Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet18/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
SÜMER Faruk, Eski Türklerde Şehircilik, TTK Yayınları Ankara 1993 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
ŞAHİN G. Selcan Sağlık, “Türk Dilinde Yön Gösteren Karşıtlıklar: Aşağı: Yukarı

Sözcükleri”, Ankara Üniversitesi Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 6,Sayı: 3, s. 18-32, Eylül 2009 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
ŞEN Serkan, “Türkçenin „Banyo‟ Karşılığında Bilinen İlk Sözcüğü: Sukıngu”, Bilig/ Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 34, s. 83-90, Yaz 2005 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
ŞEN Serken, “Eski Türklerde Maden İşçiliğine Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı: 3, s. 162-172, Eylül 2008 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
TARAMA SÖZLÜĞÜ, Cilt I-VI, TDK Yayınları, Ankara muhtelif / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
TAVKUL Ufuk, “Codex Cumanicus ve Karaçay-Malkar Türkçesi”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 15, s. 45-81, Bahar 2003 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
TEKİN Şinasi, Uygurca Metinler II, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara 1976 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
TEKİN Talât, “Türkçe „ş‟ Çuvaşça „ś‟ ve Moğolca „ç”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, s. 71-75, 1988 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
TEKİN Talât, Orhun Yazıtları, TDK Yayınları, Ankara 2010 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
TERES Ersin, “Divânu Lugâti‟t-Türk‟te Yağma Boyu ve Yağma Diyalektine Ait Kayıtlar”,İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 18, s. 221-233, 2008-a / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
TERES Ersin, “Ertüt ~ Belek Sözcükleri Üzerine”, Turkish Studies, Cilt 3/1, s. 367-370, Kış2008-b / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
TUNA Osman Nedim, “Osmanlıcada Moğolca Ödünç Kelimeler I”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Cilt 17, s. 209-250, 1972 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
TÜRK Vahit, “Ocak Sözü ve Ailesi”, Gazi Üniversitesi Gazi Türkiyat Dergisi, Sayı: 5, s.251-258, Güz 2009 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
TÜRKDOĞAN Orhan, “Anadolu‟nun Etnik Yapısı, Dünü ve Bugünü”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 112, s. 9-29, Nisan 1996 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
ULUOCAK Mustafa-BAŞTÜRK Şükrü, vd., “Bursa Yerli Ağızlarında ç > ş Değişimine DairBazı Gözlemler”, Turkish Studies, Cilt 5/1, s. 616-624, Kış 2010 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
USEEV Nurdin,“Talasta Yeni Bulunan Eski Türk Yazıtı”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 41, s. 17-24, 2009 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
USMANOVA Shoira, “Altay Dillerindeki Bazı Ev Gereç Adları Üzerine”, (Çev. Galip Güner),İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı: 25, s. 97-103, Bahar 2008 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
UYGUR Erdoğan, “Azerbaycan Âşık Edebiyatında Bir Şiir Türüne Adını Veren „Geraylı/Keraylı‟ Kelimesinin Kökeni Üzerine Bir Araştırma”, Kastamonu Eğitim Dergisi,Cilt. 12, Sayı: 1, s. 129-132, Mart 2004 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
ÜŞENMEZ Emek, “Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında”, Sakarya Üniversitesi Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 3, Sayı: 1, s. 247-253, 2008-a / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
ÜŞENMEZ Emek, “Tün Sözü Üzerine”, Turkish Studies, Cilt 3/1, s. 399-404, Kış 2008-b / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
YENİ TARAMA SÖZLÜĞÜ, (Düzenleyen: Cem Dilçin), TDK Yayınları 503, Ankara 1983 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
YILDIRIM Nilüfer, “Türk Halklarının Destan Yaratılarında Üç Dünya”, Turkish Studies, Cilt6/3, s. 1951-1965, Yaz 2011 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
YILDIRIM Talip, “Dîvânü Lügâti‟t-Türk‟te Geçen Mimarlıkla İlgili Adlar”, Uşak

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı: 2, s. 23-41, 2011 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.


YILDIRIM Talip-ÇİFCİ Musa, “Dîvânü Lugâti‟t-Türk‟te Yer Alan Alet-Eşya Adları”,

Turkish Studies, Cilt 7/2, s. 1229-1249, İlkbahar 2012 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.


YILDIZ Naciye, “Somut ve Soyut Kültürel Miras: Bozüy”, Ankara Üniversitesi Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı: 2, s. 7-30, Haziran 2007. / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
YILDIZ Naciye, “Sibirya Türklerinin Mitoloji ve İnançlarında Kötü Ruhlar”, Ankara

Üniversitesi Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı: 4, s. 84-93,Aralık 2008 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.


YILMAZ Anıl, “Baba mı, Balbal mı Yoksa „bezdi‟ mi?”, Ankara Üniversitesi Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı: 4, s. 206-214, Aralık 2005 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
YILMAZ Anıl-TELCİ Cahit, “Türk Kültür Terminolojisinde „Göç‟ Kavramı Üzerine”,

Ankara Üniversitesi Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı: 2, s.

14-33, Haziran 2010 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
YUDAHİN K.K., Kırgız Sözlüğü, (Çev. A. Taymas), Cilt I, TDK Yayınları, Ankara 1998 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
YUSUF HAS HACİB, Kutadgu Bilig, (Haz. Reşid Rahmeti Arat), Kabalcı Yayınları, İstanbul2006 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
YÜKSEKKAYA G. S., “Yörgek > Yörek Kelimesi Üzerine”, Altaıstıcs and Turkology, (A. Rona-Taş Armağanı), Sayı: 4, s. 48-56, 2011 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
ZAHİDOĞLU Vahit, “Kitab-ı Dede Korkut‟taki Bazı Kelimeler Üzerine”, Atatürk

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 16, s. 1-11, 2001 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.


ZEREN Mehmet, “bediz‟ Kelimesinin Runik Yazıtlardaki Yorumu”, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, Sayı: 38, s. 151-157, 2003 / AYDEMİR, Adem (2012), Divanü Lugati’t Türk’e Göre XI. Asırda Türk Evi /Turkısh House In 11th Century Accordıng To The Divanü Lugati't Türk, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 15-48, February 2012, Ankara.
ARTUN, Erman (2002), “Türk Halk Kültüründe Nevruz”, Türk Kültüründe Nevruz V. Uluslar Arası Bilgi ġöleni Bildirileri, (15-16 Mart 2002: Diyarbakır), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s. 17-25 / BAYRAKTAR, Zülfikâr; SAÇKESEN, Ahmet (2012),Eskişehir Kırım Tatar Türklerinde Tepreş Şenlikleri / Tepres Festıvals In The Tradıtıons Of Eskısehır Kırım Tatar Turks, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 49-61, February 2012, Ankara
AYDIN, Filiz Tutku (2000), "Kırım Tatarlarının Diyaspora Milliyetçiligi-1", Ankara: Kırım Üç Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Yıl: 8, S. 32, s: 13-15 / BAYRAKTAR, Zülfikâr; SAÇKESEN, Ahmet (2012),Eskişehir Kırım Tatar Türklerinde Tepreş Şenlikleri / Tepres Festıvals In The Tradıtıons Of Eskısehır Kırım Tatar Turks, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 49-61, February 2012, Ankara
DEVELLİOĞLU, Ferit (2010), Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara: Aydın Kitapevi Yayınları / BAYRAKTAR, Zülfikâr; SAÇKESEN, Ahmet (2012),Eskişehir Kırım Tatar Türklerinde Tepreş Şenlikleri / Tepres Festıvals In The Tradıtıons Of Eskısehır Kırım Tatar Turks, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 49-61, February 2012, Ankara
EKİCİ, Metin (2002), “Kutsanma ve Kutlama Anlayışında Nevruz”, Türk Kültüründe Nevruz V. Uluslar Arası Bilgi ġöleni Bildirileri, (15-16 Mart 2002: Diyarbakır), Ankara Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s. 60-70 / BAYRAKTAR, Zülfikâr; SAÇKESEN, Ahmet (2012),Eskişehir Kırım Tatar Türklerinde Tepreş Şenlikleri / Tepres Festıvals In The Tradıtıons Of Eskısehır Kırım Tatar Turks, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 49-61, February 2012, Ankara
ERSOY, İlhan (2008), “Diaspora ve Kimlik: Eskişehir ve İstanbul‟da Yaşayan Kırım Tatarlarında Çoklu Kültürel Kimliğin İfade Alanı Olarak Tepreş”, DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir, (Basılmamış Doktora Tezi). / BAYRAKTAR, Zülfikâr; SAÇKESEN, Ahmet (2012),Eskişehir Kırım Tatar Türklerinde Tepreş Şenlikleri / Tepres Festıvals In The Tradıtıons Of Eskısehır Kırım Tatar Turks, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 49-61, February 2012, Ankara
KAPLAN, Mehmet (1996), Kültür ve Dil, İstanbul: Dergâh Yayınları / BAYRAKTAR, Zülfikâr; SAÇKESEN, Ahmet (2012),Eskişehir Kırım Tatar Türklerinde Tepreş Şenlikleri / Tepres Festıvals In The Tradıtıons Of Eskısehır Kırım Tatar Turks, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 49-61, February 2012, Ankara
AĞAKAY, M. Ali (1962) “Örnekseme Üzerine” Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Ekim 1962, C: XII, S: 133, Ankara s. 12-13 / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
ARAT, R. Rahmeti (1955) "Türkçede Kelime ve Eklerin Yapısı", (Nisan 1955, C: IV, S: 43, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi). Ankara, s. 396-401 / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
ARGUNŞAH, Mustafa- Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA - Özcan TABAKLAR (2011)

Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri, Kesit Yayınları, 2. Baskı, İstanbul/ BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.


ATA, Aysu (1997) Kıssasü’l- Enbiyâ I-II, TDK Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
ATA, Aysu (1998) Nehcü’l- Ferâdis I-II-III, TDK Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
ATALAY, Besim (1999) Divanü Lügati’t-Türk Tercümesi I-II-III-IV, TDK Yay., Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
ATALAY, Besim (1941) Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme, TDK Yay., Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
BANGUOĞLU, Tahsin (1941) "Türkçede Kelime Teşkili", DB I, İstanbul / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
BANGUOĞLU, Tahsin (2000) Türkçenin Grameri, TDK Yayınları, 6.Baskı, Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
BURAN, Ahmet- Ercan ALKAYA (2009) Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Yayınları, 6. Baskı, Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
CAFEROĞLU, Ahmet (1973) "Türkçe Türetme Ekleri Üzerine Bir Çalışma", HSBBD V, 1, 47-56. s / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
DEMİRCAN, Ömer (1977) Türkiye Türkçesinde Kök- Ek Bileşmeleri, TDK Yay., Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
DİZDAROĞLU, Hikmet (1962) Türkçede Sözcük Yapma Yolları, TDK Yay., Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
ECKMANN, Janos (2009) Çağatayca El Kitabı, (Çev. Günay Karaağaç), Kesit Yayınları, 4. Baskı, İstanbul / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
ERASLAN, Kemal (2000) “-sar/-ser İsim-fiil Ekinin Yapısı ve Fonksiyonları”, Prof. Dr. Hasan Eren Armağanı, TDK Yay., Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
ERCİLASUN, Ahmet B. (2007) Türk Lehçeleri Grameri, Akçağ Yayınları, Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
ERCİLASUN, Ahmet B. (1995) “Kaşgarlı Mahmud’da –sa/-se- Eki”, Türk Dili, Dergisi, Sayı: 521 Ankara, s. 449-455 / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
ERGİN, Muharrem (1993) Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, 20. Baskı, İstanbul / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 1, p. 63-74, February 2012, Ankara.
GABAİN, A. von (2007) Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın) TDK Yayınları, 5. Baskı, Ankara / BULAK, Şahap (2012), Kelime Türetme Ve Bir Kelime Türetme Önerisi: Çaysa- Üzerine /Word Derıvatıon And A Word Derıvatıon Proposal: On Çaysa,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik