Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDownload 3.37 Mb.
bet178/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   174   175   176   177   178   179   180   181   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1273-1302, December 2012, Fransa.

ZİBEL, Ertan (2004), “Küreselleşme ve Yerel Yönetimler”, Ali Akdemir vd. (ed.), Yerel Yönetimler Kongresi, Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma,Bildiriler Kitabı, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ss: 187-191 / KOÇ, Firdevs ; YATKIN ; Ahmet (2012), Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Ve Türkiye’de Yerel Özerklik Tartışmaları/European Charter For Autonomy And Local Governments Dıscussıons Of Local Autonomy In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1273-1302, December 2012, Fransa.

AKIN, Erdinç, (2006), Görsel İletişimde Mağaradan Markaya, İst.: Alternatif Yay. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi,(1988),Cilt:11, İst.: Ana Yayınları / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

BAŞER, Mürvet Beis, (1994), “Görsel İletişimde Piktogram ve Sembollerin İnsan

Üzerindeki Etkileri”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadulu Ün. SBE / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

BAŞKAN, Özcan, (1988), Bildirişim – İnsan Dili ve Ötesi, İst.: Altın Kitaplar Yay / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

BEKTAŞ, Dilek, (1992), Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, İst.: Promat A.Ş. Yay / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

BERGER, John, (1993), Görme Biçimleri, İstanbul: Metis Yayınları / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

COLLINS, John, (2000), Kendi Kendini Geliştirme Programı Başarılı Sunum,(Çev.), Ali Cevdet Akkoyunlu, İstanbul: Doğan Kitap Yayınları / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

ÇAVUŞOĞLU, Senih, (1996), “Kentiçi Çevre Grafiği Üzerine Bir Uygulama Çalışması”, (Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Eseri Raporu, H.Ü. , SBE / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

ERGİN, Akif, (1995), Öğretim Teknolojisi İletişim, Ankara: Pegem Yayınları / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

ERGÜVEN, Mehmet, (1992), Yoruma Doğru, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

ERHAN, İlhan, (1978), Endüstri Tasarımında Kullanıcı-Araç İlişkileri Açısından Görsel Bildirişim, İstanbul: Devlit Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları, No: 84 / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

KETENCİ, H. Fehmi, Can Bilgili, (2006), Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İstanbul: Beta Yayınları / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

ÖZER, A. Kadir, (1995), İletişimsizlik Becerisi, İstanbul: Varlık Yayınları / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

PIERCE, Todd, (1996), The Intarnational Pictograms Standard, Cincinnati, Ohio: Published by ST Publications, Inc / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

QUAİL, D. Mc., Sven Windahl, (1994), Kitle İletişim Çalışmaları İçin İletişim Modelleri, (Çev.), Banu Dağtaş, Uğur Demiray, Eskişehir: Anadolu Ünv. Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Ç. Vakfı Yay. No:92 / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

RUELLE, David, (1995), Rastlantı ve Kaos, (Çev.), Deniz Yurtören, Ankara: Tübitak Yayınları / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

SAN, İnci, (1983), Sanat Eğitimi Kuramları, Ankara: Tan Yayınları / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

SEYLAN, Ali, (2005), Temel Tasarım, Ankara: Dağdelen Basın Yay. Ltd. Şt. Yay / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

SILLARS, Stauart, (1995), İletişim,(Çev.), N. Akın, O. Tokgöz, Ankara: Özgün Yay / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

SÖZEN, Metin, Uğur Tanyeli, (1992), Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

STIEBNER, Erhardt, Diether Urban, (1982), Zeichen Signets Emblems, München Bruckmann, ISBN: 3765418609. GERMANY / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

ÇAR, T. Fikret, (2004), Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İst.: İnkılap Kit. Yay / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

VARDAR, Berke, (1982), Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Ankara: TDK.Yay / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

VARDAR, Arıklı, N. Arıklı, (1969), Semantik Akımları, İst.: Yeni İnsan Yayınları / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

YAZAR, Tarık, (2010), “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atakum Kampüsü Bağlamında Görsel Bildirişim Simgelerinin Tasarım ve Uygulama Sorunlarına Genel Bir Bakış ve Model Önerisi”, (Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, OMÜ SBE) / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

ZILLIOĞLU, Merih, 1993. İletişim Nedir?, İstanbul: Cem Yayınevi. http://www.rtukisaretler.gov.tr/RTUK/index.jsp, 28.08.2010 / YAZAR, Tarık (2012), Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre İnsan Davranışları Üzerindeki Etkileri Ve Semiyotik Açıdan Değerlendirme / The Effects Of Sıgns, Pıctograms And Symbols As Vısual Communıcatıon Medıum On The Human Behavıor Wıth Regard To Area Of Usage And A Semıotıc Assessment, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1303-1316, December 2012, Fransa.

Şer’iye Sicilleri(Milli Kütüphane) / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

Bursa Şer’iye Sicilleri A.137, A:121, A.120 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

Trabzon Şer’iye Sicilleri 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

Kayseri Şer’iye Sicilleri 5, 7 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

Manisa Şer’iye Sicilleri 8 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

Konya Şer’iye Sicilleri 2 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

Mühimme Defterleri(Başbakanlık Osmanlı Arşivi) 7, 22, 28, 31, 35, 43, 46, 53, 55, 68, 70, 71, 73 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Özet-Transkripsiyon-İndeks I.- Ankara 1998.-LIII, 569 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 37. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; V) 73 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Tıpkıbasım I, II.-Ankara 1997.-II cilt 1016 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 37. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; V) 73 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

7 numaralı mühimme defteri (975-976/1567-1569), Özet transkripsiyon-indeks III. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1999. - 3. c. (VII, 412 s.). - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı; yayın nu. 37. Divân-ı Hümâyûn Sicilleri dizisi; V) 73 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

AKGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, C II, Fey Vakfı

Yayınları, İstanbul 1992, s.42 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

ALTINAY, Ahmet Refik, Onuncu Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı, Haz. Abdullah Uysal, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

AVCI, Mustafa, Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar, Gökkubbe Yayınevi, İstanbul 2004 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

AYDIN, M. Âkif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2001 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

BARKAN, Ö. Lütfi, XV. ve XVI’inci Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları I Kanunlar, Bürhaneddin Matbaası, İstanbul 1943 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

BARKAN, Ömer Lütfi, Edirne Askeri Kassamına Ait Tereke Defteri(1545–1659), Belgeler, C.III, S. 5-6, s. 1-479 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

BİLGİN, Arif, Osmanlı Taşrasında Bir Maliye Kurumu Bursa Hassa Harç Eminliği, Kitabevi, İstanbul 2006 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1317-1332, December 2012, Fransa.

BOSTAN, M. Hanefi, XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadî Hayat, TTK, Ankara 2002 / YAZICI, Muhammed (2012), Osmanlı Dünyasında İçki İçme Suçuna Dair Bazı Gözlemler (XVI. YÜZYIL) / Some Observatıons Relatıng The Crıme Of Alcohol Consumptıon In Ottoman World (XVITH CENTURY),Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   174   175   176   177   178   179   180   181   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik