Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet168/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   164   165   166   167   168   169   170   171   ...   437
– JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

AKGÜN, Necati; “Spor Hekimliği Açısından İlaçlar, Doping”, Anti-Doping Eğitim ve Doping-Kontrolünün Kanuni Yönleri, Ed. A. Atilla Hıncal, Sevim Dallara, EmekliOfset, Ankara, 1991, SSK. 31-34 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ARIPINAR, Erdoğan; DONUK, Bilge; Spor Yönetim ve Organizasyonlarında Etik Yaklaşımlar Fairplay, Ötüken Yay., İstanbul, 2011 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ARİSTOTELES; Nikomakhos’a Etik, Çev., Saffet Babür, Kebikeç Yay., Ankara, 1998 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ASLIM, Metin; Modern Toplumda Sporun İşlevi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

AYDIN, Ali Dursun; DEMİR, Hayri; YETİM, Azmi; “Türk Spor Politikalarında Öngörülen Hedeflerin Gerçekleşme Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (GSGM Örneği)”, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi

Bildiriler Kitabı, Ankara, 2003; ss. 253-261 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

AYDIN, İnayet Pehlivan; Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2001 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

AYDIN, İnayet Pehlivan; Eğitim ve Öğretimde Etik, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2003 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

BALCIOĞLU, İbrahim; Sporun Sosyolojisi ve Psikolojisi, Bilge Yayıncılık, İstanbul, 2003 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

BAYRAKTAR, Cengiz; “Sosyal Yapı Özelliklerinin Spora Etkisi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. XVII, S. I, Bursa, 2003, ss. 19-36 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

BOXİLL, Jan; “The Ethics of Competition”, Sport Ethics: An Anthology, Ed. Jan Boxill, Blackwell Publishing, Massachusetts, 2003, ss. 107-115 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

BUCHER, Charles A., WUEST, Deborah; Foundations of Physical Education Exercise and Sport, McGraw-Hill Companies, Newyork, 1999 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

CEVİZCİ, Ahmet; Felsefe Terimleri Sözlüğü, Paradigma Yay., İstanbul, 2000 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ÇAĞBAYIR, Yaşar; Ötüken Türkçe Sözlük, Ötüken Yay., İstanbul, 2007 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ÇUMRALIGİL, Burhan; GÖRÜCÜ, Alpaslan; Örgütlenme Yönetim Biçimleriyle Spor,

Selçuk Üniversitesi Yayını, Konya, 2007 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

DOĞAL, Birol; Spor Sosyolojisi ve Uygulamalı Spor Sosyolojisine Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

DOĞAN, Orhan; Spor Psikolojisi Ders Kitabı, Cumhuriyet Üniversitesi Yay., Sivas, 2004 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

DOLAŞIR, Semiyha; Antrenörlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeylerine İlişkinAntrenör ve Sporcu Görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2005 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

DONUK, Bilge; Futbolun Anatomisi, Ötüken Yay., İstanbul, 2006 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

DURAK, Nejdet; “Spor ve Felsefe”, SOBE Sosyal Bilimler Evi, C. I, S. III, Isparta, 2006, ss. 37-45 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

DURUSOY, Fikret; “Spor Ahlakı ve Doping Sorunu”, Spor Ahlakı ve Spor Felsefesine Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu Kitapçığı, İstanbul, 1991 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ERDEM, Hüsameddin; Sondevir Osmanlı Düşüncesinde Ahlak, Sebat Matbaası, Konya, 1996 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ERDEM, Hüsameddin; Ahlak Felsefesi, Hü-er Yay., Konya, 2003 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ERDEMLİ, Atilla; Temel Sorunlarıyla Spor Felsefesi, E Yay., İstanbul, 2006 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ERKAL, Mustafa; Sosyolojik Açıdan Spor, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1982 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

FİŞEK, Kurthan; Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor

Yönetimi: Dünyada ve Türkiye’de, YGS Yay., İstanbul, 2003 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

GÜNGÖR, Erol; Ahlak Psikolojisi Ve Sosyal Ahlak, Ötüken Yay., İstanbul, 1998 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

HANÇERLİOĞLU, Orhan; Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1970 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

İNAL, Ali Niyazi; Beden Eğitimi ve Spor Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

JOHNSON, Carl; “Assistant Club Coach”, Coaching Theory Manuel. British Amateur Athletic Board, BAAB Publishing, London, 1984 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

KATKAT, Dursun; “Türk Yazılı Spor Basınında Futbol ve Fair Play”, Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, C. VII, 2005/3 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

KONTER, Erkut; Spor Psikolojisi El Kitabı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

KILIÇ, Recep; Ahlak’ın Dini Temeli, TDV Yay., Ankara, 1996 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

MACIVER, Robert Morrison; “Ethics and Politics”, International Journal of Ethics, C. 20, No. 1, October 1909, pp. 72-86 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

PRİTCHARD, Jane; “Codes of Ethics”, Encyclopedia of Applied Ethics, C. I, California Academic Press, California, 1988 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

SEZEN-BALÇIKANLI, Gülfem; Profesyonel Futbolcuların Fair Playe Yönelik Davranışları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, BasılmamıŞ Doktora Tezi, Ankara, 2009 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

SEZEN, Gülfem; YILDIRAN, İbrahim; “Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Fair Play Anlayışları”, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Sim Matbaacılık, Ankara, 2003, ss. 13-20 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

SEVİM, Yaşar; TUNCEL Fehmi; EROL, Emre; SUNAY, Hakan; Antrenör Eğitimi ve İlkeleri, Gazi Kitapevi, Ankara, 2001 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ŞAHİN, H. Murat; Sporda Şiddet ve Saldırganlık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara2003 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ŞAHİN, Mehmet; Spor Ahlakı ve Sorunları, Evrensel Basın Yayın, İstanbul, 2009 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

TELKENAROĞLU, M. Rahmi; “İslam Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak „Spor Faaliyetleri‟”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 36, Erzurum, 2011, ss. 71-104 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play Talimatı, Eylül, 1999 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ÜLKEN, Hilmi Ziya; Ahlak, Ülken Yay., İstanbul, 2001 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ÖZER, Mustafa Kamil; “Sporda Eğitim ve Öğretim”, Spor Şurası Bildirileri, Başbakanlık GSGM Yayını, Ankara, 1990 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ÖZLEM, Doğan; Etik Ahlak Felsefesi, İnkılap Kitapevi, Ankara, 2004 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

ÖZKALP, Enver; KIREL, Çiğdem; Örgütsel Davranış, Ekin Yayınevi, Eskişehir, 2010 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

WHİTHEAD, Margaret; “Sport Ethics and Education”, Sport, Education and Society, 3/2 (1998), pp. 239-241 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

YAMANER, Faruk; Beden Eğitimi ve Spor’da Temel İlkeler, Ekin Kitabevi, Bursa, 2001 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

YETİM, Azmi; Sosyoloji ve Spor, Topkar Matbaacılık, Ankara, 2000 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

YONCALIK, Oğuzhan; GÜNDOĞDU Cemal; “Sporda Ahlaki Bir Sorun Olarak Doping”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ, 2007 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=326416 (12.09.2012) / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

http://skorer.milliyet.com.tr/gocek-in-macinda-diplomatik-kriz/-/detay/1613584/default.htm (16.10.2012) / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

http://www.milliyet.com.tr/fotogaleri/36394-yasam-sporun-diger-yuzu/17 (12.09.2012) / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

http://spor.milliyet.com.tr/italyasikecilereacimadi/spor/spordetay/09.11.2011/1460851/ default.htm (12.09.2012) / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

http://www.sabah.com.tr/SabahSpor/AvrupadanFutbol/2012/05/22/gungoru-bahis-yakti (12.09.2012) / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

AKKAN, E., Pazarlama İletişiminde Ürün Yerleştirme ve Üniversite Öğrencilerinin Ürün Yerleştirmeye İlişkin Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma, (Anadolu Üniversitesi Sos.Bil.Ens.Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 2009 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

ALTINTAŞ, D., Pazarlama İletişiminde Ürün Yerleştirmenin Hatırlatıcı Etkisi (Atatürk Üniversitesi Sos.Bil.Ens.Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum, 2009 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

ASTOUS, A., N. SEGUİN,. “Consumer Reactions to Product Placement Strategies in Television Sponsorship ” , European Journal of Marketing, Cilt.33, S.9/10 (1999), s.896-910 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

AYAR, H., Sinema Filmlerinde Marka Yerleştirme Stratejilerinin İzleyicilerde Marka Farkındalığı Yaratma Etkisi: Toy Story III Filmi Üzerine Bir Uygulama, (Onsekiz Mart Üniversitesi Sos.Bil.Ens.Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale, 2011 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

AYDIN, D., N. OTA., “Sinemanın Reklam Aracı Olarak Kullanımı “Türk Filmlerinde Marka Yerleştirme Uygulamaları” , İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi S.36 ( 2009), İstanbul, s.7-23 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

AZİZ, A. , Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1095-1109, December 2012, Fransa.

BADUR, F., Televizyon Reklamlarının Çocukların Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisi: Yiyecek ve İçecek Reklamları Üzerine Bir Uygulama, (Atatürk Üniversitesi

Sos.Bil.Ens.Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum, 2007 / GERÇEK, İnci Sena; İMİK TANYILDIZI, Nural (2012), Marka Farkındalığı Yaratmada Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamaları: Anadolu Kartalları, Kolpaçino Bomba Ve Aşk Tesadüfleri Sever Filmleri Üzerinde Bir Araştırma / Product Placement Practıces In Turkısh Cınema For Creatıng Brand Awareness: A Research On Anatolıan Eagles, Kolpaçıno Bomb And Love Lıkes Coıncıdence,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   164   165   166   167   168   169   170   171   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik