Jass studies atif indeksi / jass studies citation index notDownload 3.37 Mb.
bet153/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   149   150   151   152   153   154   155   156   ...   437
– JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

EDGAR, E., PATTON, J. M. ve DAY-VINES, N.(2002).Democratic dispositions and cultural competency: Ingredients for school renewal. Remedial and Special Education, 23(4),231-241 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

ERKAL, M.E., BALOĞLU, B ve BALOĞLU, F.(1997).Ansiklopedik sosyoloji sözlüğü.İstanbul: Der Yayınevi / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

GRANT, C. A.(1981).Education that is multicultural and teacher preparation: An examination from the perspectives of preservice students. Journal of Educational Research, 75(2),95-101 http://pao.chadwyck.co.uk/PDF/1289951546188.pdf, Erişim tarihi: 16.11.2010 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

HELVACIOĞLU, N. ve ÖZUTKU, H. (2010).Kültürel farklılıkların yönetiminde insan kaynakları stratejilerinin rolü: IKEA Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi 8(1), 193-216 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

KEZAR, A. (2000).Pluralistic leadership-bringing diverse voices to the table. About Campus. 5(1), 6-11. http://www.eric.ed.gov/,(ERIC No:E5622733). Erişim tarihi: 16.11.2010 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

KOTTER, J.P. (1988). The leadership factor. New York:The Free Press / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

LASHLEY, C. ve LEE-ROSS, D. (2003). Diversity management in organization. Organization Behaviour for Leisure Services. Burlington: Published by Elsevier Ltd. chapter 11, 203-218 http://www.sciencedirect.com, Erişim tarihi: 03.04.2011 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

LAURING, J. ve SELMER, J. (2012). International language management and diversity climate in multicultural organizations. International Business Review. 21(2),156-166, http://www.sciencedirect.com, Erişim tarihi: 03.04.2011 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

LUIJTERS, K. ZEE, K. ve OTTEN, S.(2008). Cultural diversity in organizations: Enhancing identification by valuing Differences. International Journal of Intercultural Relations, 32(2), 154–163 http://www.sciencedirect.com, Erişim tarihi: 03.04.2011 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

MARSHALL, G. (2005).Sosyoloji Sözlüğü. (Çev:Osman Akınhay ve Derya Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

MAXCY, S. J. (1998). Preparing school principals for ethno-democratic leadership. Journal of Leadership in Education, 1(3),217-235 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

MEMDUHOĞLU, H. B. (2011a). Liselerde farklılıkların yönetimi: Bireysel tutumlar, örgütsel değerler ve yönetsel politikalar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2),37-53 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

MEMDUHOĞLU, H. B. (2011b).Okullarda farklılıkların örgütsel doğurguları: Bir örnek olay incelemesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(2), 115-138 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

MORGAN, G. (1998).Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor (Çev:Gündüz Bulut). İstanbul: Mess Yayınları / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

MORRISON, E. W. ve MILLIKEN, F.J.(2000).Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. The Academy of Management Review, 25(4), 706-725. http://www.jstor.org/stable/pdfplus/259200.pdf, Erişim tarihi: 16.11.2010 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

MORRISON, K. A.(2008).Democratic classrooms: Promises and challenges of student voice and choice. Educational Horizons, 87(1),50-60 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

ÖZKAYA, M.O., ÖZBİLGİN, M. ve ŞENGÜL, C. M. (2008). Türkiye'de farklılıkların yönetimi: Türk ve yabancı ortaklı Şirket örnekleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19,359-374 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

PERRY, L. B.(2009).Conceptualizing education policy in democratic societies. Educational Policy, 23(3),423-450 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

RUSCH, E.A.(1995).Leadership in evolving democratic school communities.San Francisco:Annual Meeting of The American Educational Research Association / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

SENGE,P.M.(2006).Beşinci disiplin. (Çev. Ayşegül İldeniz ve Ahmet Doğukan) İstanbul:Yapı Kredi Yayınları / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

SMITH, M.G.(1960).Social and cultural pluralism. Annals of the New York Academy of Sciences. 83(5), 763-785. (first published online:15.12.2006) http://onlinelibrary. wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.1960.tb46084.x/pdf,Erişim tarihi: 16.10.2010 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

SÖNMEZ, V.(2009). Eğitim felsefesi. Ankara:Anı Yayıncılık/ GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

SÜRGEVİL, O. ve BUDAK, G. (2008). İşletmelerin farklılıkların yönetimi anlayışına yaklaşım tarzlarının saptanmasına yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(4),65-96 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

ŞİŞMAN, M., GÜLEŞ, H. ve DÖNMEZ, A. (2010). Demokratik bir okul kültürü için yeterlilikler çerçevesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3(1),167-182 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

ŞİŞMAN, M. (2006). Eğitimde demokrasi ve sosyal adalet: Türkiye eğitim sisteminin değişmeyen miti. Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları Bildiriler Kitabı, 4-5 Kasım, Ankara. Eğitim Bir-Sen Yayınları, 291-305 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

WALKER, A. ve QUONG, T. (1998).Valuing differences:Strategies for dealing with the tensions of educational leadership in a global society. Peabody Journal of Education. 73(2),81-105. http://www.jstor.org/stable/1493016, Erişim tarihi: 16.11.2010 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

YEŞİL,S.(2009).Kültürel farklılıkların yönetimi ve alternatif bir strateji:Kültürel zeka.KMU İİBF Dergisi, 11(16),100-131 / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

YILMAN, M. (2006).Demokrasimizin kültürel temelleri. Ankara:Nobel Yayınevi / GÜLEŞ, Hatice (2012), Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar / Dıversıty Management In Organızatıons: Some Inferences Regardıng Schools, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 615-628, December 2012, Fransa.

ARAVENA, Francisco Rojas, “Human Security: Emerging Concept of Security in the Twenty- First Century”, http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art1442.pdf, accessed on 29.10.2010 / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

BURCHİLL, Scott, “Realism and Neo-Realism” in Davetak, Richard (et al), Theories of International Relations, New York: Palgrave, 2001 / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

BUZAN, Barry and LİTTLE, Richard, “The Idea of „International System‟”, International Political Science Review, Vol.15 No.3, 1994, pp.231-255 / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

CARR, E. H., The Twenty Years’ Crisis, London: 1939 / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

EARNEST, D.C., ROSENAU,J., FERGUSON, Y. H., HOLSTİ, O.R., On the Cutting Edge of Globalization: An Inquiry into American Elites, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2005 / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

FREUD, Sigmund, Civilisation, War and Death, London: Hogarth Pres, 1939 / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

HOBBES, Thomas, ed. M. Oakeshott, Leviathan, Oxford: Basil Blackwell, 1946 / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

HOLSTİ, K. J., The Dividing Discipline, Boston, MA: Allen and Unwin, 1987 / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

KRAUSE, Keith, “Critical Theory and Security Studies”, Cooperation and Conflict, Vol.33 No.3, 1998, pp.298-333 / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

MACHİAVELLİ, Niccolo, The Prince, London: J. M. Dent, 1928 Oxford English Dictionary, Vol.17, 1989 PLAUTUS, Asinaria, Act II. 4. 88, http://www. thelatinlibrary.com/pla utus/asinaria.shtml / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

REUS-SMİT, Christian, “Constructivism”, in Davetak, Richard (et al), Theories of International Relations, New York: Palgrave, 2001 / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

ROSENAU, J. N., International Politics and Foreign Policy. A Reader in Research and Theory, New York: The Free Press, 1969 / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

ROSENAU, J. N., Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity,

Princeton: Princeton University Press, 1990 / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

TAYFUR, M. Fatih, “Systemic-Structural Approaches, World-System Analysis and the Study of Foreign Policy”, METU Studies in Development, Vol.27 No.2, 2000, pp.265-299 / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

TAYLOR, A. J. P., Rumours of Wars, London: Hamish Hamilton, 1952 Yurdusev, A. Nuri, “The Concept of International System as a Unit of Analysis”, METU Studies In Development, Vol.21 No.1, 1994, p.143-174 / GÜL, Murat (2012), Uluslararası İlişkiler Ve Uluslararası Sistem: Devamlılık Ve Değişimin Ortak Yaşamı / Internatıonal Relatıons And The Internatıonal System: Symbıosıs Of Contınuıty And Change, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 629-640, December 2012, Fransa.

AKSAN, N. & SÖZER, M. A. (2007). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 31–50 / ÇAĞIRGAN GÜLTEN, Dilek; SOYTÜRK, İlker (2012), İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Çözme İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / An Investıgatıon Of Prımary School Mathematıcs Teacher Candıdates’ Mathematıcal Problem Solvıng Belıefs Through Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 641-656, December 2012, Fransa.

ALTUN, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 223-238 / ÇAĞIRGAN GÜLTEN, Dilek; SOYTÜRK, İlker (2012), İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Çözme İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / An Investıgatıon Of Prımary School Mathematıcs Teacher Candıdates’ Mathematıcal Problem Solvıng Belıefs Through Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 641-656, December 2012, Fransa.

ANDERSON, J., WHİTE, P., & SULLİVAN, P. (2005). Using a schematic model to represent influences on, and relationships between, teachers‟ problem-solving beliefs and practices. Mathematics Education Research Journal, 17(2); 9–38 / ÇAĞIRGAN GÜLTEN, Dilek; SOYTÜRK, İlker (2012), İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Çözme İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / An Investıgatıon Of Prımary School Mathematıcs Teacher Candıdates’ Mathematıcal Problem Solvıng Belıefs Through Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 641-656, December 2012, Fransa.

ARLI, D., ALTUNAY, E. ve YALÇINKAYA, M. (2011). Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1- 23. Online (http://www.akademikbakis.org/25/10.htm) Erişim Tarihi: 02.02.2012 / ÇAĞIRGAN GÜLTEN, Dilek; SOYTÜRK, İlker (2012), İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Çözme İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / An Investıgatıon Of Prımary School Mathematıcs Teacher Candıdates’ Mathematıcal Problem Solvıng Belıefs Through Some Varıables, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceDownload 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   149   150   151   152   153   154   155   156   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik