Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet147/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   143   144   145   146   147   148   149   150   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 429-458, December 2012, Fransa.
Türk Dünyası Edebiyat Tarihi Cilt IX, AKM Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007 / DEMİRCİ, Metin; GÜN, Mesut (2012), Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinde Üslup /Style Of Rızaeddın Fahreddın’s Lıterary Works,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 429-458, December 2012, Fransa.
TÜRKOĞLU, İsmail, Rızaeddin Fahreddin, İstanbul, 2000 / DEMİRCİ, Metin; GÜN, Mesut (2012), Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinde Üslup /Style Of Rızaeddın Fahreddın’s Lıterary Works,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 429-458, December 2012, Fransa.
USLU BAYRAMLI, Ayşen, “Tatar Romanında Kadın: İbretten İdeal(izm)e”, (Derleyen) Pultar, Gönül; Yirmi Birinci Yüzyılda İdil-Ural, Tetragon Yayınları, Ankara, 2008) / DEMİRCİ, Metin; GÜN, Mesut (2012), Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinde Üslup /Style Of Rızaeddın Fahreddın’s Lıterary Works,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 429-458, December 2012, Fransa.
ALDIRMAZ, G. (2009). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı temelli yeni ilköğretim

programına ilişkin veli görüşlerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek

Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
BAŞARAN, Ġ. E. (1996). Eğitim psikolojisi. Ankara: Gül Yayınevi / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
BAUM, A. C. & MCMURRY-SCHWARZ, P. (2004). Preservice teachers beliefs about family ınvolvement: Implications for teacher education, Early Childhood Education

Journal, 32, 57–61, New York / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.


BURNS-CRAWFORD, R. (1993). Parents and schools: From visitors to partners, Washington D.C., National Education Association / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
DEMİREL, Ö. (2011). Öğretme sanatı. PegemA Yayıncılık, 17.Baskı, Ankara / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
DUMLU, N. S. (2009). İlköğretim Birinci Kademe Öğrenci Velilerinin Yeni İlköğretim

Programına İlişkin Algılarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
GÜMÜŞELİ, A. İ. (2004). Ailenin katılım ve desteğinin öğrenci başarısına etkisi, Özel OkullarBirliği Bülteni, 2, (6), 14-17 / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
HERSAN, E. (2008). 2004 yılı sosyal bilgiler 5. sınıf programına ilişkin veli görüşleri.

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Enstitüsü, İstanbul / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
KAPLAN, S. (2002). İlköğretim I. kademe okul-aile işbirliği- mevcut durum ve bir model önerisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim

Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.


KARACIĞA, S. (2008). Öğretmenlere göre yapılandırmacı ilköğretim programının

uygulanmasında karşılaşılan güçlükler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
KAY, O. T. (2007). Yeni 2005 İlköğretim matematik öğretim programının veli görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
KILIÇ, Durmuş. (2009). Yenilenen ilköğretim programlarında ailenin eğitim fonksiyonunun öğretmen ve veli görüşlerine göre incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, 13, (1), 177-190 / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
KINCAL, R. Y. (1993). Aile ve eğitim, Eğitim Dergisi, 63-69 / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005). İlköğretim programı. Talim ve Terbiye Kurulu

Başkanlığı, Ankara / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.


ÖZDEN, S. (2002). Öğretmen ve yöneticilerin değişim sürecinde oluşturdukları okul

kültürünün, okulun verimliliğini arttırabilmelerine yönelik algılama düzeyleri.

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

Ankara / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.


ŞİMŞEK, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3, (5), 115-139 / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
Programın uygulanmasında okul yöneticileri, öğretmenler, müfettişler ve velilerin görevleri. (03.10.2010 tarihinde ulaşılmıştır.) / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
YAŞAR, Ş. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme–öğretme süreci, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 68-75 / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
YURDAKUL, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
YURDAKUL, B. (2005). Yapılandırmacılık. Ö. Demirel (Ed), Eğitimde Yeni Yönelimler, PegemA Yayıncılık, Ankara / COŞAR, İsmigül; DEMİR, Mehmet Kaan (2012), 2005 İlköğretim Programı Uygulamalarına İlişkin Veli Görüşleri / The Opınıons Of The Parents On 2005 Elementary School Currıculum Applıcatıons, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 459-473, December 2012, Fransa.
AL, Hamza (1998), “Kadı’dan ġehremini’ne Belediyelerin Kuruluşu, Altıncı Daire-i

Belediye”, (Edt: Davut Dursun, Hamza Al), Türkiye’de Yönetim Geleneği:

Kurumlar, Sorunlar ve Yeniden Yapılanma Arayışları, İlke Yayıncılık, İstanbul,

ss.105-114 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.


AKTÜRE, Sevgi (1985), “Osmanlı Taşra Kentlerindeki Değişimler”, Tanzimat’tan

Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 4. Cilt, İletişim Yayınları, İstanbul, ss.892-

913 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
AKILLIOĞLU, Tekin (2004), “Yönetim Hukukumuz ve Geleceği”,

www.idarehukuku.gen.tr/akillioglu-y%C3%Byönetim.htm, (5.03.2009) / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.


AKYILDIZ, Ali (1993), Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856), Eren Yayıncılık, İstanbul / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
AKYILDIZ, Ali (2004), Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Yayınları, İstanbul / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
AYTAÇ, Fethi (1998), Açıklamalı Belediye Kanunu, 6. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
CANGIZBAY, Kadir (2007), Hiç Kimsenin Cumhuriyeti, Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Ütopya Yayınevi, Ankara / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
ÇADIRCI, Musa (1985), “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ülke Yönetimi”, Tanzimat’tan

Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi,1. Cilt, İletişim Yayınları,İstanbul. ss.210-230 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.


ÇADIRCI, Musa (1993), “Osmanlı Döneminde Yerel Meclisler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:5, ss.3-12 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
ÇAHA, Ömer, Kemal ÖZDEN, Refik YASLIKAYA, ġammas ġALUR (2005), “Kamu

Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Bürokratik Devlet Yapısından Katılımcı

Yönetime ve İş Dünyası için Yeni Ufuklar”,Araştırma Raporu, Marmara İş HayatıDernekleri Federasyonu, www.ishad.org.tr, (6.03.2009) / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
DEMİRCİ, Aliyar (2006), İkinci Meşrutiyet’te Âyan Meclisi 1908-1912, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
DURSUN, Davut (1992), Osmanlı Devleti’nde Siyaset ve Din, 2. Baskı, İşaret Yayınları, İstanbul / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
DAVISON, H. Roderic (1997), Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform (1856-1876), I. Cilt, (Türkçesi: Osman Akınhay), Papirüs Yayınevi, İstanbul / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
DAVISON, H. Roderic (2004), Osmanlı-Türk Tarihi (1774-1923), Çev. Mehmet Moralı,

Alkım Yayınevi, İstanbul / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.


ERYILMAZ, Bilâl (1992), Tanzimat ve Modernleşme, İşaret Yayınları, İstanbul / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
ERYILMAZ, Bilâl (1995), “İktisadi ve İdarî Yönden Yerel Yönetimlerin Tarihi Gelişimi”, Der. Akif Gülle ve diğerleri, Yerel Yönetimler ve Eğitim Sempozyumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, ss.104-134 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
ERYILMAZ, Bilâl (1996), Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Risale Basın Yayın, İstanbul / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
ERYILMAZ, Bilâl (2012), Kamu Yönetimi: Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar,

Politikalar, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Umuttepe Yayınları,

Kocaeli / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
FINDLEY, Carter V. (1985), “19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Bürokratik Gelişme”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 1. Cilt, İletişim Yayınları, İstanbul, ss.259-262 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
FINDLEY, Carter V. (1994), Osmanlı Devleti’nde Bürokratik Reform, Çev. Latif Boyacıİzzet Akyol, İz Yayıncılık, İstanbul / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
GÖRMEZ, Kemal (1997), Yerel Demokrasi ve Türkiye: Yerel Yönetim ve Belediyeler,

Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Vadi Yayınları, Ankara / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.


HEPER, Metin (1985), “19. Yüzyılda Osmanlı Bürokrasisi”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 1. Cilt, İletişim Yayınları, İstanbul, ss.245-258 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
KARPAT, Kemal (2002), Osmanlı Modernleşmesi: Toplum, Kurumsal Değişim ve Nüfus, Çev. Akile Zorlu Durukan, Kaan Durukan, İmge Yayınevi, Ankara / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
KALAYCIOĞLU, Ersin (1998), “Sivil Toplum ve Neopatrimonyal Siyaset”, (Edt: Ali Yaşar Sarıbay, E. Fuat Keyman), Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslâm, Vadi Yayınları, Ankara, ss.111-135 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
KAZICI, Ziya (1995), “Osmanlı Döneminde Yerel Yönetimler”, Der. Akif Gülle ve diğerleri, Yerel Yönetimler ve Eğitim Sempozyumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, ss.90-102 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.


KEYDER, Çağlar (2004), “İmparatorlukta Hukuk ve Meşrutiyet”, Toplum ve Bilim, Sayı: 100, Bahar, ss.65-83 / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.
KELEŞ, Ruşen (2009), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Genişletilmiş 6. Basım, Cem

Yayınevi, Ankara / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 475-487, December 2012, Fransa.


KURAN, Ercüment (2004), Türkiye’nin Batılılaşması ve Milli Meseleler, Üçüncü Baskı, (Derleyen: Mümtaz’er Türköne), Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara / DEMİREL, Demokaan (2012), Tanzimat Ve Meşrutiyet Döneminde Kamu Reformları / Publıc Admınıstratıon Reforms In Tanzımat And The Constıtutıonal Monarchy,

Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   143   144   145   146   147   148   149   150   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik