Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet218/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   214   215   216   217   218   219   220   221   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1033-1045, January 2013, Fransa.

KÜÇÜKAHMET, Leyla (2003). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, 4. Baskı, Ankara / KÜÇÜK, Savaş; ÜRKER, Abdullah ; ADIGÜZELLİ, Fadime; ADIGÜZELLİ, Yaşar; SAFA, Murat; GÖKTÜRK, Türker (2013), Toplumun Öğretmenlik Mesleğini Algılama Düzeyi / An Investıgatıng On The Perceıvıng Styles Of Socıety Towards Teachıng Proefssıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1033-1045, January 2013, Fransa.

ÖZGÜR, F. N. (1994). Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi / KÜÇÜK, Savaş; ÜRKER, Abdullah ; ADIGÜZELLİ, Fadime; ADIGÜZELLİ, Yaşar; SAFA, Murat; GÖKTÜRK, Türker (2013), Toplumun Öğretmenlik Mesleğini Algılama Düzeyi / An Investıgatıng On The Perceıvıng Styles Of Socıety Towards Teachıng Proefssıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1033-1045, January 2013, Fransa.

SAYIN, S. (2003). “Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karsı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı”, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, s. 74-84 / KÜÇÜK, Savaş; ÜRKER, Abdullah ; ADIGÜZELLİ, Fadime; ADIGÜZELLİ, Yaşar; SAFA, Murat; GÖKTÜRK, Türker (2013), Toplumun Öğretmenlik Mesleğini Algılama Düzeyi / An Investıgatıng On The Perceıvıng Styles Of Socıety Towards Teachıng Proefssıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1033-1045, January 2013, Fransa.

ŞEKER, H., GENÇDOĞAN, B. (2006). Psikoloji ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara / KÜÇÜK, Savaş; ÜRKER, Abdullah ; ADIGÜZELLİ, Fadime; ADIGÜZELLİ, Yaşar; SAFA, Murat; GÖKTÜRK, Türker (2013), Toplumun Öğretmenlik Mesleğini Algılama Düzeyi / An Investıgatıng On The Perceıvıng Styles Of Socıety Towards Teachıng Proefssıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1033-1045, January 2013, Fransa.

http://canakkale.meb.gov.tr/ adresinden 10.09.2012 tarihinde alınmıştır / KÜÇÜK, Savaş; ÜRKER, Abdullah ; ADIGÜZELLİ, Fadime; ADIGÜZELLİ, Yaşar; SAFA, Murat; GÖKTÜRK, Türker (2013), Toplumun Öğretmenlik Mesleğini Algılama Düzeyi / An Investıgatıng On The Perceıvıng Styles Of Socıety Towards Teachıng Proefssıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1033-1045, January 2013, Fransa.

Ahmed B. Hanbel. (1992). Müsned I-VI. İstanbul: Çağrı Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Ahmed B. Hanbel. (1983). Fedâilü’s-Sahâbe I-II. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle. AYDINLI, Yaşar. (2008). Farabi. İstanbul: İsam Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Beyhakî, Ebûbekr Ahmed B. El-Huseyn. (1410). Şu’abü’l-Îmân I-VIII. Beyrut: Dâru’l- Kütübi’l-Ilmiyye / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Buhârî, Ebu Abdillah Muhammed B. İsmail. (1981). Sahih, I-VIII. İstanbul: Çağrı Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Darimî, Ebu Muhammed Abdirrahman. (1981). Sünen. İstanbul: Çağrı Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Ebû Davûd, Süleyman B. El-Eş’as. (1981). Sünen, I-V. İstanbul: Çağrı Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Ebû Ya’lâ, Ahmed B. Ali. (1984). Müsnedü Ebî Ya’lâ I-XIII, Dımeşk: 1984 / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Farabi. (2001). Medinetü’l-Fazıla. İstanbul: MEB Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Heysemî, Ali B. Ebîbekr. (1407). Mecmau’z-Zevâid ve Menbeu’l-Fevâid I-X. Beyrut: Dâru’r-Reyyân Li’t-Türâs / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

İbn Hıbbân, Ebû Hâtim El-Bustî. (1993). Sahîhu İbn Hıbbân, I-XVIII. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed B. Yezid. (1981). Sünen, I-II, İstanbul: Çağrı Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

İbn Sa’d, Ebû Abdillah Muhammed. (Tarihsiz). Et-Tabakâtu’l-Kübrâ I-VIII. Beyrut: Dâru’s-Sâdır / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

İbn Sina. (2005). Kitabu’s-Şifa Metafizik. (Terc: Ekrem Demirli, Ömer Türker). İstanbul: Litera Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

İbn Sina. (2004). Risaleler (Peygamberliklerin ispatı). (Terc. A. Açıkgenç, M. H. Kırbaşoğlu). Ankara: Kitabiyat Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

KAYA, Mahmut (1995), TDV İslam Ansiklopedisi Farabi Md. İstanbul, TDV Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Mâlik B.Enes. (1981). Muvatta I-II. İstanbul: Çağrı Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Müslim, Ebu’l-Huseyn El-Kuşeyrî. (1981). Sahîh, I-III. İstanbul: Çağrı Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Nesâî, Ebû Abdirrahman Ahmed B. Şuayb. (1981). Sünen I-VIII. İstanbul: Çağrı Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Taberânî, Süleyman B. Ahmed. (1983). El-Mu’cemu’l-Kebîr I-XX. (2. Baskı). Musul:, Mektebetü’l-Ulûm Ve’l-Hıkem / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Taberânî, Süleyman B. Ahmed. (1415). El-Mu’cemü’l-Evsat I-X. Kahire: Dâru’l- Harameyn / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Taberânî, Süleyman B. Ahmed. (1985) El-Mu’cemü’s-Sağîr I-II. Beyrut: Mektebetü’lİslâmî / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Taberi, Ebû Ca’fer. (1407). Târîhu’l- Ümem Ve’l-Mülûk I-V. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’lİlmiyye / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

Tirmizi, Ebû İsa Muhammed B. İsa (1981), Sünen I-V. İstanbul: Çağrı Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

TUNALI, İ. (1996). Estetik. İstanbul: Remzi Kitap Evi / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

TUSİ, N. (2007). Ahlak-ı Nasıri. (Çeviri; A. Gafarov, Z. Şükürov). İstanbul: Litera Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

YARDIM, A. (1998). Peygamberimizin Şemaili. İstanbul: Erkam Yayınları / MUTLUEL, Osman; ÇİFTCİ, Şaban (2013), Estetik Yetkinlik Açısından Hz. Peygamber’in Şemaili / Competency Aesthetıc And Slıght Of The Prophets, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1047-1063, January 2013, Fransa.

AKDOĞAN, A. ve AYKAN, E.(2008). İzlenim Yönetimi Taktikleri: Erciyes Üniversitesinde Görev Yapan Akademisyenlerin İzlenim Yönetimi Taktiklerini Belirlemeye Yönelik Uygulama. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi - Yönetim Dergisi, 19 (60), 6–21 / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

ANDREWS M. C. ve KACMAR, K. M. (2001). Impression Management by Association: Construction and Validation of a Scale. Journal of Vocational

Behavior.58 (1). 142–161 / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

BAHADIR, M. (2007). Resmi ve Özel İlköğretim Yöneticilerinin İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyleri (Sakarya İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi SBE / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

BOLİNO, M. C. ve TURNLEY, W. H.(2003). More Than One Way to Make an Impression: Exploring Profiles of Impression Management. Journal of Management, 29(2), 141–160 / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

CRANE, E. ve CRANE, F. G. (2002). Usage and Effectiveness of Impression Management Strategies in Organizational Settings. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama ve Sociometry. Spring / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

DEMİR, K. (2002). Türkiye’deki Resmi ve Özel Lise Öğretmenlerinin İzlenim Yönetimi Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

DEMİR, K. (2010) ‚İzlenim (İmaj) Yönetimi‛ (Edit.:H.Basri Memduhoğlu ve Kürşat Yılmaz). Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Ankara, Pegem A Yayıncılık, 317–340 / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

ELLİS, A.P.J, WEST, B. J, RYAN A. M., DESHON, R. Ve CHARD, P. (2002). The Use of Impression Management Tactics in Structured Interviews: A Function of Question Type? Journal of Applied Psychology, 87(6), 1200–1208 / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

GARDNER, W. L. ve MARTİNKO M. J.(1988) Impression Management In Organizations. Journal of Management, 14(2), 321–338 / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

GİLMORE, D. C.ve FERRİS, G. F. (1989). The Effects of Applicant Impression Management Tactics On Interviewer Judgements, Journal of Management, 1989, 15(4), 557–564 / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

HATCH, J. A. (1984). Impression Management in Kindergarten Classrooms: An Analysis of Children’s Face-Work in Peer Interactions. Paper Presented at the annual Meeting of the American Educational Research Association, 68th, New orleans, LA, April 23–27 / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

HİGGİNS, C. A.; JUDGE, T. A. ve FERRİS, G. R.(2003). Influence Tactics and Work

Outcomes: A Meta- Analysis. Journal of Organizational Behaviour, 24, 89–106 / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

HOOGHİEMSTRA, R. (2000). Corporate Communication and Impression Management- New Perspectives Why Companies Engage in Corporate Social Reporting. Journal of Business Ethics. 27: 55–68 / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

JENKİNS, J. K. (1974). Impression Management: Responses of Public School Principals toSchool-Community Advisory Councils. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (59th, Chicago, Illınois, April) / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

KACMAR, K. M. ve CARLSON, D. S. (1999). Effectiveness of Impression Management Tactics Across Human Resource Situations. Journal of Applied Social Psychology, 29 (6), 1293–1315 / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

KARASAR, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları, 15.Baskı / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty Example, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 1065–1090, January 2013, Fransa.

KARATÜRK, K. (2002). Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme. Ankara: Anı Yayıncılık / SEZGİN NARTGÜN, Şenay; ZAFER GÜNEŞ, Demet; KEPEKCİOĞLU, Emine Selin; SELVİ, Çiğdem (2013), Öğretim Elemanlarının İzlenim Yönetimi Taktiklerini Kullanma Düzeyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Sakarya Üniversitesi Örneği / Instructors’ Impressıon Management Tactıcs Usage Level: Abant İzzet Baysal Unıversıty-Sakarya Unıversıty ExampleDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   214   215   216   217   218   219   220   221   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik