Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet200/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   196   197   198   199   200   201   202   203   ...   437
, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.

TAYLAN, Ertuğrul, Çokaklı Köyü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1995 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.

TURAN, Zikri, Artvin İli Yusufeli İlçesi Uşhum Köyü Ağzı, TDK Yayınları, Ankara 2006 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.

TÜRKMEN, Hayret.M., ‚Allah Adı İle Başlayan Halk Konuşmaları‛, Türk Folklor Araştırmaları, S. 182, s. 3523 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.

ÜSTÜNER, Ahad, Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, TDK Yayınları, Ankara 2000 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.

YILDIRIM, Faruk, Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları, TDK Yayınları, Ankara 2006 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.

ZÜLFİKAR, Hamza, ‚Dünden Bugüne Türkçe‛, Türk Dili Dergisi, Ağustos 2007, S. 668, ss. 349-350 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.

AKANDERE, M. (2003). Eğitici Okul Oyunları. Nobel Yayıncılık: Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

AKBABA, S., SAĞLAM, S. & KÖK, M. (2003). Eğitim- Öğretimde Drama ve Oyunlar. Cemre Ofset: Erzurum / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

ALPMAN C. (1972). Eğitimin Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi. AÜSBF Yayınları: İstanbul / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

ANDERSON, A., MİLES, A., MAHONEY, C., & ROBİNSON, P. (2002). Evaluating the effectiveness of applied sport psychology practice: making the case for a case study approach. The Sport Psychologist, 16, 432–453 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

ATAŞEN M. (1975). Ruh Sağlığı Bilgisi. İzmir Eğitim Enstitüsü Ders Kitapları Yayınları: İzmir / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

ATEŞ, O. (2008). Elit su altı ragbi oyuncularının fiziksel-fizyolojik profillerinin incelenmesi ve spora özgü testler ile klasik laboratuvar testlerinin ilişkilendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

BAŞARAN M. (1992). Oyunlarla Spora Hazırlık. M.E. B. Yayınları: İstanbul / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

BANDURA, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

BANDURA, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context, Applied Psychology: An International Review, 51, (2), 269- 290 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

BİÇER, Y.S. (2000). Sportif çalışmaların ve oyunların zihinsel özürlü çocuklar üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

CAMPELL, J.D. (1964). Peer Relations in Childhood. (Eds: M.L.Hoffman & L.W. Hoffmann). Newyork Routledge Pres: Newyork/USA / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

CUNNİNGHAM, C, & JONES, M.A. (2004). Middle childhood and the built environment. NSW Parliamentary Committee, 1-37, 234- 278 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

ÇOBANOĞLU Y. (1992). Çocuk Eğitiminde Spor Olgusunun Tarihsel Gelişimi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 43- 48 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

DURUALP, E. (2009). Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Uyum ve Becerilerine Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi: Çankırı Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

GALLAHUE L.D. (1982).Understanding Motor Development in Children. John Willey and Sons Publishing New York/ USA / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

GÜVEN, G. (2006). Kütahya’daki Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Oyun ve Spor Programlarının İncelenip Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

HAMİLTON, I. (2002). Where do children play? CPIS factsheet. http://www.ncb.org .uk/ cpis / c p i s _factsheet4_whereplay_20090824.pdf (Erişim Tarihi: 2809.2012) / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

HAZEN, N. L. AND BLACK, B. 1989. Preschool peer communication skills: The role of social status and interaction context. Child Development, 60; 867-876. HUİZİNGA, J. (1995). Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme. (M.A. Kılıçbay, Çev.). Ayrıntı Yayınları: İstanbul / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

KARAKAYA, I., ÇOŞKUN, A. VE AĞAOĞLU, B. (2006). Yüzücülerin depresyon, benlik saygısı ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7:162-166 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

MEDWELL, P.R., GRİMSHAW, P.N., ROBERTSON, W.S & KELSO, R.M (2012).Developing sports engineering education in Australia. Procedia Engineering 34, 260 – 265 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

MURATLI, S. (1997). Çocuk ve Spor. Bağırgan Yayınevi: Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

ONUR, B. (2005). Türkiye’de Çocukluğun Tarihi. İmge Kitapevi: Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

ÖZBARIŞ, B. (2009). Lise düzeyinde lisanslı badminton oyuncularının 1997 yılı Balkan Şampiyonası Türkiye Badminton Milli Takım Oyuncularıyla bazı fiziksel ve spormotorik özellikler bakımından karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

ÖZDOĞAN, B. (2004). Çocuk ve Oyun. Anı Yayıncılık: Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

ÖZERKAN, K.N. (2004). Spor Psikolojisine Giriş: Temel Kavramlar. Nobel Yayıncılık: Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

ÖZGÜR, H. (2000). İlkokul Dönemindeki Çocukların Çocuk Oyun Alanlarına Olan İlgileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

PEHLİVAN, H. (2005). Oyun ve Öğrenme. Anı Yayıncılık: Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

RAİSSAKİ, M., APOSTOLAKİ, E., & KARANTANAS, A.H. (2007). Imaging of sports injuries in children and adolescents. European Journal of Radiology, 62,86–9 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

RUHİ, S. (1993). Beden Eğitimi Oyun ve Öğretimi. M.E.B.Yayınları: İstanbul / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

SALMAN, M. (1986). Sportif oyunlardan (hentbol'de) sporcu beslenmesi ve kahvaltı yapmanın performansa etkisi üzerinde bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

SARGIN, K. (2007). Düzenli halk oyunları egzersizlerine katılan bireylerde halk oyunlarının bazı biyomotorik ve fizyolojik etkilerinin incelenmesi:Van örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

SİESMAA, E.J., BLİTVİCH, J.D., WHİTE, P.E. & FİNCH, C.K (2011). Measuring children’s self-reported sport participation, risk perception and injury history: Development and validation of a survey instrument. Journal of Science and Medicine in Sport 14, 22–26 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

SOĞAT, A. (2007). Spor Yapan ve Yapmayan 11–12 Yaş Grubu Çocuklarda Bazı Fiziksel Özelliklerin Araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

SLUTZKY, C.B. & SİMPKİNS, S.D. (2009). The link between children’s sport participation and self-esteem: Exploring the mediating role of sport selfconcept. Psychology of Sport and Exercise, 10, 381–389 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

ŞENDİL, A. (2002). Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. ve 2. Lig spor kulüplerindeki oyuncuların spor yaralanmaları, yaralanma tipleri ve bu yaralanmalardan korunma konusundaki bilgi durumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

TAŞÇI, B. (2010). Sokağın günümüz koşullarında çocuk oyun alanı olarak ele alınması ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

TİMMONS, L. (2003). A right to play? Examining childhood and a child’s right to recreation. http://www.stfx.ca/people/svincent/ socianth 391/timmonsliam.html. (Erişim tarihi: 05.09.2012) / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

TİRYAKİ, Ş. (2008). Spor Psikolojisi. Eylül Yayıncılık:Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

TKACHUK, G., LESLİE-TOSGOOD, A., & MARTİN, G. L. (2003). Behavioral assessment in sport psychology. The Sport Psychologist, 17, 104–117 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

ÜSTÜNDAĞ, T. (2005). Yaratıcı Drama: Öğretmenimin Günlüğü. Pegema Yayıncılık: Ankara / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

WADE M. G.(2005). Motor Skills, Play and Child Development. Early Report Volume 19, 2 , 1-8 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

WYLLEMAN, P, HARWOOD, C.G., ELBE,A.M., REİNTS, A. & CALUWE, D. (2009). A perspective on education and professional development in applied sport psychology. Psychology of Sport and Exercise 10, 435–446 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

YAVUZER, H. (1984). Çocuk Psikolojisi. Altın Kitaplar Yayınevi: İstanbul / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

YAVUZER, H. (2000). Bedensel, Zihinsel ve Sosyal Gelişimiyle Çocuğunuzun İlk 6 Yılı. Remzi Kitapevi: İstanbul / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

VALENTİNE, G, & MCKENDRİCK, J. (1997). Children’s outdoor play: Exploring parental concerns about children’s safety and the changing nature of childhood. Geoforum, 28, 219-235 / ÇELİK, Akın; Şahin, Mustafa (2013), Spor Ve Çocuk Gelişimi / Sports And Chıld Development, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 467-478, January 2013, Fransa.

AIKEN M., M. VANJANI, B. RAY, J. MARTIN (2003). College Student Internet Usage, Campus-Wide Information Systems, 20(5): 182-185 / OKTAY, Erkan; Çelik, Ali Kemal; Akbaba, Ahmet İlker; Küçükergüler, Kemal (2013), İnternet Ve Cep Telefonu Kullanımının Lojistik Regresyon Yardımıyla Analizi: Atatürk Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği* / Analysıs Of Internet And Cell Phone Usage By Logıstıc Regressıon: The Case Of Ataturk Unıversıty Undergraduate Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 479-496, January 2013, Fransa.

AGRESTI, A. (1996). An Introduction to Categorical Data Analysis. New Jersey: John Wiley and Sons Inc / OKTAY, Erkan; Çelik, Ali Kemal; Akbaba, Ahmet İlker; Küçükergüler, Kemal (2013), İnternet Ve Cep Telefonu Kullanımının Lojistik Regresyon Yardımıyla Analizi: Atatürk Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği* / Analysıs Of Internet And Cell Phone Usage By Logıstıc Regressıon: The Case Of Ataturk Unıversıty Undergraduate Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 479-496, January 2013, Fransa.

AKTAŞ, E., B. BALKAN ve K. KARAPINAR (2009). Biga’da Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Başarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(7): 39-48 / OKTAY, Erkan; Çelik, Ali Kemal; Akbaba, Ahmet İlker; Küçükergüler, Kemal (2013), İnternet Ve Cep Telefonu Kullanımının Lojistik Regresyon Yardımıyla Analizi: Atatürk Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği* / Analysıs Of Internet And Cell Phone Usage By Logıstıc Regressıon: The Case Of Ataturk Unıversıty Undergraduate Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 479-496, January 2013, Fransa.

AOKI K. ve E. J. DOWNES (2003). An analysis of Young People’s Use of and Attitudes Toward Cell Phones, Telematics and Informatics, 20(2003): 349-364 / OKTAY, Erkan; Çelik, Ali Kemal; Akbaba, Ahmet İlker; Küçükergüler, Kemal (2013), İnternet Ve Cep Telefonu Kullanımının Lojistik Regresyon Yardımıyla Analizi: Atatürk Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği* / Analysıs Of Internet And Cell Phone Usage By Logıstıc Regressıon: The Case Of Ataturk Unıversıty Undergraduate Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 479-496, January 2013, Fransa.

BARON N. S. ve R. LING (2007). Emerging Patterns of American Mobile Phone Use: Electronically-Mediated Communication in Transition, Proceedings of Mobile Media International Conference, 2-4 July 2007, Sydney, Australia / OKTAY, Erkan; Çelik, Ali Kemal; Akbaba, Ahmet İlker; Küçükergüler, Kemal (2013), İnternet Ve Cep Telefonu Kullanımının Lojistik Regresyon Yardımıyla Analizi: Atatürk Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği* / Analysıs Of Internet And Cell Phone Usage By Logıstıc Regressıon: The Case Of Ataturk Unıversıty Undergraduate Students,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   196   197   198   199   200   201   202   203   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik