Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDownload 3.37 Mb.
bet175/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   171   172   173   174   175   176   177   178   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

CÜCEOĞLU, ÖNDER, G. (2012). Flüt ve Flüt Eğitimi Alanlarında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Konuları Yönünden İncelenmesi, 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 576-584, Niğde Üniversitesi, Niğde / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

DEMİRBATIR, E. (2001). Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Bibliyografyası, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 143-150 / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

DİNLER, Z. (2000). Bilimsel Araştırma ve İnternet‟e Bağlı Bilgi Merkezleri, 2. Basım Bursa: Ekin Kitabevi / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

ECE, A., S., ve ÇEŞİT, C. (2011). Türkiye‟de Lisansüstü Düzeyde Yapılan Disiplinler Arası Müzik Araştırmaları ve Sonuçları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(4), 599-617 / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

ECE, A. S. (2007a). Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Müzik Makaleleri (Bir Bibliyografya Denemesi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 45-81 / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

ECE, A. S. (2007b). Çoksesli Türk Müziği Bestecileri İle İlgili Lisansüstü Tez ve Yayınlar Antolojisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2) / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

ECE, A. S. (2002). Türkiye‟deki Viyola Eğitiminde Türk Bestecilerine Ait Eserlerin Kullanılmama Nedenleri ve Kullanılmalarına Yönelik Çözüm Önerileri, Uluslararası Avrupa‟da ve Türk Cumhuriyetlerinde Müzik Kültürü ve Eğitimi Kongresi, 309-320, Ankara, Türkiye / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

KALAYCIOĞLU, Ü. ve ECE, A.S. (2012). Müzik Eğitimi Sempozyumları ve Sunulan Bildirilerin Yapısal/Niteliksel Analizi, 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 1010-1027, Niğde Üniversitesi, Niğde / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

KANTORSKI, V.J. (1995). A Content Analysis of Doctoral Research in String Education 1936-1992, Journal of Research in Music Education, 43(4), 288-297 / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

KAPTAN, S., (1991). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Web Ofset, Ankara / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

KARKIN, A. M. (2011). Müzik Bilimleri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2(1), 143-149 / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

KEARNEY, M.L. (2008). The Role of Post-Graduate Education in Research Systems, The UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge, Dublin City

University, Ireland / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

KILIÇ, I., (2010). Müzik Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Marmara Üniversitesi, İstanbul / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

ÖMÜR, Ö. ve GÜLTEK, B. (2011). Türkiye‟de 2000-2010 Yılları Arasında Piyano Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi, E-Journal of New World Sciences Academy Fine Arts, D0072, 6, (4), 463-471 / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

SAĞER, T. (2005). Müzik Öğretmenliği Bilim Dallarında Çalışılan Lisansüstü Tezlerin Enstitü Farklılıkları Açısından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı 1),17, 243-245 / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

SAMPLE, D. (1992). Frequently Cited Studies as Indicators of Music Education Research Interests, 1963-1989, Journal of Research in Music Education. 40(2), 153-157 / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

SCHMIDT C.P. ve ZDZINSKI S.F. (1993). Cited Quantitative Research Articles in Music Education Research Journals, 1975-1990: A Content Analysis of Selected Studies. Journal of Research in Music Education, 41(1), 5-18 / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

VARIŞ, Y.A. (2002). Viyola ve Kemanın Benzer ve Faklı Özelliklerinin Fiziki ve Teknik Kullanım Açısından İncelenmesi ve Bu Özelliklerin Ortaya Çıkardığı İlişkilerin Viyola Eğitimine Yansıması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

YALÇIN, G. (2012). Türkiye‟de Lisansüstü Düzeyde Yapılan Gitar Konulu Tezlerin Analizi., 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 561- 575, Niğde Üniversitesi, Niğde / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

YILDIRIM, ORHAN, Ş. (2012). Türkiye‟de Viyolonsel Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezleri, Kastamonu Eğitim Dergisi. 20(2), 701-716 / VARIŞ, Yakup Alper (2012), Türkiye’de Viyola Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi /The Analysıs Of Postgraduate Dıssertatıons On Vıola Wrıtten In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS, Volume 5 Issue 8, p. 1247-1260, December 2012, Fransa.

BIBER, Douglas and FEDERICA Barbieri. “Lexical Bundles in University Spoken and Written Registers”, English for Specific Purposes 26 (2007): 263–286 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

BIBER, Douglas & SUSAN Conrad. “Out of Corpora: Studies in Honor of Stig Johansson”, Lexical Bundles in Conversation and Academic Prose, edited by Hilde Hasselgard & Signe Oksefjell, 181–189. Amsterdam: Rodopi, 1999 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

BIBER, Douglas, SUSAN Conrad and VIVIANA Cortes. “Lexical Bundles in University Teaching and Textbooks”, Applied Linguistics 25, no.3 (2004): 371–405 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

BRAINE, George. “Writing in the Natural Sciences and Engineering”. In, Academic Writing in a Second Language, edited by Diane D. Belcher, George Braine 113-134.

Norwood, NJ: Ablex, 1995 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

BLAXTER, Loraine, Christina HUGHES and Malcolm TIGHT. “Writing on Academic Careers”, Studies in Higher Education 23, (1998): 281–295 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

BUCKHINGHAM, Louisa. “Development of English Academic Writing Competence by Turkish Scholars, International Journal of Doctoral Studies 3, (2008): 1-18 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

BYRD, Paltridge. “Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning”. In Instructed Grammar, edited by Eli Hinkel, 545–561. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2005 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

CERNIGLIA, Constance, Karen MEDSKER. and Ulla CONNOR. Improving Coherence by Using Computer-Assisted Instruction. In Coherence in writing: Research and Pedagogical Perspectives, edited by Ulla Connor & Ann. M. Johns 227–241. Alexandria, VA: Teaching of English to Speakers of Other Languages, 1990 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

CELCE-MURCIA, Marianne “Grammar Pedagogy in Second and Foreign Language Teaching”, TESOL Quarterly 25 (1991): 459-480 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

CONNOR, Ulla and ANN M. Johns. Coherence in Writing: Research and Pedagogical Perspectives. Alexandria VA: TESOL, 1990 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

CORTES, Viviana “Lexical Bundles in Published and Student Disciplinary Writing: Examples from History and Biology”, English for Specific Purposes 23 (2004): 397–423 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

COTTERALL, Sara and Robin COHEN. “Scaffolding for Second Language Writers: Producing an Academic Essay”, ELT Journal 57, no. 2 (2003): 158–66 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

COXHEAD, Averil and Pat BYRD. “Preparing Writing Teachers to Teach the Vocabulary and Grammar of Academic Prose”, Journal of Second Language Writing 16, no. 3 (2007): 129–147 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

DONG, Yu Ren. “Non-native graduate students‟ thesis/dissertation writing in science: Selfreports by students and their advisors from two US institutions.”, English for Specific Purposes 17 (1998): 369-390 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

ROD, Ellis. Instructed second language acquisition, Oxford: Blackwell, 1990 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

EVANS, Stephen and Christopher GREEN. “Why EAP is Necessary: A Survey of Hong Kong Tertiary Students”, Journal of English for Academic Purposes 6, (2007): 3–17 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

FLOWERDEW, John. “Writing for Scholarly Publication in English: The Case of Hong Kong”, Journal of Second Language Writing 8 (1999): 243–264 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

HAMP-LYONS, Liz. Assessing Second Language Writing in Academic Contexts. Norwood, NJ: Ablex Publishing, 1991 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

HASWELL, Richard. Gaining Ground in College Writing: Tales of Development and Interpretation. Dallas: Southern Methodist University Press, 1991 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

HEMMINGS, Brian C., Peter Rushbrook and Erica Smith “Academics‟ Views on Publishing Refereed Works: A Content Analysis”, Higher Education 54 (2007): 307–332 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

HENRY, Alex and Robert L. ROSEBERRY. “A Narrow-Angled Corpus Analysis of Moves and Strategies Of The Genre: „Letter Of Application‟”, English for Specific Purposes 20, no.2 (2001): 153–167 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

HINKEL, Eli. Teaching Academic ESL Writing, Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers. Mahwah, New Jersey, 2004 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

HOYE, Leo. Adverbs and Modality in English, Essex, Longman, 1997 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

HUGHES, Arthur. Testing for Language Teachers, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2003 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

HYLAND, Ken “Nurturing Hedges in the ESP curriculum”, System 24, no.4 (1996): 477- 490 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

HYLAND, Ken “Bringing in the Reader: Addressee Features in Academic Writing”, Written Communication 18, no. 4 (2001): 549–574 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

HYLAND, Ken “Representing Readers in Writing: Student and Expert Practices”, Linguistics and Education 16 (2005): 363–377 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

HYLAND, Ken English for Academic Purposes and Advanced Resource Book. Routledge Applied Linguistics Taylor & Francis Group, London, New-York, 2006 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

HYLAND, Ken “As can be Seen: Lexical Bundles and Disciplinary Variation”, English for Specific Purposes 27 (2008): 4–21 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc Lıteracy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1261-1272, December 2012, Fransa.

JOHNS, Ann. “Coherence as a Cultural Phenomenon: Employing Ethnographic Principles in Academic Milieu”. In Coherence in Writing: Research and Pedagogical Perspectives, edited by Ula Connor and Ann Johns, Alexandria, 209–226. VA: TESOL, 1990 / YAĞIZ, Oktay ; YİĞİTER, Kemalettin (2012), Academıc Wrıtıng Dıffıcultıes And Challenges In Advanced Academıc LıteracyDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   171   172   173   174   175   176   177   178   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik