Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDownload 3.37 Mb.
bet179/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   175   176   177   178   179   180   181   182   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

DÜZDAĞ, M.Ertuğrul, Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, İstanbul 1983 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

EMECEN, Feridun M., XVI. Asırda Manisa Kazâsı, TTK, Ankara 1989 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

ERGENÇ, Özer, XVI. Yüzyıl Sonlarında Bursa, TTK, Ankara 2006 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

HATTOX, Ralp S., Kahve ve Kahvehaneler:Bir Toplumsal İçeceğin Yakındoğu’daki Kökenleri, Çev. Nurettin Elhüseyni, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

KARAMAN, Hayreddin, Anahatlarıyla İslâm Hukuku, Ensar Neşriyat, İstanbul 2008 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

LOWRY, Heat, Trabzon Şehrinin İslamlaşma ve Türkleşmesi 1461-1583, Çev. Demet ve Heat Lowry, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1981 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

ONGAN, Halit, Ankara’nın 1 Numaralı Şer’iye Sicili, TTK, Ankara 1958 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

Osmanlı Kahvehaneleri: Mekân, Sosyalleşme, İktidar, Haz. Ahmet Yaşar, Kitap Yayınevi, İstanbul 2009 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

Topkapı Sarayı Arşivi H.951-952 Tarihli ve E-12321 Numaralı Mühimme Defteri, Yayına Hazırlayan: Halil Sahillioğlu, IRCICA, İstanbul 2002 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

YAŞAR, Ahmet, “Osmanlı Şehir Mekânları: Kahvehane Literatürü”, TALİD, C.3, S.6, İstanbul 2005, s.237-256 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

YILDIRIM, Mustafa, “İslam Hukukunda İçki İçme Suçu ve Cezası”, Dokuz Eylül

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.13-14, İzmir 2001, s.31-52 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

YÜCEL, Yaşar-.S.Pulaha, I.Selim Kanunameleri(1512-1520),TTK, Ankara 1995 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

ALAN, M. Ali ve YEŞİLYURT, Cavit, Doğrusal Programlama Problemlerinin Excel ile Çözümü, İİBF Dergisi, 2004, Cilt:5, Sayı:1, ss:151–162 / ALAN , Mehmet Ali ; YEŞİLYURT, Cavit (2012), Doğrusal Programlamada Kullanılan Simpleks Yöntemin Excel İle Çözümü/Solvıng Lınear Programmıng Problems Wıth Sımplex Method By Usıng Excel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1333-1344, December 2012, Fransa.

DOĞAN, İbrahim, Yöneylem Araştırması Teknikleri ve İşletme Uygulamaları, Bilim Teknik Yayınları, İstanbul, 1995 / ALAN , Mehmet Ali ; YEŞİLYURT, Cavit (2012), Doğrusal Programlamada Kullanılan Simpleks Yöntemin Excel İle Çözümü/Solvıng Lınear Programmıng Problems Wıth Sımplex Method By Usıng Excel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1333-1344, December 2012, Fransa.

ESİN, Alptekin, Yöneylem Araştırmasında Yararlanılan Karar Yöntemleri, Ankara, 1988 / ALAN , Mehmet Ali ; YEŞİLYURT, Cavit (2012), Doğrusal Programlamada Kullanılan Simpleks Yöntemin Excel İle Çözümü/Solvıng Lınear Programmıng Problems Wıth Sımplex Method By Usıng Excel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1333-1344, December 2012, Fransa.

HALAÇ, Osman, Kantitatif Karar Verme Teknikleri (Yöneyle Araştırması), Alfa Basım Yayım Dağıtım, 4. Baskı, İstanbul, 1995 / ALAN , Mehmet Ali ; YEŞİLYURT, Cavit (2012), Doğrusal Programlamada Kullanılan Simpleks Yöntemin Excel İle Çözümü/Solvıng Lınear Programmıng Problems Wıth Sımplex Method By Usıng Excel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1333-1344, December 2012, Fransa.

HİLLİER Frederick S. And LİEBERMAN Gerald J., Introduction To Operations Research, Seventh Edition, Mc Graw Hill, New Yok, 2001 / ALAN , Mehmet Ali ; YEŞİLYURT, Cavit (2012), Doğrusal Programlamada Kullanılan Simpleks Yöntemin Excel İle Çözümü/Solvıng Lınear Programmıng Problems Wıth Sımplex Method By Usıng Excel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1333-1344, December 2012, Fransa.

KARA, İmdat, Doğrusal Programlama, Bilim Teknik Yayınevi, Ankara, 2000 / ALAN , Mehmet Ali ; YEŞİLYURT, Cavit (2012), Doğrusal Programlamada Kullanılan Simpleks Yöntemin Excel İle Çözümü/Solvıng Lınear Programmıng Problems Wıth Sımplex Method By Usıng Excel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1333-1344, December 2012, Fransa.

KOBU, Bülent, İşletme Matematiği, , Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 1997 / ALAN , Mehmet Ali ; YEŞİLYURT, Cavit (2012), Doğrusal Programlamada Kullanılan Simpleks Yöntemin Excel İle Çözümü/Solvıng Lınear Programmıng Problems Wıth Sımplex Method By Usıng Excel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1333-1344, December 2012, Fransa.

TAHA, Hamdy A. Yöneylem Araştırması (Çev: Ş.Alp Boray-Şakir Esnaf) Literatür

Yayınları, İstanbul, 2007 / ALAN , Mehmet Ali ; YEŞİLYURT, Cavit (2012), Doğrusal Programlamada Kullanılan Simpleks Yöntemin Excel İle Çözümü/Solvıng Lınear Programmıng Problems Wıth Sımplex Method By Usıng Excel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1333-1344, December 2012, Fransa.

ÖZTÜRK, Ahmet, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa, 2002 / ALAN , Mehmet Ali ; YEŞİLYURT, Cavit (2012), Doğrusal Programlamada Kullanılan Simpleks Yöntemin Excel İle Çözümü/Solvıng Lınear Programmıng Problems Wıth Sımplex Method By Usıng Excel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1333-1344, December 2012, Fransa.

WATERS, Donald, Quantative Methods for Business, Second Edition, Universty Of Calgary, Addison-Wesley Longman Publishing Company, New York, 1997 / ALAN , Mehmet Ali ; YEŞİLYURT, Cavit (2012), Doğrusal Programlamada Kullanılan Simpleks Yöntemin Excel İle Çözümü/Solvıng Lınear Programmıng Problems Wıth Sımplex Method By Usıng Excel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1333-1344, December 2012, Fransa.

YAVUZ, Uğur, Excel 97, Atatürk Üniversitesi Yayın No:214, Erzurum, 1999 / ALAN , Mehmet Ali ; YEŞİLYURT, Cavit (2012), Doğrusal Programlamada Kullanılan Simpleks Yöntemin Excel İle Çözümü/Solvıng Lınear Programmıng Problems Wıth Sımplex Method By Usıng Excel, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1333-1344, December 2012, Fransa.

AZAR, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin Yansımaları, Milli Eğitim Dergisi, (159), http://yayim.meb.gov.tr.dergiler /159/azar.htm, Erişim Tarihi: 15.05.2008 / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

AZİZ, A. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

BALCI, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara, Pegem A Yayıncılık / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

DEMİRCİOĞLU, İ. (2008). Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, İsmail Demircioğlu (Ed.), Etkili Öğretmen (ss.1-18), Ankara, Anı Yayıncılık / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

ERGÜNEŞ, Y. (2005) Okul Deneyimi Dersi Uygulamasının Öğrenciler Tarafından Amacına Uygun Olarak Yapıl Yapılamadığının Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(13), 106-128 / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

GÖKÇE, E. ve DEMİRHAN, C. (2005). Öretmen Adaylarının ve İlköğretim Okullarında Görev Yapan Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerine İlişkin Görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 38(1), 43-71 / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

HACIOĞLU, F. (1990). Öğretmenlik Uygulaması Modeli, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

HACIOĞLU, F. ve ALKAN, C. (1997). Öğretmenlik Uygulamaları, Öğretim Teknolojisi, İstanbul, Alkım Yayınevi / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

KARASAR, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

ATRANCI, M. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında Uygulama Okulu Koordinatörleri ve Uygulama Öğretmenlerinin Görev ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

KIZILÇAOĞLU, A. (2005). Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırma Sürecine İlişkin Eleştiriler ve Öneriler, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 132-140 / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

KÇABOL, R. (2005). Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz, Ankara, Ütopya Yayınevi / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

ÖZBEK, Z. T. ve AYTEKİN, F. (2003). Eğitim Fakültesi Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açıları ve Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Memnuniyet Durumları Üzerinde Bir Araştırma. Çağdaş Eğitim, (295), 31-39 / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

PAKER, T. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008/1(23), 132-139 / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

RIZA, T. ve HAMURCU, H. (2000). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (8), 1-8 / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

SAĞLAM, A. Ç. ve SAĞLAM M. (2004). Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Yürütülmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Çağdaş Eğitim Dergisi (305), 18-25 / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

SILAY, İ ve GÖK, T. (2004). Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunları Gidermek Amacıyla Hazırlanan Öneriler Üzerine Bir Çalışma, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

ŞAHİN, E. ve ÖZKILIÇ, R. (2005). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersleri İçin Hazırlanan Uygulama Kılavuzu Hakkındaki Görüşleri, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 115-133 / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

TAŞDELEN, V. (2003). Eğitimde Kuram ve Uygulama Bağının Kurulmasına Yönelik Felsefi Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 152- 166 / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

TAVŞANCIL, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara, Nobel Yayınları / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

ILMAN, M. (2006). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Temelleri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

YÖK. (1998) Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, http://www.yok.gov.tr/egitim /ogretmen/ogretmen_yetistirme_lisans_programlar.htm, Erişim Tarihi: 10.05.2008 / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 8, p. 1345-1357, December 2012, Fransa.

YÖK. (1999). Aday Öğretmen Kılavuzu, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara, Öğretmen Eğitimin Dizisi / YEŞİLYURT, Etem , SEMERCİ, Çetin (2012), Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programına Yönelik Paydaşların Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi*/Evaluatıon Of Stakeholders’ Carryıng Out Theır Dutıes About Educatıon Program Of Teachıng Applıcatıon, ,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   175   176   177   178   179   180   181   182   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik