Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet195/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   191   192   193   194   195   196   197   198   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

MORGİL, İ., ERDEM, E. ve YILMAZ, A. (2003). Kimya eğitiminde kavram yanılğıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 246-255 / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

OLIVER, A.I. (1971). When does a curriculum need to be changed? In curriculum improvement: A guide to problems principles, and procedures (Mead ve Company). New York: Dodd / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, F. N. (2012). 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenden Gelen Özgün Anlamlar (Analojiler). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

PITTMAN, K. M. (1999). Student generated analogies: Another way of knowing? Journal of Research in Science Teaching, 36(1), 1-22 / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

ROBERTS, D. A. (1984). Theory, curriculum development and the unique events of practice. In H. Munby, G. Orpwood. ve T. Russell (Eds.). Seeing Curriculum in a New Light. Lanham, MD: University Press of America, Inc / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

TABA, H. (1962). Curriculum development: Theory and practice (Brace ve World). New York: Harcourt / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

TÜRER, A. (2005). Milli Eğitim Sisteminde Giderek Güçlenen Yeniden Yapılanma Arayışı Üzerine Bir Değerlendirme. Abece Dergisi, 230. Retrieved January 19, 2013, from http://public.cumhuriyet.edu.tr/aturer/yenidenyapilanma.html / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

ÜNLÜ ŞAHSİYETLERDEN ÖZLÜ SÖZLER *ÜŞÖS+. (2012, Agustos 24). Winston Churchill Sözleri. Retrieved Agustos 24, 2012, from http://vecizebank.com/sozler.php?sozleri=Winston-Churchill / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

YALÇIN, Ş. (2012). Kant’ta Matematiğin Felsefi Temelleri-1. Retrieved April 10, 2012, from http://eulergauss.blogcu.com/kant-ta-matematigin-felsefi-temelleri-1/9027141 / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

YILDIRIM, Ö. (2009). Konu: Sokrat (Sokrates). Retrieved April 10, 2012, from http://www.estanbul.com/sokrat-sokrates-25071.html / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

WELSH, B. (2011, August 5). Bob Ross Time Lapse. Retrieved January 19, 2013, from http://www.youtube.com/watch?v=hRa5VhrbSLY / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

BARLAS, M. (1998). Almanca-Türkçe Deyimler ve Özel Anlatım Birimleri Sözlüğü,

ABC Kitabevi A.Ş., Istanbul / Türkei / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

BELZ,S.&SCHATZ,F.http://www.hogygp.de/faecher/sprachlich/deutsch/schreibproje kt-taxuswand/deutsch-kreativ-redew.html. 15.11.2012 / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

BÜNTING, K. D. (1995). Redensarten, Sprichwörter, Geflügelte Worte, Isis Verlag AG, Chur / Schweiz / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

DUDEN 4. (2005). Die Grammatik, 7. völlig neu erarbeitete und erweiterte Aufl., Mannheim / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

FLEISCHER, W. (1972). Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, Niemeyer, Tübingen / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

FRIEDERICH, W. (1976). Moderne deutsche Idiomatik, Max Hueber Verlag, München / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

LANGENSCHEIDT (2007). Taschenwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt KG, Berlin und München / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

ÖNEN, Y. & ŞANBEY, C. Z. (1993) Almanca – Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

STEUERWALD, K., I, (1974). Deutsch – Türkisches Wörterbuch, Otto Harrassowitz, Wiesbaden / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

STEUERWALD, K., II, (1974). Türkisch - Deutsches Wörterbuch, Otto Harrassowitz, Wiesbaden / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

Türkçe Sözlük, 1988, TDK Yayınları, Ankara / Türkei / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

WAHRIG, G. (1982). Deutsches Wörterbuch, Mosaik Verlag, München / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

YURTBAŞI, Metin; 1994, Türkisches Sprichwörter-Lexikon, Özdemir Yayıncılık, Ankara/Türkei / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

YURTBAŞI, Metin; 2000, Türkische Redewendungen mit deutschen Entsprechungen, Bahar Verlag, Istanbul / Türkei / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

http://de.wiktionary.org/wiki/blind#.C3.9Cbersetzungen_3 (13.11.2012) / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

http://www2.dokkyo.ac.jp/~doky0011/downloads/treatise/files/55_049_066.pdf (16.11.2012) / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

http://www.phrasen.com/tags/blind (19.11.2012) / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

http://www.hogy-gp.de/faecher/sprachlich/deutsch/schreibprojekttaxuswand/m deutsch-kreativ-redew.html (21.11.2012) / AYGÜN, Mehmet (2013), Almanca Ve Türkçedeki „Blınd“ Ve „Kör“ Sözcüklerinin Semantiği Ve Kullanımları / Semantık Und Verwendung Der Deutschen Und Türkıschen Wörter “Blınd” Und “Kör, The Semantıcs And The Uses Of The Words “Blınd” And “Kör” In German And In Turkısh, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 311-326, January 2013, Fransa.

ECE, A.S., BİLGİN, A.S., “Mezun Oldukları Lise Türlerine Göre Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarı Durumlarının İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt:8, sayı:14, (2007.) / AYHAN, Ali (2013), Güzel Sanatlar Fakülteleri, Müzik Bölümleri Özel Yetenek Sınavlarına Giren Adayların, Sınavda Sorulan Soru Tiplerine Göre, Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Success Of The Candıtates Joınıngto The Exams Of Faculty Of Fıne Arts, Musıc Departments And Specıal Skılls Accordıng To The Types Of Questıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 327-350, January 2013, Fransa.

ECE, A.S., KAPLAN, S., “Müziksel Algılama (İşitme, Okuma, Yazma) Ses ve Çalgı Yeteneği Arasındaki İlişkilerin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”,

Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi, s. 285-296 AYHAN, Ali (2013), Güzel Sanatlar Fakülteleri, Müzik Bölümleri Özel Yetenek Sınavlarına Giren Adayların, Sınavda Sorulan Soru Tiplerine Göre, Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Success Of The Candıtates Joınıngto The Exams Of Faculty Of Fıne Arts, Musıc Departments And Specıal Skılls Accordıng To The Types Of Questıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 327-350, January 2013, Fransa.

KUMOVA, P. A., DEMİRBATIR, R. E., “Müzik Öğretmenliği Programları Kapsamında Özel Yetenek Sınavlarının Karşılaştırılarak İncelenmesi”, GEFAD / GUJGEF 32 (1): 103-127 (2012) AYHAN, Ali (2013), Güzel Sanatlar Fakülteleri, Müzik Bölümleri Özel Yetenek Sınavlarına Giren Adayların, Sınavda Sorulan Soru Tiplerine Göre, Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Success Of The Candıtates Joınıngto The Exams Of Faculty Of Fıne Arts, Musıc Departments And Specıal Skılls Accordıng To The Types Of Questıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 327-350, January 2013, Fransa.

TARMAN, S., “Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Giriş Müzik Yetenek Sınavlarının Geçerlik ve Güvenirlik Yönünden İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi”, Doktora Tezi, Ankara, 2002 AYHAN, Ali (2013), Güzel Sanatlar Fakülteleri, Müzik Bölümleri Özel Yetenek Sınavlarına Giren Adayların, Sınavda Sorulan Soru Tiplerine Göre, Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Success Of The Candıtates Joınıngto The Exams Of Faculty Of Fıne Arts, Musıc Departments And Specıal Skılls Accordıng To The Types Of Questıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 327-350, January 2013, Fransa.

YAŞAR, Metin.(2008). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi., S.Tekindal (Editör). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 3. Baskı. Ankara. Pegem Akademi Yayıncılık. ss.(1-8) AYHAN, Ali (2013), Güzel Sanatlar Fakülteleri, Müzik Bölümleri Özel Yetenek Sınavlarına Giren Adayların, Sınavda Sorulan Soru Tiplerine Göre, Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi / Evaluatıon Of Success Of The Candıtates Joınıngto The Exams Of Faculty Of Fıne Arts, Musıc Departments And Specıal Skılls Accordıng To The Types Of Questıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 327-350, January 2013, Fransa.

AHMET PAŞA (1992). Ahmet Paşa Dîvânı, (Haz. Ali Nihat Tarlan), Ankara: Akçağ

Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

AKSOYAK, İsmail Hakkı (2009). “Şerh Kitapları George Prior’u Tanır mı?”, Turkish Studies, Volume 4/6, s. 13-21 / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

ÂŞIK VEYSEL (1989). Şiirlerinden Seçmeler, (Haz. Yavuz Bülent Bakiler), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

AYDEMİR, Yaşar ve Çeltik, Halil (2012). Kafiyenin Şiiri Şiirin Kafiyesi –Dîvân Şiirinde Kafiye Hünerleri-, Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

AYKANAT, Timuçin (2012). “Bilginin Malzeme Olarak Kullanıldığı Sanatlar İle Metinlerarasılık Arasındaki Bağlantılar”, The Journal of Academic Social Science

Studies, Volume 5/4, s. 11-31 / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

BAYRAM, Yavuz (2003). “Ontolojik Analiz Metodu ve Bir Uygulama” Yom Sanat, S.12, s.12-15 / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

BAYRAM, Yavuz (2008). “Dîvân Şiiri Metinlerinin ontolojik Tahlîli Üzerine”, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına Uluslararası Dîvân Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul: Beykoz Belediyesi Yayınları, s. 167-182 / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

CEBECİOĞLU, Ethem (2004). Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 2. Baskı, İstanbul: Anka Yayınları / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

DİLÇİN, Cem (1991). “Fuzûlî’nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi”, Ankara: Türkoloji Dergisi, C.9, s. 43-98 / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

ERDEM, Mehmed Dursun (?). “Ontolojik İncelemeye Dehânî’nin “eyledi” Redifli Gazeline Yapısalcı Bir Bakış, Turkısh Studies, Volume (?), s.254-273 / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

FUZÛLÎ (2000). Fuzûlî Dîvânı, (Haz. Kenan Akyüz vd.), Ankara: Akçağ Yayınları. / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 351-370, January 2013, Fransa.

GENÇ, İlhan (2007). “Klâsik Türk Edebiyatı Metinlerini Anlamada Modern Yaklaşımlar”, Turkish Studies, Volume 2/4, s.393-404 / AYKANAT, Timuçin (2013), Ontolojik Çözümlemeyle Şeyh Gâlib’in Bir Gazeline Yapısalcı Yaklaşım / A Structural Vıew On Sheık Gâlib’s A Gazel Wıth Ontologıcal Analysıs,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   191   192   193   194   195   196   197   198   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik