Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDownload 3.37 Mb.
bet169/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

BRENNAN, L., L.A. BABİN “Brand Placement Recognition: The İnfluence of Presentation Made and Brand Familiarity”, Handbook of Product Placement In The Mass Media: New Strategies in Marketing Theory, Practice, Trends and Ethics (2004) / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

ELDEN, M., Z. AVŞAR., Reklam ve Reklam Mevzuatı , RTÜK Yay. 1, Ankara, 2004 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

ELİTOK B., Hadi Markalaşalım, Sistem Yay. 1, İstanbul, 2003 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

GUPTA, Pola B., LORD, Kenneth R., “Product Placement in Movies: The Effect of Prominence and Mode on Audience Recall” , Journal of Current Issues and Research in Advertising, S.20/1 (Bahar 1998), s.47-59 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

GRUPTA, P., S. Balasubramanian., Klassen., “Viewers Evaluations of Product Placement in Movies: Public Policy Issues and Manegaral Implications”, Journal of Current Issues and Research in Advertising, S.22 (Bahar 2000) / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

HANG, H., S. AUTY., “Children Playing Branded Video Games: The İmpact of İnteractivity on Product Placement Effectiveness” , Journal of Consumer Psychology, S.21 (2011), s.65-72 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

KARADEMİR, T., DEVECİOĞLU, S., ÇOBAN, B., AÇAK, M., KAFKAS, E., “Spor Sponsorluğunda Sektörel Yaklaşımlar” , Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , Cilt.7, S.4 (2009), Ankara, s.151-157 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

NELSON, M., “When Brands Are Stars-Exploring Consumer Responce to Product Placements”, Advances in Consumer Research, S.30 (2003) / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

OKAY A., Sponsorluğun Temelleri , Der Yay. 1, İstanbul, 2005 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

ÖZASLAN, N., İşletmelerde Marka Konumlandırma, Marka Algılamaları ve Süt Ürünleri Sektörüne Yönelik Bir Uygulama (Marmara Üniversitesi Sos.Bil.Ens.Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2017 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

ÖZDEMİR, H., “Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi” , İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , S.15 (Bahar 2009), İstanbul, s.57-72 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

ÖZTÜRK, R.G., Marka Farkındalığı Yaratmada Ürün Yerleştirmenin Etkisi, (Marmara Üniversitesi Sos.Bil.Ens.Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2007 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

RUSSELL, C.A., “Investigating the Effectiviness of Product Placement in Television Shows: The Role of Modality and Connection Congruence on Brand Memory and Attiude”, Journal of Consumer Research, S.29,3 (2002) / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

SÖZER, G. S., Postmodern Pazarlama, Beta Yay. 1, İstanbul, 2009 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

TAŞKAYA, M., “1980’lerden 2000’lere Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamalarında Görülen Nicel Değişim” , Gazi Üniversitesi İletişim ve Kuram Dergisi , S.29 (Güz 2009), Ankara, s.104-129 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

TOKGÖZ, A., Tüketicilerin Sinema Filmlerindeki Ürün Yerleştirmelere İlişkin Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma, (Ege Üniversitesi Sos.Bil.Ens.Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir, 2006 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

TOSUN, B. N., Şletişim Temelli Marka Yönetimi, Beta Yay. 1, İstanbul, 2010 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

YOLCU, E., “Sinema Filmlerinde Ürün Yerleştirme (Gizli Reklam): 1997 Yılında Amerikan Filmleri Üzerinde Yapılan Bir İçerik Analizlerinin Vizontele Filmi ÜzerindeUygulanması” , İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi , S.17 ( 2003), İstanbul, s.449-46 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

WALDT, D., TOİT, L., “Redelinghuyg, R., “Does Branded Product Placement in Film Enhance Realism and Product Recognition by Consumers? ” , African Journal of Business Management, S.019-025 (Mayıs 2007), s.19-25 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

ARTUKSİ, Eda (15.10.2009). Okul Başarısızlığı, Erişim Tarihi: 30.08.2012,

http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/37-4/123-okul-basarisizligi.html/ / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

AYDIN, M. Zeki (2007). Eğitimci Gözüyle Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi. Erişim Tarihi: 30.08.2012,http://www.mehmetzekiaydin.com/diger-makaleler/35-diermakaleler- yazlar / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

AYDIN, A.G. (1985). Sosyal Başarı Eğitimi ile Sosyal Beceri Eğitiminin Çocuklarda Öğrenilmiş Çaresizlik Davranışının Ortadan Kaldırılmasına Etkisi. Yayınlanış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

AVCI, Hamdi (10 Ağustos 2012). Çocuk Eğitimi mi, Ana-baba Eğitimimi? Erişim Tarihi: 10.08.2012, http://www.sosyalhizmetuzmani.org/cocugunuzunegitimi.htm / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

BALTA, Nuri (9 Ocak 2007). Öğrenciler Niçin Başarısız Olur? Erişim Tarihi: 29.08.2012. http://www.fizikogretmeni.com/ogrenciler-nicin-basarisiz-olur / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

Başarılı olmak ve Başarmak İçin İzlenmesi Gereken 7 Adım. Makale marketi.com. Erişim Tarihi: 29.08.2012.http://www.kobitek.com/başarılı olmak başarmak için izlenmesi gereken 7 adim / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

BAŞ, Gökhan (30.04.2011). Eğitim Yöneticisinin Rolündeki Değişim ve Dönüşüm. Erişim Tarihi:30.08.2012,http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/66-30/579-egitim yöneticisinin rolünde değişim.html / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

Başarısızlık Nedenleri Anketi. Erişim Tarihi: 29.08.2012, http://www.netrehberlik.com/test / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

BAŞARAN, İ. Ethem (1996). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Yargıcı Matbabası / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

Başarı Nedir, NasılKazanılır? Erişim Tarihi:02.09.2012, http://www.degisimyolu.com/basarinedir ve nasıl kazanılır.html / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

BHALA, Prem P. (2012). 7 Adımda Başarı. İstanbul: Arunas Yayıncılık / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

BİGE, Yunus (2001). Okulda ve Sınavlarda Başarının Yolu. İstanbul: Güvender Yayınları Motivasyon Seti: 35-02 / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

CÜCEOĞLU, Doğan (1992). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

CÜCEOĞLU, Doğan (2006). Başarıya Götüren Aile. Sınav Döneminde Ana Babalık. (1. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

ÇALIŞKAN, Engin (15.10.2009).Öğretmenlik Etiği.Erişim Tarihi:30.08.2012,

http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/39-6/137-ogretmenlik-etigi.html / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

ÇELLEK, Tülay ( 26.04.2012). Yaratıcılığın Eğitimdeki Yeri. Eğitişim Dergisi, sayı: 34. Erişim Tarihi:30.08.2012, http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/74-34/685

yaraticiligin-egitimdeki-yeri.html / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

ÇINAR, İkram (20.10.2008). İlköğretimin Önemi ve Öğretmen. Eğitişim Dergisi, Erişim tarihi:30.08.2012,http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/54-20/349-ilkogretimin onemi ogretmen.html / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1111-1133, December 2012, Fransa.

DAM, Hasan (2008). Öğrencinin Okul Başarısında Aile Faktörü. Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 (14), 75-99 / TATLILIOĞLU, Kasım; AVCI, Mahsum (2012), İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkiyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Bingöl Örneği) / A Research Aımed At Defınıng The Reasons That Effect The School Successs Of The Prımary School Students Negatıvely (Bingöl Sample),Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik