Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet15/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   437
TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 29-35, Winter 2011, Ankara.
ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk, Üç Harf Yayınları, İstanbul 2007, s447-448 / KILIÇ, Sibel (2011), Estetik Politika/Politize Sanat’ın Toplumun Sosyokültürel Yapılanma Sürecine Etki Ve Katkıları / Aesthetıc Polıtıc’s & Polıtıcızed Art’s Contrıbutıon And Influences To Socıo-Cultural Formatıon Process Of A Socıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 37-49, Winter 2011, Ankara.
EDELMAN, Murray, Symbolic Uses of Politics, Publishedby Board of Trustees of theUniversity of Illinois 1985 USA, p.1 / KILIÇ, Sibel (2011), Estetik Politika/Politize Sanat’ın Toplumun Sosyokültürel Yapılanma Sürecine Etki Ve Katkıları/Aesthetıc Polıtıc’s & Polıtıcızed Art’s Contrıbutıon And Influences To Socıo-Cultural Formatıon Process Of A Socıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 37-49, Winter 2011, Ankara.
EDELMAN, Murray From Art to Politics How Artistic Creations Shape PoliticalConceptions, The University of Chicago Press, 1995, USA, s.63 / KILIÇ, Sibel (2011), Estetik Politika/Politize Sanat’ın Toplumun Sosyokültürel Yapılanma Sürecine Etki Ve Katkıları / Aesthetıc Polıtıc’s & Polıtıcızed Art’s Contrıbutıon And Influences To Socıo-Cultural Formatıon Process Of A Socıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 37-49, Winter 2011, Ankara.
GOMBRİCH, E.H., Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul 1995, s.499, 503, 504 / KILIÇ, Sibel (2011), Estetik Politika/Politize Sanat’ın Toplumun Sosyokültürel Yapılanma Sürecine Etki Ve Katkıları / Aesthetıc Polıtıc’s & Polıtıcızed Art’s Contrıbutıon And Influences To Socıo-Cultural Formatıon Process Of A Socıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 37-49, Winter 2011, Ankara.
KILIÇ, Sibel “ Görsel İfade Unsuru Olarak Karagöz Yayınlarının Sosyo-Politik Yönü VeCumhuriyet İdeolojisine Katkıları ” Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu,18.Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali ve Türk KültürüSempozyum Bildirisi, Makedonya, 8-13 Mayıs 2009, s.5 / KILIÇ, Sibel (2011), Estetik Politika/Politize Sanat’ın Toplumun Sosyokültürel Yapılanma Sürecine Etki Ve Katkıları / Aesthetıc Polıtıc’s & Polıtıcızed Art’s Contrıbutıon And Influences To Socıo-Cultural Formatıon Process Of A Socıety,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 37-49, Winter 2011, Ankara.
KUMAR, Krishan, Sanayi Sonrası Toplumdan Post Modern Topluma: Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Dost Kitabevi, Ankara 1995, s.103, 104 / KILIÇ, Sibel (2011), Estetik Politika/Politize Sanat’ın Toplumun Sosyokültürel Yapılanma Sürecine Etki Ve Katkıları / Aesthetıc Polıtıc’s & Polıtıcızed Art’s Contrıbutıon And Influences To Socıo-Cultural Formatıon Process Of A Socıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 37-49, Winter 2011, Ankara.
LOUCATOS, Demetrios ”La Tradition et la vie Populaire Grecque Dans Les Representationsde Karaghiosiz”, Quand les Marionnettes du Monde, Commission du Folklore dela Saison Liegeoise, 1958, p. 232 / KILIÇ, Sibel (2011), Estetik Politika/Politize Sanat’ın Toplumun Sosyokültürel Yapılanma Sürecine Etki Ve Katkıları / Aesthetıc Polıtıc’s & Polıtıcızed Art’s Contrıbutıon And Influences To Socıo-Cultural Formatıon Process Of A Socıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 37-49, Winter 2011, Ankara.
LEWIS, Bernard, The Middle East, Phoenix Press, London 2000, s.60 / KILIÇ, Sibel (2011), Estetik Politika/Politize Sanat’ın Toplumun Sosyokültürel Yapılanma Sürecine Etki Ve Katkıları / Aesthetıc Polıtıc’s & Polıtıcızed Art’s Contrıbutıon And Influences To Socıo-Cultural Formatıon Process Of A Socıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 37-49, Winter 2011, Ankara.
PAXMAN, Jeremy, The Political Animal, London, 2007, p.82 / KILIÇ, Sibel (2011), Estetik Politika/Politize Sanat’ın Toplumun Sosyokültürel Yapılanma Sürecine Etki Ve Katkıları / Aesthetıc Polıtıc’s & Polıtıcızed Art’s Contrıbutıon And Influences To Socıo-Cultural Formatıon Process Of A Socıety,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 37-49, Winter 2011, Ankara.
LOUCATOS, Demetrios, ”La Tradition et la vie Populaire Grecque Dans Les Representationsde Karaghiosiz”, Quand les Marionnettes du Monde, Commission du Folklore dela Saison Liegeoise, 1958, p. 232 / KILIÇ, Sibel (2011), Estetik Politika/Politize Sanat’ın Toplumun Sosyokültürel Yapılanma Sürecine Etki Ve Katkıları / Aesthetıc Polıtıc’s & Polıtıcızed Art’s Contrıbutıon And Influences To Socıo-Cultural Formatıon Process Of A Socıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 37-49, Winter 2011, Ankara.
WARD, Ossian, “Art and Politics of the Cold War”, Time Out London, September 2008, s.30 / KILIÇ, Sibel (2011), Estetik Politika/Politize Sanat’ın Toplumun Sosyokültürel Yapılanma Sürecine Etki Ve Katkıları / Aesthetıc Polıtıc’s & Polıtıcızed Art’s Contrıbutıon And Influences To Socıo-Cultural Formatıon Process Of A Socıety, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 37-49, Winter 2011, Ankara.
Aktaş, Şerif; Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi, 2, Ankara: Akçağ Yay., 2003 / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.
Erbay, Erdoğan; Eskiler ve Yeniler, Erzurum; 2001 / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.
Kabaklı, Ahmet; Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (I. Cilt), Ankara: TEV Yay., 2002 / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.
Kahraman, Mehmet; Divan Edebiyatı Üzerine Tartışmalar, İstanbul: UmutMatbaacılık, 1996 / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.
Kocatürk, V. Mahir; Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara; Edebiyat Yayınevi, 1964 / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.
PALA İskender,; Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara; Kültür Bakanlığı Yay., 1989 / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.
ÖZDEMİR, Mehmet; Divan Edebiyatı Münakaşaları (1902–1928), Doktora Tezi(Sakarya Üniv.), Sakarya; 2001 / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.
AYDOĞAN, Bedri; Edebiyat Derslerinin İçeriğinin Değiştirilmesi Konusunda ÇıkanTartışmalar, http://turkoloji.cu.edu.tr/YENİ%TURK%20EDEBIYATI/aydogan_3.pdf)14 Nisan 2008 tarihinde indirildi / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.
“DİVAN‟sız edebiyat olur mu?”, Haber (Görüş başlıklı sayfada), Milliyet Gazetesi,

21 Aralık 2001 / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.


AKYOL Taha, “Sayın Ecevit…”, Milliyet Gazetesi, 20 Aralık 2001 / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.
AKYOL, Taha, “Edebiyat Tartışması”, Milliyet Gazetesi, 24 Aralık 2001 / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.
AKYOL, Taha, “Edebiyat tarihi”, Milliyet Gazetesi, 21 Aralık 2001 / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.
DÜNDAR, Can, “Failatün failün‟süz edebiyat”, 20 Aralık 2001 / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.
GÜÇLÜ Abbas, “Edebiyat‟ta milat tartışması”, 28 Aralık 2001 / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.
ZEREN, Kamuran, “Failatün failün bitti” , Hüriyet Gazetesi, haber, 19 Aralık 2001 / SÜĞÜMLÜ, Üzeyir (2011), Son Dönem Divan Edebiyatı Tartışmalarında Basın / The Recent Tıme Dıscussıon On Dġvan Lıterature At Press, , TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Volume 4 Issue 2, p. 51-60, Winter 2011, Ankara.
BAR-YAM, M., KOHLBERG, L. ve NAAME, A. (1980). Moral Reasonings of Students inDifferent Cultural, Social and Educational Settings. American Journal ofEducation, 88 (3), 345-362 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
BAUMRİND, D. (1986). Sex Differences in Moral Reasoning: Response to Walker‟s(1984)Conclusion That There are none. Child Development, 57, 511-521 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
BEAR, G.G. ve Richards H.C. (1982). Moral Reasoning and Conduct Problems in the

Classroom. Educational Pyschology, 73, 664-670 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.


BİAGGİO, A.M.B. (1976). A Developmental Study of Moral Judgement of Brazilian Childrenand Adolescents. Interamerican Journal of Psychology, 10, 71-78 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
BİELBY, D.D. ve PAPALİA, D.E. (1975). Moral Development and Perceptual Role-TakingEgosentricsm: Their Their Development and Interrelationship Across the Life-Span.International Journal of Aging and Human Development, 6, 293-308 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
BLATT, M. ve KOHLBERG, L. (1975). The Effects of Classroom Moral Discussion UponChildren‟s Moral Judgement. Journal of Moral Education, 4 (2), 61-129 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
BRADY, L. (2011). Teacher Values and Relationship: Factors in Value Education. AustralianJournal of Teacher Education, 36 (2), 56-66 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
BUZELLİ, C.A. (1992) Young Children‟ S Moral Understanding: Learning about Right andWrong. Young Children, 47 (6), 47-53 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
CARLO, G., Koller, S.H, Eisenberg, N., Silva, M.S ve Forchlich, C.B (1996). A Cross-

National Study on the Relations Among Prosocial Moral Reasoning, Gender Role

Orientations and Prosocial Behaviours. Dvelopmental Psychology, 32 (2), 231-240 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
CORNBLETH, C. (1990). Curriculum in Context.London: Falmer Pres / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
DAVİDSON, F.H. (1976). Ability to Respect Persons Compared to Ethnic Prejudice in

Childhood. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 1256-1267 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.


DUNN, J. (1988) The Development of Social Understanding. Cambridge: Cambridge

UniversityPress / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.


EUROSTAT (2006). Key Figures on Europe: Statistical Pocketbook. Luxemburg: Office forOfficial Publications of European Communities / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
GİBBS,J.C., Widaman, K.F. ve Colby A. (1982). A Construction and Validation of SimplifiedGroup-Administrable Equivalent to the Moral Judgement Interview. ChildDevelopment,53, 895-910 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
HAAN, N. (1978). Two Moralities in Action Contexts: Relationships to Thought, Ego,

Regulation and Development. Journal of Personality and Social Pyschology, 286–

305 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
HALSTEAD, J.M. ve TAYLOR, M.J. (2000). Learning and Teaching about Values: A

Review of Recent Research. Cambridge Journal of Education, 30 (2), 169-202 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.


HOLSTEİN, C.B. (1976). Irreversible Stepwise Sequence in the Development of Moral

Judgement: A Longitudinal Study of Males and Females. Child Development, 47, 51-

61 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
KABADAY, K. ve ALADAĞ, K.S. (2010). Farklı İlköğretim Okullarına Devam Eden

Öğrencilerin Ahlaki Gelişimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi.

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1), 879-898 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
KAVANAGH, H.B.(1977). Moral Education:Relevance, Golas and Strategies. Journal ofMoral Education,6, 121-130 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
KEASEY, C.B. (1962). The Lack of Sex Differences in the Moral Judgement ofPreadolescents. Journal of Social Pyschology, 86, 157-158 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
KOHLBERG, L. & TURİEL, E. (1971) Moral Development and Moral Education.Yayımlandığı Kitap G. Posner, (Editör) Psychology and Educational Practice, (410–465). Chicago IL: Scott Foresman) / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre, TheJournal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 4 Issue 2, p. 61-78, Winter 2011, Ankara.
KOHLBERG, L.(1973). Stages and Aging in Moral Development- Some Speculations. TheGerontologist, 13 (4). 497- 502 / ÖKSÜZ, Yücel (2011), 11-12 Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması: Samsun-Lancashıre Örneği/COMPARISON On Level Of Value Acquısıtıon Of Chıldren Aged 11-12 Years Old In Terms Of Several Varıables : Sample From Samsun-Lancashıre,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik