Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet202/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   198   199   200   201   202   203   204   205   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 479-496, January 2013, Fransa.

ALBAYRAK, B., KUTLU, Y. (2009). Ergenlerde öfke ifade tarzı ve ilişkili faktörler, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2, Sayı: 57-69 / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

ANG, R.P., GOH, D.H. (2010). Cyber bullying among adolescents: the role of affective and cognitive empathy, and gender, Child Psychiatry Hum Dev,41:387–397 DOI 10.1007/s10578-010-0176-3 / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

BAKER, Ö.E., KAVSUT, F. (2007). Akran zorbalığının yeni yüzü: siber zorbalık, Eurasian Journal of Educational Research, 27, 31-42 / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

ÇELİK, İ. (2003). Öfke Tetikleyicileri Ölçeği (Bir Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

ÇOKLUK, O., ŞEKERCİOĞLU, G., BÜYÜKÖZTÜRK, S. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları, 1.Baskı, Pegem Akademi, Ankara / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

DEMPSEY, A.G., SULKOWSKİ, M.L., NİCHOLS, R., STORCH, E.A. (2009). Differences between peer victimization in cyber and physical settings and associated psychosocial adjustment in early adolescence, Psychology in the Schools, Vol. 46(10), 962-972. DOI: 10.1002/pits / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

DROGİN, E.Y., YOUNG, K. (2008). Forensic mental health aspects of adolescent “cyber bullying”: a jurisprudent science perspective, The Journal of Psychiatry & Law 36, 679-690 / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

DURAN, Ö. (2005). Öfke kontrol programının 15–18 yaş arası ergenler üzerindeki etkililiğinin araştırılması, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,25(3),267- 280 / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

ENGELBERG, E.,SJÖBERG L. (2004). Internet use, social skills and adjustment. Cyber

Psychology & Behavior. 7, 41-47 / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

EROĞLU, Y. (2011). Koşullu öz-değer, riskli internet davranışları ve siber zorbalık/mağduriyet arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

JUVONEN, J., GROSS, E.F. (2008). Extending the School Grounds?-Bullying Experiences in Cyberspace, Journal of School Health September, Vol. 78, No. 9, 496- 505 / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

KESEN, N.F., DENİZ, M.E., DURMUŞOĞLU, N. (2007). Ergenlerde saldırganlık ve öfke düzeyleri arasındaki ilişki: yetiştirme yurtları üzerinde bir araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 17, 353-364 / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

KOWALSKİ, R.M.,LİMBER, S., &AGATSTON, P. (2008). Cyberbullying. Malden, MA: Blackwell Publishing / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

LI, Q. (2006). Cyber bullying in schools: a research of gender differences. Sch Psychol Int 27:157–170 / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

OKMAN, C.S. (1999). Ergenlik dönemindeki öfke ifade tarzlarının kendilik imgesi bağlamında incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

PRIVITERA, C., PSYCH, M., CAMPBELL, M.A. (2009). Cyber bullying: the new face of workplace bullying?, Cyber psychology & Behavior Volume 12, Number 4, DOI: 0.1089=cpb.2009.0025 / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

PINAR, E.S., SUCUOĞLU, B. (2011). Turkish teachers’ expectancies for success in ınclusive classrooms, Educational Sciences: Theory & Practice-11(1), 395-402 / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

PIOTROWSKI, C.(2012). From workplace bullying to cyberbullying: the enigma of eharassment in modern organizations, Organization Development Journal, 30(4), 43-52 / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

SLONJE, R., SMİTH, P.K. (2008). Cyber bullying: Another main type of bullying? Scandinavian Journal of Psychology, 49, 147–154, DOI: 10.1111/j.1467- 9450.2007.00611.x / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

SMITH, P.K., MAHDAVI, J.,CARVALHO, M., FISHER, S., RUSSELL, S.,TIPPET, N. (2008). Cyber bullying: its nature and impact in secondary school pupils, The Journal of Child Psychology And Psychiatry, 49:4, 376–385 Doi:10.1111/j.1469- 7610.2007.01846.x / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

TÜRKÇAPARI, H., GÜRİZ O., ÖZEL, A.,IŞIK, B., ÖRSEL, S.D. (2004). Antisosyal kişilik bozukluğu olan hastalarda öfke ve depresyonun ilişkisi, Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15(2):119-124 / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

WALKER, H.M. (2010). Relational aggression in schools: implications for future research on screening ıntervention and prevention, School Psychology Review, Volume 39, No.4,594–600 / ÇİVİLİDAĞ, Aydın; COOPER, Helena Thomas (2013), Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investıgatıon On Adolescents’ Cyber Bullyıng And Anger: A Case Study In Nıgde Provınce In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 497-511, January 2013, Fransa.

2011 Yılı Haşhaş Raporu, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Ankara,2012,s..2 www.tmo.gov.tr/upload/document/raporlar/hashasraporu2012.pdf, 31.10.2012, 23.33 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

AYBAR, Celal, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ticaret Muvazenesi 1878-1913, Ankara- 1939 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

AYDEMİR, Şevket Süreyya, Cihan İktisadiyatında Türkiye, Ankara-1931 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

BAYKARA, Tuncer, İzmir Şehri ve Tarihi, İzmir-1974 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

BAYTOP, Turhan, Türkiye'nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri, İstanbul-1963 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

CLARKE, Hyde, Report on the Traffic of Smyrne with Statistics of Trade, London- 1860 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

COLLAS, M.B.C , Turqouie 1864 , Paris-1864, s.221 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

CUINET, Vital, La Turquie D'Asie Geographie Administrative , Paris-1894 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

ELDEM, Vedat, Osmanlı İmparatorluğu'nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Ankara-1994 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

FARLEY, Lewis, The Resources of Turkey, London-1863, s.45 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

GÜRSOY, Melih, Tarihi, Ekonomisi ve İnsanları ile Bizim İzmirimiz, İzmir-1993, s.108-109 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

HİKMET, Mehmet, Coğrafya-yı Umrani , İstanbul-1312 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

Hüseyin, Memalik-i Osmaniye'nin Ziraat Coğrafyası, İstanbul-1303 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası'nın 1933-43 Yılları Arasındaki Yıllıkları / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Odası İhracat ve İthalat İstatistikleri 1900-1908, 1900-1908, İzmir / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası, 1926 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

Kamran Şerif, Türkiye'de ve Dünya'da Afyon, İktisat Vekaleti, Uyuşturucu Maddeler İnhisarı, Basım Yılı Yok, s.46 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

Nevsal-i İktisat, İzmir-1323 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

NEZİHİ, H., İhracat Maddelerimiz,İzmir-1928 s.91 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesi, 1323 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

PAMUK, Şevket, XIX.yy Osmanlı Dış Ticareti , Ankara-1995, s.62, 64 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

SADİ, H., İktisadi Coğrafya, İstanbul-1926 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

SCHMIDT, Jan, From Anatolia to Indonesia, Opium Trade and The Dutch Community of Izmir (1820-1940), İstanbul-1998, s.191 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

SONGAR, Ayhan, Haşhaş Meselesi ve Türkiye, İstanbul-1974 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

ZEKİ, H., Mıntıkamızın Kitabı, TC İzmir Ticaret ve Sanayi Odası , İzmir-1930 Ziraat ve Ticaret Gazetesi, 1924 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

" Ege Afyonculuğu ", İzmir Tecim ve Endüstri Odası Bülteni, sayı:3 I .Teşrin 1935, s.2 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

"50 Yıllık Afyon İstihsalimiz" Ziraat ve Ticaret Gazetesi, nr:15, 12 Haziran 1924, s.236 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

"Afyon Mahsulü ve İleride Piyasanın Hali", Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesi, nr:6, 27 Mayıs 1323, s.72-73 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

"Afyon Ziraat ve Ticareti / Afyonlarımızın Islahı", Ziraat ve Ticaret Gazetesi , nr:14, 5 Haziran 1924, s.220 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 513-529, January 2013, Fransa.

"Afyon" İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası, Kasım 1926, s.681 / ÇOLAK, Filiz (2013), Anadolu'da Afyon Ziraatı Ve Ticaretine Dair İzlenimler / On Opıum Poppy Breedıng And Trade In Anatolıa,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   198   199   200   201   202   203   204   205   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik