE, M. (2005). Post Modernizm ve Tüketim Kültürü, (Çev.: Mehmet

Küçük), İstanbul: Ayrıntı Yayınları / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

HIRST, P. Ve THOMPSON, G. (2000). Küreselleşme Sorgulanıyor, (Çev.: Çağla Erdem ve Elif Yücel), Ankara: Dost Kitabevi / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

KAZGAN, G. (2005). Küreselleşme ve Ulus-Devlet Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

KIZILÇELİK, S. (2003). Küreselleşme ve Sosyal Bilimler, Ankara: Anı Yayıncılık / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

KLEİN, N. (2002). No Logo, (Çev.: Nalan Uysal), Ankara: Bilgi Yayınevi / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

PURKİS, J. (1998). “Sorumluluk Sahibi Anarşist, Ulaşım, Tüketicilik ve Gelecek”, (Çev.: Şen Süer Kaya), 21. Yüzyıl Anarşizmi, (Der.: Jon Purkis ve James Bowen), İstanbul: Ayrıntı Yayınları / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

RİTZER, G. (2011a). Küresel Dünya, (Çev.: Melih Pakdemir), İstanbul: Ayrıntı Yayınları / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

RİTZER, G. (2011b). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, (Çev.: Şen Süer Kaya), 2.Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

RİTZER, G. (2011c). Toplumun McDonaldlaştırılması, (Çev.: Şen Süer Kaya), 2. Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

ŞATIROĞLU, A. ve Okan, O. (2011). Çarşı-Esnaf Kapalıçarşı, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

VEBLEN, T. (2005). Aylak Sınıfın Teorisi, (Çev.: Zeynep Gültekin ve Cumhur Atay),

İstanbul: Babil Yayınları / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

http:// www.buyaka.com.tr / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

http:// www.capacity.com.tr / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

http:// www.erzurumavm.com / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

http:// www.galleria-atakoy.com.tr / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

http:// www.istinyepark.com / SARIKOCA, Erem (2013), Küreselleşme Ve Yerel Etki: Erzurum Örneği / Globlızatıon And The Local Effect; Example Of The Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1263-1274, January 2013, Fransa.

AKTAŞ, M. (2006). Biyoloji öğretmeni adaylarının şifalı bitkilerle ilgili bilgi düzeylerinin tespit edilmesi ve görsel materyaller kullanılarak yapılan öğretimin bunun üzerine etkisinin araştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

BARTH JL ve DEMİRTAŞ, A. (1997). İlköğretim sosyal bilgiler öğretimi, Ankara: YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Yayınları / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

BUDANUR T. (2004). Coğrafya öğretiminde görsel araçlardan grafiklerin etkili ve yerinde kullanımı-Türkiye’de nüfus konuları örneği ile, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

BUERK D. (1982). An experience with some able women who avoid mathematics, For the Learning of Mathematics, 3(2), 19-24 / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK S. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analiz El Kitabi, Ankara:Pegem Yayıncılık / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

COCKCROFT, WH. (1982). Mathematics counts, London: Her Majesty’s Stationery Office / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

DEMİREL Ö.(1999). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

DEMİREL, M. (1996). Bilgilendirici metin türünün ve okuduğunu kavrama becerisinin altıncı sınıf öğrencilerinin öğrenme düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

DURSUN, Ş. ve DEDE, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 24, sayı 2, (2004) 217-230 / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

ERİTİCİ, B. B. (2005). Lise ikinci sınıf biyoloji dersinde okutulan ‚boşaltım sistemi‛ konusunun öğretilmesinde görsel araçların ve geleneksel öğretimin öğrenmeye etkisinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

EROĞLU, S. (2006). Görsel ve işitsel materyal kullanımının ortaöğretim 3. Sınıf öğrencilerinin biyoteknoloji ile ilgili kavramları öğrenmeleri ve tutumlarıüzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

ERTÜRK S. (1982). Eğitimde program geliştirme. 4. Basım Ankara: Yelkentepe Yayınları / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

ERSOY Y. (2006). Innovations in mathematics curricula of elementary schools-ı: objective, content and acquisition. Elementary Education Online, (2006) Erişim tarihi: 15.11.2006- http://ilkogretim-online.org.tr/vol5say1/v5s1m4.PDF / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1275-1294, January 2013, Fransa.

GUTHRIE ER. (1942), Conditioning: A theory of Learning in Terms of Stimulus, Response and Association. Bulunduğu Eser: Senemoğlu, Nuray: 2002, ‘Kuramdan Uygulamaya Gelişim Öğrenme ve Öğretim’, Ankara, Gazi Kitabevi / ÖZER, Mehmet Naci; ŞAN, İsmail (2013), Görselleştirmenin Özdeşlik Konusu Erişisine Etkisi / The Effect Of Vısualızatıon On Reachıng The Subject Of Identıtıes,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   220   221   222   223   224   225   226   227   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik