Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDownload 3.37 Mb.
bet164/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   160   161   162   163   164   165   166   167   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

SMITH, P., KENDALL. L. ve HULIN, C., (1969), “The Measurement of Satisfaction in Work and Behaviour”, Rand-Mc Nally, Chicago, IL / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

SWIERINGA, R.I. ve R.H. MONCUR, (1975), “Some Effects of Participative Budgeting on Managerial Behaviour”, New York: National Association of Accountants / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

VROOM ,V., ve P. YETTERS, (1973), “ Leadership and Decision Making”, University of Pittsburg Press / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

VROOM,V.H., (1964), “Work and Motivation”, New York : Wiley and Sons / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

WALLACE, M.E., (1966), “Behavioral Considerations in Budgeting” Management Accounti / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

YOUNG, M.S., (1985), “Participative Budgeting: The Effects of Risk Aversion and Asymmetric Information on Budgetary Slack”, Journal of Accounting Research, Vol:23, s. 829-849 / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

Hicri 1308 (Miladi 1890/91) Tarihli Halep Vilayeti Salnamesi / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

Hicri 1312 (Miladi 1895) Tarihli Halep Vilayeti Salnamesi / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

Hicri 1313 (Miladi 1896) Tarihli Halep Vilayeti Salnamesi / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

Hicri 1314 (Miladi 1897) Tarihli Halep Vilayeti Salnamesi / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

Correspondence Relative To Armenian Question And Reports From Her Majesty’s Consular Officers İn Asiatic Turkey, No:2, Presented Both to the Houses of Parliament and by Command of Her Majesty, ġubat, 1896, Londra / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

Further Correspondence Relating to Asiatic Provinces of Turkey, No:8, Presented to for both Houses of Parliament by Command of Her Majesty, Ağustos, 1896, Londra / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri (1839-1895), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı, Yayın Nu:85, Ankara, 2007, c., I, II / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları (1895-1896), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı, Yayınları, Ankara, 2008 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri (1879-1918), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı, Yayın Nu:86, Ankara, 2007 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

ÇUKUROVA Bülent, Antep’te Ermeni Ulusçuluğunun Doğuşunda Amerikalılar ve Kolejin Etkisi, Ankara Ünv., Türk İnkılap Tarihi Ensitüsü Atatürk Yolu Dergisi, sayı 40, Kasım, 2007 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

ÖZŞAVLI Halil, Ermeni Milliyetçilik Hareketlerinin Doğuşu: Taşnak –İttihat ve Terakki İttifakı, Ermeni Araştırmaları, say. 41, Ankara, 2012 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

YILDIRIM M. Ali, 1895-1896 İsyanları Sırasında Ayntab’da Ermeniler ve Hınçak

Cemiyeti, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara 2008 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

The New York Times, 12 Eylül 1894 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

The New York Times, 18 Ekim 1894 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

The New York Times, 2 Kasım 1895 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

The New York Times 25 Kasım 1895 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

The New York Times, 2 Ocak 1896 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

The New York Times, 29 Ocak 1896 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

Orhan DOĞAN, Ermeni Komiteleri Hınçak ve Taşnaksütun (Rus Adalet Bakanı Y. Muravyev‟in Ermeni Komitelerine şlişkin Raporu). Kaynak http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/articles/ 2008/20/ODOGAN.PDF, s., 312 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

ABADİ, Türk Verdünü Antep’in Dört Muhasarası, Gaziantep Kültür Derneği Yay., sayı 14, Gaziantep, 1959 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

BARKLEY HENRY C., A Ride Through Asia Minor and Armenia, Printed by

Wiliam Clowes and Sons, Londra, 1891 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

BİLEZİKİAN VARTAN S., Apraham Hoja of Aintab, Light and Life Pres, Winona

Lake, Indiana, 1952 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

BLİSS EDWİN Munsell, Turkey And The Armenian Atrocities, Hubbard

Publishing, Philadelphia, 1896 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

EROĞLU Cengiz, BABUÇOĞLU Murat, Köçer Mehmet, Osmanlı Salnamelerinde Halep, Global Strateji Ensitütüsü, Ankara, 2007 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

FİLİAN GEORGE H., Armenia and Her People, Hartford Conn. America Publishing Company, 1896 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

GÜLLÜ Ramzan Erhan, Antep Ermenileri (Sosyal-Siyasi-ve Kültürel Hayatı), IQ

Yay., İstanbul, 2010 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

GÜRÜN Kamuran, Ermeni Dosyası, Remzş Kitabevi, İstanbul, 2005 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

HERRİCK George F., An Intense Life, A Skecgh Of The Life and Work, Rew. Andrew T. Pratt, M.D., Missionary Of The ABCFM., In Turkey 1852-1872, Publisher Of Evangelical Literature, New York / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

HÜSEYİN NAZIM PAŞA, Ermeni Olayları Tarihi, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Daire Baklanlığı Yayın Nu: 15, Ankara, 1993 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

KERTMENJİAN David, Planning and Architectural Reminiscences From

Historical Aintab, Armenian Cilicia, Ed. Richard G. Hovhannisian ve Simon

Payaslian, Mezda Publishers, Califonia, 2008 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

KEVORK Safarian, A Brief History of Aintab, Armenian Ayntabtzy Culturel

Association, Volume III, Los Angeles, California, 1994, s., 11-12 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

KOCABAŞOĞLU Uygur, Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika, İstanbul, 1991 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

NALBANDIAN Louise, Armenian Revolutionary Movement: The Development Of Armenian Political Parties Through The Nineteenth Century, University of California Press 1963 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

RİCHTER Julius, A History Protestant Mission İn The Near East , Feleming H. Revell Company, London-England,1910 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

SAKİN Orhan, Osmanlı’da Etnik Yapı, Ekim Yay., İstanbul, 2008 / ÖZŞAVLI, Halil (2012), 1895 Antep Ermeni Olayları / 1895 Antep Armenıan Uprısıngs, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 951-969, December 2012, Fransa.

ANAFARTA, Nilgün; Fulya, SARVAN ve Nuray, YAPICI. (2008). Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algısı: Antalya İlinde Bir Araştırma.

Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 8 (15). s. 111-137 / ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk (2012), Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama / Does Glass Ceılıng Has Effect On Employers’ Fear Level? An Ampırıcal Study On Educatıon Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 971-987, December 2012, Fransa.

Anonymous. (2002). Thin On Top! Why Men Earn More And Get Promoted Faster. Women in Management Review, 17(2), p. 92-96 / ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk (2012), Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama / Does Glass Ceılıng Has Effect On Employers’ Fear Level? An Ampırıcal Study On Educatıon Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 971-987, December 2012, Fransa.

ATAN, Elif. (2011). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Kadın Okul Yöneticilerinin “Cam Tavan”a İlişkin Algılarının İncelenmesi / ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk (2012), Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama / Does Glass Ceılıng Has Effect On Employers’ Fear Level? An Ampırıcal Study On Educatıon Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 971-987, December 2012, Fransa.

BOYDAK ÖZAN, Mukadder. (2009). Okul Yöneticiliğinde Cam Tavan Sendromunun Yaşanmadığı Bir Ada Örneği: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 8 (29). s. 15-33 / ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk (2012), Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama / Does Glass Ceılıng Has Effect On Employers’ Fear Level? An Ampırıcal Study On Educatıon Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 971-987, December 2012, Fransa.

CELMER, D. S. (2007). Fear, Organizational Learning, and Groupthink in The Small Work Group. Phd. Fordham University. Newyork / ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk (2012), Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama / Does Glass Ceılıng Has Effect On Employers’ Fear Level? An Ampırıcal Study On Educatıon Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 971-987, December 2012, Fransa.

COLLİNS, Darlene D. (2006). Entrepreneurıal Success: The Effect Of Fear On Human Performance. Phd. Capella University October 2007 / ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk (2012), Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama / Does Glass Ceılıng Has Effect On Employers’ Fear Level? An Ampırıcal Study On Educatıon Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 971-987, December 2012, Fransa.

COOK, P. (2005). Formalized risk management: Vital tool for project and business success. Cost Engineering, 47 (8). p. 12-13 / ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk (2012), Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama / Does Glass Ceılıng Has Effect On Employers’ Fear Level? An Ampırıcal Study On Educatıon Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 971-987, December 2012, Fransa.

ÇALIŞKAN, Ali. (2012). Kamu Sektöründe İstihdam Edilen Kadınların Kariyer Engellerini ve Cam Tavan Sendromunu Algılamalarına İlişkin Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul / ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk (2012), Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama / Does Glass Ceılıng Has Effect On Employers’ Fear Level? An Ampırıcal Study On Educatıon Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 971-987, December 2012, Fransa.

DAVİS, M. (1992). The Role Of Amygdala İn Conditioned Fear. In J. P. Aggleton (Ed), The amygdala: Neurobiological Aspects Of Emotion, Memory And Mental Dysfunction. New York: Wiley- Liss / ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk (2012), Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama / Does Glass Ceılıng Has Effect On Employers’ Fear Level? An Ampırıcal Study On Educatıon Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 971-987, December 2012, Fransa.

FARMİLANT, S. R. (1995). Rasch Analysis Of The Fear Survey Schedule-III. Psy.D. Dissertation, Adler School of Professional Psychology, United States -- Illinois. Retrieved January 29, 2007, From ProQuest Digital Dissertations Database. (Publication No. AAT 9732016) / ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk (2012), Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama / Does Glass Ceılıng Has Effect On Employers’ Fear Level? An Ampırıcal Study On Educatıon Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 971-987, December 2012, Fransa.

FRESE, M., BRANTJES, A., ve HOORN, R. (2002). Psychological Success Factors Of Small Business in Namibia: The Roles Of Strategy Process, Entrepreneurial Orientation And The Environment. Journal of Developmental Entrepreneurship, 7 (3), p. 259- 283 / ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk (2012), Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama / Does Glass Ceılıng Has Effect On Employers’ Fear Level? An Ampırıcal Study On Educatıon Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 971-987, December 2012, Fransa.

GHİLİC-MİCU, B. ve STOİCA, M. (2003). Trust and Fear in The Virtual Organization. Economy Informatics. p. 16-20 / ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk (2012), Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama / Does Glass Ceılıng Has Effect On Employers’ Fear Level? An Ampırıcal Study On Educatıon Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 971-987, December 2012, Fransa.

GREEN, M. (2006). Fear of Failure Deters Entrepreneurs. Financial Times, p. 3. Retrieved August 14, 2006, From Abi/Inform Global Database. (Document Id: 987032901) / ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk (2012), Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama / Does Glass Ceılıng Has Effect On Employers’ Fear Level? An Ampırıcal Study On Educatıon Sector, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 971-987, December 2012, Fransa.

HİLLARD, Carrie. (2007). Moving Beyond the Glass Ceiling: Career Paths of Women in Print Journalism. M.A. Thesis. University of Kansas / ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk (2012), Cam Tavan Sendromunun Çalışanların Korku Düzeylerine Etkisi Var Mıdır? Eğitim Sektörü Üzerinde Bir Uygulama / Does Glass Ceılıng Has Effect On Employers’ Fear Level? An Ampırıcal Study On Educatıon Sector,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   160   161   162   163   164   165   166   167   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik