Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet206/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   202   203   204   205   206   207   208   209   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

SIWATU, K.O.ve. STARKER, T.V. (2010). Predicting Preservice Teachers Self efficacy to Resolve a Cultural Conflict Involving an African American Student, Multicultural Perspectives, 12 (1), pp. 10–17 / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

SIWATU, K. O. (2007). Preservice Teachers’ Culturally Responsive Teacing Self-efficacy and Outcome Expectancy Beliefs. Teaching and Teacher Education, 23, 1086-1101 / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

SIWATU, K. O. (2011). Preservice Teachers’Sense of Preparedness and Self-efficacy to Teach in America’s Urban and Suburban Schools: Does Context Matter? Teaching and Teacher Education (27), 357-365 doi:10.1016/j / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

SULTANA, Q. (1994). Evaluation of Multicultural Education’s Understanding and Knowledge in Freshman Level Preservice. Annual Meeting of The Mid-South Educational Research Association. ERIC Digest ED 1174138131262 / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

ŞAN, M. K. (2005). Farklılık ve Çok Kültürlülük Siyasetleri Üstüne Bir Deneme, Milel ve Nihal, 3 (1-2), 69-117 / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

TOPRAK, G. (2008). Öğretmenlerin Çok Kültürlü Tutum Ölçeği’nin (Teacher Multicultural Attitude Survey) Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tokat / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

TSCHANNEN-MORAN, M. ve Hoy, A.W. (2001). Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805 / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

URAL, A., ve KILIÇ, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi (2. baskı). Ankara: Detay Yayıncılık / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

VALENTIIN, S. (2006). Addressing Diversity in Teacher Education Programs. Education, 127(2), 196-202 / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

WARE, F.( 2006). Warm Demander Pedagogy: Culturally Responsive Teaching That Supports a Culture of Achievement for African American Students, Urban Education Education, 41 (4), 427–456 / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

WASHIGTON, E.D (2003). The Multicultural Competence of Teachers and Challenge of Academic Achievement. Handbook of Multicultural Competencies in Counseling & Psychology. Donald B. Pope-Davis & Hardin L. K. Coleman & William Liu & Rebecca L. Toporek kitabının içinde, SAGE Publications, Inc / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

WHATLEY, G. C., LEE, J. A., TOMS, O., ve WANG, C. (2012). Student Perceptions of Diversity and Campus Climate: When Students Speak”, Educational Research & Development, 15(1), 3-22 / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

YAPICI, Ü. Hevedanlı, M. ve AKBAYIN, H. (2010). Biyoloji Öğretmen Adaylarının, İnternet Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesi (Dicle Üniversitesi Örneği). IECT 26-28 Nisan’da İstanbul’da Sunulan Bildiri / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

YAVUZ, G. ve ANIL, D. ( 2010). Öğretmen Adayları İçin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, ICONTE; 11-13 Aralık Antalya’da sunulan bildiri / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

YAZICI, S., BAŞOL, G., TOPRAK, G. (2009). “Öğretmenlerin Çok Kültürlü Eğitim Tutumları: Bir Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 229-242 / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

YILMAZ, M., KÖSEĞLU, P. GERÇEK, C. ve SORAN, H.(2004). Yabancı Dilde Hazırlanan Bir Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeğinin Türkçe” ye Uyarlanması, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, 9-11 EylülNeedham Heights, MA: Allyn&Bacon / DEMİR, Semra; BAŞARIR, Fatma (2013), Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi / An Analysıs Of Preservıce Teachers’ Self-Effıcacy Perceptıons In Accordance Wıth Multıcultural Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 609-641, February 2013, Fransa.

AKÇAY, H. FEYZİOĞLU, B. ve Tüysüz, C. (2003). Kimya öğretiminde bilgisayar benzeşimlerinin kullanımının lise öğrencilerininbaşarısına ve tutumuna etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3 (1), 7-26 / DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

AYAYDIN, A., VURAL, D. Ü., TUNA S. ve YILMAZ M., G. (2009). Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimi. (Ed.), Ali Osman Alakuş, Levent Mercin. Ankara: PegemA Yayıncılık DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

BUYURGAN, S. (2007). Eğitim fakülteleri resim-iş eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin aldıkları eğitim-öğretime yönelik görüş ve beklentileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Güz. 5(4). 657-677 DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

ÇELİK, L. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, (Ed.) Özcan Demirel- Eralp Altun, (1. Bs.). Ankara: PegemA Yayıncılık DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

DANIŞ, E., D. (2007). İlköğretim ikinci kademe görsel sanatlar eğitimi estetik beğeninin geliştirilmesinde materyal kullanımının yeri, önemi ve uygulanması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Konya DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

GÜVEN, S. (1997). Temel Eğitim I. Kademe (İlkokul) Öğretmenlerinin Öğretmenlik Bilgi ve Becerilerine İlişkin Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

HESAPÇIOĞLU, M. (1994). Öğretim ilke ve yöntemleri. Eğitim programları ve öğretim. (3. Bs.). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

HOLLİNGSWORTH P.M.& HOOVER, K. H. (1999). İlköğretimde öğretim yöntemler; (Çev. ) Prof. Dr. Tanju Gürkan, Erten Gökçe, Duygu S. Güler. Ankara

Üniversitesi Rektörlüğü Yay, No: 214 DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

İMER, G. (1996). Eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının bilgisayara ve bilgisayarı eğitimde kullanmaya yönelik nitelikleri.. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

KARAMUSTAFAOĞLU, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanma düzeyleri:Amasya ili örneği. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (1), 90-101 DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

KAZU, H. ve YEŞİLYURT, E. (2008). Öğretmenlerin öğretim araç-gereçlerini kullanım amaçları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 175-188 DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

KURT, S. (2207). Elementary school teachers’ adoptıon of technology ın turkey: an evaluatıon. Unpublished doctoral dissertation. University of Illinois at Urbana-Champaign DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

ROSCHELLE, J.M. PEA, R.D., HOADLEY, C.M., GORDİN, D.N. & MEANS, B.M. (2000). Changing how and what children learn in school with computer-based technologies, The Future of Children, 10 (2) 76–101 DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

RÜZGAR, B. (2005). Bilginin eğitim teknolojilerinden yaralanarak eğitimde paylaşımı, The Turkish Online Journal of Educational Technology, TOJET July 2005 ISSN: 1303–6521, 4 (3), 16 DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

SABAN, A. (2008). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, (Ed.), Kıymet Selvi. Ankara: Anı Yayıncılık DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

SEFEROĞLU, Sadi, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, Ankara: PegemA Yayıncılık DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

SMİTH, G., FERGUSON, D. & CARİS, M. (2001). Teaching college courses online vs. faceto- face [Electronic version], Technology Horizons in Education Journal, 28, 18–26 DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

ŞENGÜL, E. (2006). Teknolojinin görsel sanatlarda kullanımı ve sanat eğitimine katkısı. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

UŞUN, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Nobel Yayıncılık DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

YANPAR, T. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

YILDIRIM, V. (2000) İlköğretim okulu beşinci sınıf öğretmenlerinin öğretim yöntemleri konusundaki görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elazığ DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

YÖK. (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: YÖK Yayınları DİLMAÇ, Oğuz (2013), Görsel Sanatlar Dersinde Öğretim Materyallerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği) / The Use Of Instructıonal Materıals For Teachers Opınıons On The Determınatıon Of Vısual Arts Lessons (The Case Of Erzurum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 643-661, January 2013, Fransa.

Düello - Mübareze-i Münferide‛ Muharrir, cilt: 1, sayı: 7. İstanbul: Ebuzziya Tevfik,

1292 / DOĞAN, Cem (2013), Düellonun Tarihi Ve Osmanlı Düellocuları / The Hıstory Of Duellıng And The Ottoman Duellısts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 663-689, January 2013, Fransa.

Düello Âdet-i Sakıması: Tenşayı, Mahiyeti‛ Resimli Kitap, cilt: 3, sayı: 16, Kanunisâni 1325 / DOĞAN, Cem (2013), Düellonun Tarihi Ve Osmanlı Düellocuları / The Hıstory Of Duellıng And The Ottoman Duellısts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 663-689, January 2013, Fransa.

Historical Sketch of Duelling‛ The Advocate of Peace, cilt: 2, no: 6, 1838 / DOĞAN, Cem (2013), Düellonun Tarihi Ve Osmanlı Düellocuları / The Hıstory Of Duellıng And The Ottoman Duellısts, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 663-689, January 2013, Fransa.

AĞIRMAN, Cemal, ‚Mustafa Takî Efendi ‘Kırk Hadis’ yahut‘ İlm-i Hâli Siyâsî ve İctimâî’ Adlı Eseri ve Bazı Hadislere Getirdiği Yorumlar‛ C.Ü., İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: IX, sayı: 2, Aralık 2005 / DOĞAN, Cem (2013), Düellonun Tarihi Ve Osmanlı Düellocuları / The Hıstory Of Duellıng And The Ottoman Duellısts, TDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   202   203   204   205   206   207   208   209   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik