Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet213/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   209   210   211   212   213   214   215   216   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 839-858, January 2013, Fransa.

AYTUN, Cengiz (2006), ‚Enformasyon Toplumunda Dijital Bölünme Kavramının Anlamı ve Önemi”, XI. Türkiye’de İnternet Konferansı (21-23 Aralık 2006), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara (www.inettr org.tr/inetconf11 /bildiri/37.doc) (20.02.2012) HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

BARNA Group, ‚Technology use is growing rapidly in churches”, 2005 www.barna.org/barna-update/article/5-barna-update/172-technology-use-isgrowing- rapidly-in-churches?q=church ((29.10.2011)) HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

CAMPBELL, Heidi (2012), ‚Cyber Behavior and Religious Practice on the Internet‛, Encyclopedia of Cyber Behavior, (Edt. Zheng Yan), IGI Global, ss. 434-446 HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

COWAN, Douglas E. (2010), ‚Internet‛, Encyclopedia of Religion in America, (Edt. Charles H. Lippy-Peter W. Williams), Washington DC: CQ Press, ss. 1074- 1081 HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

DAWSON, Lorne L. (2001), ‚New Religions in Cyberspace‛, Frontier Religions in Public Space, (Edt. Pauline Côté), Canada: University of Ottawa Press, ss. 36-54 HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

ELLWOOD, Robert S. (Edt.) (2007), The Encyclopedia of World Religions, New York:

Facts On File HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

HELLAND, Christopher (2007), ‚Diaspora On The Electronic Frontier: Developing Virtual Connections With Sacred Homelands‛, Journal of Computer-Mediated Communication, c. 12, ss. 956–976 HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

HOJSGAARD, Morten T.-Margit Warburg (Edt.) (2005), Religion and Cyberspace,

London: Routledge HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

NOMAN, Helmi (2009), Overview of Internet Censorship in the Middle East and North Africa, OpenNet Initiative, August 6, 2009, opennet.net (10.09.2011) HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

NOMAN, Helmi (2011), Faith Based Internet Censorship in Majority Muslim Countries Report, The OpenNet Initiative. opennet.net (10.09.2011) HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

RAMO, Joshua (1996), ‚Finding God On the Web‛, TIME, 16 Dec. www.time.com/time/magazine/article/0,9171,985700,00.html (20.10.2010) HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

SAFRA, Jacob E. Edt. (2009), Encyclopaedia Britannica 2010 Almanac, London: Encyclopaedia Britannica Inc., ss. 508-509 HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

SCHULTZE, Quentin J. (2008), ‚Following Pilgrims into Cyberspace‛, Understanding Evangelical Media: The Changing Face of Christian Communication, (Quentin J. Schultze-Robert H. Woods), illionis: Intervarsity Press, ss. 137-149 HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

TÜMER, Günay-Abdurrahman Küçük (2004), Dinler Tarihi, Ankara: Ocak Yayınları HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

ZALESKI, Jeffrey (1997), The Soul of Cyberspace: How New Technology is Changing our Spiritual Lives, New York: HarperEdge HABERLİ, Mehmet (2013), Dinlerin İnternet Ortamındaki Temsili Ve Dağılımı / Representatıon And Dıstrıbutıon Of Relıgıons In The Internet Mılıeu, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 859-873, January 2013, Fransa.

Ahmedî, Dîvân (Haz.: Yaşar Akdoğan), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1128334/h/ahmedidivaniyasarakdoga n.pdf, (ET: 20.12.2012) / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

Bâkî, Bâkî Dîvânı (Haz.: Sabahattin Küçük), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-128335/h/bakidivanisabahattin

kucuk.pdf, (ET: 20.12.2012) / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

ÇİFTÇİOĞLU İsmail, ‚Karamanlı Dönemi Şehnâme Yazarları ve Eserleri Üzerine‛, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2002; 4(2):57-66 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

DEMİREL Şener, Behiştî’nin Heft Peyker Mesnevisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215442/h/ giris. pdf, (ET: 27.12.2012) / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

DEMİREL Şener, Heft-Peyker Mesnevisinin Tematik Açıdan İncelenmesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2001,

S:9, 187-217 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

DEVELLİOĞLU Ferit, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 1995 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

GÜZELOVA Hanzâde, ‚Abdî’nin Bilinmeyen Bir Mesnevîsi: Heft Peyker Tercümesi‛, bilig, Yaz / 2006, sayı 38: 35-49 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

Hayalî Bey, Hayalî Bey Divanı (Haz.: Ali Nihad Tarlan), Akçağ Yayınları, Ankara 1992 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

HORATA Osman, ‚Kaynaklar‛, (Ed. Mustafa İsen), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2009 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

İNALCIK Halil, Şair ve Patron, Doğu Batı Yayınları, Ankara 2003 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

Kara Fazli’nin Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği ve Dîvânı (Haz.: Mustafa Özkat), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2005 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

Kelâmî, Kelâmî Dîvânı (Haz.: Mustafa Karlıtepe), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

KORKMAZ Mehmet, Zerdüşt Dini İran Mitolojisi, Alter Yayınları, Ankara 2010 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

KUT Günay, Aşkî ve Heft Peyker Çevirisi‛, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1972. Ankara: TDK, 1973:127-151 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

LEVEND Agah Sırrı, Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar, Enderun Kitabevi, İstanbul 1984 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

MENGİ Mine, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2012 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

Mostarlı Ziya’î, Mostarlı Ziyâ’î Dîvânı (Haz.: Müberra Gürgendereli), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1- 213638/h/metin.pdf, (ET: 28.12.2012) / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

Nail Abbas Paşa’nın Hayatı, Sanatı ve Dîvânı’nın Transkripsiyonlu Metni (Haz.: Ahmet Kırıcı), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2006 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

Nailî, Nailî Divanı (Haz.: Haluk İpekten), Akçağ Yayınları, Ankara 1990 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

Nâşid, Dîvân (Haz.: Ömer Zülfe), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 1998: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215485/h/nasidmetin.pdf, (ET: 28.12.2012) / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

Nedim, Nedim Divanı (Haz.: Muhsin Macit), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292562/h/nedim-divani.pdf: (ET: 05.01.2013) / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

Nef’î, Nef’î Divanı (Haz.: Metin Akkuş) Akçağ Yayınları, Ankara 1992 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

OKUYUCU Cihan, Divan Edebiyatı Estetiği, Kapı Yayınları, İst. 2011 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

PALA İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ötüken Yayınları, İstanbul 1999 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

Süheylî, Dîvân (Haz.: Esad Harmancı), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215254/h/girismetin.pdf,

(ET: 03.01.2013) / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

Şeyh Gâlib, Şeyh Gâlib Dîvânı (Haz.: Naci Okçu), Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yayınları: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-128451/h/metin.pdf, (ET:03.01.2013) / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

ŞİŞMAN Bekir ve KUZUBAŞ Muhammet, Şehname’nin Türk Kültür ve Edebiyatı’na Etkileri, Ötüken Yayınları, İstanbul 2012 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

TANINDI Zeren, ‚Sultanlar, Şairler ve İmgeler: Şehnâme-i Firdevsi’nin Mukaddimesi’nin Resimleri‛, U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 15, 2008/2 , s.267-296 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara 2005 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

YILDIRIM Nimet, ‚Firdevsi ve Şahnâme‛, Şahnâme (Çeviren: Necati Lugal), Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2009, s.15-45 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

YILDIRIM Nimet, Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2008 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

YILDIRIM Nimet, İran Edebiyatı, Pinhan Yayıncılık, İstanbul 2012 / IŞIK, İsa (2013), Divan Şairinin “Behrâm”A Bakışı Üzerine Düşünceler / The Vıewpoınt Of Dıvan Poets About Behrâm, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 875-888, January 2013, Fransa.

ARI,M. (2005). Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve kalitenin önemi. Ed. M. Sevinç, Gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar 1 (31-35). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

BAŞAL, H, A. (2005). Okul öncesi eğitiminin ilke ve yöntemleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

BERK, L. (2009). Child development (8th ed.). USA: Pearson International Edition / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

BRAİNLİNE Learning World (2003). Brainline school readiness test. [Online] Retrieved on 05.03.2010 at URL: http://www.brainline.com/cms/content/view/52/58/ / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

BREADKAMP, S. & Copple, C. (2002). Developmentally appropraite practice in early childhood programs. Washington D.C.: National Association for The Education of Young Children / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (5. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

California Childcare Health Program (2006). School readiness and health . [Online]

Retrieved on 12.08.2010 at URL: http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/Curricula/CCHC/18_CCHC_SchoolR eady_0606.pdf / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

DOCKETT, S. ve Perry, B. (2002). Who’s ready for what? Young children starting school. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(1), 67-89 / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 889-911, January 2013, Fransa.

DODGE, D., T. ve BİCKART, T. S. (2000). How curriculum frameworks respond to developmental stages: birth through age 8. [Online] Retrieved on 14.08.2010 at URL: http://ericeece.org/pubs/books/katzsym/dodge.pdf / BAĞÇELİ KAHRAMAN, Pınar; BAŞAL, Handan Asûde (2013), Okula Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testinin Uyarlama Çalışması / The Adaptatıon Study Of School Readıness Evaluatıon Test To Turkısh,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   209   210   211   212   213   214   215   216   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik