Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet208/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   204   205   206   207   208   209   210   211   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

ERASLAN, A. (2009). Finlandiya’nın PISA’daki Başarısının Nedenleri: Türkiye İçin Alınacak Dersler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(2), 238-248 / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

ERDOGAN, M.ve UŞAK, M. (2009) Curricular and Extra-Curricular Activities for Developing Environmental Awareness of Young Students: A case from Turkey. Educational Sciences, 11(1), 73-85 / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

EŞ, H. ve SARIKAYA, M. (2010). İlköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersi “yaşamımızdaki elektrik” ünitesinde öğrenci başarılarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 107-127 / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

EŞ, H. ve SARIKAYA, M. (2011). İlköğretim 6. Sınıf fen ve teknoloji dersi “yaşamımızdaki elektrik” ünitesi kazanımları ile ilgili öğretmen görüşlerinin incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6 (1) / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

GÖKÇE, O. (2006). İçerik analizi kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

HALLOUN, I, A. (2004). Modeling theory in science education. Dordrecht/ Boston/London: Kluwer Academic Puplishers / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

KORKMAZ, H. ve ÇAKMAKCI, G. (2006). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. M. Bahar (Ed), Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

KÖSE, R. K. (2004). Makine arızalarının belirlenmesinde titreşim analizi. Mühendis ve Makine Dergisi. 45(538). http://www.mmo.org.tr/resimler/ekler/a2fd3 10dcaa8781_ek.pdf?dergi=68 / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

KUŞ, E. (2006). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

KÜÇÜKAHMET, L. (2003). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

MANGO, M. C. (2007). Science education in developing countries in Asia: Issues and Concerns for Planners and Implementers. M. Nagao, J. M. Rogan and M. C. Mango (Ed). Diliman, Quezon City: The University of Philippines Press / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

MEB. (2005). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıflar Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

MEB. (2006). İlköğretim altıncı sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

MEB. (2008a). İlköğretim yedinci sınıf .Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı ve kılavuzu. (2. Baskı). Ankara: İmpress / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

MEB. (2008b). İlköğretim Sekizinci sınıf .Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı ve kılavuzu. (2. Baskı). Ankara: Tuna Matbaacılık A. Ş / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

MEB. (2010). V. İlköğretim öğrencilerine yönelik matematik ve fen bilimleri proje çalışması başvuru kılavuzu. Ankara: Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Başkanlığı / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

MEB. (2011). İlköğretim öğrencilerine yönelik matematik ve fen bilimleri proje çalışması başvuru kılavuzu. Ankara: Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

MEB. (2012). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim. Ankara: T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

SABAN, A. (2005). Çoklu zeka teorisi ve eğitim. (5. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

ŞAHİN, M. ve ÖZTÜRK, Ş. (2009). Role and importance of project based lesson in science and technology. International Journal of Educational Researchers. 1(1). http://ijer.eab.org.tr/index/1/1 / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

TURNEY, J. (2008). Popular Science Books. M. Bucchi and B. Trench (Ed:). Handbook of Public Communication of Science and Technology. London and Newyork:

Routledge / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

TÜRKDOĞAN, O. (2000). Bilimsel Araştırma Metodolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

Türkiye I. Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Politika Önerileri Ön Raporu. (2004). (Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Füsun AKARSU, Üyeler: Doç. Dr. Ayşenur / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

TOĞROS, Dr. Buket Yakmacı GÜZEL, Mustafa Ruhi ŞİRİN).Çocuk Vakfı Yayınları: 68, İstanbul / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

SENEMOĞLU, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim. (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi / ÇEKEN,Ramazan; EŞ, Hüseyin (2013), “Meb Bu Benim Eserim” Projelerindeki Fizik Bilgilerinin İçerik Analizi / A Content Analysıs Of Student Projects Of Meb About Extra-Currıcular Physıcs Knowledge The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 691-705, January 2013, Fransa.

AKTEN, Sevim. (1996). Romancı Yönüyle Marguerite Duras, Ankara, Doruk Yayımcılık / TİLBE, Ali; GENÇ, Hanife Nalân (2013), Yeni Roman Penceresinden Marguerıte Duras’ın Tarquınıa’nın Küçük Atları1 / An Approach To Marguerıte Duras’ The Lıttle Horses Of Tarquınıa As A ‘New Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 707-723, January 2013, Fransa.

RICARDOU, Jean. (1973). Le Nouveau Roman, Coll. Écrivains de toujours no 92, Paris, Seuil / TİLBE, Ali; GENÇ, Hanife Nalân (2013), Yeni Roman Penceresinden Marguerıte Duras’ın Tarquınıa’nın Küçük Atları1 / An Approach To Marguerıte Duras’ The Lıttle Horses Of Tarquınıa As A ‘New Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 707-723, January 2013, Fransa.

ROBBE-GRILLET, Alain. (1963). Pour un Nouveau Roman, Paris, Minuit / TİLBE, Ali; GENÇ, Hanife Nalân (2013), Yeni Roman Penceresinden Marguerıte Duras’ın Tarquınıa’nın Küçük Atları1 / An Approach To Marguerıte Duras’ The Lıttle Horses Of Tarquınıa As A ‘New Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 707-723, January 2013, Fransa.

ROBBE-GRILLET, Alain. (1981). Yeni Roman, (Çev. Asım Bezirci), Yazko / TİLBE, Ali; GENÇ, Hanife Nalân (2013), Yeni Roman Penceresinden Marguerıte Duras’ın Tarquınıa’nın Küçük Atları1 / An Approach To Marguerıte Duras’ The Lıttle Horses Of Tarquınıa As A ‘New Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 707-723, January 2013, Fransa.

ROBBE-GRILLET, Alain. (1989). Yeni Roman, (Çev. Asım Bezirci), İstanbul, Ara Yayınları / TİLBE, Ali; GENÇ, Hanife Nalân (2013), Yeni Roman Penceresinden Marguerıte Duras’ın Tarquınıa’nın Küçük Atları1 / An Approach To Marguerıte Duras’ The Lıttle Horses Of Tarquınıa As A ‘New Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 707-723, January 2013, Fransa.

THOMACHEVSKI, Boris. (1965). Théorie de la Littérature, Paris, Seuil / TİLBE, Ali; GENÇ, Hanife Nalân (2013), Yeni Roman Penceresinden Marguerıte Duras’ın Tarquınıa’nın Küçük Atları1 / An Approach To Marguerıte Duras’ The Lıttle Horses Of Tarquınıa As A ‘New Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 707-723, January 2013, Fransa.

DURAS, Marguerite. Les Petits Chevaux de Tarquinia, Paris, Gallimard, 1953. Tarquinia’nın Küçük Atları, (Çev. Leyla Gürsel), İstanbul, Can Yayınları, 1996 / TİLBE, Ali; GENÇ, Hanife Nalân (2013), Yeni Roman Penceresinden Marguerıte Duras’ın Tarquınıa’nın Küçük Atları1 / An Approach To Marguerıte Duras’ The Lıttle Horses Of Tarquınıa As A ‘New Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 707-723, January 2013, Fransa.

ALLMAN, Joyce, O’Hair, Dan., ve Stewart, Robert. (1994). ‚Communication and Aging: A Study of the Effects of Cohort-centrism and Perceived Decoding Ability on Communication Competence and Communication Satisfaction‛. Communication Quaterly 42(4): 363-378 / GÜLLÜOĞLU, Özlem; Güllüpunar, Hasan (2013), İletişim Öğrencilerinin İletişim Doyumu: İletişim Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İletişim Doyum Düzeylerinin Ve Değişkenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma / Communıcatıon Satısfactıon Of Students Of Communıcatıon: A Research To Defıne Communıcatıon Satısfactıon Level And Varıables Of Students Of Communıcatıon Faculty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 725-749, January 2013, Fransa.

AZİZ, Aysel. (2010). İletişime Giriş. İstanbul: Hiperlink Yayınları. Barutçugil, İsmet (2004). Stratejik insan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık / GÜLLÜOĞLU, Özlem; Güllüpunar, Hasan (2013), İletişim Öğrencilerinin İletişim Doyumu: İletişim Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İletişim Doyum Düzeylerinin Ve Değişkenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma / Communıcatıon Satısfactıon Of Students Of Communıcatıon: A Research To Defıne Communıcatıon Satısfactıon Level And Varıables Of Students Of Communıcatıon Faculty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 725-749, January 2013, Fransa.

CENGİZ, Aytül Ayşe. (2000). ‚Enformasyon Çağında Örgüt Bağlılığını Geliştirmenin Yollarına Genel Bir Bakış‛. Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(1-2): 509-538 / GÜLLÜOĞLU, Özlem; Güllüpunar, Hasan (2013), İletişim Öğrencilerinin İletişim Doyumu: İletişim Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İletişim Doyum Düzeylerinin Ve Değişkenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma / Communıcatıon Satısfactıon Of Students Of Communıcatıon: A Research To Defıne Communıcatıon Satısfactıon Level And Varıables Of Students Of Communıcatıon Faculty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 725-749, January 2013, Fransa.

CLAMPITT, Philip. G. & Downs, Cal W. (1993). ‚Employee Perceptions Of The Relationship Between Communication And Productivity‛. Journal of Business Communication 30: 5-28 / GÜLLÜOĞLU, Özlem; Güllüpunar, Hasan (2013), İletişim Öğrencilerinin İletişim Doyumu: İletişim Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İletişim Doyum Düzeylerinin Ve Değişkenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma / Communıcatıon Satısfactıon Of Students Of Communıcatıon: A Research To Defıne Communıcatıon Satısfactıon Level And Varıables Of Students Of Communıcatıon Faculty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 725-749, January 2013, Fransa.

CÜCELOĞLU, Doğan. (1993). Yeniden İnsan İnsana. İstanbul: Remzi Kitabevi / GÜLLÜOĞLU, Özlem; Güllüpunar, Hasan (2013), İletişim Öğrencilerinin İletişim Doyumu: İletişim Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İletişim Doyum Düzeylerinin Ve Değişkenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma / Communıcatıon Satısfactıon Of Students Of Communıcatıon: A Research To Defıne Communıcatıon Satısfactıon Level And Varıables Of Students Of Communıcatıon Faculty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 725-749, January 2013, Fransa.

DOWNS, Cal. & Hazen, Michael. (1977). ‚A Factor Analytic Study of Communication Satisfaction‛. The Journal Of Business Communication, 14(3): 63-73 / GÜLLÜOĞLU, Özlem; Güllüpunar, Hasan (2013), İletişim Öğrencilerinin İletişim Doyumu: İletişim Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İletişim Doyum Düzeylerinin Ve Değişkenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma / Communıcatıon Satısfactıon Of Students Of Communıcatıon: A Research To Defıne Communıcatıon Satısfactıon Level And Varıables Of Students Of Communıcatıon Faculty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 725-749, January 2013, Fransa.

DOWNS, Adrian. (1991). ‚A Case Study Of The Relationship Between Communication Satisfaction And Organizational Commitment In Two Australian Organizations‛. Unpublished Master's Thesis, University Of Kansas / GÜLLÜOĞLU, Özlem; Güllüpunar, Hasan (2013), İletişim Öğrencilerinin İletişim Doyumu: İletişim Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İletişim Doyum Düzeylerinin Ve Değişkenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma / Communıcatıon Satısfactıon Of Students Of Communıcatıon: A Research To Defıne Communıcatıon Satısfactıon Level And Varıables Of Students Of Communıcatıon Faculty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 725-749, January 2013, Fransa.

DURAN, Robert. L. & Zakahi, Walter. R. (1988). ‚The Influence of Communicative Competence Upon Roommate Satisfaction‛, Western Journal of Speech

Communication 52: 135-146 / GÜLLÜOĞLU, Özlem; Güllüpunar, Hasan (2013), İletişim Öğrencilerinin İletişim Doyumu: İletişim Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İletişim Doyum Düzeylerinin Ve Değişkenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma / Communıcatıon Satısfactıon Of Students Of Communıcatıon: A Research To Defıne Communıcatıon Satısfactıon Level And Varıables Of Students Of Communıcatıon Faculty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 725-749, January 2013, Fransa.

ERIC, M. Eisenberg.; Richard, V. Farace.; Peter, R. Monge.; Erwin, P. Bettinghaus.; Ronnie, Kurchner-Hawkins.; Katherine, I. Miller., & Lynda, Rothman.(1985). ‚Communication Linkages in Interorganizational Systems‛, In M. Voight & B. Dervin (Eds.), Progress in communication science, pp. 231-261, Norwood: NJ: Ablex / GÜLLÜOĞLU, Özlem; Güllüpunar, Hasan (2013), İletişim Öğrencilerinin İletişim Doyumu: İletişim Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İletişim Doyum Düzeylerinin Ve Değişkenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma / Communıcatıon Satısfactıon Of Students Of Communıcatıon: A Research To Defıne Communıcatıon Satısfactıon Level And Varıables Of Students Of Communıcatıon Faculty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 725-749, January 2013, Fransa.

EROĞLU, Erhan ve Özkan, Gülden. (14-16 Mayıs, 2008) ‚Analyzing The Relationship Between The ‘Organizational Culture’ and ‘Organizational Satisfaction’ And An Application In Eskişehir Woodlands Administration‛, 6th International Symposium Communication In The Millennium, İstanbul / GÜLLÜOĞLU, Özlem; Güllüpunar, Hasan (2013), İletişim Öğrencilerinin İletişim Doyumu: İletişim Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İletişim Doyum Düzeylerinin Ve Değişkenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma / Communıcatıon Satısfactıon Of Students Of Communıcatıon: A Research To Defıne Communıcatıon Satısfactıon Level And Varıables Of Students Of Communıcatıon Faculty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 725-749, January 2013, Fransa.

GÖKÇE, Orhan. (1993). İletişim Bilimine Giriş. Konya: Turhan Kitabevi / GÜLLÜOĞLU, Özlem; Güllüpunar, Hasan (2013), İletişim Öğrencilerinin İletişim Doyumu: İletişim Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İletişim Doyum Düzeylerinin Ve Değişkenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma / Communıcatıon Satısfactıon Of Students Of Communıcatıon: A Research To Defıne Communıcatıon Satısfactıon Level And Varıables Of Students Of Communıcatıon Faculty, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 725-749, January 2013, Fransa.

GÜLLÜOĞLU, Özlem. (2011). Örgütsel İletişim: İletişim Doyumu ve Kurumsal Bağlılık. Konya: Eğitim Akademi Yayınları / GÜLLÜOĞLU, Özlem; Güllüpunar, Hasan (2013), İletişim Öğrencilerinin İletişim Doyumu: İletişim Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İletişim Doyum Düzeylerinin Ve Değişkenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma / Communıcatıon Satısfactıon Of Students Of Communıcatıon: A Research To Defıne Communıcatıon Satısfactıon Level And Varıables Of Students Of Communıcatıon Faculty,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   204   205   206   207   208   209   210   211   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik