Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet198/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   194   195   196   197   198   199   200   201   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

İLAYDIN, H.(1972) “Divan‛la İlgili Bazı Gözlemler ve Düşünceler”, Türk Dili ve Edebiyat Dergisi, Cilt: XXVII, Sayı: 253, s.96-103 / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

İLERİ, C.(2007) “Divânü Lügâti’t-Türk'te Geçen Mevye-Sebze Adları ve Türklerin Bunlardan Yararlanma Biçimleri”, Türk Dili ve Edebiyat Dergisi, Cilt: XCIV, Sayı: 669, s.542-572 / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

İNAYET, A. (2007) “Divânü Lügâti’t-Türk ‘te Geçen ‘Çin’ ve ‘Maçin’ Adı Üzerine”,Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, C. II, Sayı:4, Sonbahar ,s. 1174- 1184, Erzincan / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KABATAŞ, O. (2001) “Divânü Lügâti’t-Türk’ten Türkiye Türkçesine”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, c. 1–2, sy. 44, s. 147–161, Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KARA, M. (2009) “Divânü Lügâti’t-Türk‟te Çocuklarla İlgili Kelimeler”, Akademik Araştırmalar Dergisi/Journal of Academic Studies (Kâşgarlı Mahmud Özel Sayısı), Kasım 2008-Ocak 2009, S. 39, s. 292-305, İstanbul / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KARAŞLAR, M. S. (2010)‚Divânü Lügâti’t-Türk’teki Oğuzca Eşya Adlarına Bir

Bakış‛, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, C. V/1, Kış ,s. 508-524 / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KAŞGARLI Mahmûd (2007)Divânü Lügâti’t-Türk (Türkçe Çeviri ve Düzenleme: Seçkin Erdi-Serap Tuğba Yurteser), Kabalcı Yayınları, İstanbul / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KAYA, D. (1999) Anonim Halk Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KAYA, M. (2002) ‚Divânü Lügâti’t-Türk’ün Halkbilimi Açısından Önemi‛, Folklor/Edebiyat, C.VIII, S.XXXI, Ankara, 2002/3, s. 39-49 / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KAYA, Z. (2006) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegem A Yay. Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KELLY, J. M. (1972) ‚Divânü Lügâti’t-Türk’ün Yeni Baskısı Üzerine‛ (çeviren: Hasan Eren), Türk Dili (Divânü Lugâti’t-Türk Özel Sayısı), C. XXVII, S. 253, Ekim, s. 104-110. Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KOÇYİĞİT, T. (1998) Hadis Tarihi, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KORKMAZ, H. (2007) Divânü Lügâti’t-Türk’teki Atasözlerinin Anlambilimsel Açıdan İncelenmesi, BasılmamışYüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Salih

Demirbilek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KORKMAZ, Z. (1981) ‚Kaşgarlı Mahmud ve Divânü Lügâti’t-Türk‛, Milli Kültür, c. 2, sayı: 10, Mart, s. 15–19, Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KORKMAZ, Z. (1992) Gramer Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KORKMAZ, Z. (1995) ‚ Kâşgarlı Mahmud ve Divânü Lügâti’t-Türk‛, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, c.1 ,Sayı:629, s. 244-260 / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KORKMAZ, Z. (1999) ‚Oğuz Türkçesinin Tarihî Gelişme Süreçleri ve Divânü Lügâti’t-Türk‛,Türk Dili, S. 570, Haziran , s. 459-471, Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KONONOV, A. N. (1978) ‚Sovyetler Birliği’nde Kâşgarlı Mahmut’un Divanını Konu Alan Araştırmalar‛, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-BELLETEN, s. 181-190, Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KÖKSEL, B. (2009) ‚Divânü Lügâti’t-Türk‟te Yer Alan Efsaneler‛, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International Social Research, C. II/9, Sonbahar, s. 262-269 / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

NURMUHAMMEDOV, N. (2003) ‚Kâşgarlı Mahmud‟un Divanında Uzun Ünlülerin Gösterilişi‛, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 2003/II, s.129-138 / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

ONAN, B. (2003) ‚Divânü Lügâti’t-Türk’ün Dil Öğretim Yöntemleri ve Dünya Filolojisine Katkıları Bakımından Bir Değerlendirme‛, Türklük Bilimi Araştırmaları *Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı+, Sayı: 13, s. 425–446 , Niğde / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

ÖZBAY, M. ve MELANLIOĞLU, D. (2008) ‚Kelime Öğretiminde Örneklemenin Önemi ve Divânü Lügâti’t-Türk‛,Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 5(10), s.49-58 / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

ÖZKAN, M., TÖREN, H., v.d. (2006) Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, 2. basım, İstanbul / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

SAKAOĞLU, S. (1991) ‚Divânü Lügâti’t-Türk ve Türk Halk Şiiri‛,Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten,s.97-111, Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

SAKAOĞLU, S.(1992) Efsane Araştırmaları, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

SEFEROĞLU, S. (2009) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Pegem A Yay., Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

SEV, G. (2004) ‚Divânü Lügâti’t-Türk ‘te İkilemeler‛,Türk Dili ve Edebiyat Dergisi, c. LXXXVIII, Sayı:634, s.497-510 / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

ŞAHİN, T. ve YILDIRIM, S. (1999) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Anı Yayıncılık, Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

ŞEN, SERKAN (2001)‚Anlam İyileşmesi ve Kötüleşmesine Divânü Lügâti’t-Türk Merkezli Örnekler‛, Türk Dili ve Edebiyat Dergisi, c. I, Sayı: 591, s. 268-275 / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

TÜRKAY, K. (1980) ‚Kâşgarlı’dan Günümüze Gelen Atasözleri‛,Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, s.39-42, Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

YALIN ,H. İ. (2002) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın, Dağıtım, s. 83‐90, Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

YAYLAGÜL, Ö. (2006) ‚Divânü Lügâti’t-Türk ‘teki Ad Aktarmalı (Metonymic) Yapılar‛,Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,3(1), s.77-88 / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

YAYLAGÜL, Ö. (2010) ‚Divânü Lügâti’t-Türk ‘te Yer Alan Atasözlerindeki Metaforlar‛, Millî Folklor,Yıl: 22, Sayı: 85, s. 112-121, Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2006) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara / BATUR, Zekerya; ALEVLİ, Ozan; KURU, Halil (2013), Kültürel Bir Miras Olarak Divânü Lûgati’ttürk’te Dil Ve Kültür Öğretimi Materyalleri / Language And Culture Teachıng Materıals In Dıvan-U Lugatıt Turk As A Cultural Legacy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1,p. 403-423, January 2013, Fransa.

KUR’AN-I KERİM / BOZ, Halit (2013), Kur’anî Medeniyet İle Diri Kalmak / Alive Stay Wıth The Cıvılızatıon Of The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 425-434, January 2013, Fransa.

ALUSİ, EbulFedl Mahmut, t. y. Ruhu’lMeanî, Beyrut / BOZ, Halit (2013), Kur’anî Medeniyet İle Diri Kalmak / Alive Stay Wıth The Cıvılızatıon Of The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 425-434, January 2013, Fransa.

BUHARİ, Ebu abdillah Muhammed b. İsmail,t.y. ; el-Camiu’s-Sahih, Beyrut/ BOZ, Halit (2013), Kur’anî Medeniyet İle Diri Kalmak / Alive Stay Wıth The Cıvılızatıon Of The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 425-434, January 2013, Fransa.

El- BEGAVİ, Hüseyin b. Mesut el- Ferra, t.y. , Mealimu’t-Tenzîl Beyrut / BOZ, Halit (2013), Kur’anî Medeniyet İle Diri Kalmak / Alive Stay Wıth The Cıvılızatıon Of The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 425-434, January 2013, Fransa.

El-CASSAS, Ebu Bekr Ahmet b. Ali er- Razi, 1405; Ahkamu’l- Kuran, Beyrut / BOZ, Halit (2013), Kur’anî Medeniyet İle Diri Kalmak / Alive Stay Wıth The Cıvılızatıon Of The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 425-434, January 2013, Fransa.

FİRUZABADİ, Muhammed b. Yakup, 1371, Kamusu’l -Muhit, Mısır / BOZ, Halit (2013), Kur’anî Medeniyet İle Diri Kalmak / Alive Stay Wıth The Cıvılızatıon Of The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 425-434, January 2013, Fransa.

İBN HALDUN, 1988,Mukaddime, Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları / BOZ, Halit (2013), Kur’anî Medeniyet İle Diri Kalmak / Alive Stay Wıth The Cıvılızatıon Of The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 425-434, January 2013, Fransa.

İBN KESİR , Ebu’l-Fidâ’, 1969; Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm, Beyrût / BOZ, Halit (2013), Kur’anî Medeniyet İle Diri Kalmak / Alive Stay Wıth The Cıvılızatıon Of The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 425-434, January 2013, Fransa.

KAFESOĞLU, İbrahim, 1982, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul / BOZ, Halit (2013), Kur’anî Medeniyet İle Diri Kalmak / Alive Stay Wıth The Cıvılızatıon Of The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 425-434, January 2013, Fransa.

KILIÇ, Sadık, 2010, Altınoluk dergisi. Sayı, 291 / BOZ, Halit (2013), Kur’anî Medeniyet İle Diri Kalmak / Alive Stay Wıth The Cıvılızatıon Of The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 425-434, January 2013, Fransa.

MERİÇ, Cemil , 1986,Kültürden İrfana, İnsan Yayınları, İstanbul / BOZ, Halit (2013), Kur’anî Medeniyet İle Diri Kalmak / Alive Stay Wıth The Cıvılızatıon Of The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 425-434, January 2013, Fransa.

ŞERİATÎ, Ali, 1998,Medeniyet Tarihi, Fecr Yayınevi, Ankara / BOZ, Halit (2013), Kur’anî Medeniyet İle Diri Kalmak / Alive Stay Wıth The Cıvılızatıon Of The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 425-434, January 2013, Fransa.

YAZIR, Muhammed Hamdi, 1995 Hak Dini Kuran Dili, , Akçağ Yayınları, Ankara / BOZ, Halit (2013), Kur’anî Medeniyet İle Diri Kalmak / Alive Stay Wıth The Cıvılızatıon Of The Quran, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 425-434, January 2013, Fransa.

AKAR, Ali, Muğla Ağızları, Muğla Üniversitesi Yayınları, Muğla 2006 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.

AKSAN, Doğan, Türkçenin Gücü, Genişletilmiş 6. Basım, Bilgi Yayınları, Ankara

1999 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.

AKSAN, Doğan, Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yayınevi, Ankara 1996 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.

AKSOY, Ömer Asım, Gaziantep Ağzı-I, TDK Yayınları, İstanbul 1945 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.

AKSOY, Ömer Asım, Gaziantep Ağzı-II, TDK Yayınları, İstanbul 1945 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan Dıalects, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 435-465, January 2013, Fransa.

AKSOY, Ömer Asım, Gaziantep Ağzı-III, TDK Yayınları, İstanbul 1946 / BULUT, Serdar (2013), Anadolu Ağızlarında Dini İnançları Yansıtan Kalıp Sözler / Relıgıous Belıefs That Shows Your Statıc Words Anatolıan DıalectsDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   194   195   196   197   198   199   200   201   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik