Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDownload 3.37 Mb.
bet2/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
HİNZ, Walther (1948), Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, Türkçeye terc. T. Bıyıklıoğlu, TTK.Yay, Ankara / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
HİNZ, Walther, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd XV. Yüzyılda İran’ın Millî Bir Devlet HalineYükselişi, (çev. Tevfik Bıyıklıoğlu), Ankara / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
İBRAHİMHAKKIOĞLU, Mesih (1973), Erzurumlu İbrahim Hakkı, İstanbul / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.
İNAN, A (1972), Tarihte ve Bugün Şamanizm, 2. baskı, Ankara / KEMALOĞLU, Muhammet (2008), Ebülfez Elçibey Bizim Tanrı Sevgimiz / Ebülfez Elçibey And Love İs For Our God, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 81-96, Winter 2008, Ankara.

Muzaffer TANSU, Durgun Genel Ses Bilgisi ve Türkçe, TDK Yay., Ank. 1963. / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.

Mukim SAĞIR, “Anadolu Ağızlarında Ünlüler”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten 1995, TDK Yay., Ank. 1997 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.

A. Von GABAIN, Eski Türkçenin Grameri, çev. Mehmet AKALIN, TDK Yay., Ank. 1988 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.

Özcan TABAKLAR, “Türkmen Türkçesi’nde Ünlülerin Uzun Okunmasını Gerektiren Durumlar ve Eklerdeki Uzun Ünlüler”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1994, TDK Yay., Ank. 1996 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.

Sadettin BULUÇ, “Mendeli (Irak) Ağzının Özellikleri”, Bilimsel Bildiriler 1972, TDK Yay., Ank. 1972 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.

Mehmet Fuat BOZKURT, “Kabil Avşar Ağzı”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1977, TDK Yay., Ank. 1978, s. 206-207 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.

BOZKURT Mehmet Fuat, “Afganistan’da Bir Türkmen Ağzı”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1978-1979, TDK Yay., Ank. 1981, s. 39-79 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.

Hüseyin DALLI, Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar, TDK Yay., Ank. 1991 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.
Faruk K. TİMURTAŞ, Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul Ünv. Yay., İst. 1977 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.
Talat TEKİN, Ana Türkçede Aslî Uzun Ünlüler, Ank. 1975 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.
KORKMAZ, “Batı Anadolu Ağızlarında Aslî Ünlü Uzunlukları Hakkında”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, c. II, TDK Yay., Ank. 1995, s. 123-127 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.
Gerhard DOERFER, “İran’daki Türk Dilleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1969, TDK Yay., Ank.1989 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.

Ahmet CAFEROĞLU, “Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü Değişmeleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1964, TDK Yay., Ank. 1989 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.

Sadet ÇAĞATAY, “Türkçede ñ~ġ Değişmesine Dair”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1954, TDK Yay., Ank. 1988 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.
GÜLENSOY, “Rumeli Ağızlarının Sesbilgisi Üzerine Bir Deneme”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1984, TDK Yay., Ank. 1987 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.
TİMURTAŞ, Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul Ünv. Yay., İst. 1977 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.
Mecdut MANSUROĞLU, “Türkiye Türkçesinde Ses Uyumu”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1959, TDK. Yay., Ank. 1988 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.
CAFEROĞLU, “Anadolu ve Rumeli Ağızlarında Ünlü Değişmeleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1964, TDK Yay., Ank. 1964 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.
GÜLENSOY-BURAN, Elazığ Yöresi Ağızlarından Derlemeler, TDK Yay., Ank. 1994 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.

CAFEROĞLU, “Konya İlinin Ermenek Ağzı”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1972, TDK Yay., Ank. 1989 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.


Cevdet ŞANLI, “Kırklareli Ağızlarında Ses Olayları”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1994, TDK Yay., Ank. 1996 / ERDEM, Mehmet Dursun (2008), Asarcık / Samsun Ağzı – I (Ünlüler) / On Phonologıc Structure Asarcık Dıalect – 1 (Wowels), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 1 Issue 1, p. 3-24, Winter 2008, Ankara.
ADIVAR, Halide Edip, Ateşten Gömlek, Özgür Yayınları, İstanbul 2006 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
(ATABEYOĞLU) Salâhattin, Zaniyeler, İletişim Yayınları, İstanbul 1989 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
ATAY, Falih Rıfkı, Roman, İstanbul Akşam Matbaası, 1932 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
(BAŞAR) Şükûfe Nihal, Yalnız Dönüyorum, Kenan Basımevi, İstanbul 1938 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
ESENDAL, Memduh Şevket, Ayaşlı ve Kiracıları, Vakit Gazete-Matbaa-Kütüphane, 1934 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
GÜNTEKİN, Reşat Nuri, Gizli El, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1988 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
GÜNTEKİN, Reşat Nuri, Eski Hastalık, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1938 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri, Sodom ve Gomore, Bilgi Yayınevi, Ankara 1972 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri, Yaban, İletişim Yayınları, İstanbul 2001 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri, Ankara, İletişim Yayınları, İstanbul 2003 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
KUNTAY, Mithat Cemal, Üç İstanbul, Oğlak Yayınları, İstanbul 2007 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
(MORKAYA) Burhan Cahit, Cephe Gerisi, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1934 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
SAFA, Peyami, Sözde Kızlar, Ötüken Yayınları, İstanbul 1991 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
SAFA, Peyami, Biz İnsanlar, Ötüken Yayınları, İstanbul 1999 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
SEVENGİL, Refik Ahmet, Çıplaklar, Vakit Gazete Matbaa Kütüphane, İstanbul 1936 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
ÜLKEN, Hilmi Ziya, Yarım Adam, Şirketi Mürettibiye Basımevi, İstanbul 1941 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
AKIN, Cahit, “Ankara‟da Bir Yaban Kadrocu”, kitap-lık, S:120 (2008), s.91-96 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
ALANGU, Tahir, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman 1919-1930, İstanbul Matbaası, İstanbul 1968 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
ALVER, Köksal, “Romanın Dilinde Kent”, Hece, S:147 (2009), s.67-75. / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
ARGUNŞAH, Hülya, Bir Cumhuriyet Kadını Şükûfe Nihal, Akçağ Yayınları, Ankara 2002 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
ARSLAN GÜRANİ, Nur, Selahattin Enis’in Romanlarında Osmanlı’nın Son Yılları, Dergâh Yayınları, İstanbul 2003 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
AYDEMİR, Şevket Süreyya, İkinci Adam, Remzi Kitabevi, İstanbul 1966 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
BEYATLI, Yahya Kemal, “Üç Tepe”, Dergâh, C:1 (1921), s.1-2. / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
ÇAVDAR, Tevfik, Türkiye’nin Yüzyılına Romanın Tanıklığı, Yazılama Yayınları, İstanbul 2007 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
ÇERİ, Bahriye, “Cumhuriyet Romanında Osmanlı Tarihinin Kurgulanışı”, Tarih ve Toplum,S:198 (2000), s.19-26 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
ÇETİŞLİ, İsmail, Memduh Şevket Esendal, İnsan ve Eser, Kardelen Kitabevi, Isparta 1999 / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
ÇETİŞLİ, İsmail, Metin Tahlillerine Giriş /2 Hikâye-Roman-Tiyatro, Akçağ Yayınları, Ankara 2004. / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
ÇETİŞLİ, İsmail, “İkinci Meşrutiyet Döneminde Ortaya Çıkan Fikrî, Siyasî Hareketler ve Türk Edebiyatına Yansımaları”, II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara 2007, s.140-146. / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
DURNA, Tezcan, Kemalist Modernleşme ve Seçkincilik, Dipnot Yayınları, Ankara 2009. / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
ELÇİ, Handan İnci, Roman ve Mekan, Arma Yayınları, İstanbul 2003. / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 2 Issue 1, p. 25-54, Summer 2009, Ankara.
ENGİNÜN, İnci, “Yakup Kadri Karaosmanoğlu‟nun Sodom ve Gomore‟ sinde Yabancılar”, Mukayeseli Edebiyat, Dergâh Yayınları, İstanbul 1999, s.205-219. / SEVİNÇ, Canan (2009),Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Siyasî, Sosyal Ve Ahlâkî Bir Sorunsal Olarak Yozlaşma / Degeneratıon As A Polıtıcal, Socıal And Moral Problematıc In Early Republıc Period‟s(1923-1938) Turkısh Novel,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik