Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDownload 3.37 Mb.
bet162/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   158   159   160   161   162   163   164   165   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 907-915, December 2012, Fransa.

TAŞDEMİR, S.(2009). Türk Basınında Büyük Nutkun Yansımaları. Ankara Üniversitesi Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 44, Güz 2009, s. 673-712 / ORHAN, Salih; GEDİK, Mehmet ; BULUT, Mesut (2012), Orhun Abideleri İle Gençliğe Hitabe’nin Sundukları Mesajlar Açısından Mukayesesi Üzerine Bir İnceleme / A Research On Comparıson Between Messages Of Orkhon Inscrıptıons And Address To Youth, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 907-915, December 2012, Fransa.

ÜSTÜN, Mehmet Cihat. Türk Asıllı Türkologların Orhun Yazıtlarını Okuma ve Yorumlamalarındaki Farklılıklar Üzerine Notlar Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/2 Spring 2010 Ss, 1392-1413 / ORHAN, Salih; GEDİK, Mehmet ; BULUT, Mesut (2012), Orhun Abideleri İle Gençliğe Hitabe’nin Sundukları Mesajlar Açısından Mukayesesi Üzerine Bir İnceleme / A Research On Comparıson Between Messages Of Orkhon Inscrıptıons And Address To Youth, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 907-915, December 2012, Fransa.

AKYÜZ, K. (1995), Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

ANOŞKİNA, V.N. (2001), İstoriya russkoy literaturı XIX. veka, İzdatelstvo moskovskogo universiteta, Moskva / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

GÖÇGÜN, Ö. (1990), Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kültür Bakanlığı Yayınları/1116, Ofset Repromat Matbaası, Ankara / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

GÜRPINAR, H.R. (1999), Kuyruklu Yıldız Altında Bir Evlenme, Özgür Yayınları, İstanbul / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

HİZARCI, S. (1964), Hüseyin Rahmi Gürpınar, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Varlık Yayınevi, İstanbul / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

KAŞOĞLU, A. (2006), Ana Çizgileriyle 18. Yüzyıl Rus Edebiyatı, Koridor Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Kasım-Aralık, Sayı: 1 / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

KAVCAR, C. (1985), Batılılaşma Açısından Servet-i Fünun Romanı, Kültür ve Turizm

Bakanlığı Yayınları: 596, Kültür Eserleri Dizisi: 41, Sevinç Matbaası, Ankara / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

KEFELİ, E. (2000), Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, Kitabevi, İstanbul / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

KOLCU, A. İ. (2008), Servet-i Fünun Edebiyatı, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

KUDRET, C. (2009), Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, İnkılâp, İstanbul / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

KULEŞOV, V.İ. (2000), Puşkin, Çev. Birsen Karaca, Multilingual, İstanbul / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

LEVEND, A.S. (1964), Hüseyin Rahmi Gürpınar, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

MOKİENKO, V.M., SİDERENKO, K.P. (1999), Slovar krılatıh vırajeniy Puşkina, İzd. Sankt-Peterburgskogo universiteta, Sankt-Peterburg / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

MORAN, B. (2011), Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İletişim Yayınları, İstanbul / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

ÖZDEMİR, E. (1994), Türk ve Dünya Edebiyatı, T.C.Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, Ankara / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

PUŞKİN, A.S. (1964), Polnoye sobraniye soçineniy v desyati tomah, Tom Şestoy, İzd. Nauka, Moskva / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

SEVİNÇLİ, E. (1990), Hüseyin Rahmi Gürpınar, Arba Yayınları, İstanbul / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

SÜER, A.Ö. (2006), XIX. Yüzyıl Rus Edebiyatı Üzerine Yazılar, Evrensel Basım Yayın, İstanbul / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

TANRININKULU, A.G. (1998), Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Mektupları ve Tiyatro Eleştirileri, Özgür Yayınları, İstanbul / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

VİNOGRADOV, V.V. (2000), Slovar yazıka Puşkina, Azbukovnik, Moskva / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

YILMAZ, D. (1976), Romanımız ve İnsanımız, Nakışlar Yayınevi, İstanbul / ÖKSÜZ, Gamze (2012), A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” Öyküsü İle H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” Romanının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Comparatıve Analysıs Of A. S. Pushkın's "Mıstress Into Maıd" Story And H. R. Gurpınar's "The Marrıage Under A Comet” Novel In Term Of Sımılarıt, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 917-929, December 2012, Fransa.

AGARWAL, S.A., ve RAMASWAMİ, S.N., (1993), “Affective Organizational Commitment of Salespeople: An Expanded Model”, The Journal of Personal Selling & Sales Management, Vol:13, No:2, s.49-70 / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

ARGYRİS, C., (1952), “ The Impact of Budgets on People”, New York, NY:Controllership Foundation / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

ARGYRIS, C., (1953), “Human Problems with Budgets.” Harvard Business Review Vol:31(1), s.97-110 / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

BECKER, S., ve D. Green, (1962), “Budgeting and Employee Behavior”, The Journal of Business, Vol:35, s.392-402 / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

BREAUX, K. T., FIN, D. W. Ve JONES III, A. (2011), “Budgetary Commitment as a Mediating Influence”, Journal Of Managerial Issues, Vol. XXIII, No. 4,

Winter 2011, s. 426-446b / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

BROWNELL, P., (1982), “ Examination of Budgetary Participation and Locus of Control”, The Accounting Review, s. 766-777 / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

BROWNELL, P., (1983), “Leadership Style, Budgetary Participation A Field Study and Managerial Behavior”, Accounting, Organizations and Society, Vol.8, No:4, s.307-321 / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

BROWNELL, P., ve McInnes, J.M., (1986), “Budgetary Participation, Motivation and Managerial Performance”, The Accounting Review, Vol: 61, s. 587-600 / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

BROWNELL, P., (1979), “Participation in Budgeting. Locus of Control and Organizational Effectiveness”, A Doctoral Dissertation, University of California, Berkeley / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

BRUNS, W.J., Jr. ve J. H. WATERHOUSE, (1975), “ Budgetary Control and Organization Structure”, Journal of Accounting Research (Autumn), s.177- 203 / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

CAPLAN, E. H., (1971), “Management Accounting and Behavioral Science”, Addison-Wesley Publishing Co., Inc., Readin, Mass / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

CARROLL, S.J., ve H.L. TOSI, (1973), “ Management by Objectives:Applications and Research”, New York: Macmillan / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

ÇETİN, A.T., ÖZER, G.,(2009) “Hastanelerde tesis ve personel yönetiminin maliyet, kalite ve finansal performans üzerindeki etkileri”, İktisat İşletme ve Finans, 24(281), s.77-102 / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

CHONG, V.K., ve CHONG, K.M., (2002), “Budget Goal Commitment and Informational Effects of Budget Participation on Performance: A Structural Equation Modeling Approach”. Behavioral Research in Accounting, Vol. 14, s.65-86 / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

CHONG, V.K., EGGLETON, I.R.C. ve LEONG, M.K.C., (2005), “The Effects of Value Attainment and Cognitive Roles of Budgetary Participation on Job Performance”, Advances in Accounting Behavioural Research, ed Arnold, V., Amsterdam, Elsevier / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

CRONBACH, L., (1951), “Coefficient Alpha and the Internal Structure of Test,

Psychometrica”, 16, 297-334 / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

DEMSKI, J.S. ve FELTHAM, G.A., (1976), “Cost Determination: A Conceptual Approach”, Iowa State University Press, Ames, IA / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 931-949, December 2012, Fransa.

DUNBAR, R.L., (1971), “Budgeting for Control”, Administrative Science Quarterly, Vol:16, s. 88-96 / ÖZER, Gökhan; ÖZCAN, Murat ; AKPINAR, Görkem (2012), Bütçesel Katılımın Yöneticilerin Bütçe Hedeflerine Bağlılık, İşle İlgili Bilgi Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Budgetary Partıcıpatıon On Managers’ Budget Goal Commıtment, Work-Related Informatıon And Job Satısfactıon,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   158   159   160   161   162   163   164   165   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik