Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet148/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   144   145   146   147   148   149   150   151   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
MARDİN, Şerif (1990), Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
MARDİN, Şerif (1996), Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, (Çev. Mümtaz’er Türköne, Fahri Unan ve İrfan Erdoğan), İletişim Yayınları, İstanbul / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
MARDİN, Şerif (2004), Türk Modernleşmesi, Bütün Eserleri:9, Makaleler:4, (Derleyenler: Mümtaz’er Türköne, Tuncay Önder), İletişim Yayınları, İstanbul / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
ORTAYLI, İlber (1985), “Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Yerel Yönetimler”,

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 1. Cilt, İletişim Yayınları,

İstanbul, ss.231-243 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
ORTAYLI, İlber (1985), “Osmanlı Devleti ve Meşrutiyet”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 4. Cilt, İletişim Yayınları, İstanbul, ss.953-960 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
ORTAYLI, İlber (1985), “Tanzimat”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 6. Cilt, İletişim Yayınları, İstanbul, ss.1545-1547 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
ORTAYLI, İlber (2000), Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallî İdareleri(1840-1880), Türk Tarih Kurumu, Ankara / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
ORTAYLI, İlber (2005), İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, İstanbul / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
ÖZSEMERCİ, Kemal (2003), “Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri”, Sayıştay Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi:27,

www.sayistay.gov.tr, (6.03.2009) / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.


SAVCI, Bahri (2012), “Türkiye’de Reform Hareketlerinin Bir Analizi”, (Der. Burhan Aykaç, ,Şenol Durgun, Hüseyin Yayman), Türkiye’de Kamu Yönetimi, 2. Baskı, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.421-439 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet (1994), Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868), Türk Tarih Kurumu, Ankara / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
SUNAY, Cengiz (2002), “Belediyeciliğin Doğuşu Sürecinde Osmanlı Mirası”, Kocaeli

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (3), 2002/1, ss.113-133 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.


TORTOP, Nuri ve Diğerleri (2010), Yönetim Bilimi, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
YAYLA, Yıldızhan (1985), “Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet Kavramı”, Tanzimat’tan

Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 4. Cilt, İletişim Yayınları, İstanbul ss.948-

952 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
ANONİM, Stephen Album Rare Coins Specialists in Islamic, Indian and Oriental Coins, California, 2011 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
ARTUK, İbrahim -ARTUK, Cevriye, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslami Sikkeler Kataloğu, C.1-2, İstanbul, 1970 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
BACHARACH, Jere, L., “Mısır ve Suriye İslami Sikkelerini “Okumak”(Osmanlı

Dönemine Kadar)”, Altının İktidarı, İktidarın Altınları, İstanbul, 2005, s.69–77 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.


BERMAN, Ariel, İslamic Coins, Jerusalem, 1976 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
DADOYAN, Seta, B.- TATOYEAN, Seda, P., The Fatimid Armenians, Leiden, 1997 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
DAMALI, Atom, 150 Devlet 1500 Sultan İslam Sikkeleri, İstanbul, 2001 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
GÖLPINARLI, Abdülbaki, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şîîlik, İstanbul 1987 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
GÜNDÜZ, Tufan, “Safevîler” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.35, İstanbul, 2000, s.451-457 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
HALİL EDHEM, Düvel-i İslâmiye, İstanbul, 1927 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
HATTSTEIN, Markus-DELIUS, Peter, İslam Sanatı ve Mimarisi, İstanbul, 2007 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
KARACA, Behset, “Safevî Devleti’nin Ortaya Çıkışı ve II. Bayezid Dönemi Osmanlı-Safevîİlişkileri” Türkler Ansiklopedisi, C.9, Ankara, 2002 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
MEHMED MÜBAREK, Meskukat-ı Kadime-i İslamiye Kataloğu, İstanbul, 1900 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
ÖZTUNA, Yılmaz, Devletler ve Hanedanlar İslam Devletleri, C.1, Ankara, 2005 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
SÜMER, Faruk, Safevî Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara, 1999 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
TEKİN, Oğuz, “Devletler, Hükümdarları ve Sikkeleri”, Altının İktidarı, İktidarın Altınları, İstanbul, 2005, s. 167–277 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
ÜNLÜ, Nuri, Anahatlarıyla İslam Tarihi: Başlangıcından 1918'e, İstanbul, 1984 / DURSUN, Necla; DURSUN, Şükrü (2012), Safevî Şahı Hüseyin Mirza’nın Sikkeleri / The Shah Of The Safavıd Huseyın Mırza Of Coıns, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 489-503, December 2012, Fransa.
AY, Göktan. (1988). “Türkiye‟de Acilen Bir „Türk Musiki Araştırma Enstitüsü ya da Merkezi‟Kurulmalıdır”. Birinci Müzik Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), Rast Şarkılarda Aralıkların Kullanımı / Usage Of Interval In Rast Composıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 505-511, December 2012, Fransa.
CEVHER, M. Hakan. (2002). “Bilgisayar ile Kulak Eğitimi”. 21. yy. Başında Türkiye‟de Müzik Sempozyumu Bildiri Kitabı. Ankara / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), Rast Şarkılarda Aralıkların Kullanımı / Usage Of Interval In Rast Composıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 505-511, December 2012, Fransa.
EROL, Meltem. (2007). Nihavent Ezgilerin İstatistiksel Metodlara Dayalı Olarak Kemana Uygunluğunun Belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), Rast Şarkılarda Aralıkların Kullanımı / Usage Of Interval In Rast Composıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 505-511, December 2012, Fransa.
İSLAMOĞLU, Ahmet Hamdi. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basın Yayım Dağıtım Aş / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), Rast Şarkılarda Aralıkların Kullanımı / Usage Of Interval In Rast Composıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 505-511, December 2012, Fransa.
KAPTAN, Saim. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), Rast Şarkılarda Aralıkların Kullanımı / Usage Of Interval In Rast Composıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 505-511, December 2012, Fransa.
KARASAR, Niyazi. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd. Şirketi / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), Rast Şarkılarda Aralıkların Kullanımı / Usage Of Interval In Rast Composıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 505-511, December 2012, Fransa.
Türk Sanat Müziği Seçme Eserler 1. (1998). Ankara. Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), Rast Şarkılarda Aralıkların Kullanımı / Usage Of Interval In Rast Composıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 505-511, December 2012, Fransa.
Türk Sanat Müziği Seçme Eserler 2. (1998). Ankara. Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları / EROL DÜZBASTILAR, Meltem (2012), Rast Şarkılarda Aralıkların Kullanımı / Usage Of Interval In Rast Composıtıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 505-511, December 2012, Fransa.
ATAKOL, K. (2006). Are Cypriot Turks and Greeks Separations Permanent? İstanbul:

Toplumsal Dönüşüm Publications / ONURAY EĞİLMEZ, Hatice; EĞİLMEZ, Özgür (2012), Kültürlerarası İletişimde Müziğin Önemi Ve Bu Bağlamda Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum Toplumlarının Ortak Halk Oyunları İle Müzikleri / The Importance Of Musıc In Intercultural Communıcatıon And Wıthın Thıs Context, Common Folk Dances And Musıc Of The Turkısh Cyprıot And Greek Cyprıot Communıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 513-523, December 2012, Fransa.


ÇİNKAYALAR, E. (1990). Cypriot Turkish Folk Dances. Lefkoşa: KKTC Ministry of

National Education and Culture Publications Publications / ONURAY EĞİLMEZ, Hatice; EĞİLMEZ, Özgür (2012), Kültürlerarası İletişimde Müziğin Önemi Ve Bu Bağlamda Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum Toplumlarının Ortak Halk Oyunları İle Müzikleri / The Importance Of Musıc In Intercultural Communıcatıon And Wıthın Thıs Context, Common Folk Dances And Musıc Of The Turkısh Cyprıot And Greek Cyprıot Communıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 513-523, December 2012, Fransa.


DÖKMEN, Ü. (1998). Communication Conflicts and Empathy in Art and Daily Life.

İstanbul: Sistem Publications Publications / ONURAY EĞİLMEZ, Hatice; EĞİLMEZ, Özgür (2012), Kültürlerarası İletişimde Müziğin Önemi Ve Bu Bağlamda Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum Toplumlarının Ortak Halk Oyunları İle Müzikleri / The Importance Of Musıc In Intercultural Communıcatıon And Wıthın Thıs Context, Common Folk Dances And Musıc Of The Turkısh Cyprıot And Greek Cyprıot Communıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 513-523, December 2012, Fransa.


FEGAN, M. (2002) “ThePlace of the Violin in Cypriot Turkish Music Culture.”.

Unpublished Master Thesis, Uludağ University, Social Sciences Institution. Bursa Publications / ONURAY EĞİLMEZ, Hatice; EĞİLMEZ, Özgür (2012), Kültürlerarası İletişimde Müziğin Önemi Ve Bu Bağlamda Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum Toplumlarının Ortak Halk Oyunları İle Müzikleri / The Importance Of Musıc In Intercultural Communıcatıon And Wıthın Thıs Context, Common Folk Dances And Musıc Of The Turkısh Cyprıot And Greek Cyprıot Communıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 513-523, December 2012, Fransa.


GÜVENÇ, B. (1996) Human and Culture, İstanbul: Remzi Bookstore Publications / ONURAY EĞİLMEZ, Hatice; EĞİLMEZ, Özgür (2012), Kültürlerarası İletişimde Müziğin Önemi Ve Bu Bağlamda Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum Toplumlarının Ortak Halk Oyunları İle Müzikleri / The Importance Of Musıc In Intercultural Communıcatıon And Wıthın Thıs Context, Common Folk Dances And Musıc Of The Turkısh Cyprıot And Greek Cyprıot Communıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 513-523, December 2012, Fransa.
KANOL, K. (2006). “The Recent Past of Cypriot Folk Dances.”. Lefkoşa: Hasder

Publications Publications / ONURAY EĞİLMEZ, Hatice; EĞİLMEZ, Özgür (2012), Kültürlerarası İletişimde Müziğin Önemi Ve Bu Bağlamda Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum Toplumlarının Ortak Halk Oyunları İle Müzikleri / The Importance Of Musıc In Intercultural Communıcatıon And Wıthın Thıs Context, Common Folk Dances And Musıc Of The Turkısh Cyprıot And Greek Cyprıot Communıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 513-523, December 2012, Fransa.


KARTARI, A., “Intercultural Communication and A Research Project.”

(http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/33.php), (Access Date:25.08.2009) Publications / ONURAY EĞİLMEZ, Hatice; EĞİLMEZ, Özgür (2012), Kültürlerarası İletişimde Müziğin Önemi Ve Bu Bağlamda Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum Toplumlarının Ortak Halk Oyunları İle Müzikleri / The Importance Of Musıc In Intercultural Communıcatıon And Wıthın Thıs Context, Common Folk Dances And Musıc Of The Turkısh Cyprıot And Greek Cyprıot Communıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 513-523, December 2012, Fransa.


Short Cypriot History. (n.d). http://www.kktcb.eu/index.php?men=251. AccessDate:(28. 08. 2009) Publications / ONURAY EĞİLMEZ, Hatice; EĞİLMEZ, Özgür (2012), Kültürlerarası İletişimde Müziğin Önemi Ve Bu Bağlamda Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum Toplumlarının Ortak Halk Oyunları İle Müzikleri / The Importance Of Musıc In Intercultural Communıcatıon And Wıthın Thıs Context, Common Folk Dances And Musıc Of The Turkısh Cyprıot And Greek Cyprıot Communıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 513-523, December 2012, Fransa.
MANİSALI, E. (2002). “Cyprus from the Past to the Present”. İstanbul: Gündoğan

Publication Publications / ONURAY EĞİLMEZ, Hatice; EĞİLMEZ, Özgür (2012), Kültürlerarası İletişimde Müziğin Önemi Ve Bu Bağlamda Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum Toplumlarının Ortak Halk Oyunları İle Müzikleri / The Importance Of Musıc In Intercultural Communıcatıon And Wıthın Thıs Context, Common Folk Dances And Musıc Of The Turkısh Cyprıot And Greek Cyprıot Communıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 513-523, December 2012, Fransa.


Music Culture Relationship. (n.d). http://melikemehparehekim.blogcu.com/muzik-vekultur_36423251.html. Access Date: 29.08.2009) Publications / ONURAY EĞİLMEZ, Hatice; EĞİLMEZ, Özgür (2012), Kültürlerarası İletişimde Müziğin Önemi Ve Bu Bağlamda Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum Toplumlarının Ortak Halk Oyunları İle Müzikleri / The Importance Of Musıc In Intercultural Communıcatıon And Wıthın Thıs Context, Common Folk Dances And Musıc Of The Turkısh Cyprıot And Greek Cyprıot Communıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 513-523, December 2012, Fransa.
Quick Reference To Types Of Cypriot Dances. (n.d)

http://www.kypros.org/Cyprus/dance.html. Access Date:(02.09.2009) Publications / ONURAY EĞİLMEZ, Hatice; EĞİLMEZ, Özgür (2012), Kültürlerarası İletişimde Müziğin Önemi Ve Bu Bağlamda Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum Toplumlarının Ortak Halk Oyunları İle Müzikleri / The Importance Of Musıc In Intercultural Communıcatıon And Wıthın Thıs Context, Common Folk Dances And Musıc Of The Turkısh Cyprıot And Greek Cyprıot Communıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 513-523, December 2012, Fransa.


TOMBOLİ, Z. (1966) “Cypriot Rhythm and Melodies” Lefkoşa: Publications / ONURAY EĞİLMEZ, Hatice; EĞİLMEZ, Özgür (2012), Kültürlerarası İletişimde Müziğin Önemi Ve Bu Bağlamda Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum Toplumlarının Ortak Halk Oyunları İle Müzikleri / The Importance Of Musıc In Intercultural Communıcatıon And Wıthın Thıs Context, Common Folk Dances And Musıc Of The Turkısh Cyprıot And Greek Cyprıot Communıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 513-523, December 2012, Fransa.
UÇAN, A.(1994). Human and Music and Art Education. Ankara: Music

Encyclopedia Publications Publications / ONURAY EĞİLMEZ, Hatice; EĞİLMEZ, Özgür (2012), Kültürlerarası İletişimde Müziğin Önemi Ve Bu Bağlamda Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum Toplumlarının Ortak Halk Oyunları İle Müzikleri / The Importance Of Musıc In Intercultural Communıcatıon And Wıthın Thıs Context, Common Folk Dances And Musıc Of The Turkısh Cyprıot And Greek Cyprıot Communıtıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 513-523, December 2012, Fransa.


YAĞBASAN, M. (2008), Fırat University Social Sciences Journal Volume:18 Number:2 309- 332 Elazığ Publications / ONURAY EĞİLMEZ, Hatice; EĞİLMEZ, Özgür (2012), Kültürlerarası İletişimde Müziğin Önemi Ve Bu Bağlamda Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum Toplumlarının Ortak Halk Oyunları İle Müzikleri / The Importance Of Musıc In Intercultural Communıcatıon And Wıthın Thıs Context, Common Folk Dances And Musıc Of The Turkısh Cyprıot And Greek Cyprıot Communıtıes, T

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   144   145   146   147   148   149   150   151   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik