Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet221/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   217   218   219   220   221   222   223   224   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

GARNER, Roberta (Spring, 1990), ‚Jacob Burckhardt as a Theorist of Modernity: Reading The Civilization of the Renaissance in Italy‛, Sociological Theory, Vol. 8, No. 1, pp. 48-57 / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

GOSSMAN, Lionel (Sep., 2002), ‚Jacob Burckhardt: Cold War Liberal?‛ The Journal of Modern History, Vol. 74, No. 3, pp. 538-572, Chicago: The University of Chicago Press / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

HEBERT, L. Joseph (May, 2007), Jr., ‚Individualism and Intellectual Liberty in Tocqueville and Descartes‛, The Journal of Politics, Vol. 69, No. 2, pp. 525-537 / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

KAHAN, Alan S. (1992). Aristocratic Liberalism: The Social and Political Thought of Jacob Burckhardt, John Stuart Mill, and Alexis de Tocqueville. Oxford & New York: Oxford University Press / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

MAYHEW, Robert (1997), ‚Part and Whole in Aristotle's Political Philosophy‛. The Journal of Ethics, Vol. 1, No. 4, pp. 325-340 / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

MILL, John Stuart (1965), Principles of Political Economy. ed. J. M. Robson. Vol.3, Collected Works of John Stuart Mill. Toronto: University of Toronto Press / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

MILL, John Stuart (1973), System of Logic: Ratiocinative and Inductive. ed. J. M. Robson. Vol. 7, Collected Works of John Stuart Mill. Toronto: University of Toronto Press / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

MILL, John Stuart (1977), On Liberty. In Essays on Politics and Society. ed. J. M. Robson. Vol. 18, Collected Works of John Stuart Mill. Toronto: University of Toronto Press / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

TOCQUEVILLE, Alexis de (1955). The Old Regime and the French Revolution, trans. Stuart Gilbert, New York: Doubleday Anchor / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

TOCQUEVILLE, Alexis de (1959), The European Revolution and Correspondence with Gobineau, ed. and trans. John Lukas, Garden City, NY: Doubleday Anchor / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

TOCQUEVILLE, Alexis de (1985), Selected Letters on Politics and Society, ed. and trans. Roger Boesche (with James Taupin), Berkeley and Los Angeles: University of California Press / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

TOCQUEVILLE, Alexis de (2000), Democracy in America (Vol. 1 orig. pub. 1835; Vol. 2 orig. pub. 1840), ed. and trans. Harvey C. Mansfield and Delba Winthrop, Chicago and London: University of Chicago Press / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

AKSAY, Ahmet; TEKELİ, Orhan; Ürgün, Mustafa ve Işık, Ahmet (1988). Amanosların Paleozoyik Birimleri ve Mesozoyik Platform Karbonat İstifleri. Ankara: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

ARDOS, Mehmet (1979). Türkiye Jeomorfolojisinde Neotektonik, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No: 113 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

ARDOS, Mehmet ve PEKCAN (Yalçıner), Nilüfer (1997). Jeomorfoloji Sözlüğü. 2. Baskı, İstanbul: Çantay Kitabevi / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

ATAN, R. Orhan (1969). Eğribucak-Karacaören (Hassa)-Ceylanlı-Dazevleri (Kırıkhan) arasındaki Amanos Dağlarının Jeolojisi. Ankara: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları No: 139 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

AYTAÇ, Ahmet Serdar (2010). Amanos Dağlarının Orta Kesiminin Doğal Ortam, Sosyo- Ekonomik Faaliyetler, Koruma Kriterleri ve Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

BLUMENTHAL, M. Michael (1947). Seydişehir-Beyşehir Hinterlandındaki Toros Dağlarının Jeolojisi. Ankara: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları No: 2 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

DEMİRKOL, Cavit (1988). “Stratigraphy, structural geology and geotectonic evolution of Amanos Mountains West of Turkey (K. Maraş, Turkey)”. Bull. Of teh Mineral Research and Exploration, Volume: 108, pp.: 18-37 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

DERMAN, A. Sami (1979). Antakya (Hatay) Civarı Stratigrafisi ve Jeolojisi. Ankara: T.P.A.O. Rapor No: 1513 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

DOĞAN, Uğur (1997). “Gidengelmez Dağları'nda Doğal Ortam ve İnsan İlişkileri”. Türkiye Coğrafyası Dergisi, Sayı: 6, s.: 41-61 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

EKİNCİ, Deniz, (2011). Safranbolu ve Çevresinin Jeomorfoloji Özellikleri. İstanbul: Titiz Yayınevi / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

ERİNÇ, Sırrı (2001). Jeomorfoloji II. Güncelleştirenler: Ahmet ERTEK ve Cem GÜNEYSU, Güncelleştirilmiş 3. Baskı, İstanbul: Der Yayınları No: 284 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

ERİNÇ, Sırrı (2010). Jeomorfoloji I. Güncelleştirenler: Ahmet ERTEK ve Cem GÜNEYSU, Güncelleştirilmiş 7. Baskı, Der Yayınları, No: 284, İstanbul / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

EROL, Oğuz (1963). Asi Nehri Deltasının Jeomorfolojisi ve Dördüncü Zaman Deniz-Akarsu Sekileri. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 148 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

EROL, Oğuz (1980). “Türkiye’de Neojen ve Kuvaterner Aşınım Dönemleri, Bu Dönemlerin Aşınım Yüzeyleriyle Yaşıt Tortullara Göre Belirlenmesi”. Jeomorfoloji Dergisi, Sayı: 11, s.: 1-22 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

EROL, Oğuz (1981). “Neotectonic and geomorphologic evolution of Turkey”. In: Fairbridge R. W. (ed.) Neotectonics, Zeitschrift für Geomorphologie, Supplement Band., Volume: 40, pp.: 193-211 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

EROL, Oğuz (1983). “Türkiye’nin Genç Tektonik ve Jeomorfolojik Gelişimi”. Jeomorfoloji Dergisi, Sayı: 11, s: 1-22 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

EROL, Oğuz (1989). Türkiye Jeomorfolojisi, Türkiye'nin Jeomorfolojik Evrimi ve Bugünkü Genel Jeomorfolojik Görünümü. İstanbul: Yayınlanmamış Ders Notu / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

EROL, Oğuz (1990). “Batı Toros Dağlarının Messiniyen Paleojeomorfolojisi ve Neotektoniği”, Türkiye 8. Petrol Kongresi (16-20 Nisan 1990), Genişletilmiş Bildiri Özleri, s: 91-82, Ankara / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

EROSKAY, S. Okay; YILMAZ, Yücel; YALÇIN, Namık; GÜRPINAR, Okay ve GÖZÜBOL, M. Ali (1978). “Ceyhan-Berke Rezervuarının Jeolojisi ve Mühendislik Özellikleri”. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, Sayı: 21, s.: 1-22 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

FAIRBRIDGE, Rhodes; EROL, Oğuz, KARACA, Mehmet ve YILMAZ, Yücel (1997).

“Background to Mid-Holocene Climatic Change in Anatolia and Adjacent Regions”, In Dalfes, N., Kukla, G., Weiss, H., Third Millenneum BC Climate Change and Old World Collapse. NATO ASI Series, Volume: 149, pp.: 595-610, Springer Verlag / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

GANWA, Alembert Alexandre; FRİSCH, W., MVONDO Ondoa Joseph ve NJOM Bernard (2007). “Relationships Between the Parameters of Geomorphology and Structural Features in the Pan African Fold Belt of Cameroon. Example of Kombé II-Mayabo Area”. Journal of Engineering and Applied Sciences, Volume: 2, pp.: 336-341 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

GÜNAY, Yılmaz (1984). Amanos Dağlarının Jeolojisi ve Karasu-Hatay Grabeninin Petrol Olanakları. TPAŞ Arama Grubu Başkanlığı Hakkari-Şariyaj Projesi, Ankara: TPAO Rapor No: 1954 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

GÜNEYSU, A. Cem (1993a). Kovada Gölü Doğusunun (Isparta) Karst Jeomorfolojisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

GÜNEYSU, A. Cem (1993b). “Batı Toroslarda Neotektonik Hareketleri Karstlaşma Üzerindeki Etkileri ve Karstlaşmanın Evrimi”. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 28, s.: 329-336 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

HERECE, Erdal (2008). Doğu Anadolu Fayı (DAF) Atlası. Ankara: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

HOŞGÖREN, Mehmet Yıldız (2010). Jeomorfoloji’nin Ana Çizgileri I. 7. Baskı, İstanbul: Çantay Kitabevi / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

HOŞGÖREN, Mehmet Yıldız (2011). Jeomorfoloji Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Çantay Kitabevi / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

KARAMAN, Erkan (2006). Yapısal Jeoloji ve Uygulamaları. Genişletilmiş 3. Baskı,

Ankara: Devran Matbaacılık / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

KOÇYİĞİT, Ali (1984). “Güneybatı Türkiye ve Yakın Dolayında Levha içi Yeni Tektonik Gelişim”. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, Cilt: 27, Sayı: 1, s.: 1-15 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

KOP, Alican; ÜNLÜGENÇ, Ulvi Can ve DEMİRKOL, Cavit (2002). “Kırıkhan ve Civarının (HATAY) Stratigrafik Gelişimi, GD Türkiye”. Yerbilimleri, Sayı: 40/41, s.: 51-80 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

KORKMAZ, Hüseyin (2001). Kahraman Maraş Havzasının Jeomorfolojisi. Kahraman Maraş: T.C. Kahraman Maraş Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları No: 3 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

MÜLAZIMOĞLU, Necip Sabri (1979). İskenderun Körfezi Tabanı, Kıyıları ve Çevresinin Kuvaterner Jeolojisi ve Jeomorfolojisi. Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Strüktür ve Yeraltı Kaynakları Kürsüsü / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

NAZİK, Lütfi (1992). Beyşehir Gölü Güneybatısı ile Kembos Polyesi Arasının Karst Jeomorfolojisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

ÖNER, Ertuğ. (2008). “Asi Delta Ovasında Alüvyal Jeomorfoloji ve Paleocoğrafya Araştırmaları (Antakya/Hatay)”. Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 17, Cilt: 1-2, s.: 1- 25 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

ÖVER, Semir; ÜNLÜGENÇ, Ulvi Can ve ÖZDEN, Süha (2001). “Hatay Bölgesinde Etkin Gerilme Durumları”. Yerbilimleri, Sayı: 23, s.: 1-14 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, Hatay, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1161-1191, January 2013, Fransa.

ÖZŞAHİN, Emre (2010). “Antakya’da (Hatay) Yer Seçiminin Jeomorfolojik Özellikler ve Doğal Risk Açısından Değerlendirilmesi”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 23, s.: 1-16 / ÖZŞAHİN, Emre (2013), Koltukkayası Tünemiş Senklinalinin Jeomorfolojisi (Amanos Dağları, Hatay) / Geomorphology Of The Koltuk Kayası Perched Synclıne(Amanos Mountaıns, HatayDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   217   218   219   220   221   222   223   224   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik