Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet151/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   147   148   149   150   151   152   153   154   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 573-587, December 2012, Fransa.
HURWİTZ Al And Day, Michael (2001). Children And Their Art Methods Fort He

Elementary School. (7th Edition), Orlando: Harcourt College Publishers / GENÇ, Mehmet Ali (2012), Görsel Sanatlar Alanında Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Türkiye’deki Eğitimler / Gıfted Chıldren In The Fıeld Of Vısual Arts And Theır Educatıon In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 573-587, December 2012, Fransa.


KULAKSIZOĞLU, Adnan (2004). Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Önsözü (Editörler: Adnan Kulaksızoğlu, Ahmet Emre Bilgili, Mustafa Ruhi ġirin) I. Türkiye ÜstünYetenekli Çocuklar Kongresi Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 7–8 / GENÇ, Mehmet Ali (2012), Görsel Sanatlar Alanında Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Türkiye’deki Eğitimler / Gıfted Chıldren In The Fıeld Of Vısual Arts And Theır Educatıon In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 573-587, December 2012, Fransa.
LEVENT, Faruk (2011). Üstün Yetenekli Çocukların Hakları. İstanbul: Çocuk Vakfı

Yayınları / GENÇ, Mehmet Ali (2012), Görsel Sanatlar Alanında Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Türkiye’deki Eğitimler / Gıfted Chıldren In The Fıeld Of Vısual Arts And Theır Educatıon In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 573-587, December 2012, Fransa.


MEB (2007). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi / GENÇ, Mehmet Ali (2012), Görsel Sanatlar Alanında Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Türkiye’deki Eğitimler / Gıfted Chıldren In The Fıeld Of Vısual Arts And Theır Educatıon In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 573-587, December 2012, Fransa.
PARİSER, David And Zimmerman, Enid (2004). Learning in the Visual Arts: Characteristics of Gifted and Talented İndividuals, Handbook of Research and Policy İn ArtEducation, (Edited: By Elliot W. Eisner And Michael D. Day) National Art

Educatıon Association. Mahwah, New Jersey. 379–400 / GENÇ, Mehmet Ali (2012), Görsel Sanatlar Alanında Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Türkiye’deki Eğitimler / Gıfted Chıldren In The Fıeld Of Vısual Arts And Theır Educatıon In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 573-587, December 2012, Fransa.


PASSOW, A. Harry (1981). The Nature Of Giftedness and Talent Gifted, Child Quarterly, 25, (1), 5–10 / GENÇ, Mehmet Ali (2012), Görsel Sanatlar Alanında Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Türkiye’deki Eğitimler / Gıfted Chıldren In The Fıeld Of Vısual Arts And Theır Educatıon In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 573-587, December 2012, Fransa.
RENZULLİ, Joseph S. (1978). What Makes Giftedness. Phi Delta Kapan, 60, (3), 180–186 / GENÇ, Mehmet Ali (2012), Görsel Sanatlar Alanında Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Türkiye’deki Eğitimler / Gıfted Chıldren In The Fıeld Of Vısual Arts And Theır Educatıon In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 573-587, December 2012, Fransa.
SAK, Uğur (2007). Üstün Zekâlı Çocukların Tanılanması, (Editörler: Ayşegül Ataman, Yurdagül Aydoğan, Necati Bilgiç) Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görevli

Öğretmenlerin Mesleki Niteliklerinin Artırılması, Üstün Yetenekli Çocukların Eğitim

Semineri 3–7 Eylül KuŞadası, Ankara: Sentez Matbacılık, 61–93 / GENÇ, Mehmet Ali (2012), Görsel Sanatlar Alanında Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Türkiye’deki Eğitimler / Gıfted Chıldren In The Fıeld Of Vısual Arts And Theır Educatıon In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 573-587, December 2012, Fransa.
SİSK, Dorothy A. (1990). The State of Gifted Education: Toward a Bright Future. Music Educators Journal, 76, (7), 35–39 / GENÇ, Mehmet Ali (2012), Görsel Sanatlar Alanında Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Türkiye’deki Eğitimler / Gıfted Chıldren In The Fıeld Of Vısual Arts And Theır Educatıon In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 573-587, December 2012, Fransa.
STUART, Tara And Beste, Audrey ( 2008). Farklı Olduğumu Biliyordum “Üstün Yeteneklileri Anlayabilmek”. (Çeviren: Armağan Gönenli), Ankara: Kök Yayıncılık / GENÇ, Mehmet Ali (2012), Görsel Sanatlar Alanında Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Türkiye’deki Eğitimler / Gıfted Chıldren In The Fıeld Of Vısual Arts And Theır Educatıon In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 573-587, December 2012, Fransa.
TOZLU, Necmettin (2004). Türkiye’nin Merkezi (Eksen) Bir Güç Olmasında Üstün

Yeteneklilerin Eğitimi Üzerine Bir Tartışma. (Editörler: Adnan Kulaksızoğlu, Ahmet

Emre Bilgili, Mustafa Ruhi ġirin) I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 201– 211 / GENÇ, Mehmet Ali (2012), Görsel Sanatlar Alanında Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Türkiye’deki Eğitimler / Gıfted Chıldren In The Fıeld Of Vısual Arts And Theır Educatıon In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 573-587, December 2012, Fransa.
UZUN, Metin (2004a). Üstün veya Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Yeni Bir Model: Bilim ve Sanat Merkezleri. Üstün Veya Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Paneli,3–4 Mayıs Ġzmir, 22–28 / GENÇ, Mehmet Ali (2012), Görsel Sanatlar Alanında Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Türkiye’deki Eğitimler / Gıfted Chıldren In The Fıeld Of Vısual Arts And Theır Educatıon In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 573-587, December 2012, Fransa.
UZUN, Metin (2004b). Türk Milli Eğitimi Bütünlüğü İçinde Üstün veya Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi. Üstün Veya Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Paneli, 3–4 Mayıs İzmir, 22–28 / GENÇ, Mehmet Ali (2012), Görsel Sanatlar Alanında Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Türkiye’deki Eğitimler / Gıfted Chıldren In The Fıeld Of Vısual Arts And Theır Educatıon In Turkey, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 573-587, December 2012, Fransa.
ÇUHADAR Andaç, 2006. Üniversite Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Demokrasi

Anlayışlarının Siyasal Toplumsallaşma Bağlamında Cinsiyet, Bilim Alanı,

Akademik Aşama Ve Siyasal Katılımcılık Değişkenleri Açısından İncelenmesi,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.


KAYA Halil İbrahim, TAŞDAN Murat, KOP Yaşar ve METİN Meral, 2012. Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Demokratik Davranışlarına İlişkin Algıları (Kars İli Örneği). PegemEğitm ve Öğretim Dergisi, Cilt:2, Sayı: 1 / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.
NOVAK John M., 1994. Democratic Teacher Education-Programs, Processes,Problems and Prospects. State University of New York Press, Albany / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.
SELVİ Kıymet, 2006. Developing A Teacher Trainees’ Democratic Values Scale:Validity AndReliability Analyses. Social Behavior And Personality, Vol: 34, No: 9 / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.
KARASAR, Niyazi 2006. Bilimsel Araştırma Yöntemi (16. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.
MEB ,2010. Hoşgeldin Öğretmenim.http://www.meb.gov.tr web adresinden 13.06.2012 tarihinde erişilmiştir / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.
OKUTAN Mehmet, 2009. Türk Eğitim Sisteminde Demokrasi Eğitimi. International

Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe, Çanakkale / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.


ÇOKLUK Ömay, ŞEKERCİOĞLU Güçlü ve BÜYÜKZÖZTÜRK Şener, 2010. Sosyal

Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik ve SPSS ve Lisrel Uygulamaları, Pegem

Akademi, Ankara / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.
KINCAL Remzi ve IŞIK Halil, 2003. Demokratik Eğitim ve Demokratik Değerler. EğitimAraştırmaları, Yıl:3, Sayı:11 / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.
YEŞİL, Rüştü 2002. Okul ve Ailede Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi. Nobel Yayınevi, Ankara / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.
YEŞİL Rüştü ve AYDIN Davut, 2007. Demokratik Değerlerin Eğitiminde Yöntem ve Zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:2 / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.
GENÇ Salih Zeki ve KALAFAT, Temel 2008. Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Empatik Becerilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.
http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd19/sbd-19-18.pdf web

adresinden 06.11.2012 tarihinde erişilmiştir / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.


KİLİMCİ, Songül 2011. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme. Pegem Akademi, Ankara / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.
AKYÜZ Yahya, 2001. Türk Eğitim Tarihi (13. Baskı). Pegem Akademi, Ankara / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.
Zipora SHECHTMAN, 2010. Validation Of Democratic Teacher Belief Scale. Assessment İn Education:Principles, Policy&Practice. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0969594022000027672 web

adresinden 07.11.2012 tarihinde erişilmiştir / GENÇ, Salih Zeki; ESEN, Hanife (2012), Öğretmen Yetiştirmede Demokratik Değerlerin Benimsenmesi1 / Adoptıon Of Democratıc Values In Teacher Educatıon, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 589-602, December 2012, Fransa.


AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, (2000). “Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed. DSM-IV-TR).” Washington, DC: American Psychiatric Association / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

ATASOY, S. (2008). “Yüksek fonksiyonlu otistik çocuklarda çeşitli bilişsel özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi.” Unpublished doctoral thesis, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

BARON-COHEN, S. (1990). “Do people with autism understand what causes emotion?”, Child Development, 62, 385-395 / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

BARON-COHEN, S. (2001). “Theory of mind and autism: a review.”, Special Issues of International Review of Mental Retardation, 23, 169-175 / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

BARON-COHEN, S., & SWETTENHAM, J. (1997). “Theory of mind in autism: its relationship to executive function and central coherence.” Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders (D. Cohen & F. Volkmar Eds.). 2nd Edition, John Wiley and Sons / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

BARON-COHEN, S., WHEELWRIGHT, S., HILL, J., RASTE, Y. & PLUMB, I. (2001).“The 'Reading the Mind in the eyes' test revised version: A study with normal adults and adults with Asperger Syndrome or High-Functioning autism.” Journal of Child Psychiatry and Psychiatry, 42, 241-252 / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

BARON-COHEN¸ S., & WHEELWRIGHT, S. (2004). “The Empathy Quotient (EQ): An investigation of adults with Asperger Syndrome and high-functioning autism, and normal sex differences.” Journal of Autism and Developmental Disorders, 34, 163– 175. http://dx.doi.org/ 10.1023/ B:JADD. 0000022607.19833.00 / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

BLAIR, R. J. R. (2005). “Responding to the emotions of others: Dissociating forms of empathy through the study of typical and psychiatric populations.” Consciousnessand Cognition, 14, 698–718 / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

BORA, E. & BAYSAN, L. (2009). “Psychometric features of Turkish version of empathy quotient in university students.” Klinik Psikofarmokoloji Bülteni, 19, 39-47 / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

CHARMAN, T., SWETTENHAM, J., BARON-COHEN, S., COX, A., BAIRD, G. & DREW, A. (1998) “An experimental investigation of social-cognitive abilities in infants with autism: Clinical implications.” Infant Mental Health Journal, 19, 220-275 / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

DYCK, M. J., FERGUSON, K. & SHOCHET, I. M. (2001). “Do autism spectrum disorders differ from each other and from non-spectrum disorders on emotion recognition tests” European Child and Adolescent Psychiatry, vol.10, pp.105- 116 / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

DZIOBEK, I., ROGERS, K., FLECK,. BAHNEMANN, M., HEEKEREN, H. R., WOLF, O.T., & CONVIT, A. (2008). “Dissociation of cognitive and emotional empathy in adults with Asperger Syndrome using the multifaceted empathy test (MET).” Journal of Autism Developmental Disorders, 38, 464–473 / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

EISENBERG, N. & RANDY, L. (1983). “Sex differences in empathy and related capacities.” Psychological Bulletin, 94 (1), 100-131 / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

GIRLI, A. (2007). “The level of which high functional autistic children and children with Asperger Syndrome benefit from education (a five-year longitudinal study).” Özel Eğitim Dergisi, 8(2), 23- 43, 2007 / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

GIRLI, A. & TEKIN, D. (2010a). “İleri Düzey Zihin Kuramı Testleri ile Otizmli ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Zihin Kuramı Düzeylerinin İncelenmesi”, 20. National Special Education Conference, Gaziantep-TURKEY, oral presentation / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 603-614, December 2012, Fransa.

GIRLI, A. & TEKIN, D. (2010b). “Investigating false belief levels of typically developed children and children with autism.” Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2, 1951-1954 / GİRLİ, Alev; TEKİN ERSAN, Deniz (2012), 9-16 Yaşları Arasındaki Otizmli Ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin İncelenmesi / Investıgatıng Empathy Skıll Levels Of Chıldren Wıth Autısm And Typıcally Developed Chıldren Between The Ages Of 9-16,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   147   148   149   150   151   152   153   154   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik