Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDownload 3.37 Mb.
bet189/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   185   186   187   188   189   190   191   192   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 121-142, January 2013, Fransa.

ET-TİRMİZÎ, Ebû İsa Muhammed b. İsa, Sunen, I-V, Çağrı Yay. İstanbul 1992. VEKİ’ B. EL-CERRÂH (ö.197/812), Kitâbu’z-Zühd, tahk.:Abdurrahman Abdulcebbâr el-Ferîvâî, I-III, Mektebetu’d-Dâr, Medine 1404/1984 / AKYÜZ, Hüseyin (2013), Âlimler, Peygamberlerin Varisleridir” Hadisinin Yorum Ve Metin Tenkidi / Interpretatıon And Text Crıtıcısm Of The Hadıth ‚The Scholars Are The Heırs Of The Prophets‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 121-142, January 2013, Fransa.

EZ-ZEBÎDÎ, Muhammed Murtezâ (ö.1205/1791), İthâfu’s-Sâdeti’l-Müttakîn bi Şerhi Esrâri İhyâ’i ‘Ulûmi’d-Dîn, I-X, Matbaa-i Meymeniye, Mısır 1311 / AKYÜZ, Hüseyin (2013), Âlimler, Peygamberlerin Varisleridir” Hadisinin Yorum Ve Metin Tenkidi / Interpretatıon And Text Crıtıcısm Of The Hadıth ‚The Scholars Are The Heırs Of The Prophets‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 121-142, January 2013, Fransa.

ÇAKIN, Kâmil, ‚Alimin Abide Üstünlüğü‛, erişim tarihi 14.12.2012,

http://www.kamilcakin.com/?page_id=415 / AKYÜZ, Hüseyin (2013), Âlimler, Peygamberlerin Varisleridir” Hadisinin Yorum Ve Metin Tenkidi / Interpretatıon And Text Crıtıcısm Of The Hadıth ‚The Scholars Are The Heırs Of The Prophets‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 121-142, January 2013, Fransa.

SAY, Seyfi, ‚Erbakan ile Esad Coşan’ın Biat Kavgası: Bir Yanlış Diğer Yanlışa Karşı (27)‛, erişim tarihi 12.12.2012, http://beyanname.blogcu.com/erbakan-ile-esadcosan- in-biat-kavgasi-27/13241581 / AKYÜZ, Hüseyin (2013), Âlimler, Peygamberlerin Varisleridir” Hadisinin Yorum Ve Metin Tenkidi / Interpretatıon And Text Crıtıcısm Of The Hadıth ‚The Scholars Are The Heırs Of The Prophets‛, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 121-142, January 2013, Fransa.

AKOVA, İ., 2008. Yenilenebilir Enerji Kaynakları. (1. Basım). Nobel Yayın Dağıtım.

Ankara / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

AKPINAR, A., Kömürcü, M.İ., Filiz, H.M., 2008. Türkiye’de Enerji Kaynakları ve Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Enerji Kaynakları. VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu. UTES.17-19 Aralık. İstanbul / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

ALIM, M., 2006. Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türkiye’de Çevre ve İlköğretimde Çevre Eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi.14(2), 599-616 / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

ARSAL, Z., 2010. İlköğretim Öğretmen Adaylarının Sera Etkisi İle İlgili Kavram Yanılgıları. İlköğretim Online.9(1), 229-240 / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

AVİNÇ, A., 1998. Değişik Enerji Kaynakları ve Çevreye Etkileri. Ekoloji Dergisi. 7(27), 19-23 / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

DOĞAN, M., 2011. Enerji Kullanımının Coğrafi Çevre Üzerindeki Etkileri. Marmara Coğrafya Dergisi 23, 36-52 / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

GÖRMEZ, K., 2010. Çevre Sorunları. (2. Basım). Nobel Yayın Dağıtım. Ankara / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

GÜNEY, E., 2002. Genel Çevre Kirlenmesi. (3. Basım). Çantay Kitabevi. İstanbul / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

KAHRAMAN, S., Yalçın, M., Özkan, E., Aggul, F., 2008. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Farkındalıkları ve Bilgi Düzeyleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28(3), 249-263 / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

KARASAR, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı), Nobel Yayın Evi. Ankara / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

KOÇ, M.Y., Garip, M., 2008. Türkiye ve Avrupa’da Sürdürülebilir Enerji ve Çevre İlişkisi. VII Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 17-19 Aralık. İstanbul / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

KAWASHİMA, M. (1998). Development of Teaching Materials. A Focus on Lakes/Rivers in Environmental Education, s ,33-50, Tokyo / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

LİARAKOU, G., Gavrilakis, C., Flouri, E., 2009. Secondary School Teachers Knowledge and Attitudes Towards Renewable Sources. J. Sci Educ. Technol., 18, 120- 129 / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

MEYDAN, A., Doğu, S., Dinç, M., 2009. Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalık ve Duyarlılıkları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 28, 153-168 / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

OSKAY, Ö. Ö., 2007. Kimya Eğitiminde Teknoloji Destekli, Probleme Dayalı Öğrenme Teknikleri, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Basılmamış, s. 173 / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

ORBAY, K., Cansaran, A., Kalkan, M., 2009. Öğretmen Adaylarının Küresel Isınmaya Bakış Açısı. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, s. 85- 97 / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

ÖZDEMİR, O., Yıldız, A., Ocaktan, E., Sarışen, Ö. (2004). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalık ve Duyarlılıkları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(38), s 117-127. Ankara / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

ÖZTÜRK, H., 2008. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı. Teknik Yayınevi. Ankara / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

SPIROPOULOU, D., Antonakaki, T., Kontaxaki S., Bouras, S., 2007. Primary Teachers’ Literacy and Education for Sustainable Development. J. Sci. Educ. Technol., 16, s. 443-450 / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

SEÇKEN, N., 2008. Self Directed Learning Process Of Pre- Service Chemistry Teachers Through Internet- Assisted Education On Renewable Energy. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 5(3), s. 89-107 / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

TÜZÜN, Y.Ö., Tuncer, T.G., Aydemir, M., 2008. İlköğretim Öğretmenlerinin Hava Kirliliği Konusundaki Bilgileri İle İlgili Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 35, s. 374-385 / AKÇÖLTEKİN, Alptürk; DOĞAN, Salih (2013), Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi / The Determınatıon Of The Classroom Teachers’ Attıtudes Towards Renewable Energy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 143-153, January 2013, Fransa.

ARNASON, H. H. 1986. History Of Modern Art, Painting, Sculpture, Architecture, Photograph. New York: Prentice Hall and Harry N. Abrams / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

AKKAYA, C. 2007. Yeni-Dışavurumcu Resimde Şiddetin ve Gerilimin İfade Aracı Olarak Renk. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İzmir / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

BENSON, E. M. 1933. "Emil Nolde" Parnassus Vol. 5:1, Jan., 1933: 12-14,25. Published by: College Art Association, (http://www. jstor.org/stable/770737) Web 17 Nisan 2012 / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

BOYDAŞ, N. 2006. Sanat Eleştirisine Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

BRADLEY, W. S. 1986. Emil Nolde And German Ekspressionism, A Prophet in His Own Land. Michigan: U-M-I Reseach Press / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

BUDAK, A. 2006. Türk Resminde Yeni Dışavurumculuk, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Erzurum / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

COŞKUN, N. 2006. Resim Sanatında Renk-Öz Bağıntıları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Programı (Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi), Eskişehir / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

CÖMERT, B. 2006. Mitoloji ve İkonografi. Ankara: De Ki Basım Yayım / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

ERİNÇ, M. S. 1995. Resmin Eleştirisi Üzerine. İstanbul: Hil Yayın / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

ELGER, D. 1991. Expressionism A Revolution in German Art. Germany: Benedikt

Taschen Verlag Gmblt / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

HAFTMANN, W. 1961. Emil Nolde. The Burlington Magazine, Vol. 103, No. 694, Jan., 1961: 26-27. The Burlington Magazine Publications Ltd., (http://www.jstor.org/stable/873199) Web. 17 Nisan 2012 / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

HAFTMANN, W. 1965. Emil Nolde: The Unpainted Pictures. (Rev. Ed. New York: Praeger. 1959) New York: Abrams / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

HAFTMANN, W. 1986. Banned and Persecuted Dictatorship of art Under Hitler. Germany / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

FORDE, G. O. 1990. ‚Lent Reflection 3: Gerhard Forde on Jesus’ Cry of Desolation.‛ Theology isfor Proclamation, Minneapolis: Fortress Press, 1990:112-113 (http://cruciality.wordpress.com /2009 /03/23/lent-reflection-3-gerhard-fordeon- jesus%E2%80%99-cry-of-desolation/) Web. 17Nisan 2012 / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

FIRINCI, M. 2006. ‚Alman Ekspresyonizmi (Dışavurumculuk), Die Brücke (Köprü) ve Türk Baskı Resim Sanatına Etkileri.‛ Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2006):110-115 / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

LYNTON, N. 1991. Modern Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitapevi / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

MAZLUM, Ö. 2011. "Rengin Kültürel Çağrışımları", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal

Bilimler Dergisi, 31(Aralık 2011):125-138 / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

RICHARD, L. 1991. Ekspresyonizm Sanat Ansiklopedisi. İstanbul: Remzi Kitapevi. POST, W. E. 1999. Saints, Signs and Symbols. London: Hart-Talbot Printers Ltd. Saffron Walden, Essex / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

ORCHARD, K. 1992. Emil Nolde, Reise in die Südsee 1913-14. Germany: Th. Schafer Druckerei Gmbh Hamover / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

TÜKEL, U. 2005. Resmin Dili İkonografiden Göstergebilime. İstanbul: Homer Kitapevi / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

URBAN, M. 1990. Emil Nolde: Cataloque Raisonne of The Oil-Painting, I,II. London: Sotheby’s Publications / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

UYSAL, A. 2007. ‘‘Araştırıcı Sanat Eleştirisi Yöntemine Göre Max Beckmann’ın ‘Gece’ Adlı Eserinin Analizi’’, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, C. 5, S. 4 (2007): 701-715 / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 6 Issue 1, p. 155-178, January 2013, Fransa.

SCHUBNELL, M. 1994. ‚Emil Nolde and the Search for Expression in N. Scott Momaday's ‘The Ancient Child.‛American Indian Quarterly, Vol. 18, No. 4

(Autumn, 1994): 468-480 University of Nebraska Pres (http://www.jstor.org/stable/1185392) Web. 17 Nisan 2012. SELZ, P. 1963. Emil Nolde. New York: Museum of Modern Art / ALTUNER, Huriye (2013), Emil Nolde’un “Çarmıhta İsa” Tasvirinin İkonografik Açıdan İncelenmesi/ Iconographıc Examınatıon Of Emıl Nolde’s Depıctıon: “Jesus On The Cross" , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   185   186   187   188   189   190   191   192   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik