Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet217/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   213   214   215   216   217   218   219   220   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

KÜHNEL, Ernest, Doğu İslam Memleketlerinde Minyatür, (Çev.: Suut Kemal YETKİN, Melâhat ÖZGÜ) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1952 / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

MAHİR, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2005 / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

ROUX, Jean-Paul, Türklerin Tarihi-Pasifik’ten Asya’ya 2000 Yıl-, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2007 / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

ŞEKERCİ, Osman, “İslam’da Tasvir ve Minyatürler”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9. Cilt, 1961 (1962), 11-23. s / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

ŞEKERCİ, Osman, İslam’da Resim ve Heykel, Nun Yayıncılık, İstanbul 1996 / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

TANSUĞ, Sezer, Resim Sanatının Tarihi, Remzi Kitapevi, İstanbul 1999 / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

TURANİ, Adnan, Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitapevi, İstanbul 1992 / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

YETKİN, Suut Kemal, “İslam Sanatının Mahiyeti”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 1, 44. s / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

YETKİN, Suut Kemal, İslam Ülkelerinde Sanat, İstanbul 1984 / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

YURTAYDIN, Hüseyin Gazi, “İslam Resminin Menşeleri ve Başlangıçları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3.cilt., Sayı: 3-4., 31-55. s / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

AYDOĞAN, Filiz, Medya ve Serbest Zaman, Om Yay., İstanbul, 2000 / KULA, Nesrin (2013), Tv Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü / Reconsructed Consumer Ideology By Tv Serıals, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 989-1010, February 2013, Fransa.

BAUDRILLARD, Jean, Tüketim Toplumu, çev: Hazal Deliceçaylı-Funda Keskin, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1997 / KULA, Nesrin (2013), Tv Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü / Reconsructed Consumer Ideology By Tv Serıals, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 989-1010, February 2013, Fransa.

BINARK, F. Mutlu, “Ben -bir kadın özne- ve benim sabun köpüklerim yada pembe dizilerim” İlet Yıllık’ 94, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi yayınları no:7, yıl 1994-1995, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1997 / KULA, Nesrin (2013), Tv Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü / Reconsructed Consumer Ideology By Tv Serıals, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 989-1010, February 2013, Fransa.

BOCOCK, Robert, Tüketim, çev.:İrem Kutluk, Dost Kitabevi, Ankara, 1997 / KULA, Nesrin (2013), Tv Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü / Reconsructed Consumer Ideology By Tv Serıals, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 989-1010, February 2013, Fransa.

BROWN, Marry Ellen, Soap Opera and Women’s talk, The Pleasure of Resistance, Sage Publications, London & New Delhi, 1994 / KULA, Nesrin (2013), Tv Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü / Reconsructed Consumer Ideology By Tv Serıals, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 989-1010, February 2013, Fransa.

CANTOR, G. Muriel/PINGREE, Suzanne, The Soap Opera, Sage Comtext Series, Sage Publications, Beverly Hills,/London, Third Print 1983

DEBORD, Guy, Gösteri Toplumu ve Yorumlar, çev.: A. Ekmekçi, O. Taşkent, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1996

DERY, Charles, “Television Soap Opera: Incast, Bigamy and Fatal Disease”, American Television Genres, Stuart M. Kominsky and Jeffrey H. Makan, USA, 1985.

FEATHERSTONE, Mike, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, çev. M. Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996. FISKE, John, Television Culture, Methuen, London, 1987 LUNT, Peter K. / LIVINGSTONE, Sonia M., Mass Consumption and Personal Identity, Open University Pres, Buckingham, Philedelphia, 1992 / KULA, Nesrin (2013), Tv Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü / Reconsructed Consumer Ideology By Tv Serıals, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 989-1010, February 2013, Fransa.

MODLESKI, Tania, “The Search for Tomorrow in Today’s Soap Operas”, Feminist Television Criticism, der: Charlet Brunston, Julie D’Acci, Linn Spigel, Oxford Television Studies, Clanendon Press, Oxford, 1997 / KULA, Nesrin (2013), Tv Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü / Reconsructed Consumer Ideology By Tv Serıals, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 989-1010, February 2013, Fransa.

MUTLU, Erol, Televizyonu Anlamak, Gündoğan Yay., Ankara, 1991 / KULA, Nesrin (2013), Tv Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü / Reconsructed Consumer Ideology By Tv Serıals, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 989-1010, February 2013, Fransa.

ODABAŞI, Yavuz, Tüketim Kültürü, Sistem Yay., İstanbul, 1999 / KULA, Nesrin (2013), Tv Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü / Reconsructed Consumer Ideology By Tv Serıals, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 989-1010, February 2013, Fransa.

PARSA, Seyide, Televizyon Estetiği, Ege Üniversitesi Yay., İzmir, 1994 / KULA, Nesrin (2013), Tv Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü / Reconsructed Consumer Ideology By Tv Serıals, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 989-1010, February 2013, Fransa.

RITZER, George, Toplumun McDonaldlaştırılması, çev.:Şen Süer Kaya, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1998 / KULA, Nesrin (2013), Tv Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü / Reconsructed Consumer Ideology By Tv Serıals, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 989-1010, February 2013, Fransa.

AREVALO, A. (2002). Teasing Apart Actions and Objects: A Picture Naming Study. CRL Newsletter.14:4 / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

ATAMAZ, F. (2007). İnmede Konuşma Bozuklukları ve Rehabilitasyonu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 53:13 / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

ATAMAZ, F., ON YAĞIZ, A., DURMAZ, B.(2007). Ege Aphasia Test: Description of the Test and Performance in Normal Subjects. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 53:10 / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

ATABAY, N., KUTLUK, İ., ÖZEL, S. (1983). Sözcük Türleri. Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

BASTIAANSE, R.(2003). Verb Retrieval Problems At the Word and Sentence Level: Localisation of the Functional Impairments and Clinical Implications. The Sciences of Aphasia: From Therapy to Theory. (pp. 131–148). Oxford, Elsevier Science / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

ÇITAV, N. ( 2004). Anadili Türkçe olan Akıcı Tip Afazili Bireylerin Tekrarlama ve Adlandırma Etkinliklerinde Parafazi Kullanımlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

FRIDRIKSSON, J., BAKER, J. M., MOSER, D. (2009). Cortical Mapping of Naming Errors in Aphasia. Human Brain Mapping. 30: 2487–2498 / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

FRIEDMAN, N. (2000). Moving Verbs in Agrammatic Production. Grammatical Disorders in Aphasia: A Neourolinguistic Perspective (pp. 152–170). London: Whurr / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

GAINOTTI G, GIUSTOLISI L, DANIELE A, SILVERI, MC. (1995) Neuroanatomical Correlates of Category-Specific Semantic Disorders: A Critical Survey. Memory. 3: 250–263 / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

GOODGLASS, H. , WINGFIELD, A.( 1997). Word- Finding Deficits in Aphasia: Brain- Behavior Relations and Clinical Symptomatology. Anomia: Neuroanatomical and Cognitive Correlates. (pp. 3–27). San Diego: Academic Press / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

JONKERS, R., BASTIAANSE, R. (2007). Action Naming in Anomic Aphasic Speakers: The Effect of Instrumentality and Name-Relation. Brain and Language. 102: 262–272 / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

KAMBANAROS, M. (2009). Action and Object Naming versus Verb and Noun Retrieval in Connected Speech: Comparisons in Late Bilingual Greek-English Anomic Speakers. Aphasiology: 2 / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

KORKMAZ, Z. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri. Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

LAIACONA, M., CARAMAZZA, A. (2004). The Noun/Verb Dissociation in Language Production: Varieties of Causes. Cognitive Neuropsychology. 21: 103–123 / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

LUZZATTI, C., CHIERCHIA, G. (2002). On The Nature Of Selective Deficits Involving Nouns And Verbs. Rivista di Linguistica.14(1): 43–71 / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

LUZZATTI, C., RAGGI,R., ZONCA, G., PISTARINI, C., CONTARDI, A., PINNA, G. D. (2007).On The Nature Of The Selective Impairment of Verb And Noun Retrieval. Cortex. 37: 725 / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

MÄTZIG, S., DRUKS, J. (2006). Object and Action Naming: A Double Dissociation?. Brain and Language. 99: 205–219 / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

MÄTZIG, S., DRUKS, J., MASTERSON, J., VIGLIOCCO, G.. (2009). Noun and Verb Differences in Picture Naming: Past Studies and New Evidence. Cortex.45: 738–758 / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

MICELI, G., SILVERI M.C., VILLA G., and CARAMAZZA A. (1984). On the Basis of the Agrammatics’ Difficulty in Producing Main Verbs. Cortex. 20: 215 / ULUSOY, Sevim; KURUOĞLU, Gülmira (2013), Türk Afazili Hastaların Nesne Ve Eylem Adlandırma Becerilerinin Dilbilim Açısından İncelenmesi / Grammatıcal Analysıs Of Actıon And Object Namıng Skılls Of Turkısh Aphasıc Patıents, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1011-1031, February 2013, Fransa.

ARICAK, Tolga ve Bülent Dilmaç (2003); “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Bir Takım Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ile Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 / KÜÇÜK, Savaş; ÜRKER, Abdullah ; ADIGÜZELLİ, Fadime; ADIGÜZELLİ, Yaşar; SAFA, Murat; GÖKTÜRK, Türker (2013), Toplumun Öğretmenlik Mesleğini Algılama Düzeyi / An Investıgatıng On The Perceıvıng Styles Of Socıety Towards Teachıng Proefssıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1033-1045, January 2013, Fransa.

BALCI, E. (1991). Öğretmenlerin Rolleri, Eğitim Sosyolojisi, Ankara / KÜÇÜK, Savaş; ÜRKER, Abdullah ; ADIGÜZELLİ, Fadime; ADIGÜZELLİ, Yaşar; SAFA, Murat; GÖKTÜRK, Türker (2013), Toplumun Öğretmenlik Mesleğini Algılama Düzeyi / An Investıgatıng On The Perceıvıng Styles Of Socıety Towards Teachıng Proefssıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1033-1045, January 2013, Fransa.

BİLGİN, H. (1996), “Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Öğretmenlik Tutumlarının İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / KÜÇÜK, Savaş; ÜRKER, Abdullah ; ADIGÜZELLİ, Fadime; ADIGÜZELLİ, Yaşar; SAFA, Murat; GÖKTÜRK, Türker (2013), Toplumun Öğretmenlik Mesleğini Algılama Düzeyi / An Investıgatıng On The Perceıvıng Styles Of Socıety Towards Teachıng Proefssıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1033-1045, January 2013, Fransa.

CEVAT Alkan, Hıfzı Doğan ve S. İlhan Sezgin (2001). Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları, Nobel Yayın Dağıtım / KÜÇÜK, Savaş; ÜRKER, Abdullah ; ADIGÜZELLİ, Fadime; ADIGÜZELLİ, Yaşar; SAFA, Murat; GÖKTÜRK, Türker (2013), Toplumun Öğretmenlik Mesleğini Algılama Düzeyi / An Investıgatıng On The Perceıvıng Styles Of Socıety Towards Teachıng Proefssıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1033-1045, January 2013, Fransa.

DOĞAN, C. (2005). Türkiye’de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Politikaları ve Sorunları, bilig - Güz / 2005- SAYI 35: 133-149 / KÜÇÜK, Savaş; ÜRKER, Abdullah ; ADIGÜZELLİ, Fadime; ADIGÜZELLİ, Yaşar; SAFA, Murat; GÖKTÜRK, Türker (2013), Toplumun Öğretmenlik Mesleğini Algılama Düzeyi / An Investıgatıng On The Perceıvıng Styles Of Socıety Towards Teachıng Proefssıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1033-1045, January 2013, Fransa.

ERDEN, M. (2005). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Epsilon Yayıncılık / KÜÇÜK, Savaş; ÜRKER, Abdullah ; ADIGÜZELLİ, Fadime; ADIGÜZELLİ, Yaşar; SAFA, Murat; GÖKTÜRK, Türker (2013), Toplumun Öğretmenlik Mesleğini Algılama Düzeyi / An Investıgatıng On The Perceıvıng Styles Of Socıety Towards Teachıng Proefssıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1033-1045, January 2013, Fransa.

HABACI,İ-KAYA,İ.-SARIBAŞ,S.-KÜÇÜK,S.-HABACI,Z.: On Determining Their Career Teenagers Perception of Teaching Profession in Turkey. World Applied Sciences Journal 15 (4): 517-524, 2011 ISSN 1818-4952. IDOSI Publications, 2011 / KÜÇÜK, Savaş; ÜRKER, Abdullah ; ADIGÜZELLİ, Fadime; ADIGÜZELLİ, Yaşar; SAFA, Murat; GÖKTÜRK, Türker (2013), Toplumun Öğretmenlik Mesleğini Algılama Düzeyi / An Investıgatıng On The Perceıvıng Styles Of Socıety Towards Teachıng Proefssıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1033-1045, January 2013, Fransa.

HACIOĞLU, FATMA ve C. ALKAN (1997). Öğretmenlik Uygulamaları, Alkım Yayınevi, İstanbul / KÜÇÜK, Savaş; ÜRKER, Abdullah ; ADIGÜZELLİ, Fadime; ADIGÜZELLİ, Yaşar; SAFA, Murat; GÖKTÜRK, Türker (2013), Toplumun Öğretmenlik Mesleğini Algılama Düzeyi / An Investıgatıng On The Perceıvıng Styles Of Socıety Towards Teachıng Proefssıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 1033-1045, January 2013, Fransa.

KARASAR, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. Ankara / KÜÇÜK, Savaş; ÜRKER, Abdullah ; ADIGÜZELLİ, Fadime; ADIGÜZELLİ, Yaşar; SAFA, Murat; GÖKTÜRK, Türker (2013), Toplumun Öğretmenlik Mesleğini Algılama Düzeyi / An Investıgatıng On The Perceıvıng Styles Of Socıety Towards Teachıng Proefssıon,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   213   214   215   216   217   218   219   220   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik