Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet20/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
MARDİN, Şerif, (1995), Din ve İdeoloji, 7. baskı, İstanbul: İnsan Yayınları. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
MUSTAFA Küçükaşçı, İstanbul Ezanları, içinde, “Bilâl-i Habeşî’den Günümüze Ezan”, İstanbul 2010, s. 28-55 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
ÖZEN, Adem, (2001), Yahudilikte İbadet, İstanbul: Ayışığı Kitapları. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
ÖZTÜRK, Mustafa Tahir, (20019; Türk Din Mûsikîsinde Ezan, (Basılmamış Yüksek Lisans tezi), İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
SARI, Mehmet Ali, (2010), “Günümüzde Ezanlar”, İstanbul Ezanları, içinde, İstanbul. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
SCHİMMEL, Anna Maria, (1955), Dinler Tarihine Giriş, Ankara: AÜİF Yayınları. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
SHERBOK, Dan Cohn, (1994), “Judaism”, Worship, London, 132 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
ŞAHİN, M. Süreyya, (1993), “Çan”, DİA, İstanbul, VIII, 196. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
TANSEL, Fevziye Abdullah, (1962), Servet-i Fünûn ve Son Devir Edebiyatında Dinî Şiirler, Ankara: TDİB Yayınları / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
TANSEL, Fevziye Abdullah, (1989), Ziya Gökalp Külliyatı 1- Şiirler ve Halk Masalları, Ankara, MEB Yay / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
THOMPSON, (1983), Jan, Jewish Belief and Practice, London. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
TOY, Crawford Howell, (1913), Introduction to History of Religions, Boston. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
TUNAYA, Tarık Zafer, (1991), İslamcılık Akımı, İstanbuI: Simavi Yayınları. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
TURHAN, Mümtaz, (1972), Kültür Değişmeleri, İstanbul: MEB Basımevi. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
WĠNTER, Naphtali, (1973), The High Holy Days, Jerusalem. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
YILDIRIM, Ergül, (1999), Değişen Din Anlayışının Sosyolojisi, İstanbul / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
AKPINAR, Birsen (2007), Sivas Fıkraları (Yapı, İşlev, Bağlam), Gaziantep Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi / FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Performans Teoriye Göre Mersin Fıkralarının İcrasında Anlatıcı, Dinleyici Ve Bağlamın Önemi /The Importance Of Narrator, Lıstener And Context In The Rendıtıon Of Mersın Anectode In Terms Of Performance Theory, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 115-130, February 2012, Ankara.


ARTUN, Erman (2005), Türk Halkbilimi, İstanbul, Kitabevi Yayınları/ FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Performans Teoriye Göre Mersin Fıkralarının İcrasında Anlatıcı, Dinleyici Ve Bağlamın Önemi /The Importance Of Narrator, Lıstener And Context In The Rendıtıon Of Mersın Anectode In Terms Of Performance Theory, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 115-130, February 2012, Ankara.
ÇOBANOĞLU, Özkul (2010), Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, 5.b., Ankara, Akçağ Yayınları / FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Performans Teoriye Göre Mersin Fıkralarının İcrasında Anlatıcı, Dinleyici Ve Bağlamın Önemi /The Importance Of Narrator, Lıstener And Context In The Rendıtıon Of Mersın Anectode In Terms Of Performance Theory, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 115-130, February 2012, Ankara.
DUNDES, Alan (1998), Halk Kimdir, (Çev. Metin Ekici), Milli Folklor, C.5, S. 37, s. 139- 153/ FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Performans Teoriye Göre Mersin Fıkralarının İcrasında Anlatıcı, Dinleyici Ve Bağlamın Önemi /The Importance Of Narrator, Lıstener And Context In The Rendıtıon Of Mersın Anectode In Terms Of Performance Theory, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 115-130, February 2012, Ankara.
EKİCİ, Metin (2000), Halk, Halk Bilimi ve Halk Bilgisi Üzerine Bir Deneme, Milli Folklor, C.6, S.45, s. 2-8/ FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Performans Teoriye Göre Mersin Fıkralarının İcrasında Anlatıcı, Dinleyici Ve Bağlamın Önemi /The Importance Of Narrator, Lıstener And Context In The Rendıtıon Of Mersın Anectode In Terms Of Performance Theory, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 115-130, February 2012, Ankara.
HONKO, Lauri (2000), Halk Anlatısı Araştırma Metodları Bu Metodların Durumu ve

Geleceği, (Çev. İsmail Görkem), Milli Folklor, C.6, S.45, s.70-85/ FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Performans Teoriye Göre Mersin Fıkralarının İcrasında Anlatıcı, Dinleyici Ve Bağlamın Önemi /The Importance Of Narrator, Lıstener And Context In The Rendıtıon Of Mersın Anectode In Terms Of Performance Theory, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 115-130, February 2012, Ankara.


MADEN, Pınar (2005), Performans Teori Doğrultusunda Bir Türkünün İncelenmesi “Elimi Sundum Astara”, Folklor/Edebiyat, C.11, S.42, s.205-215 / FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Performans Teoriye Göre Mersin Fıkralarının İcrasında Anlatıcı, Dinleyici Ve Bağlamın Önemi /The Importance Of Narrator, Lıstener And Context In The Rendıtıon Of Mersın Anectode In Terms Of Performance Theory, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 115-130, February 2012, Ankara.
Kazım Kaya, 1934, çiftçi, evli, Mut/ Çortak Köyü, ilkokul, Mut/ Çortak Köyü / FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Performans Teoriye Göre Mersin Fıkralarının

İcrasında Anlatıcı, Dinleyici Ve Bağlamın Önemi /The Importance Of Narrator, Lıstener And Context In The Rendıtıon Of Mersın Anectode In Terms Of Performance Theory, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 115-130, February 2012, Ankara.


Mehmet Kaya, 1937, çiftçi, evli, Mut/ Çortak Köyü, ilkokul, Mut/ Çortak Köyü / FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Performans Teoriye Göre Mersin Fıkralarının

İcrasında Anlatıcı, Dinleyici Ve Bağlamın Önemi /The Importance Of Narrator, Lıstener And Context In The Rendıtıon Of Mersın Anectode In Terms Of Performance Theory, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 115-130, February 2012, Ankara.


İhsan Koçak, 1936, çiftçi, evli, Silifke/ Karakaya, ilkokul, Silifke/ Değirmendere / FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Performans Teoriye Göre Mersin Fıkralarının

İcrasında Anlatıcı, Dinleyici Ve Bağlamın Önemi /The Importance Of Narrator, Lıstener And Context In The Rendıtıon Of Mersın Anectode In Terms Of Performance Theory, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 115-130, February 2012, Ankara.


Yaşar Taş, 1960, çiftçi, evli, Mut, ilkokul, Mut / FIRATLIGİL, Zeynep İrem (2012), Performans Teoriye Göre Mersin Fıkralarının İcrasında Anlatıcı, Dinleyici Ve Bağlamın Önemi /The Importance Of Narrator, Lıstener And Context In The Rendıtıon Of Mersın Anectode In Terms Of Performance Theory, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 115-130, February 2012, Ankara.
AKYÜZ, Kenan, Beken, Süheyl, Yüksel, Sedit, Cumbul, Müjgan, Fuzûlî Dîvanı, Akçağ, Ankara 2000 / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
AYAN, Hüseyin, Leylâ ve Mecnûn-Fuzûlî, Dergah Yay. İstanbul 1981. / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
AYVAZOĞLU, Beşir, Aşk Estetiği, Ötürken, İstanbul 1993. / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
BİLGİN, Azmi, Divân-ı Seyyid Nigârî, Kule İletişim, İstanbul 2003. / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
CENGİZ, Halil Erdoğan, Dîvan Şiiri Antolojisi, Bilgi Yayınevi, Ankara 1983. / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
ÇELEBİOĞLU, Âmil, Kanuni Sultan Süleyman Devri Türk Edebiyatı, MEB. Yay. İstanbul 1994 / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
DEMİREL, Hamide, The Poet Fuzuli, Ministry Of Culture, Ankara 1991. / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
DOĞAN, M. Nur, Fuzulî’nin Poetikası, Kitabevi, İstanbul 1997. / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
GIBB, E.J.W, Osmanlı Şiir Tarihi (A History of Otoman Poetry),

(Tercüme: Ali Çavuşoğlu), Akçağ, Ankara 1999. / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.


GÖKDEMİR, Ayvaz, Sevgi, Yunus Emre Güldeste, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1990. / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
GÖLPINARLI, Abdulbaki Hafız Dîvanı, MEB yay. İstanbul 1992. / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
HAKVERDİOĞLU, Metin, Selamî Dîvanı, Transkrip Çalışması (Yayımlanmamış) / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
İZBUDAK,Veled, Mevlâna, Mesnevi, MEB. Yay. İstanbul 1999. / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
KANTARCIOĞLU, Sevim, T.S. Eliot‟un ġiirlerinde İnsanın Kendisini Gerçekleştirme

Teması, Kültür Bak.Yay. Ankara 1987. / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.


KARAHAN, Abdülkadir, Fuzûlî, Muhiti, Hayatı ve ġahsiyeti, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1989 / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
Kenan,Akyüz, Süheyl Beken, Sedit Yüksel, Müjgan Cumbul, a.g.e., s. 306 / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
Kur‟an-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, T.D.V. Yay. Ankara 1993 / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
MAZIOĞLU, Hasibe, Fuzûlî ve Türkçe Dîvanı‟ndan Seçmeler, Kültür Bak. Yay. Ankara 1986 / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
PALA, İskender, Ah Mine‟l-Aşk, Ötüken, İstanbul 2000 / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
SEVGİ, Ahmet, Özcan, Mustafa, Prof. Ali Canip Yöntem‟in Eski Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, “Fuzûlî ve Şairliği”, Sözler Yay. İstanbul 1996 / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
Tâhirül Mevlevi, Mevlâna Celaleddini Rumî -Mesnevi, Ahmed Said Matb. İstanbul 1963 / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
TARLAN, Ali Nihat, Fuzûlî Dîvanı Şerhi, Akçağ, Ankara 1998 / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
ULUDAĞ, Süleyman, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, “Aşk Maddesi”, İstanbul 1991 / HAKVERDİOĞLU, Metin (2012), Fuzûlî’de ʻAşk Ve Âşık Kavramı / The Concept Of Love And Lover In Fuzulı, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 131-155, February 2012, Ankara.
AKBAŞ, Yaşar; (1996), Eylül Şiirleri, Konya: [yayınevi yok] / HARMANCI, Abdullah (2012), Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızda Aksaraylı Şair Ve Yazarlar / Poets And Authors From Aksaray In Our Republıcan Perıod Lıterature, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 157-191, February 2012, Ankara.
AKBAŞ, Yaşar; (2007), Evlat, Ankara: Gündüz Kitabevi / HARMANCI, Abdullah (2012), Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızda Aksaraylı Şair Ve Yazarlar / Poets And Authors From Aksaray In Our Republıcan Perıod Lıterature, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 157-191, February 2012, Ankara.
AKBULUT; Akın; (2008), Gördüm, Ankara: Gündüz Kitabevi / HARMANCI, Abdullah (2012), Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızda Aksaraylı Şair Ve Yazarlar / Poets And Authors From Aksaray In Our Republıcan Perıod Lıterature, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 157-191, February 2012, Ankara.
AMAÇ, İbrahim; [yayın yılı yok], İncir Kuşu, [yayın yeri yok]: [yayınevi yok] / HARMANCI, Abdullah (2012), Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızda Aksaraylı Şair Ve Yazarlar / Poets And Authors From Aksaray In Our Republıcan Perıod Lıterature, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 157-191, February 2012, Ankara.
ANKARA, Zeynep; (1991), Kanatsız Düşüşler, İstanbul: Bilgi Yayınevi / HARMANCI, Abdullah (2012), Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızda Aksaraylı Şair Ve Yazarlar / Poets And Authors From Aksaray In Our Republıcan Perıod Lıterature, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 157-191, February 2012, Ankara.
ANKARA, Zeynep; (1993), Terkedilmiş Sokakta Sessiz Bir Gölge Oyunu, İstanbul: Simavi Yayınları / HARMANCI, Abdullah (2012), Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızda Aksaraylı Şair Ve Yazarlar / Poets And Authors From Aksaray In Our Republıcan Perıod Lıterature, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 157-191, February 2012, Ankara.
AYAS, Cevdet; [yayın yılı yok], Dünya İnsanlarına Hediye, [yayın yeri yok]: [yayınevi yok]. / HARMANCI, Abdullah (2012), Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızda Aksaraylı Şair Ve Yazarlar / Poets And Authors From Aksaray In Our Republıcan Perıod Lıterature, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 157-191, February 2012, Ankara.
AYDIN, Mehmet; (2001) Edebiyatımızda Kadın Şair ve Yazarlar Sözlüğü, İstanbul: Alesta Yayınları. / HARMANCI, Abdullah (2012), Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızda Aksaraylı Şair Ve Yazarlar / Poets And Authors From Aksaray In Our Republıcan Perıod Lıterature, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 157-191, February 2012, Ankara.
AYDIN, Orhan; SÜZER, Selahattin; [yayın yılı yok], Sana Geldim, [yayın yeri yok]: [yayınevi yok]. / HARMANCI, Abdullah (2012), Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızda Aksaraylı Şair Ve Yazarlar / Poets And Authors From Aksaray In Our Republıcan Perıod Lıterature, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 157-191, February 2012, Ankara.
AYTAÇ, Ahmet; (2007), Mahpushane Mektupları, İstanbul: Fener Yayınları. / HARMANCI, Abdullah (2012), Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızda Aksaraylı Şair Ve Yazarlar / Poets And Authors From Aksaray In Our Republıcan Perıod Lıterature, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 157-191, February 2012, Ankara.
AYTAÇ, Ahmet; (2007), Firari Sevdam, İstanbul: Fener Yayınları / HARMANCI, Abdullah (2012), Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızda Aksaraylı Şair Ve Yazarlar / Poets And Authors From Aksaray In Our Republıcan Perıod Lıterature, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 157-191, February 2012, Ankara.
BAL; Yavuz; (2007), Vurulur Anka Kuşları, Ankara: Gündüz Kitabevi. / HARMANCI, Abdullah (2012), Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızda Aksaraylı Şair Ve Yazarlar / Poets And Authors From Aksaray In Our Republıcan Perıod Lıterature, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 157-191, February 2012, Ankara.
BARAN, Ethem; (Ağustos – Eylül 2010), “Öykümün Taşrası Taşramın Öyküsü”, Hece Öykü, S. 40, s. 122. / HARMANCI, Abdullah (2012), Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızda Aksaraylı Şair Ve Yazarlar / Poets And Authors From Aksaray In Our Republıcan Perıod Lıterature,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik