Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet222/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   218   219   220   221   222   223   224   225   ...   437
, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

ÖZTEMİR, Filiz; NECİOĞLU, Altan ve BAĞCI, Günruh (2000). “Antakya ve Çevresinin Depremselliği ve Odak Mekanizması Çözümleri”. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Jeofizik, Cilt: 14, Sayı: 1–2, s.: 87–102 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

SELÇUK BİRİCİK, Ali (1982). Beyşehir Gölü Havzası’nın Strüktüral ve Jeomorfolojik Etüdü. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 119 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

SELÇUK, Haluk (1985). Kızıldağ-Keldağ-Hatay Dolayının Jeolojisi ve Jeodinamik Evrimi. Ankara: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

SÜR, Özdoğan (1994). Strüktüral Jeomorfoloji. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve

Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayın No: 373 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

ŞENGÖR, Ali Mehmet Celal (1980). Türkiye'nin Neotektoniğinin Esasları. Ankara: Türkiye Jeoloji Kurumu Konferans Serisi 2, No: 40 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

ŞENGÖR, Ali Mehmet Celal ve YILMAZ, Yücel (1981). “Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach”. Tectonophysics, Volume: 75, pp.: 81–241 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

TRİCART, Jean ve CAILLEUX, Andre (1963). Premiere partie: Geomorphologie structurale, cicule II type de bordüre de massifs anciens avec travaux pratiques. Paris: Documentation Universitaire 5, Place de la Sorbonne / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

YALÇIN, Namık (1980). Amanosların Litolojik Karakteri ve Güneydoğu Anadolunun Tektonik Evrimindeki Anlamı. Ankara: Maden Tetkik ve Arama Genel

Müdürlüğü / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

YALÇINLAR, İsmail, 1996, Strüktüral Jeomorfoloji, Cilt: 1, Genişletilmiş 4. Baskı, Öz Eğitim Yayınları, Yayın No: 15, Konya / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

YILMAZ, Yücel (1984). Amanos Dağlarının Jeolojisi (Cilt: I-II-III-IV). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesi / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

ZEYBEK, Halil İbrahim (2010). “Eğertepe Tünemiş Senklinali (Turhal-Tokat)”. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 23, s.: 19-29 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

AKGÜN, Seçil,General Harbord’un Anadolu Gezisi ve Raporu, Tercüman yay., İstanbul, 1981 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ALBAYRAK, Mustafa, “Osmanlı-Alman İlişkilerinin Gelişimi ve Bağdat Demiryolunun Yapımı”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.6, 1995, (1-38) / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi(AÜTİTEA) Sıra no:1911, Kutu no: 97 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ARMAOĞLU, Fahir, Belgelerle Türk Amerikan Münasebetleri, Ankara, 1991 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ARMAOĞLU, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,

1999 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

AYDEMİR, Şevket Süreyya, TekAdam Mustafa Kemal (1922-1938),C.3, Remzi Yayınları, İstanbul / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

AYDIN, Erdal, Amerikalıların Harput’daki Misyonerlik Faaliyetleri, Ankara, TTK Yay., 2003 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

AYDIN, Mithat, “Amerikan Protestan Misyonerlerinin Ermeniler Arasındaki Faaliyetleri ve Bunun Osmanlı-Amerikan İlişkilerine Etkisi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), S. 19, (79-122) / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA) 030 10 206 410 3 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) Bâb-ı âli Evrak Odası Sadaret Mektub-i Mühime

Kalemi, (1314, 3/8 Aralık 1896) / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

Brewer David, What Next in Turkey, The American Board, Boston, 1913 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

CAN, Bilmez Bülent, Demiryolundan Petrole Chester Projesi, 1908-1923, Tarih Vakfı Yurt yayınları, İstanbul, 2000 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

CHESTER, E. W. United States Oil Policy and Diplomacy, Westport, Conn. Greenwood Press, 1983 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

CHESTER, E. W. Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri, Ankara, 2001 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ÇAKAN, Işıl, Türk Parlamento Tarihinde II. Meclis, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1999 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

DENOVO, John A. Amerikan Interests and Policies in the Middle East, 1900-1939, The Universitiy of Minneasota Press, Minneapolis, 1963 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

EARLE, Edward Mead, Bağdat Demiryolu Savaşı, Çev. Kasım Yargıcı, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1972, s. 189 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ERHAN, Çağrı, “1830 Osmanlı-Amerikan Anlaşması’nın Gizli Maddesi ve Sonuçları”, Belleten, C.62, Sayı: 234, Ağustos, Ankara, 1998, s. 457 – 465 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

EROL, Mine, “Amerika’nın Cezayir ile Olan İlişkileri (1785-1816)”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı: 32, Mart, İstanbul, 1979, s. 689 – 730 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

FİŞEK, Kurthan - Oral SANDER, ABD Dışişleri Belgeleriyle Türkiye-ABD Silah Ticaretinin İlk Yüzyılı 1829-1929, Ankara, 1977 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

GÜLSOY, Ufuk, Hicaz Demiryolu, Eren Yayıncılık, İstanbul, 1994 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

GÜNAY, Nejla, Maraş’ta Ermeniler ve Zeytun İsyanları, İstanbul, IQ Yay., 2007 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

KOCABAŞOĞLU, Uygur, Anadolu’daki Amerika-Kendi Belgeleriyle 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları, 3. Baskı,

Ankara, 2000 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

KOLOĞLU, Orhan, “200 Yıllık İlişkilerin Resmî Olmayan Tarihi: Türk’le Amerikalı’nın Tanışması”, Tarih ve Toplum, C. 28, Sayı: 163, Temmuz, İstanbul, 1997 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

KÖPRÜLÜ, Orhan F., “Tarihte Türk-Amerikan Münasebetleri”, Belleten, C.51, Sayı:200, Ağustos, Ankara, 1987, s. 927-942 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

KURAN, Ercüment, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Türklerinin Amerika’yı Tanıması”, 500. Yılında Amerika, İstanbul, 1994, s. 39-43 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

KURAT, Nimet Akdes, “Türkiye ile ABD Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Vesikaları”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C.5, Ankara, 1967 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

KURAT, Nimet Akdes, 150 Senelik Türk-Amerikan Dostluğu Sergisi, Ankara, 1959 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

KURAT, Nimet Akdes, Türk-Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1800-1959), Ankara, 1959 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt I, TBMM Basımevi, 1985 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt II, TBMM Basımevi, 1991 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

MERAY, Seha L., Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar, Belgeler, A.Ü.SBF Yay., Ankara, 1969 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ORTAYLI, İlber, “Osmanlı İmparatorluğunda Amerikan Okulları Üzerine Bazı Gözlemler”, Amme İdaresi Dergisi, C.14, S. 3, Ankara, Eylül 1981, (87-96) / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ÖZBUDUN, Ergun, “Bir Yabancı Gazetecinin Ankara Yolculuğu ve Atatürk İle Görüşmesi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.1, Sayı 1,1984, s.161-197 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ÖZER, Sevilay, “Chester Projesi’nin Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine Yansıması”, History Studies, Ortadoğu Özel Sayısı / Middle East Special Issue 2010, (287-299) / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

ÖZYÜKSEL, Murat, Anadolu ve Bağdat Demiryolları, Arba yay., İstanbul,1988 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

PAMUK, Şevket, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1820-1913), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1994 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1193-1232, January 2013, Fransa.

POLAT, İlknur, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Açılan Amerikan Okulları Üzerine Bir İnceleme”,Belleten, C.7, Sayı: 203, Ankara, 1990, s.627-652 / ÖZÜÇETİN, Yaşar; ALTAY, Emrah (2013), Demiryolu İnşası Fikri Ve Sahibinin Adıyla İfade Edilen Bir Proje: “Chester Projesi” / The Idea To Buıld Raılroads, And A Project Named After Its Author:“Chester Project,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   218   219   220   221   222   223   224   225   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik