Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet216/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   212   213   214   215   216   217   218   219   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

TAYLOR, S. (1999). Better Learning Through Better Thinking: Developing Students Metacognitive Abilities. Journal of Collage reading and learning, 30(1) / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

TOENG, S. K. (2003). The Effects of Metacognitive Training On Matematical Word Problem Solving. Journal of Computer Assisted Learning, 19, 45- 46 / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

TURGUT, M. F. (1992). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Saydam Matbaası / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

TÜYSÜZ, C., KARAKUYU, Y. ve BİLEN, İ. (2008). Öğretmen Adaylarının Üst Biliş Düzeylerinin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2) / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

WANG, M. C., HEARTEL, G. D., & WOLBERG, H. J. (1994). Synthesis of research: what help students learn? Educational Leadership. 51(4), 74-7 / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

AKÇAY, B. (2008), Avrupa Birliği’nin Ekonomik Kriterleri ve Türkiye, Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık, Sayı 155 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

T.C. Kilis Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü (2012), Avrupa Birliği ve Politikaları / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

ÇELİK, K. (2008), Uluslararası İktisat (4. Baskı), Murathan Yayınevi / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

DİLEKLİ, S., Yeşilkaya, K. (2002), Maastricht Kriterleri, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Aralık.

European Central Bank, http://sdw.ecb.europa.eu/home.do , 16.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes, 10.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

FALAY, N. (2000), “İstikrar Programları ve Türkiye”, http://www.toprakisveren.org.tr/2000-46-nihatfalay.pdf, 12.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

MORGİL, O. (2006), “Kopenhag Ekonomik Kriterleri ve Türkiye’nin Uyum Süreci”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:5, No:2 (Kış), s. 91-102 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

ÖZCAN, F., “Kopenhag Kriterleri”, http://www.caginpolisi.com.tr/8/44-45.htm, 09.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

PAYA, M., M. (1998), Para Teorisi ve Para Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

RİELEY, G. “Managing the Economy – Government Fiscal Policy”, http://www.tutor2u.net/economics/revision-notes/as-macro-fiscal-policy.html, 21.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

SEYİDOĞLU, H. (2007), Uluslararası İktisat, Güzem Can Yayınları No:22, İstanbul / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

TİMUR, Ö. (2005), Para Politikası, Araçları, Amaçları ve Türkiye Uygulaması, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyeti Piyasalar Genel Müdürlüğü, Ankara, s.1- 307 http://www.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/tezler/timuronder.pdf, 21.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

TUNA, Y. (2012), “Ekonomik İstikrar, Kamu Harcamaları ve Kriz”, http://www.ekodialog.com/Makaleler/ekonomik_istikrar_kamu_harcamalari_k riz.html, 12.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

TUNCA, Z. (2005), Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

UÇKAN, B., Gelirler Politikası ve Sosyal Diyalog, Çimento İşveren Dergisi, http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/2mak991.pdf , 21.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

ÜNAY, C., “Para Politikası Nedir? Para Politikası Araçları Nelerdir?”, http://www.cerezforum.com/ekonomi/64770-para-politikasi-nedir-parapolitikasi- araclari-nelerdir.html, 21.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

Wikipedia, http://tr.wikipedia.org/wiki/IOC_%C3%BClke_kodlar%C4%B1_listesi#G, 17.01.2013 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

YALTA, Y. (2011), Para Teorisi ve Politikası Ders Notları, Türkiye Bilimler Akademisi Ulusal Açık Ders Malzemeleri Projesi, http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=70, 21.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

YILDIRIM, K., KARAMAN, D. ve TAŞDEMİR, M. (2009), Makro Ekonomi, seçkin

Yayıncılık San. ve Tic. AŞ, Ankara / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

http://www.belgeler.com/blg/gwy/maliye-politikasi, 21.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

http://www.ekodialog.com/Makaleler/ekonomik_kriz_ve_sonuçlari.html, 12.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

http://www.ekodialog.com/konular/maliye_politkasi.html, 21.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

http://okul-odevi.blogspot.com/2010/01/ekonomik-istikrar-ve-ekonomik.html,

12.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

http://www.muhasebedersleri.com/dis-ticaret/dis-ticaret-politikalari.html, 21.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

http://www.nedirnedemek.com/gelirler-politikas%c4%b1-nedir-gelirlerpolitikas% c4%b1-ne-demek, 21.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

http://www.squamble.com/2009/02/19/what-is-fiscal-policy-and-its-objective/, 21.10.2012 / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

Wikipedia(http://tr.wikipedia.org/wiki/IOC_%C3%BClke_kodlar%C4%B1_liste

si#G) / KARAPINAR KOCAĞ, Esra; BAKAN, Sumru (2013), Avrupa Birliği’ne Üyeliğin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi / The Evaluatıon Of European Unıon Membershıp In The Frame Of Maastrıcht Crıterıa In Terms Of Economıc Stabılızatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 941-966, January 2013, Fransa.

AYVAZOĞLU, Beşir, İslam Estetiği, Ağaç Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul 1992 / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

ÇAM, Nusret, İslâm’da Sanat Sanatta İslâm, Akçağ Yayınları, İstanbul 1997 / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

ÇORUHLU, Yaşar, Türk İslam Sanatının ABC’si, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000 / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

ESİN, Emel :“Orta Asya Türklerinde Manihailik”, Türk Kültürü El Kitabı, Cilt: II. Kısım Ia, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1972, 148,167. s / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

ESİN, Emel, “Burkan ve Mani Dinleri Çevresinde Türk San’atı (Doğu Türkistan ve Kansu’da)”, Türk Kültürü El Kitabı, Cilt: II. Kısım Ia., Milli Eğitim Basımevi,

İstanbul 1972, 311-416. s / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

ESİN, Emel, “İslamiyet’ten Evvel Orta Asya Türk Resim San’atı”, Türk Kültürü El Kitabı, Cilt: II. Kısım Ia, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1972, 186-276. s / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

ESİN, Emel, “Ötüken İlerinde MS. Sekizinci ve Dokuzuncu Yüzyıllarda Abidelerinde San’atkâr Adları”, Türk Kültürü El Kitabı, Cilt: II. Kısım Ia,

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1972, 44-58. s / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

SİN, Emel, Türk Kültür Tarihi, İç Asyadaki Erken Safhalar, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1985, 17. s / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

ETTINGHAUSEN, Richard, Arap Painting, Rizolli İnternational Publications, İnc., 1977 Geneva, 18,41. s / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

İNAL, Güner, Türk Minyatür Sanatı (Başlangıcından Osmanlılara Kadar), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1995 / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

İPŞİROĞLU, Mahzar Şevket, İslâm’da Resim Yasağı ve Sonuçları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2005 / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

KARPUZ, Haşim, “İslam Öncesi Türk Sanatının İslami Döneme Etkisi”, Türkler Ansiklopedisi, 6. Cilt, yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, 46-53. s / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

KOÇ, Turan, İslam Estetiği, İsam Yayınları, İstanbul 2009 / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 967-988, January 2013, Fransa.

KONAK, Ruhi, “Minyatür Sanatında Derinlik Anlayışı”, Sanat Dergisi, sayı: 12,

Yıl: 2007, 97-102. s / KONAK, Ruhi (2013), İslam’da Tasvir Yasağı Sorunu Ve Minyatür Sanatı / Prohıbıtıon Agaınst The Depıctıon In Islam And Art Of Mınıature,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   212   213   214   215   216   217   218   219   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik