Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDownload 3.37 Mb.
bet167/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

DOĞANAY, H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri, Aktif Yayınevi, 5. Baskı, Erzurum / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

DOĞANAY, H. (1993). Coğrafya’da Metodoloji, M.E.B. Yyaınları, Ankara / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

DOĞANAY, H. (1989). Coğrafya ve Liselerimizde Coğrafya Öğretim Programları, Coğrafya Araştırmaları, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Cilt IX, Sayı 1, s. 7–24, Ankara / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

Engin, İ., Akbaş, Y. ve Gençtürk, E. (2003). I. Türk Coğrafya Kongresinden Günümüze Liselerimizde Müfredat Programlarındaki Değişimler, Milli Eğitim dergisi, Sayı,157, Ankara. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/157/ergin.htm (12.05.2011) / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

ERTÜRK, M ve Girgin, M. (2005) Standartları Bakımından Coğrafya Müfredat Programlarının Karşılaştırılması, Doğu Coğrafya dergisi, Sayı:13, Konya / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

GİRGİN, M. (2001) Neden Coğrafya Öğreniyoruz? Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı: 5, Konya / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

GİRGİN, M. ve Ertürk, M. (2006). Yürürlükteki Program ve Ders Kitaplarına Göre Ortaöğretim Coğrafya Perspektifimiz, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi–1, Tokat. http://sosyalb.gop.edu.tr/dergi/makale1.pdf (12.05.2011) / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

GÖZÜTOK, F. D (2003); Türkiye’de Program Geliştirme Çalışmaları. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:160, Retrieved September 17, Ankara. http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/160/gozutok.htm (12.05.2011) / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

GÜNGÖRDÜ, E. (2002). Coğrafyada Öğretim Yöntemleri, İlkeler ve Uygulamalar. Nobel Yay. Ankara / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

İNCEKARA, S. (2006). Türkiye’de ve Kanada’da Ortaöğretim Coğrafya Eğitim Ve Öğretiminin Müfredat, Metot ve Araç-Gereçler Açısından Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2006, İstanbul / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

KAPLAN, Ş.G. (2005) Cumhuriyetten Günümüze Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programlarındaki Değişimlerin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Gazi Üniv. Eğt. Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, Ankara / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

MEB- Maarif Vekaleti-(1934), İstanbul / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

MEB-Maarif Vekâleti (1960), Lise Müfredat Programı. Ankara / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

MEB (1973). 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa. MEB, (1987) Lise Müfredat Programı. T.C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Basımevi. Ankara / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

MEB (1998) Lise Ders Programları, Cilt–1, ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul / MERTER, Feridun; ŞAN, İsmail (2012), Coğrafya Öğretim Programlarında (1924’ten Günümüze) Atatürkçülük Ve Türk Kültürü / Turkısh Culture And Kemalısm In Geogoraphy Teachıng Programs (Sınce 1924), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 5 Issue 7, p. 1013-1054, December 2012, Fransa.

[NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston: VA: National Council of Teachers of Mathematics / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

ALAJMİ, A. H.ve REYS, R. (2010). Examining eighth grade Kuwaiti students’ recognition and interpretation of reasonable answers. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 117-139 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

ALSAWAİE, O. N. (2011). Number sense-based strategıes used by hıgh-achıevıng sıxth grade students who experıenced reform textbooks. International Journal of Science and Mathematics Education, 1-27 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

ALTUN, M. (2009). Matematik öğretimi. Bursa: Alfa Yayınevi / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

ANGHİLERİ, J. (2006). Teaching number sense (2 bsk.). London: Continuum International Publishing Group / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

BURNS, M. (2007). About teaching mathematics: A K-8 resource (3 bsk.). Sausalito, CA: Math Solution Publications / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

DOLE, S. (2000). Promoting percent as a proportion in eighth-grade mathematics. School Science and Mathematics, 100(7), 380-389 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

EDEN, H. (2010). ilköğretim matematik 6 öğretmen kılavuz kitabı. İstanbul: Meram Yayıncılık / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

FİSHER, L. C. (1988). Strategies used by secondary mathematics teachers to solve proportion problems. Journal for Research in Mathematics Education, 19(2), 157-168 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

GAY, A. S.ve AİCHELE, D. B. (1997). Middle school students' understanding of number sense related to percent. School Science and Mathematics, 97(1), 27- 36 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

GERSTEN, R., JORDAN, N. C.ve FLOJO, J. R. (2005). Early identification and interventions for students with mathematics difficulties. Journal of Learning Disabilities, 38(4), 293-304 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

HARÇ, S. (2010). 6. sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi. Unpublished master’s thesis, Marmara University, İstanbul / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

JİTENDRA, A. K.ve STAR, J. R. (2012). An exploratory study contrasting high- and low-achieving students' percent word problem solving. Learning and Individual Differences, 22(1), 151-158 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

KARASAR, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi : Kavramlar, ilkeler, teknikler (10 bsk.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

KAYHAN ALTAY, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesi. Unpublished doctoral dissertation, Hacettepe University, Ankara / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

KİLPATRİCK, J., SWAFFORD, J.ve FİNDELL, B. (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. Washington, DC: National Academy Press / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

MCINTOSH, A., REYS, B. J.ve REYS, R. E. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. For the learning of mathematics, 12(3), 2-44 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

MEB. (2009). İlköğretim matematik dersi 6–8. sınıflar öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

PARKER, M.ve LEĠNHARDT, G. (1995). Percent: A Privileged Proportion. Review of Educational Research, 65(4), 421-481 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

SOWDER, J. T. (1992). Estimation and number sense. In A. Grouws (Ed.), Handbookof research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of Teachers of Mathematics. (pp. 371-389). New York: Macmillan / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

SOWDER, J. T.ve SCHAPPELLE, B. P. (Eds.). (1989). Establishing foundations forresearch on number sense and related topics: Report of a conference. SanDiego, CA: San Diego State University, Center for Research in Mathematicsand Science Education / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

ŞENGÜL, S.ve GÜLBAĞCI, H. (2012). Evaluation of number sense on the subject ofdecimal numbers of the secondary stage students in Turkey. InternationalOnline Journal of Educational Sciences, 4(2), 296 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

UMAY, A., AKKUŞ, O.ve PAKSU, A. D. (2006). Matematik dersi 1.-5. sınıf öğretim programının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 198-211 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

VERSCHAFFEL, L., GREER, B.ve DE CORTE, E. (2007). Whole number concepts and operations. Second handbook of research on mathematics teaching and learning, 2, 557-628 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

YANG, D. C. (2005). Number sense strategies used by 6th grade students in Taiwan. Educational Studies, 31(3), 317-333 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

YANG, D. C., Lİ, M. N.ve LİN, C. I. (2008). A study of the performance of 5th graders in number sense and its relationship to achievement in mathematics. International Journal of Science and Mathematics Education, 6(4), 789-807 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

YANG, D. C., REYS, R. E.ve REYS, B. J. (2009). Number sense strategies used bypre-service teachers in Taiwan. International Journal of Science and Mathematics Education, 7(2), 383-403 / ŞENGÜL, Sare; GÜLBAĞCI, Hande; GEREZ CANTİMER, Gülşah (2012), 6. Sınıf Öğrencilerinin Yüzde Kavramı İle İlgili Sayı Hissi Stratejilerinin İncelenmesi / Examınıng The Number Sense Strategıes About Percent Of 6th Grade Students, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1055-1070, December 2012, Fransa.

ADİLOĞULLARI, Burak; Çocuk Tribünü Uygulamasının Çocuklar ve Futbol Taraftarları Üzerine Etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek

Lisans Tezi, Ankara, 2008 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

AKARSU, Bedia; Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılâp Kitabevi, Ankara, 1984 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 1071-1093, December 2012, Fransa.

AKDOĞAN, Ali; “Bireysel ve Toplumsal Hayatta Ahlaka Olan İhtiyaç ve İslam”, Eken Akademi Dergisi, 2004, C. XVIII, S. VIII, SSK. 179-194 / TANRIVERDİ, Hasan (2012), Spor Ahlakı Ve Şiddet / Sports Ethıcs And Vıolence, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik