Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet146/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   142   143   144   145   146   147   148   149   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
NCTM (2000). Principles and Standarts for School Mathematics, Reston, Virginia / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
O‟CALLAGHAN, B. (1998). Computer-Intensive Algebra And Students‟conceptual

Knowledge of Functions, Journal For Research In Mathematics Education, (29),

21-40 / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
OLKUN, S. ve TOLUK UÇAR, Z. (2006). “İlköğretim Matematik Öğretimine Çağdaş

Yaklaşımlar”, Ekinoks Yayınları, Ankara / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.


PİNZKA, M.K. (1999). The Relationship Between College Calculus Students‟ Understanding of Function and Their Understanding of Derivate, Unpublished Dissertation, University of Minnesota / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
SONGUR, A. (2006). Harfli İfadeler Ve Denklemler Konusunun Oyun Ve Bulmacalarla Öğrenilmesinin Öğrencilerin Matematik Başarı Düzeylerine Etkisi, YayınlanmamışYüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İstanbul / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
ŞAN, İ. (2008). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Konusu Erişilerine Görselleştirmenin Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Eskişehir / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
ŞİŞMAN, M. (2007). İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersi Çarpanlara Ayırma Ve Özdeşlikler Konusunun Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Uygun Olarak Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
TORTUMLU, F. ve KILIÇ, A. (2000). İlköğretim Matematik Ders Kitabı, Milli Eğitim

Basımevi, İstanbul / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.


YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi Ankara / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
VİNNER, S., ve DREYFUS, T., (1989). Image and Definitions for The Concept of Function, Journal for Research in Mathematics Education, (20), 356-366 / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
AKBAŞ, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyusal amaçlarının ilköğretim II.

Kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim

Bilimleri Enstitüsü yayımlanmamış doktora tezi. Ankara / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın The

Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.


AKIN, U. VE ÖZDEMİR, M. (2009). Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Eğitim Bilimleri Fakültesi Örneği. AnkaraEğitim Fakültesi Dergisi 42:2, 183-198 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın The Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
ALLEN, M. G. AND STEVENS, R. L. (1998). Middle grades social studies: teaching and learning for active and responsible citizenship. Allyn and Bacon: Boston / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın The

Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.


ALLPORT, G.W. (1961). Pattern and growth in personality. NY: Holt, Rinehart & Winston / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın The Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
ALTUNIŞIK, R., COŞKUN, R., BAYRAKTAROĞLU, S. VE YILDIRIM, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın The

Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.


ALTUNAY, E. VE YALÇINKAYA, M. (2011). Öğretmen Adaylarının Bilgi Toplumunda Değerlere İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kuram veUygulamada Eğitim Yönetimi. Cilt 17, Sayı 1, ss: 5-28 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın The Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
AZİZ, Aysel. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın The Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
BALCI, F. Ayşe. VE YANPAR YELKEN, Tuğba. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin “değer” kavramına yükledikleri anlamlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 39: 81-90 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın The Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
BURSALIOĞLU, Ziya. (2000). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Pegem Akademi Yayınları: Ankara / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın The Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
ÇENGELCİ, Tuba. (2010). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminin gerçekleştirilmesine ilişkin bir durum çalışması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü yayımlanmamış doktora tezi: Eskişehir / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın The

Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.


DİLMAÇ, Bülent. VE BOZGEYİKLİ, Hasan. & ÇIKILI, Yahya. (2008). Öğretmen

Adaylarının Değer Algılarının Farklı Değişkenler Açısından Ġncelenmesi. Değerler

Eğitimi Dergisi. Cilt 6, No. 16, 69-91 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın The Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
ERDEN, Münire. (TARİHSİZ). Sosyal bilgiler öğretimi. Alkım Yayınevi: İstanbul / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın The

Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.


FİDAN, Nuray. Kurtdede. (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim. 2 (2); 1-18 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın The Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
GRAVES, Clara. W. (1970). Levels of existence: an open system theory of values. Journal of Humanistic Psychology, 10 (2) 131-154 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın The Currıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
MEB, (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6. – 7. Sınıf Öğretim Programı ve Klavuzu / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın TheCurrıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Devlet Kitaplığı

Müdürlüğü: Ankara / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın TheCurrıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.


SARI, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3, 73-88 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın TheCurrıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
SCHUSSLER, D. L. VE BERCAW, L. A. & STOOKSBERRY, L. M. (2008). Using Case

Studies To Explore Teacher Candidates' Intellectual, Cultural and Moral

Dispositions. Teachear Education Quarterly. Spring:105-122 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın TheCurrıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
TAY, Bayram. (2009). Prospective teachers’ views concerning the values to teach in the course of social sciences. Social and Behavioral Sciences, 1, 1187-1191 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın TheCurrıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
TÜRNÜKLÜ, Abbas. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(24),ss:543-559/ ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın TheCurrıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
TDK. (2009). Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın TheCurrıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
YAZICI, Kubilay. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi. Sayı:19; 489-498 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın TheCurrıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
YILDIRIM, Kasım. (2009). Values education experiences of Turkish class teachers: A

phenomenological approach. Eurasian Journal of Educational Research, 35, 165-

184/ ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın TheCurrıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
YILDIRIM, Ali. VE ŞİMŞEK, Hasan. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın TheCurrıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
YILMAZ, Ercan. (2009). Öğretmenlerin Değer Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Değerler Eğitimi Dergisi Cilt 7, No. 17, 109-128 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın TheCurrıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
YILMAZ, Ercan., AVŞAROĞLU, Selahattin. VE DENİZ, Metin. (2010). An investigation of teacher candidates’ value preferences. Social nad Behavioral Sciences, 2-2, 4943- 4948 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın TheCurrıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
WİLLEMSE, M. AND LUNENBERG, M. AND KORTHAGEN, F. (2005). Values in

education: a challenge for teacher educators. Teaching and Teacher Education 21:205–217 / ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Çağrı; Tekin ÇELİKKAYA (2012), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Programdaki Değerlere İlişkin Algısal Farkındalıkları1 / Perceptual Awareness Of Socıal Studıes Teacher Candıdates Regardıng The Values Wıthın TheCurrıculum, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 415-427, December 2012, Fransa.
Abdurrahman SADİ, Tatar Edebiyatı Tarihi, Tataristan Devlet Neşriyatı, Kazan, 1926 / DEMİRCİ, Metin; GÜN, Mesut (2012), Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinde Üslup /Style Of Rızaeddın Fahreddın’s Lıterary Works,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 429-458, December 2012, Fransa.
F. G. HİSAMİTDİNOVA, G. B. HUSEYİNOV, M. H. NADİRGULOV (Otb. Redaktör), R.M. Bulgakov, G.H. Abdrafikova; Başkurt Tatar Medeniyeti Problemaları Hem RizaFehritdinov Mirası; Ufa, 2006 / DEMİRCİ, Metin; GÜN, Mesut (2012), Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinde Üslup /Style Of Rızaeddın Fahreddın’s Lıterary Works,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 429-458, December 2012, Fransa.
GAYNULLİN Muhammet; Tatar Edipleri, Tataristan Kitap Neşriyat, Kazan, 1978 / DEMİRCİ, Metin; GÜN, Mesut (2012), Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinde Üslup /Style Of Rızaeddın Fahreddın’s Lıterary Works,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 429-458, December 2012, Fransa.
HÜSEYİNOV, Gaysa; Rizaitdin Bin Fehritdin, Başkurdistan Kitap Neşriyatı, Ufa, 1997 / DEMİRCİ, Metin; GÜN, Mesut (2012), Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinde Üslup /Style Of Rızaeddın Fahreddın’s Lıterary Works,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 429-458, December 2012, Fransa.
ÖZALP, Hakan Ömer, Rızaeddin Bin Fahreddin Kazan’la İstanbul Arasında Bir Alim, Dergah Yayınları, İstanbul, 2001 / DEMİRCİ, Metin; GÜN, Mesut (2012), Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinde Üslup /Style Of Rızaeddın Fahreddın’s Lıterary Works,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 429-458, December 2012, Fransa.
ÖZKAN, Fatma; Abdullah Tukay’ın Şiirleri (İnceleme-Metin-Aktarma), Ankara, 1994 / DEMİRCİ, Metin; GÜN, Mesut (2012), Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinde Üslup /Style Of Rızaeddın Fahreddın’s Lıterary Works,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 429-458, December 2012, Fransa.
Rızaeddin Fahreddin, Esma Yaki Amel ve Ceza, Muhammed Fātih Gılmanoğlu Matbaası, Orenburg, 1903 / DEMİRCİ, Metin; GÜN, Mesut (2012), Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinde Üslup /Style Of Rızaeddın Fahreddın’s Lıterary Works,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 429-458, December 2012, Fransa.
Rızaeddin Fahreddin, Selime Yaki İffet, 2. Baskı, Haritonov Matbaası, Kazan, 1904 / DEMİRCİ, Metin; GÜN, Mesut (2012), Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinde Üslup /Style Of Rızaeddın Fahreddın’s Lıterary Works,The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 429-458, December 2012, Fransa.
TAYMAS, Abdullah Battal, Kazanlı Türk Meşhurlarından Rızaeddin Fahreddinoğlu -

Kişiliği, Fikir, Hayat ve Eserleri ve iki ilave-, İstanbul, 1958 / DEMİRCİ, Metin; GÜN, Mesut (2012), Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinde Üslup /Style Of Rızaeddın Fahreddın’s Lıterary Works,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   142   143   144   145   146   147   148   149   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik