Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet214/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   210   211   212   213   214   215   216   217   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

KALAYCI, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (2.baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

KARASAR, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

KATZ, L., G. (1991). Readiness: children and schools. ERIC Digest: ED330495.[Online] Retrieved on 01.09.2010, at URL: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED330495.pdf / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

KOÇYİĞİT, S. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşleri ışığında okula hazırbulunuşluk olgusu ve okul öncesi eğitime ilişkin sonuçları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

MEHAFFE, K, E. & MCCALL, R., B. (2002). Kindergarten readiness: An overview ofis sues and assessment. University of Pittsburgh Office of Child Development(June), [Online] Retrieved on 01.09.2010, at URL: http://www.ocd.pitt.edu/Files/PDF/sr2002-06.pdf / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

MEB. (2006). Milli eğitim bakanlığı okul öncesi eğitimi genel müdürlüğü 36–72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programı. Ankara: Millî Eğitim Basımevi / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (2003). MEB mevzuat .[Online] http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html adresinden 20.03.2012 tarihinde ulaşılmıştır / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

OKTAY, A. (1983). Okul olgunluğu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

OKTAY, A. (2007). Yaşamın sihirli yılları (6. baskı). İstanbul: Epsilon Yayıncılık / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

OKTAY, A. (Ed.). ( 2010). Okul öncesi eğitim ve ilköğretimin çocuğun yaşamındaki yeri ve önemi. İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları (1-20), Ankara: Pegem Akademi / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

OKTAY, A. & Unutkan, Ö. P. (2006). Marmara ilköğretime hazır oluş ölçeğinin

geliştirilmesi ve standardizasyonu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Kongresi I. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı, 1, 336-352 / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

ÖNER, N. (1994). Türkiye’de kullanılan psikolojik testler. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

POLAT- UNUTKAN, Ö. (2003). Marmara ilköğretime hazıroluş ölçeğinin geliştirilmesi ve standardizasyonu. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

POLAT, Ö. (2010). Okul öncesinde ilköğretime hazırlık etkinlikleri. İstanbul: İlkadım Yayınevi / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

TAVŞANCIL, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara:Nobel

Yayın Dağıtım / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

TUĞRUL, B. (2005). Çocuğu tanıma ve değerlendirme. Ed. M. Sevinç, Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar 2 (380-392), İstanbul: Morpa Kültür Yayınları / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

UYANIK-BALAT, G. (2010). İlköğretime hazırbulunuşluğun değerlendirilmesi. Ed. A. Oktay, İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları (160-179), Ankara: Pegem Akademi / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

VAN OUDENHOVEN, N. & REKHA, W. (1998). Early childhood development: trends and likely scenarios. Paper presented at the European Policy Conference on Early Childhood Education, Netherlands / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

VOLTAN-ACAR, N. (1991). Grup lideri değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Dergisi, 3, 345-350 / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

AKDUR, T. E. (1996). Effect of collaborative computer based concept mapping on students physics achievement, attitude toward physics, attitude toward concept mapping and metacognitive skills at high school level. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University (METU), The Institute of Sciences, Ankara / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

AKIN, A. (2006). Başarı Amaç Oryantasyonları ile Bilişötesi Farkındalık, Ebeveyn Tutumları ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikololik Hizmetler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

AKPINAR, B. (2011). Biliş ve Üstbiliş (Metabiliş) Kavramlarının Zihin Felsefesi Açısından Analizi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages,

Literature and History of Turkish or Turkic, 6(4), 353-365 / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

ARSEVEN, A. D. (1993). Alan Araştırma Yöntemi. Ankara: Gül Yayınevi / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

BALTAŞ, Z. (2004). E-Öğrenciler Nasıl Öğreniyor Üstbiliş. Kaynak Dergisi, 20, 11-15 / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

BAŞARAN, İ. E. (1978). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Bilim Matbaası / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

BAYKARA, K. (2011). Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejileri İle Öğretmen Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 80-92 / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

BLAKEY, E., & SPENCE, S. (1990). Developing metacognition. National Association for Gifted Children. URL: http://www.nagc.org/index.aspx?id=205 (19.12.2012 tarihinde temin edilmiştir) / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., ÇOKLUK-BÖKEOĞLU, Ö. ve KÖKLÜ, N. (2009). Sosyal Bilimler için İstatistik. Pegem-A Yayıncılık / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ-ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. Ve DEMİREL, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem-A Yayınları. Ankara / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem-A Yayıncılık / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

CASE, L. P., HARRİS, K. R., & GRAHAM, S. (1992). Improving the mathematical problem-solving skills of students with learning disabilities: Self-regulated strategy development. The Journal of Special Education, 26, 1-19 / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

CAUTİNHO, S. A. (2007). The relationship between goals, metacognition and

academic success. Educate, 7(1), 39–47 / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

CHENG, V. M. Y. (2004). Developing physics learning activities for fostering student creativity in Hong Kong context. Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 5(2) / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

COHEN, J. (1992). Quantitative Methods in Psychology: A Power Primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155-159 / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

COHEN, L., MANİON, L. & MORRİSON, K. (2007). Research Methods in Education (Sixth edition). London and New York: Taylor & Francis Group / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

ÇAKIROĞLU, A. (2007). Üstbilişsel Strateji Kullanımının Okuduğunu Anlama Düzeyi Düşük Öğrencilerde Erişi Artırımına Etkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

ÇEPNİ, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (3. baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

ÇOBAN, H. (2010). Öğretmen Adaylarının Matematiksel Muhakeme Becerileri ile Bilişötesi Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri Arasındaki İlişki. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Tokat / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

ÇÖĞENLİ, G. A. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Kullandıkları Bilişüstü Öğrenme Stratejileri. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

DAVEY, A., & SAVLA, J. (2010). Statistical Power Analysis with Missing Data: A Structural Equation Modeling Approach. Routledge. Taylor & Francis Group: New York London / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 913-939, January 2013, Fransa.

DEMİRBAĞ, M.(2011). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının kullanıldığı fen sınıflarında modsal betimleme eğitiminin öğrencilerin fen başarıları ve yazma becerilerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi / KARTAL, Tezcan; KAYACAN, Kadriye; SELVİ, Mahmut (2013), Öğretmen Adaylarınınbilimsel Tutum Ve Bilişötesi Öğrenme Stratejilerine İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Çoklu Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examınıng The Awareness Levels Of Scıentıfıc Attıtudes And Metacognıtıve Learnıng Strategıes Of Preservıce Teachers From The Poınt Of Multıple Varıables,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   210   211   212   213   214   215   216   217   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik