Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet220/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   216   217   218   219   220   221   222   223   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

SADAK, Necmettin, ‚Sovyet Rusya Boğazlar Hakkındaki Aşırı Tekliflerini Ne Cesaretle Ortaya Attı‛, Akşam, 17 Ağustos 1946 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

SADAK, Necmettin, ‚Sovyet Rusya’nın Boğazlar Hakkındaki Notası Münasebetiyle‛, Akşam, 13 Ağustos 1946 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

SEDAT, İsmail, ‚Boğazlar ve Amerika‛, Vakit, 27 Ağustos 1946 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

SEFA, Peyami, ‚Bizim Anladığımız Dostluk‛, Vakit, 1 Ekim 1946 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

TBMM T.D., D.7, T.2, C.15 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

TELLAL, Erel, ‚SSCB’yle İlişkiler‛, Türk Dış Politikası, C.1, Editör: Baskın Oran, İletişim Yayınları, İstanbul 2011 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

US, Asım, ‚Boğazlar Rejiminde Yapılacak Değişiklik‛, Vakit, 1 Ekim 1946 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

US, Asım, ‚Rusya’nın İstediği Nedir?‛, Vakit, 30 Eylül 1946 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

US, Asım, ‚Boğazlar İşi Halli Müstacel Bir Hal Alıyor‛, Vakit, 1 Ekim 1946 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

US, Asım, ‚Boğazlar Meselesine İngiliz ve Amerikan Müdahalesi‛, Vakit, 14 Ekim 1946 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

USLU, Nasuh, Türk Amerikan İlişkileri, Ankara, 2000 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

WİLLİAM, Hale, Türk Dış Politikası, İstanbul, 2003 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

YALMAN, Ahmet Emin, ‚Pusulamızı Şaşırmamak Zorundayız‛, Vatan, 19 Ağustos 1946 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

YALMAN, Ahmet Emin, ‚Rusya Emellerini Açığa Vurdu‛, Vatan, 30 Eylül 1946 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

YEL, Selma, Değişen Dünya Şartlarında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2009 / ÖZÇELİK, Mücahit (2013), Sovyet Rusya’nın 1946 Yılında Boğazlarla İlgili İsteklerinin Türk Kamuoyundaki Yankıları / The Reflectıons Of Sovıet Russıan’s Demands Related Wıth Straıts On Turkısh Publıc Opınıon In 1946, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 1091-1115, January 2013, Fransa.

AKTAŞ, Ali, ‚Kent Ortamında Alevilerin Kendilerini Tanımlama Biçimleri ve İnanç Ritüellerini Uygulama Sıklıklarının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi‛,I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, (22-24 Ekim 1998), Ankara, 1999 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

ARABACI, Fazlı, Alevilik ve Sünniliğin Sosyolojik Boyutu, Çorum Örneği, Etüt Yayınları, Samsun, 2000 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

ARSLANOĞLU, İbrahim, ‚Sünni Din Adamlarının Aleviliğe Bakışı‛, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 23, Ankara, 2003 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

ATEŞ, Süleyman, ‚Nasıl Bir Diyanet‛, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 11, Ankara, 1991 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

BAL, Hüseyin, Alevi Bektaşi Köylerinde Toplumsal Kurumlar, Ant Yayınları, İstanbul, 1997 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

BAL, Sosyolojik Açıdan Alevi Sünni Fraklılaşması ve Bütünleşmesi, Ant Yayınları,

İstanbul, 2000 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

CENGİZ, Recep, Çamiçi Beldesinde Dini Hayat: Alevilik Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2000 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

GÖZAYDIN, İştar, ‚Din Hizmetlerinin Yeniden Yapılanması‛, Din Devlet İlişkileri ve Türkiye’de Din Hizmetlerinin Yeniden Yapılanması Uluslar arası Sempozyumu, Cem Vakfı Yay., İstanbul, 1998 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

GÜLER, Halit, ‚Diyanet İşleri Başkanlığı Yeniden Yapılanmalı‛, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 57, Ankara, 1995 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

GÜRAN, Kemal, ‚Diyanet İşleri Başkanlığı Özerk Olmalı mı?‛, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 57, Ankara, 1995 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

HATEMİ, Hasan Hüsrev, ‚Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Teşkilatının Önemi‛, Türkiye Günlüğü, Sayı: 29, Temmuz-Ağustos 1994 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

KARA, İsmail, ‚Din İle Devlet Arasında Sıkışmış Bir Kurum: Diyanet İşleri Başkanlığı‛, MÜİFD, Sayı: 18, İstanbul, 2000 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

KESKİN, Abdulbaki, ‚Nasıl Bir Diyanet‛, Türkiye Günlüğü, Sayı: 35, Temmuz-

Ağustos, 1995 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

KESKİN, Yahya Mustafa, Değişim Sürecinde Kırsal Kesim Aleviliği, Elazığ Sünköy Örneği, Ankara, 2004 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

KESKİN, Kentleşme Sürecinde Alevilik Gelenek ve Modernizm Arasında Gelgitler, Elazığ Örneği, İstanbul, 2009 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

KÖYLÜ, Mustafa, ‚Alevi Köylerindeki Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri (Amasya ve Çorum Örneği), (Tebliğ), Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu, Kayseri, 2003 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

KUTLU, Sönmez, ‚Alevilik-Bektaşiliğin Diyanet’te Temsil Problemi‛, İslamiyat, C. 4, Sayı: 1, 2001 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

NOYAN, Bedri, ‚Bektaşi ve Alevi Konusunda Bir Gezinti‛, Türk Yurdu, (Alevilik Özel Sayısı), Sayı: 88, 1994 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

ÖZDEMİR, Şuayip, ARICI, İsmail, Alevilerin Din Hizmeti Beklentileri (Malatya Örneği), Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2011 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

ÖZDEMİR, ‚Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Alevi Dernek ve Vakıflarının Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığında Temsil Meselesine Bakışı-Malatya Örneği-‛,

Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, 441-454, Isparta, 2005 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

SARITAŞ, Süleyman, ‚Cem Evi Camiye Karşılık Düşünülemez‛, Türk Yurdu, (Alevilik Özel Sayısı), Sayı: 88, 1994 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

TARHANLI, İştar B.,Müslüman Toplum Laik Devlet-Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, 1993 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

TAŞ, Kemalettin, Türk Halkının Gözüyle Diyanet, İz Yayıncılık, İstanbul, 2002 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

YILDIZ, M. Cengiz, Din Görevlilerinin Sorunları ve Beklentileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Elazığ Uygulaması, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 1999 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

YÜCEL, İrfan, ‚Diyanet İşleri Başkanlığı‛, DİA, C. 9, İstanbul, 1994 / ÖZDEMİR, Şuayip; ALBAYRAK, Ali; ARICI, İsmail (2013), Alevi-Bektaşi Düşüncesine Sahip Öğretmenlerin Alevilik, Cem Evleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığına Yönelik Görüşleri (Elazığ Örneği) / Opınıons Of Teachers Belongıng To The Idea Of Alevı-Bektashı About Presıdency Of Relıgıous Affaırs, Cem Houses, Alevısm (The Case Of Elazığ), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1117-1140, January 2013, Fransa.

ANDERSON, Susan Leigh (2006), ‚Mill’s Life‛, pp. 11-25 in The Blackwell guide to Mill’s Utilitarianism, edited by Henry R. West, Oxford: Blackwell Publishing / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

BROGAN, Hugh (Jun., 1971), ‚Alexis de Tocqueville and the Liberal Moment‛, The Historical Journal, Vol. 14, No. 2, pp. 289-303, Cambridge: Cambridge University Press / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

BURCKHARDT, Jacob (1928), Civilization of the Renaissance in Italy, translation by S. G. C. Middlemore, New York: The Macmillan Company / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1149-1159, January 2013, Fransa.

DIJN, Annelien de (2008), French Political Thought from Montesquieu to Tocqueville: Liberty in a Levelled Society, New York: Cambridge University Press / ÖZKAN, Devrim (2013) Modernite Eleştirmeni Olarak Alexıs De Tocquevılle: Özgürlük Ve Politik Düşünce Üzerıne / Alexıs De Tocquevılle As A Crıtıc Of Modernıty: On Lıberty And The Polıtıcal Thought,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   216   217   218   219   220   221   222   223   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik