Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDownload 3.37 Mb.
bet155/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   151   152   153   154   155   156   157   158   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 657-692, December 2012, Fransa.

HARVEY, David (1997), Postmodernliğin Durumu, Çev: Sungur Savran, İstanbul: Metis Yayınları / GÜR, İmran (2012), Yeni Hayat’ta Kopya, Biyonizm, Sahte Merkez, Arayış / Copy, Bıonızm, False Center, Searcıng, In New Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 657-692, December 2012, Fransa.

KARADUMAN, Sibel (2007), “Medyatik Gerçeklikte Kimlik Temsilleri: Televizyon

Haberlerinin Aktörleri Üzerine Düşünceler”, Selçuk İletişim Dergisi, Cilt:4, Sayı:4 / GÜR, İmran (2012), Yeni Hayat’ta Kopya, Biyonizm, Sahte Merkez, Arayış / Copy, Bıonızm, False Center, Searcıng, In New Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 657-692, December 2012, Fransa.

KOROSTELİINA, Karina V. (2007), Social Identity and Conflict, Structures, Dynamics and Implications, Palgrave Macmillan, USA / GÜR, İmran (2012), Yeni Hayat’ta Kopya, Biyonizm, Sahte Merkez, Arayış / Copy, Bıonızm, False Center, Searcıng, In New Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 657-692, December 2012, Fransa.

PAMUK, Orhan, (1999), Öteki Renkler, 1.Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları / GÜR, İmran (2012), Yeni Hayat’ta Kopya, Biyonizm, Sahte Merkez, Arayış / Copy, Bıonızm, False Center, Searcıng, In New Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 657-692, December 2012, Fransa.

PAMUK, Orhan, (1994), Yeni Hayat, 13. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları / GÜR, İmran (2012), Yeni Hayat’ta Kopya, Biyonizm, Sahte Merkez, Arayış / Copy, Bıonızm, False Center, Searcıng, In New Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 657-692, December 2012, Fransa.

ROSENAU, P. Marie (1998), Postmodernizm ve Toplumbilimleri, Çev: Tuncay Birkan, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları / GÜR, İmran (2012), Yeni Hayat’ta Kopya, Biyonizm, Sahte Merkez, Arayış / Copy, Bıonızm, False Center, Searcıng, In New Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 657-692, December 2012, Fransa.

SAYAR, Kemal (2001), “KüreselleŞmenin Psikolojik Boyutları”,Yeni Symposium 39 (2) / GÜR, İmran (2012), Yeni Hayat’ta Kopya, Biyonizm, Sahte Merkez, Arayış / Copy, Bıonızm, False Center, Searcıng, In New Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 657-692, December 2012, Fransa.

SÖZEN, Edibe (1999), Demir Kafesten Plastiğe Kimliklerimiz, İstanbul: Birey Yayınları / GÜR, İmran (2012), Yeni Hayat’ta Kopya, Biyonizm, Sahte Merkez, Arayış / Copy, Bıonızm, False Center, Searcıng, In New Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 657-692, December 2012, Fransa.

UYSAL, Zeynep, “Parçalanmış Bedenler, Kayıp Şehirler: Esrar ve Kumpasın Kıyısında Yeni Hayat”, Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası, Haz. Nükhet Esen, Engin Kılıç, I. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları / GÜR, İmran (2012), Yeni Hayat’ta Kopya, Biyonizm, Sahte Merkez, Arayış / Copy, Bıonızm, False Center, Searcıng, In New Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 657-692, December 2012, Fransa.

ÜŞÜR, Sancar Serpil (1997), İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, Ankara: İmge Yayınevi / GÜR, İmran (2012), Yeni Hayat’ta Kopya, Biyonizm, Sahte Merkez, Arayış / Copy, Bıonızm, False Center, Searcıng, In New Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 657-692, December 2012, Fransa.

YAZICIOĞLU, “Özlem Öğüt (2008) “Orhan Pamuk’un Beyaz Kale’si ve Yeni Hayat’ında Ölümü Yazmak, “Ben”i Çizmek”, Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası, Haz. Nükhet Esen, Engin Kılıç, I. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları / GÜR, İmran (2012), Yeni Hayat’ta Kopya, Biyonizm, Sahte Merkez, Arayış / Copy, Bıonızm, False Center, Searcıng, In New Lıfe, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 657-692, December 2012, Fransa.

AÇA, Mehmet – ERCAN, A.Müge, “Anonim Halk Edebiyatı”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara 2004 / HANÇA, Baki Bora (2012), Tanım Mı Tarif Mi? Halk Hikâyesinin Tanımlanması Meselesi / Defınıtıon Or Descrıptıon? The Problem Of Defining Folk Tale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 693-699, December 2012, Fransa.

AÇA Mehmet, Kozı Körpeş-Bayan Sulu Destanı Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma,

(Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Konya 1998 / HANÇA, Baki Bora (2012), Tanım Mı Tarif Mi? Halk Hikâyesinin Tanımlanması Meselesi / Defınıtıon Or Descrıptıon? The Problem Of Defining Folk Tale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 693-699, December 2012, Fransa.

ALPTEKİN, Ali Berat, Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Akça Yayınları, Ankara 1997 / HANÇA, Baki Bora (2012), Tanım Mı Tarif Mi? Halk Hikâyesinin Tanımlanması Meselesi / Defınıtıon Or Descrıptıon? The Problem Of Defining Folk Tale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 693-699, December 2012, Fransa.

ALPTEKİN, Ali Berat, “Halk Hikâyeleri”, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C.2, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2002, s. 320-341 / HANÇA, Baki Bora (2012), Tanım Mı Tarif Mi? Halk Hikâyesinin Tanımlanması Meselesi / Defınıtıon Or Descrıptıon? The Problem Of Defining Folk Tale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 693-699, December 2012, Fransa.

BORATAV, Pertev Naili, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Adam Yayınları, İstanbul 1988 / HANÇA, Baki Bora (2012), Tanım Mı Tarif Mi? Halk Hikâyesinin Tanımlanması Meselesi / Defınıtıon Or Descrıptıon? The Problem Of Defining Folk Tale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 693-699, December 2012, Fransa.

DUYMAZ, Ali, Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001 / HANÇA, Baki Bora (2012), Tanım Mı Tarif Mi? Halk Hikâyesinin Tanımlanması Meselesi / Defınıtıon Or Descrıptıon? The Problem Of Defining Folk Tale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 693-699, December 2012, Fransa.

ELÇİN, Şükrü, Halk Edebiyatına Giriş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986 / HANÇA, Baki Bora (2012), Tanım Mı Tarif Mi? Halk Hikâyesinin Tanımlanması Meselesi / Defınıtıon Or Descrıptıon? The Problem Of Defining Folk Tale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 693-699, December 2012, Fransa.

TÜRKMEN, Fikret, Âşık Garip Hikâyesi (İnceleme-Metin), Akçağ Yayınları, Ankara 1995 / HANÇA, Baki Bora (2012), Tanım Mı Tarif Mi? Halk Hikâyesinin Tanımlanması Meselesi / Defınıtıon Or Descrıptıon? The Problem Of Defining Folk Tale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 693-699, December 2012, Fransa.

TÜRKMEN, Fikret, Tahir ile Zühre, Ankara 1983 / HANÇA, Baki Bora (2012), Tanım Mı Tarif Mi? Halk Hikâyesinin Tanımlanması Meselesi / Defınıtıon Or Descrıptıon? The Problem Of Defining Folk Tale, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 693-699, December 2012, Fransa.

BİLGEGİL M. Kaya, Harabat Karşısında Namık Kemal, İstanbul 1972 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

ENGİNÜN İnci, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e(1839-1923), Dergah yayınları, Ekim 2007 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

ENGİNÜN İnci, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergah yayınları, İstanbul, 6.b. Mart 2007 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

ERDOĞAN Erbay, Eskiler ve Yeniler Tanzimat ve Servet-i Fünun Neslinin Divan Edebiyatına Bakışı, Erzurum: Akademik Araştırmalar, 1997 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

KAPLAN Mehmet, Namık Kemal Hayatı ve Eserleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1948 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

KAPLAN Mehmet, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar II, Dergah yayınları, 7.b. Ağustos 2006 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

KAPLAN Mehmet, Şiir Tahlilleri I (Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e), Dergah yayınları, 23.b. Mayıs 2007 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

KAPLAN Mehmet, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, Dergah yayınları, İstanbul, 8.b. Ağustos 2006 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

KAPLAN Mehmet Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri, İstanbul: Dergah yay., 3.b. 1996 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

LEVEND Agah Sırrı; Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar, İstanbul: Enderun, 3.b. 1980 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

Namık Kemal Hakkında, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü Neşriyatı, Vakit matbaası, İstanbul 1942 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

TANPINAR Ahmet Hamdi, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 2003 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

TANPINAR Ahmet Hamdi, Yahya Kemal, İstanbul: Dergah, 3.b. 1995 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

TARLAN Ali Nihat, Edebiyat Meseleleri, İstanbul: Ötüken yayınları, 1981 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

ŞENTÜRK Ahmet Atilla ve KARTAL Ahmet, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Dergah, 2004 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

PARLATIR İsmail vd., Tanzimat Edebiyatı, Akçağ yayınları, Ankara 2006 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

YETİŞ Kazım, Namık Kemal‟in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, İstanbul 1989 / HOCAOĞLU, Kadriye (2012), Tanzimatın Birinci Dönem Şairlerinin Divan Şiiri Hakkındaki Görüşlerinin Eserlerindeki Yansımaları / The Reflectıons Of The Fırst Era Reform Poets’ Opınınons About Ottoman Poetry To Theır Work, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 701-720, December 2012, Fransa.

ALIŢIŠ, A. (1983) “UreŤenje bosanskog ejaleta od 1789. do 1878. godine. Orijentalni institut, Sarajevo / HOŞ, Bekir Yüksel (2012), Bosna Hersek Siyasi Coğrafyasında Geçmişten Günümüze Kıyı Sınırındaki Değişimler Ve Denize Çıkış Sorunu / Coastal Border Changes And The Issue Of Access To The Sea In Polıtıcal Geography Of Bosnıa And Herzegovına From Past To Present, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 721-741, December 2012, Fransa.

BANAC, I. (1988): With Stalin against Tito: Cominformist splits in Yugoslav Communism, Cornell University Press, Ithaca, NY / HOŞ, Bekir Yüksel (2012), Bosna Hersek Siyasi Coğrafyasında Geçmişten Günümüze Kıyı Sınırındaki Değişimler Ve Denize Çıkış Sorunu / Coastal Border Changes And The Issue Of Access To The Sea In Polıtıcal Geography Of Bosnıa And Herzegovına From Past To Present, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 721-741, December 2012, Fransa.

COSIŠ, S. (2000) “Dubrovnik Under French Rule(1810-1814)” Dubrovnik Annals(4) s.40 / HOŞ, Bekir Yüksel (2012), Bosna Hersek Siyasi Coğrafyasında Geçmişten Günümüze Kıyı Sınırındaki Değişimler Ve Denize Çıkış Sorunu / Coastal Border Changes And The Issue Of Access To The Sea In Polıtıcal Geography Of Bosnıa And Herzegovına From Past To Present, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 721-741, December 2012, Fransa.

FORETIŠ, Miljenko. “The Ragusan (Dubrovnik) Republic and the Spanish War of Succession (1701-1714)” Dubrovnik Annals 2 (1998) s.32 / HOŞ, Bekir Yüksel (2012), Bosna Hersek Siyasi Coğrafyasında Geçmişten Günümüze Kıyı Sınırındaki Değişimler Ve Denize Çıkış Sorunu / Coastal Border Changes And The Issue Of Access To The Sea In Polıtıcal Geography Of Bosnıa And Herzegovına From Past To Present, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 721-741, December 2012, Fransa.

HOŞ, B.Y. “Tuzlu Suyu Çalınan Ülke” 06.04.2012 Balkan Günlüğü Gazetesi. sayı 176., s.6 “Tuzlu Suyu Çalınan Ülke” 12.04.2012 Balkan Günlüğü Gazetesi. sayı 177., s.6 / HOŞ, Bekir Yüksel (2012), Bosna Hersek Siyasi Coğrafyasında Geçmişten Günümüze Kıyı Sınırındaki Değişimler Ve Denize Çıkış Sorunu / Coastal Border Changes And The Issue Of Access To The Sea In Polıtıcal Geography Of Bosnıa And Herzegovına From Past To Present, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 721-741, December 2012, Fransa.

KLEMENŢIŠ, M. “Territorial Proposals for the Settlement of the War in Bosnia-

Hercegovina”.s.10 / HOŞ, Bekir Yüksel (2012), Bosna Hersek Siyasi Coğrafyasında Geçmişten Günümüze Kıyı Sınırındaki Değişimler Ve Denize Çıkış Sorunu / Coastal Border Changes And The Issue Of Access To The Sea In Polıtıcal Geography Of Bosnıa And Herzegovına From Past To Present, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 721-741, December 2012, Fransa.

KLEMENŢIŠ, M. “The Border Agreement Between Croatia And Bosnia Herzegovina: The First But Not The Last.” IBRU Boundary and Security Bulletin, (Winter 1999-2000) s.99 / HOŞ, Bekir Yüksel (2012), Bosna Hersek Siyasi Coğrafyasında Geçmişten Günümüze Kıyı Sınırındaki Değişimler Ve Denize Çıkış Sorunu / Coastal Border Changes And The Issue Of Access To The Sea In Polıtıcal Geography Of Bosnıa And Herzegovına From Past To Present, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 721-741, December 2012, Fransa.

KOZLIŢIŠ, M. (2003):Granice Boke kotorske na geografskim kartama 17.-20. stolješa, Hrvati Boke kotorske, Pomorski muzej Orebiš, Orebiš, s.49-89 / HOŞ, Bekir Yüksel (2012), Bosna Hersek Siyasi Coğrafyasında Geçmişten Günümüze Kıyı Sınırındaki Değişimler Ve Denize Çıkış Sorunu / Coastal Border Changes And The Issue Of Access To The Sea In Polıtıcal Geography Of Bosnıa And Herzegovına From Past To Present, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 721-741, December 2012, Fransa.

MATKOVIŠ, H. “Povijest Jugoslavije” ISBN 953-6308-12-6 s.63 / HOŞ, Bekir Yüksel (2012), Bosna Hersek Siyasi Coğrafyasında Geçmişten Günümüze Kıyı Sınırındaki Değişimler Ve Denize Çıkış Sorunu / Coastal Border Changes And The Issue Of Access To The Sea In Polıtıcal Geography Of Bosnıa And Herzegovına From Past To Present, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 721-741, December 2012, Fransa.

MIDŢIŠ, F. “Granice i teritorije BiH, Bihaš 2010” http://dovla.net/2012/10/ko-je-bosni-ihercegovini- poklonio-neum / HOŞ, Bekir Yüksel (2012), Bosna Hersek Siyasi Coğrafyasında Geçmişten Günümüze Kıyı Sınırındaki Değişimler Ve Denize Çıkış Sorunu / Coastal Border Changes And The Issue Of Access To The Sea In Polıtıcal Geography Of Bosnıa And Herzegovına From Past To Present, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 721-741, December 2012, Fransa.

TUNO, N. MULAHUSIŠ, A. KOZLIŢIŠ, M. OREŠKOVIŠ, Z. “Border reconstruction of the Sutorina exit of Bosnia and Herzegovina to the Adriatic Sea by using old maps” s.2 / HOŞ, Bekir Yüksel (2012), Bosna Hersek Siyasi Coğrafyasında Geçmişten Günümüze Kıyı Sınırındaki Değişimler Ve Denize Çıkış Sorunu / Coastal Border Changes And The Issue Of Access To The Sea In Polıtıcal Geography Of Bosnıa And Herzegovına From Past To Present, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 721-741, December 2012, Fransa.

RHEUBOTTOM, David. “Age, Marriage, and Politics in Fifteenth Century Ragusa” s.19 “/ HOŞ, Bekir Yüksel (2012), Bosna Hersek Siyasi Coğrafyasında Geçmişten Günümüze Kıyı Sınırındaki Değişimler Ve Denize Çıkış Sorunu / Coastal Border Changes And The Issue Of Access To The Sea In Polıtıcal Geography Of Bosnıa And Herzegovına From Past To Present, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 721-741, December 2012, Fransa.

Bosna Hersek ile İlgili Arşiv Belgeler(1516-1919)” (1992) T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. Ankara. Yayın No: 7 / HOŞ, Bekir Yüksel (2012), Bosna Hersek Siyasi Coğrafyasında Geçmişten Günümüze Kıyı Sınırındaki Değişimler Ve Denize Çıkış Sorunu / Coastal Border Changes And The Issue Of Access To The Sea In Polıtıcal Geography Of Bosnıa And Herzegovına From Past To Present, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 721-741, December 2012, Fransa.

London Geographical Institut adına “Georg Philip&Son Ltd.“ baskılı “JUGO-SLAVIA” adlı harita s.47 outlook olarak geliştirilmiş belirteçli detay haritası / HOŞ, Bekir Yüksel (2012), Bosna Hersek Siyasi Coğrafyasında Geçmişten Günümüze Kıyı Sınırındaki Değişimler Ve Denize Çıkış Sorunu / Coastal Border Changes And The Issue Of Access To The Sea In Polıtıcal Geography Of Bosnıa And Herzegovına From Past To Present,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   151   152   153   154   155   156   157   158   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik