Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet19/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
GÜLSEVİN, Gürer (1997) Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1997) Harezm Türkçesi ve Grameri, Ankara. / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
HACIEMİNOĞLU, Necmettin (2008) Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK Yay., 3. Baskı, Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
HATİPOĞLU, Vecihe (1974) Türkçenin Ekleri, TDK Yay., Ankara, 173 s / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi (1994) Kıpçak Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
KAYA, Ceval (1994) Uygurca Altun Yaruk, TDK Yay., Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
KORKMAZ, Zeynep (2003) Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
KORKMAZ, Zeynep (1995) “Köktürkçede İsimden Fiil Türeten Ekler ve Köken Yapıları üzerine”, TDÜA I , TDK Yay., Ankara, s. 188-194 / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
KORKMAZ, Zeynep (2000) Türkçe 'de Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, 4.Baskı, TDK Yay., Ankara, 92 s / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
KÖSEARİF, Fuat (1945) "Ekler ve Takılar", TDAY-B, Seri: III, Sayı: 4 -5, Kasım 1945, TDKYay., Ankara, s. 343-352. / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
MANSUROĞLU, Mecdut (1960) "Türkiye Türkçesinde Söz Yapımı Üzerine Bazı Notlar",TDED, İÜ Edebiyat Fak.Yay., İstanbul, C. 10, S. 1-2, s. 5 / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
ÖNER, Mustafa (1998) Bugünkü Kıpçak Türkçesi, TDK Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
ÖZTÜRK, Rıdvan (2010) Yeni Uygur Türkçesi Grameri, TDK Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
TAŞKIRAN, Celal (2001) "Türkçenin Ekleri", ÇTD, Dil Derneği Yay., Ankara, C.14, S. 163, s. 309 / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
TİMURTAŞ, Faruk Kadri (1994) Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl Gramer - Metin - Sözlük, Enderun Kitabevi, İstanbul / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
ZÜLFİKAR, Hamza (1991) Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, TDK Yay., Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ay_(i%C3%A7ecek) (E.T. 06.02.2012) / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
ALBAYRAK, Nurettin (1993), “Cem” Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi, C. 7,İstanbul, s. 279 / DEĞER, Mete Bülent (2012), Nâbî’nin Türkçe Divanında Hiciv /Satıre In Turkısh Dıvan Of Nâbî, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 75-96, February 2012, Ankara.
BİLKAN, Ali Fuat (1997), Nâbî Divanı, , C. 1-2, İstanbul, MEB / DEĞER, Mete Bülent (2012), Nâbî’nin Türkçe Divanında Hiciv /Satıre In Turkısh Dıvan Of Nâbî, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 75-96, February 2012, Ankara.
ÇIBLAK, Nilgün (2008), Âşık Şiirinde Taşlamalar, Ankara, Ürün Yayınları / DEĞER, Mete Bülent (2012), Nâbî’nin Türkçe Divanında Hiciv /Satıre In Turkısh Dıvan Of Nâbî, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 75-96, February 2012, Ankara.
DEVELİOĞLU, Ferit (2000), Osmanlıca-Türkçe Asiklopedik Luğat, Yay. Haz. Aydın Sami Güneyçal, 17. b, Ankara, Aydın kitabevi yayınları / DEĞER, Mete Bülent (2012), Nâbî’nin Türkçe Divanında Hiciv /Satıre In Turkısh Dıvan Of Nâbî, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 75-96, February 2012, Ankara.
MENGİ, Mine (1991), Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî, 2. b., Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayını / DEĞER, Mete Bülent (2012), Nâbî’nin Türkçe Divanında Hiciv /Satıre In Turkısh Dıvan Of Nâbî, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 75-96, February 2012, Ankara.
OKAY, M Orhan (1998), “Hiciv”, Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi, C. 17,

İstanbul, s. 447 / DEĞER, Mete Bülent (2012), Nâbî’nin Türkçe Divanında Hiciv /Satıre In Turkısh Dıvan Of Nâbî, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 75-96, February 2012, Ankara.


AKDEMİR, Rıza, (1991), Dînî ve Millî Şiirler Antolojisi, Ankara / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
AKMAN, Mehmet, (2002), “Kilise” (Fıkıh’a göre), DİA, Ankara, c. 26, 17 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
AKYÜZ, Kenan, (1953), Batı Tesirinde Türk Şüri Antolojisi, Ankara, 608, 704/ DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
BAŞGİL, Ali Fuad, (1954), Din ve Laiklik, İstanbul/ DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
BERGER, Peter L., (1993), Dinin Sosyal Gerçekliği, (Çev. A. Coşkun), İstanbul: İnsan

Yayınları / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.


BERGER, Peter L., (1995), “Dini Kurumlar”, (Çev. A. Çiftçi), DEÜİFD, İzmir, XI, 432 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
BESALEL, Yusuf, (2002), “Şofar”, Yahudilik, İstanbul, III, 682 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
BEYATLI, Yahya Kemal, (1962), Eski Şiirin Rüzgarıyla, İstanbul 1962 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
BEYATLI, Yahya Kemâl, (1964), Aziz İstanbul, İstanbul: Fetih Cemiyeti / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
BOLAY, S. Hayri,( 1981), “Türk İnsanının ve Cemiyetinin Teşekkülünde Dinin Rolü”, Millî Eğitim ve Din Hayatı, İstanbul / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
CAN, Halil, (1966), “Dinî Türk Mûsikîsi Lügatı”, Mûsikî Mecmuası, XVIII / 218, 56/ DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
CEBECİ, Suat, (2003), Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Dinî İletişim, İstanbul / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
ÇAĞLI, Yusuf Ziya, (1961), “Ezan Meselesi Hakkında”, Sebîlü’r-Reşad, XIII/320, 307-308 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
ÇAKAN, İ. Lütfi, (1986), “Ehadden Ekbere”, Altınoluk, 1/3, İstanbul, 7-8 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
ÇETİN, Abdurrahman, (1995), “Ezan”, DİA, İstanbul 1995, VIII, 36 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
ELİADE, Mircae- Lawrence, E. Sullivan, (1979), , “Center of the World”, Encycllopedia of Religions, III, s.166 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
ELİADE, Mircae, (1991), Kutsal ve Dindışı, (çev. M. Ali Kılıçbay), Ankara: Gece Yayınları. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
ELİADE, Mircae, (2004), Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, (Çeviren: Mehmet Aydın), Konya: Din Bilimleri Yayınları / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
ERBAŞ, Ali, (2003), Hıristiyanlıkta İbadet, İstanbul: Ayışığı Kitapları / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
ERGİN, Osman Nuri, (1939), Türkiye’de Maarif Tarihi, V, İstanbul / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
ERSOY, Mehmed Âkif, (1991), Safahat (haz. M. Ertuğrul Düzdağ), İstanbul / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
FAYDA, Mustafa, (1991), “Bilâl-i Habeşî”, DİA, VI, 152 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
GÖKALP, Ziya, (1976), Doğru Yol (haz. Müjgan Cunbur), Ankara, MEB Yay / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
GRANDA, Cemal, (1973), Atatürk’ün Uşağı İdim, İstanbul / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
GÜÇ, Ahmet, (1999), Dinlerde Mabed ve İbadetler, Bursa: Esra Fakülte Kitabevi / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
GÜNAY, Ünver, (1986), “Modern Sanayi Toplumlarında Din: I” EÜİFD, Kayseri, 3, 43 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
http://musluman.biz/php/index.php?topic=5389.0;wap2 (25.12. 2011). 43 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
http://tr.arsivle.com/forum/mesaj/105000/varln-metafizik-boyutu-ruh-melek-cin eytan.html. (21.12. 2011). 43 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
http://www.diyanet.gov.tr/turkish/basiliyayin/weboku.asp?id=847&yid=33&sayfa=5 . . (19.12. 2011). 43 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
İsimsiz, (1990), “Church”, Encyclopedia of Early Christianity (Edidör: E. Ferguson vd.),London, 208-210 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
(1941), Düstûr, Üçüncü tertip, XXII, Ankara, 418 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
(1986), “Çan”, Büyük Larousse, İstanbul, V, 2560 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
(2002), “Çan”, Türkler Ansiklopedisi, c. III, s. 352 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
JASCHKE, G., (1972), Yeni Türkiye’de İslâmlık (trc. Hayrullah Örs), Ankara / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
JUNG, Carl Gustav, (1965), Psikoloji ve Din (çeviren: Ender Gürol), İstanbul 1965 / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
Kanun Lâyihaları, TBMM Kütüphanesi Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü, 186, 1/78,3/1/9, 2/6, 7. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
KAPLAN, Mehmet, (1986), Kültür ve Dil, İstanbul: Dergâh Yayınları. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
KAPLAN, Mehmet, (1986), Tevfik Fikret, İstanbul: Dergâh Yayınları. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
KAYAALP, İsa, (2004), Dinde İletişim Dili, İstanbul: Nesil Yayınları. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
KOÇU, Reşat Ekrem, (1969), “İstanbul’da Ezan Musikisi”, Hayat Tarih Mecmuası, 11, 18-20. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
KÖKTAŞ, Mehmet Emin, (1997), Din ve Siyaset, Ankara: Vadi Yayınları. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
KURUCU, Ali Ulvi, (1957), “Medîne-i Münevvere’de Bir Sabah Ezanı” İslâm’ın Nuru

Mecmuası, II, 19-20. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.


KÜÇÜKAŞÇI, Mustafa, (1995), “Müezzin” DİA, İstanbul, XXXI, 491-5. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
KÜÇÜKAŞÇI, Mustafa, (2010), “Bilâl-i Habeşî’den Günümüze Ezan”, İstanbul Ezanları, içinde / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012, Ankara.
LEWİS, Bernard, (1984), Modern Türkiye’nin Doğuşu (trc. Metin Kıratlı), Ankara. / DİKME, Hüseyin (2012), Semavî Dinlerde İbadete Çağrı İletişim /Call To Worshıp Abrahamıc Relıgıons Communıcatıon,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik