Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet210/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   206   207   208   209   210   211   212   213   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 751-758, January 2013, Fransa.

GÜLSEVİN Gürer-BOZ Erdoğan, Eski Anadolu Türkçesi, Ankara, 2004 / GÜL, Meltem (2013), 17. Yüzyıl Eseri Olan Hikayat’ın Fiil Çekimlerindeki Azerice Özellikler Üzerine Bir İnceleme / A Study On Azerbaıjanı Features Of Verb Inflectıon In Hikayat As A Seventeeth Century Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 751-758, January 2013, Fransa.

Komisyon, Türk Lehçeleri Sözlüğü, Ankara, 1991 / GÜL, Meltem (2013), 17. Yüzyıl Eseri Olan Hikayat’ın Fiil Çekimlerindeki Azerice Özellikler Üzerine Bir İnceleme / A Study On Azerbaıjanı Features Of Verb Inflectıon In Hikayat As A Seventeeth Century Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 751-758, January 2013, Fransa.

Komisyon, Türk Lehçeleri Sözlüğü II Dizin, Ankara, 1991 / GÜL, Meltem (2013), 17. Yüzyıl Eseri Olan Hikayat’ın Fiil Çekimlerindeki Azerice Özellikler Üzerine Bir İnceleme / A Study On Azerbaıjanı Features Of Verb Inflectıon In Hikayat As A Seventeeth Century Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 751-758, January 2013, Fransa.

ÖNLER Zafer, Revnak-ı Bustan, Ankara, 2000 / GÜL, Meltem (2013), 17. Yüzyıl Eseri Olan Hikayat’ın Fiil Çekimlerindeki Azerice Özellikler Üzerine Bir İnceleme / A Study On Azerbaıjanı Features Of Verb Inflectıon In Hikayat As A Seventeeth Century Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 751-758, January 2013, Fransa.

ŞAHİN Hatice, Eski Anadolu Türkçesi, Ankara, 2003 / GÜL, Meltem (2013), 17. Yüzyıl Eseri Olan Hikayat’ın Fiil Çekimlerindeki Azerice Özellikler Üzerine Bir İnceleme / A Study On Azerbaıjanı Features Of Verb Inflectıon In Hikayat As A Seventeeth Century Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 751-758, January 2013, Fransa.

TEKİN Talat, Orhun Türkçesi Grameri, İstanbul, 2003 / GÜL, Meltem (2013), 17. Yüzyıl Eseri Olan Hikayat’ın Fiil Çekimlerindeki Azerice Özellikler Üzerine Bir İnceleme / A Study On Azerbaıjanı Features Of Verb Inflectıon In Hikayat As A Seventeeth Century Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 751-758, January 2013, Fransa.

TİMURTAŞ Faruk Kadri, Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl, Gramer- Metin Sözlük, İstanbul, 1994 / GÜL, Meltem (2013), 17. Yüzyıl Eseri Olan Hikayat’ın Fiil Çekimlerindeki Azerice Özellikler Üzerine Bir İnceleme / A Study On Azerbaıjanı Features Of Verb Inflectıon In Hikayat As A Seventeeth Century Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 751-758, January 2013, Fransa.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18076 sayılı Resmi Gazete / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 25531 sayılı Resmi Gazete / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

5393 sayılı Belediye Kanunu, 25874 sayılı Resmi Gazete / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

AYMAN-GÜLER, Birgül. (2012), http://www.yayed.org/id256-gorusler/hukumetyerel- yonetimden-vazgeciyor-prof-dr-birgul-ayman-guler.php, (2.12.2012) / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

ERYILMAZ, Bilal. (2011), Kamu Yönetimi, Ankara: Okutman Yayıncılık / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

ÖZER, İnan ve MEDER M. (2008), Siyasal Katılma ve Seçmen Davranışı, İstanbul: Ege Yayınları / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

ÖZTEKİN, Ali. 1992, Türkiye’de Merkezi Yönetim Belediye Uyuşmazlıkları, Malatya,

Yayınlanmamış Doçentlik Tezi / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

TOPRAK, Zerrin. (2011),Yerel Yönetimlerde Başkanın Politik Lider Rolü İÜHFM C. LXIX, S.1 - 2, s. 299-316 / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

Türk Belediyecilik Derneği. (1991), Belediye Başkanları Albümü 1989-1994, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği Yayınları / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

Türk Belediyecilik Derneği. (1995), Belediye Başkanları Albümü 1994-1999, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği Yayınları / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

Türk Belediyecilik Derneği. (2000), Belediye Başkanları Albümü 1999-2004, Ankara: Türk Belediyecilik Derneği Yayınları / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2012),http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul (1.12.2012) / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2012), http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=10736 (22.09.2012) / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği. (2012), http://www.yayed.org.tr /genel/bizden_detay.php?kod=977 (22.09.2012) / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

YÖRÜK, Durmuş ve DÜNDAR, Süleyman ve TOPÇU, Birol. (2011) Türkiye’deki Belediye Başkanlarının Liderlik Tarzıve Liderlik Tarzını Etkileyen Faktörler, Ege Akademik Bakış Cilt: 11, Sayı: 1, ss. 103 -109 / GÜNAL, Vehbi Alpay; OKUR, Mehmet Naim (2013), 1989’dan Günümüze İl Ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma / A Research About The Qualıtıes Of The Provınce Andbmetropolıtan Munıcıpalıtıes Mayors’ Sınce 1989 Tıll Today, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 759-776, January 2013, Fransa.

(2005)Icons of Photography 20th Century, Prestel / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

DORA Serkan (2003). Büyüyen Fotoğraf Küçülen Sosyoloji, Babil, İstanbul / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

GOLDBERG Vicki (1991). The Power of Photography, How Photographs Changed Our Lives, Abbeville / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

GÖKTAN M. Çağatay (2006). ‚Din Olgusu ve Fotografik Yaklaşımlar‛ Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://alafoto.com/?p=844 / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://articles.cnn.com/2008-12-02/living/dustbowl.photo_1_migrant-mother-florenceowens- thompson-picture?_s=PM:LIVING http://www.boltart.net/ fotomuhabirilestiremediklerimizden-miymissiniz/ http://www.tdk.gov .tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GT S.4f71b5e 219db67.04721651) http://www.toplumdusmani.net/ modules/wordbook/entry. php?entryID=2485 / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

KOETZLE Hans-Michael (2002). Photo icons The story behind the pictures” vol 2, Taschen / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

ORAL Merter (2011). Toplumsal Belgeci Fotoğraf ve Fikret Otyam Örneği, Espas, İstanbul. SONTAG Susan (1993). Fotoğraf Üzerine, Altıkırkbeş, İstanbul / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

ÖZDAMAR Gülbin (2005). ‚Belgesel Fotoğrafın Propagandacı Tavrı: AFSAD Fotoğraf Dergisindeki İşçi Fotoğraflarının İncelenmesi (1978-79)‛ Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

TERCAN Seçkin, (1998). ‚Fotoğraf Sanatında Kurgusal Portre‛, Sanatta Yeterlik Tez Metni, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

YAYKIN Murat (2009). Fotoğraf İdeolojisi, Kalkedon, İstanbul / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

YURDALAN Özcan (2007). Belgesel Fotoğraf ve Fotoropörtaj, Agora, İstanbul / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://abovethelaw.com/bear-stearns / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://alafoto.com/?p=3449 / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://alafoto.com/?p=866 / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.andsuchandsuch.com/migrant_mother.html / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://alh.oxfordjournals.org/content/22/3/673.full / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://attackcartoons.com/article.php?story=20090316055713443&query=migrant+mot her / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.attackcartoons.com/index.php?topic=FauxtoshopFun / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.aucklandartgallery.com/the-collection/browse-artwork/14015/the-menfrom- uncle-[20] / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.canstockphoto.com/ruined-building-with-migrant-mother-7942575.html / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.cliffordfredericks.com/drawings.html# / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://danellasydow.wordpress.com/fall-college-2011/migrant-mother / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://danieltemkin.com/blog/post/Blingeed-Classics.aspx / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.dpchallenge.com/image.php?IMAGE_ID=891100 / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.dpchallenge.com/image.php?IMAGE_ID=891119 / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://dynamoe.tumblr.com/post/12648084221/mrchiizu / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.elizabethorcutt.com/Mother4.html / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.flickr.com/photos/rd78/5468378564 / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.flickr.com/photos/viejito/3577280090 / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.flickr.com/photos/nyomiii/4709921718 / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.flickr.com/photos/idanbensi/5427542927 / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.flickr.com/photos/38054503@N08 / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.flickr.com/photos/liamdonnelly/435193947 / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.flickr.com/photos/genesgraphics/2903083398 / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 777-816, January 2013, Fransa.

http://www.flickr.com/photos/ashleymglidewell/5442038309 / GÜNAY YAVUZ, Uğur (2013), Dorothea Lange’in Göçmen Anne Fotoğrafı Üzerine / Regardıng The Photo From Dorothea Langeon Mıgrant Mother, TDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   206   207   208   209   210   211   212   213   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik