Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet223/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   219   220   221   222   223   224   225   226   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

SARI, Ergün, Atatürk’le Konuşmalar, İstanbul, 1981 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

SARIASLAN, Ümit, Demir Ağlardan Örümcek Ağlarına, Cumhuriyet Demiryolları ve Ötesi, Otopsi Yayınları, İstanbul, 2004 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

SEZER, Ayten, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Misyonerlerin Türkiye’de Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlı Devleti’nin 700. Yılı Özel Sayısı, Ekim, Ankara, 1999, s.169-184 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

SONYEL, R., Salahi, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Cilt 2, TTK Yay, Ankara,

1991 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ŞAFAK, Nurdan, Osmanlı-Amerikan İlişkileri, OSAV, İstanbul, 2003 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ŞİMŞİR, N. Bilâl, Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine, Erzurum, 1984 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ŞİMŞİR, N. Bilâl, Lozan Telgrafları I ( 1922-1923 ), İş Bankası Yay., Ankara, 1990 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ŞİŞMAN, Adnan, Osmanlı Devleti’nde XX. Yüzyıl Başlarında Amerikan Kültürel ve Sosyal Müesseseleri, Balıkesir, 1994 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 28, TBMM Matbaası, Ankara, 1961 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 29,TBMM Matbaası, Ankara, 1961 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

TEVETOĞLU, Fethi, “Atatürk’ün Musul, Süleymaniye ve Kerkük’le ilgili bir mektubu”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 10, Kasım, 1972, s.6-7 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

TEZEL, Yahya Sezai, “Birinci Büyük Millet Meclisi Anti-Emperyalist miydi? Chester Ayrıcalığı”, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. XXV. No. 4 (Aralık 1970), (287-317) / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

TOZLU, Necmettin, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Misyoner Okulları”, Yeni Türkiye, Osmanlı Özel Sayısı, Ankara, 1999, s.329-339 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

UÇAR, Ahmet; Amerikan Misyonerlerinin Türkiye’deki Faaliyetleri (1818-1930), (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1988 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ULUĞBAY, Hikmet, İmparatorluktan Cumhuriyete Petropolitik, Ankara, Turkish Daily News Yayınları, 1995 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ÜNER, A. Turgay, “Ottoman-American Trade During the Nineteenth Century”, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, C.3, s. 189-246 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

YAVUZ SÜKAN, Bilge, “Fransız Arşiv Belgelerinin Işığında Chester Demiryolu Projesi”, Atatürk Yolu, C.6, S. 24, (Kasım 1999-2003), (527-561) / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

YILDIRIM, İsmail, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923-1950), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 2001 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

KISAKÜREK, Necip Fazıl, Bâbıâli, Büyük Doğu Yayınları, 1975 İstanbul / PURÇAK, Mehmet Emin (2013), Necip Fazıl’ın Abdülhak Hâmid Tarhan Hakkındaki Görüşleri/ Necip Fazıl’s Vıew On Abdülhak Hâmid Tarhan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1233-1243, January 2013, Fransa.

KISAKÜREK, Necip Fazıl, O ve Ben, Büyük Doğu Yayınları, 1978 İstanbul / PURÇAK, Mehmet Emin (2013), Necip Fazıl’ın Abdülhak Hâmid Tarhan Hakkındaki Görüşleri/ Necip Fazıl’s Vıew On Abdülhak Hâmid Tarhan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1233-1243, January 2013, Fransa.

KISAKÜREK, Necip Fazıl, Hitabeler, Büyük Doğu Yayınları, 1989 İstanbul / PURÇAK, Mehmet Emin (2013), Necip Fazıl’ın Abdülhak Hâmid Tarhan Hakkındaki Görüşleri/ Necip Fazıl’s Vıew On Abdülhak Hâmid Tarhan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1233-1243, January 2013, Fransa.

AYAŞLI, Münevver, İşittiklerim…Gördüklerim…Bildiklerim…, Güryay Matbaacılık, 1973 İstanbul / PURÇAK, Mehmet Emin (2013), Necip Fazıl’ın Abdülhak Hâmid Tarhan Hakkındaki Görüşleri/ Necip Fazıl’s Vıew On Abdülhak Hâmid Tarhan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1233-1243, January 2013, Fransa.

ENGİNÜN, İnci, Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Hatıraları, Dergâh Yayınları, 1994 İstanbul / PURÇAK, Mehmet Emin (2013), Necip Fazıl’ın Abdülhak Hâmid Tarhan Hakkındaki Görüşleri/ Necip Fazıl’s Vıew On Abdülhak Hâmid Tarhan, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1233-1243, January 2013, Fransa.

AKBABA, S. (2004). Psikolojik Sağlığı Koruyucu Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ankara: Pegem / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

AKALIN, Ş. H. ve diğerleri. (2005). Türkçe Sözlük, No:549, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

AKTEPE, V. ve YEL, S. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Değer Yargılarının Betimlenmesi: Kırşehir İli Örneği, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 607-622 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

ALNIAÇIK, Ü. ve YILMAZ., C. (2008). Değer Yargıları ve Tüketimde Çevreci Eğilimler, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 359-372 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

AYDIN, A. (2005). Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Öğrencilerinin Değer Hiyerarşileri ile İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Hiyerarşilerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

AYDIN, M., Z. (2006). Ailede Çocuğun Ahlâk Eğitimi, Ankara:Nobel Yayıncılık / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

BACANLI, F.(2005). Psikolojik Danışman Adaylarının Benlik ve Mesleki Benlik Kavramları Arasındaki Bağdaşımın İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 590-616 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

BACANLI, H. (2002). Psikolojik Kavram Analizleri, Ankara:Nobel Yayıncılık / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

BACANLI, H. (2005). Duyuşsal Davranış Eğitimi, Ankara: Nobel Yayıncılık / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

BİLSKY, W. ve Schwartz, S. (1994). Values and Personality, Europan Journal of Personality, 8, 163-181 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

BOLAY, S. H. (2007),Aşkın Değerler Buhranı, Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (26-28 Kasım 2004) Kitabı, 55-69, İstanbul: Dem Yayıncılık / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

COREY, G. (2005). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları, Ankara: Mentis Yayıncılık / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

ÇUBUKÇU, Z., EKER ÖZENBAŞ, D., ÇETİNTAŞ, N., SATI, D., YAZLIK ŞEKER, Ü. (2012), Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Gözünde Öğretmenin Sahip

Olması Gereken Değerler, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2, 1, 25-37 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

DİLMAÇ, B., ERTEKİN, E. ve YAZICI E. (2009). Değer Tercihleri ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 27-47 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

DÖNMEZER, S. (1984). Sosyoloji, Ankara:Savaş Yayınları / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

EGAN, G. Yardım Becerileri Alıştırmaları. (1975). (Çev. Füsun Akkoyun), Brooks-Cole Publishing Company, Monterey, California / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

FİDAN, N. ve ERDEN, M. (1992). Eğitime Giriş, Ankara: Feryal Matbaacılık / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

FROUZANFAR, M. H., MEİMAR, S., TAGİPOUR, F. (2012). The Role of Reference Groups on Student’s Cultural Values, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Jonuary Vol.3, No. 9, 183-193 / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

GENÇDOĞAN, B. (2005). Psikoterapi Pratiği, Erzurum: Eser Ofset Matbaacılık / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

GÜNGÖR, E. (1998), Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar, İstanbul:Ötüken Yayıncılık / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

HACKNEY, H. ve CORMİER, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı, Ankara: Mentis Yayınları / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

KAĞITÇIBAŞI, Ç. (2000). Kültürel Psikoloji Kültür Bağlamında İnsan ve Aile,

İstanbul:Evrim Yayıncılık / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1245-1261, January 2013, Fransa.

KÖKNEL, Ö. (2007). Çatışan Değerlerimiz, İstanbul:Altın Kitaplar / SARICI BULUT, Safiye (2013), Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Değer Eğilimlerinin Karşılaştırılması / The Comparıson Of Value Orıentatıon Of Students In Psychologıcal Counselıng And Guıdance And Other Departments Of Gazi Faculty Of Educatıon,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   219   220   221   222   223   224   225   226   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik