Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet194/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   190   191   192   193   194   195   196   197   ...   437
– JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

COŞAR, A.Mevhibe-GÜNEŞ, Bahadır, ‚Açıklamalı Bir Kaynakça Denemesi-I: Divânü Lugâti’t-Türk ve Kâşgarlı Mahmud Üzerine Yazılan Makaleler‛, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Cilt 21, s. 167-231, Bahar 2011-a / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

COŞAR, A.Mevhibe-GÜNEŞ, Bahadır, ‚Açıklamalı Bir Kaynakça Denemesi-II: Divânü Lugâti’t-Türk ve Kâşgarlı Mahmud Üzerine Hazırlanan Bildiriler‛, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Cilt 21, s. 19-85, Güz 2011-b / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ÇAL, Halit, ‚Erzincan Çayırlı İlçesi Mezarlarında Kuş Motifi‛, Millî Folklor Dergisi, Sayı: 89, s. 220-239, 2011 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ÇORUHLU, Yaşar, ‚Türk Sanatında Yırtıcı Olmayan Kuşların Sembolizmi I‛, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 102, s. 53-60, Haziran 1995 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ÇORUHLU, Yaşar, ‚Türk Sanatında Yırtıcı Olmayan Kuşların Sembolizmi II‛, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 103, s. 55-60, Temmuz 1995 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

EBERHARD, Wolfram, Çin’in Şimal Komşuları, (Çev. N. Uluğtuğ), TTK Yayınları, Ankara 1996 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

EL CAHİZ, Fazâ’il el Etrâk, (Haz: Ramazan Şeşen), TKAE Yayınları, Ankara 1988 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ELÇİN, Şükrü, ‚Türk Halk Edebiyatında Turna Motifi‛, Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, Sayı: 28, s. 43-56, 2003 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

EREN, Hasan, ‚Etimoloji Araştırmaları‛, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Cilt 9, s. 95-96, 1951 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ERSOYLU, Halil, ‚Türk Dünyasının Folklor ve Etnografyasında Süs Unsuru Olarak Kullanılan Bazı Kuşlar‛, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 8, s. 83-93, Ekim 1980 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ERSOYLU, Halil, ‚Türk Dünyasının Düşünce Dil ve Edebiyatındaki Bazı Kuşlar‛,

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, s. 76-125, Nisan 1981 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ERSOYLU, Halil, ‚Türk Dünyasının İnanç ve Yaşayışındaki Bazı Kuşlar‛, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 17, s. 167-192, Nisan 1982 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

İBN FAZLAN, İbn Fazlan Seyahatnâmesi, (Haz: Ramazan Şeşen), Bedir Yayınları, İstanbul 1995 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

İLHAN, Nadir-ŞENEL, Mustafa, ‚Dîvânu Lugat’it Türk’e Göre Av, Avcılık ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler Ve Kavram Alanları‛, Turkish Studies, Cilt 3/1, s. 259-277, Kış 2008 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

İSKENDERZÂDE, Lale Avşar, ‚Göktürk Dönemi İnsan Figürlü Taş Anıtlar‛, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 24, s. 255- 269, 2010 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

İZGİ, Özkan, Çin Elçisi Wang Yen-Te’nin Uygur Seyahatnâmesi, TTK Yayınları, Ankara 1989 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

KARABEYOĞLU, Adnan Rüştü-ERSOY, Asu, ‚Kültürel Kavramlaştırma ve Kutadgu Bilig’de Kuş Tasvirleri‛, Turkish Studies, Cilt 7/2, s. 621-642, İlkbahar 2012 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

KARABOLAT, Mehmet, ‚Turnalar‛, Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, Sayı: 28, s. 61-64, 2003 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

KARADOĞAN, Ahmet, ‚Türk Şahıs Adlarında Hayvan Kültü‛, Millî Folklor Dergisi, Sayı: 57, s. 109-116, 2003 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

KÂŞGARLI MAHMUT, Divanü Lugati’t-Türk, (Çev. Besim Atalay), TDK Yayınları, Ankara 2006 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

KAYA, Muharrem, ‚Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanlarında Av‛, Acta Turcıca Tematik Türkoloji Dergisi, Sayı: 1, s. 96-106, Ocak 2009 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

KAYMAZ, Zeki, ‚Kutadgu Bilig Hakkında Türkiye’de Yapılan Yayınlar Üzerine Bir Deneme‛, Turkish Studies, Cilt 4/3, s. 1408-1422, İlkbahar 2009 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ÖGEL, Bahaeddin, ‚Türklerde Kartal ve Kartal Arması‛, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 118, s. 208-226, Ağustos 1972 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ÖGEL, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, Cilt I, TTK Yayınları, Ankara 1998 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ÖGEL, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, Cilt II, TTK Yayınları, Ankara 2002 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ÖNCÜL, Kürşat, ‚Masallardaki Devlet Kuşu Motifi‛, Millî Folklor Dergisi, Sayı: 84, s. 175-181, 2009 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ÖNDER, Sevim Yılmaz, ‚Oğuz Resmi ile Avlanma‛, Acta Turcıca Tematik Türkoloji Dergisi, Sayı: 1, s. 12-21, Ocak 2009 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ÖNEY, Gönül, ‚Anadolu Selçuklu Mimarisinde Avcı Kuşlar, Tek ve Çift Başlı Kartal‛,

Malazgirt Armağanı, s. 139-172, TTK Yayınları, Ankara 1972 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ÖZBAŞ, Mustafa, ‚Kurtarıcı Kargadan Burnu Pislikten Çıkmayan Kargaya: Türk Halk Anlatılarında Karganın Dönüşümü‛, Millî Folklor Dergisi, Sayı: 88, s. 57-65, 2010 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ROSS, E. Denison, Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançu ve Çince Sözlüğü, (Çev. Emine Gürsoy-Naskali), TDK Yayınları, Seri: 605, Ankara 1994 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

SERTKAYA, Osman Fikri, ‚Divânü Lügati’t-Türk’te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? veya Kâşgarlı Mahmut’un Divânü Lügati’t-Türk’ünde Yabancı Dillerden Kelimeler‛, Dil Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, s. 9-38, Güz 2009 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

SEVER, Mustafa, ‚Türk Mitolojisinde Kuşlar‛, Millî Folklor Dergisi, Sayı: 42, s. 83- 88, 1999 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ŞEŞEN, Ramazan, İslâm Coğrafyacılarına göre Türkler ve Türk Ülkeleri, TTK Yayınları, Ankara 2001 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ŞİRİN, USER Hatice, ‚Runik Harfli Türk Yazıtlarında Av‛, Dil Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı: 1, s. 49-59, Güz 2007 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

TAŞ, İsmail, ‚Kutadgu Bilig’in Teorik Yapısı‛, Turkish Studies, Cilt 5/3, s. 1880- 1897, Yaz 2010 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

TEVFİKOĞLU, Muhtar, Ali Emiri Efendi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

TÜRKMEN, Nalân, ‚Avcı Kuş İkonografisi ve Hünernâme’deki Betimlemeleri‛, Acta Turcıca Tematik Türkoloji Dergisi, Sayı: 1, s. 79-95, Ocak 2009 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

ÜŞENMEZ, Emek, ‚Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında‛, Sakarya Üniversitesi Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 3, Sayı: 1, s. 247-253, 2008 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

YAZICI, Hasan, ‚Dede Korkut Hikâyelerinde Av‛, Acta Turcıca Tematik Türkoloji Dergisi, Sayı: 1, s. 107-123, Ocak 2009 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

YUSUF HAS HACİB, Kutadgu Bilig, (Haz: Reşid Rahmeti Arat), Kabalcı Yayınları, İstanbul 2006 / AYDEMİR, Adem (2013), Kutadgu Bilig Ve Divanü Lugati’t Türk’te Kuşlar / Bırds In Kutadgu Bılıg And Divanü Lugati’t Türk, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 271-297, January 2013, Fransa.

AYDIN, A. (2012). Learning approaches and models adopted in the high school chemistry curricula in several nations. The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (8), 143-169 BROWN, T. L., LeMAY, H. E. ve BURSTEN, B. E. (2000). Chemistry: the central scince (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

DEMİREL, Ö. (2004). Eğitimde Program Geliştirme (6. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

EKİNCİ, E., EKİCİ, E. ve AYDIN, F. (2007). Fen bilğisi derslerinde benzeşimlerin (analoji) kullanılabilirliğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri ve örnekleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 95-113 / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

FREE your MIND and THINK. (2013, January 19). What is the World for Einstein (picture). Retrieved January 19, 2013, from http://www.google.com.tr/imgres?q=FREE+your+MIND+and+THINK&hl=tr&sa=X&tbo=d&rlz=1R2ADFA_trTR459&tbm=isch&tbnid=- / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

GEBAN, Ö., ERTEPINAR, H. ve TOPAL, T. (1999). Asit-baz konusu ve benzeşme yöntemi. III. Fen Bilimleri Sempozyumu. M. E. B. ÖYGM / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

GÜRAN, Y. (2011). Eğitim!- üniversitelerimiz bağlamında? indirildi (10.04.2012) http://www.yalcinguran.com/2011/02/egitim-universitelerimiz-baglaminda / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

JACKSON, P. W. (1992). Conceptions of curriculum and curriculum specialists. In P.W.Jackson (Ed.). Handbook of Research on Curriculum: A Project of the American Educational Research Association. New York: Macmillan Publishing Co / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

KÖSEOĞLU, F., ATASOY, B., KAVAK, N., BUDAK, E., TÜMAY, H., KDAYIFÇI, H. ve TAŞDELEN, U. (2003). Yapılandırmacı öğrenme ortamı için bir fen ders kitabı nasıl olmalıdır? (1. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

LARSON, J.O. (1996). Chemistry Curriculum Modulation: An Investigation of Text, Teacher and Learner Interactions in a Classroom Milieu. Dissertation Thessis, Faculty of the Graduate School of the University of Colorado / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

MCMINN, D.G., NAKAMAYE, K.L., ve SMIEJA, J.A. (1994). Enhancing undergraduate education: Curriculum modification and instrumentation. Journal of Chemical Education, 71, 755-758 / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

MEB (2008). İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabı (İkinci Baskı). Ankara: Evren Yayıncılık ve Basım San. Tic. AŞ / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 6 Issue 1, p. 299-309, February 2013, Fransa.

MORGİL, İ. ve YILMAZ, A. (1999). Lise X. Sınıf, Kimya II ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 26-41 / ÖZTÜRK, Fatma Nur; AYDIN, Abdullah (2013), 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenlerden Gelen Özgün Anlamlar /Analojiler / 7th Grade Scıence And Technology Currıculum Modulatıon: Orıgınal Meanıngs / Analogıes By Teachers,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   190   191   192   193   194   195   196   197   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik