Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet196/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

KALKIŞIM, Muhsin (1992). Şey Gâlib Dîvânı, Ankara: Akçağ yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

KÖKTÜRK, Şahin (2003). “Bayburtlu Zihnî’nin Bir Koşmasının Ontolojik Analiz Metodu İle İncelenmesi, Millî Folklor, Volume 8/60, s. 170-178 / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

MORETTİ, Franco (2005). Mucizevî Göstergeler Edebî Biçimlerin Sosyolojisi Üzerine, (Çev. Zeynep Altok), İstanbul: Metis Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

NEF’Î (1993). Nef’î Dîvânı, (Haz. Metin Akkuş), Ankara: Akçağ Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

OKÇU, Naci (2011). Şeyh Gâlib Dîvânı Hayatı-Edebî Kişiliği-Eserleri Şiirlerinin Umûmî Tahlîli, Ankara: Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

ONART, Adnan (2009). “Değişik Yönleriyle Yapısalcılık ve “Yapı” Kavramı”, http//www. turkoloji.cu.edu.tr, erişim târîhi: 27.11.2012 / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

SAUSSURE, F. (1985). Genel Dilbilim Dersleri, (Çev. Berke Vardar), Ankara: Birey- Toplum Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

SEYYİD NESÎMÎ (1990). Nesîmî Dîvânı, (Haz. Hüseyin Ayan), Ankara: Akçağ Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

TARLAN, Ali Nihat (2009). Fuzûlî Dîvânı Şerhi, 5. Baskı, Ankara: Akçağ Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

TAVUKÇU, Orhan Kemâl (2007). “Edebî Metinler Işığında Doğu Kültürünün Batıya Etkileri ve Batıda Türk İmgesi”, Turkish Studies, Volume 2/4, s. 750-762 / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

TÖKEL, Dursun Ali (1996). “Ontolojik Analiz Metodu ve Bu Metodun Bâkî’nin Bir Gazelin Uygulanışı, Yedi İklim, S. Mayıs, s. 53-59 / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

TÖKEL, Dursun Ali (2007). “Dîvân Şiiri’ne Modern Metin Çözümleme Yöntemlerinden Bakmak, Turkish Studies, Volume 2/3, s. 535-555 / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

TUNALI, İsmail (2002). Sanat Ontolojisi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

USLUCAN, Fikret (2001). “Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Değirmen” Şiirine Ontolojik Analiz Metoduyla Bir Yaklaşım Denemesi”, Hece, S.58, s.71-78 / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

ÜST, Sibel (2007). “Fuzûlî’nin “Usanmaz mı” Redifli Gazelinin Yapısalcılık Açısından İncelenmesi”, Turkish Studies, Volume 2/3, s.556-572 / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

YÛNUS EMRE (1990). Yûnus Emre Dîvânı Tenkitli Metin, (Haz. Mustafa Tatçı), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

ADHEMAR, A. (2000). Nature Schools. Resurgence.199, March/April, p.44 / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

BARTUNEK, D., BRÜGGE B., FENOUGHTY, S., FOWLER,D., HENSLER, M., HİGGİNS, P., LASCHİNKİ, H., LÖHRMANN, I., NEİßL, M., NEUMAN, J., NİCOL, R., SEYFRİED, C., SZCZEPANSKİ, A. ( 2006 ) Outdoor education, authentic learning in the context of landscapes , European Service Training Course Book, Scotland / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

DAHLGREN,O.L. & SZCZEPANSKİ, A. ( 2005) Outdoor education, literary education and sensory experience,( 3rd Ed )., Sweden: L.U. Kinda Education Center / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

DOWDELL, K.; GRAY, T.; MALONE, K. ( 2011 ) Nature and its influence on

children’s outdoor play. Australian Journal of Outdoor Education, 15, 2, 24-35 / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

ELLIOT, S. & DAVIS, J. ( 2008 ). Why natural outdoor playspaces?. In S. Elliot (Ed). The outdoor play space naturally for children birth to five years (p.1-13). New South Wales: Pademelon / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

FJORTOFT, I. (2001). The natural environment as a playground for children: The impact of outdoor play activities in pre-primary school children. Environmental Education, 29(2), 111-117 / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

GREENFIELD, C. (2004). Can run, play on bikes, jump the zoom slide and play on the swings: Exploring the value of outdoor play. Australian Journal of Early Childhood, 29(2), 1-5 / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

HERRINGTON, S. & Studtmann, K. (1998). Landscape interventions: New directions for fort he design of children’s outdoor play environments. Landscape and Urban Planning, Vol 42, 191-205 / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

HIGGINS, P. ( 2006 ) Kurs notları ve saydamları, İskoçya / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

HILL, A. (2012 ). Developing approaches to outdoor education that promote sustainability ducation. Australian Journal of Outdoor Education, 16(1), 15-27 / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

ÖZTURK, Ş. ( 2006 ) Outdoor Eğitim Programı ders notları, İskocya / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

ÖZTURK Aynal, Ş. ( 2009 ). Gözlem notları, İsveç / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

NICOL, R. & Higgins, P. ( 2006 ) A Framework for evaluation of outdoor education programmes. in Outdoor Education, Authentic Learning in the Context of Landscapes ( 29-36 ) , volume2, European Service Training Course Book, Scotland / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

SZCZEPANSKI, A. ( 2006 ) Environmental Education: An overview of the area from a Swedish/Nordic perspective, in Outdoor Education, AuthenticLearning in the Context of Landscapes ( 18-24 ) , volume2, European Service Training Course Book, Scotland / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

KAPLAN, S. (1995) The restorative benefits of nature. Journal of Environmental Psychology.15, 169-182 / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

KİRKBY, M. (1989). Nature as refuge in children’s environment. Children’s Environments Quarterly. 6,1, 7-12 / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

KURU, J. & Palmberg, Irmeli E. ( 2000 ) “ Outdoor Activities as a Basis for Environmental Resposibility”, The Journal of Environmental Education, 31, 4, 32- 36 / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

WHİTE, R. (2004a). Interaction with nature during the middle years: Its importance to children’s development and nature’s Future. http://www. whitehutchinson.com /children/ articles/nature.shtml adresinden alınmıştır / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

WHITE, R. (2004b). Young children’s relationship with nature: Its importance to children’s development and the earth’s future. http://www.childrenandnature.org / downloads/White_YoungChildren.pdf. adresinden alınmıştır / ÖZTÜRK AYNAL, Şafak (2013), Haydi Çocuklar Doğaya Ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekân Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler / Let’s Go Chıldren! Nature And Gardens Are Waıtıng For Us: Outdoor Educatıon, Examples From Sweden, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 371-384, January 2013, Fransa.

ACAR, M. & ANIL, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme yöntemlerini kullanabilme yeterlikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. TÜBAV Bilim Dergisi, 2, 354-363 BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 385-402, January 2013, Fransa.

ARI, A. (2010). Öğretmenlere göre proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34), 34-55 BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 385-402, January 2013, Fransa.

ATKİN, J. M., BLACK, P. & COFFEY, J. (2001). Classroom assessment and the national science education standards. Washington, DC: National Academies Press BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 385-402, January 2013, Fransa.

BAŞBOĞAOĞLU, U. & DEMİR, M. (2011). İlköğretimde uygulanan performans görevlerinin etkililiğine ilişkin geliştirilen tutum ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(2), 23-30 BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 385-402, January 2013, Fransa.

BENLİ, N. (2010). İlköğretim 1. kademede verilen performans görevlerinin öğretmen ve veli görüşleri açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 385-402, January 2013, Fransa.

BRYANT, D. D. (2001). The perception of secondary mathematics teachers in Christian schools on the effectiveness of alternative assessment on academic achievement. Unpublished master thesis, University of Memphis, Memphis BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 385-402, January 2013, Fransa.

BROOKS, M. G. & BROOKS J. G. (1999). In search of understanding: the case for constructivist classrooms. Alexandria: Merill Prentice hall BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 385-402, January 2013, Fransa.

BRUALDİ, A. (1998). Implementing performance assessment in the classroom. Practical Assessment, Research ve Evaluation, 6(2), http://pareonline.net/getvn. asp?v=6 &n=2 adresinden 16 Aralık 2008 tarihinde alınmıştır BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 385-402, January 2013, Fransa.

BRYANT, B. R. & MADDOX, T. (1996). Using alternative assessment techniques to plan and evaluate mathematics instruction. LD Forum, 21(2), 24-33 BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 385-402, January 2013, Fransa.

CATHCART, W. G. , POTHİER, Y. M. , VANCE, J. H. & BEZUK, N. S. (2006). Learning mathematics in elementary and middle schools. (4th Ed.), Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 385-402, January 2013, Fransa.

COŞKUN, E., GELEN, İ. & KAN, M. O. (2009). Türkçe derslerindeki performans görevleri konusunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 22-55 BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 385-402, January 2013, Fransa.

CRESWELL, J. W. (1998), Qualitative and inquiry and research design choosing among five traditions. Thousand Oaks: Sage Publications BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 385-402, January 2013, Fransa.

CRESWELL, J. W. (2003). Research design qualitative and quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage Publications BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 385-402, January 2013, Fransa.

ÇİFTÇİ, S. (2010). İlköğretim birinci kademe 4. ve 5. Sınıf öğretmenlerinin performans görevlerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 9(2), 934-951 BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 385-402, January 2013, Fransa.

DOĞAN, C. D. (2006). Üst düzey zihinsel süreçlerin belirlenmesinde performans görevleri. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,(316). Muğla: Muğla Üniversitesi BAL, Ayten Pınar (2013), Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevine Bakış Açıları / Mathematıcs Teachers’ Vıews On Performance Task Process,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik