Jass studies atif indeksi / jass studies citation index not


The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS-Download 3.37 Mb.
bet145/437
Sana22.01.2017
Hajmi3.37 Mb.
1   ...   141   142   143   144   145   146   147   148   ...   437
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 381-395, December 2012, Fransa.
MOSER, K.S. (2000). Metaphor analysis in psychology - method, theory, and fields

ofapplication. Forum: Qualitative Social Research [On-line journal], 1(2

(http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewArticle/1090/2387)

adresinden 14.07.2012 tarihinde edinilmiştir / ÇİFTÇİ, Barış; TANGÜLÜ, Zafer (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları1 / The Metaphorıc Perceptıons Of Classroom Teacher Traınees About Ataturk’s Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 381-395, December 2012, Fransa.


OCAK, G., Gündüz, M., (2006), “Eğitim Fakültesini Yeni Kazanan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Dersini Almadan Önce ve Aldıktan Sonra Öğretmenlik Mesleği Hakkındaki Metaforlarının Karşılaştırılması”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:.VIII, Sayı:2, Afyon / ÇİFTÇİ, Barış; TANGÜLÜ, Zafer (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları1 / The Metaphorıc Perceptıons Of Classroom Teacher Traınees About Ataturk’s Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 381-395, December 2012, Fransa.
ÖZTÜRK, Ç. (2007). “Sosyal Bilgiler, Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Coğrafya”Kavramına Yönelik Metafor Durumları”, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, (2), s. 55-69 / ÇİFTÇİ, Barış; TANGÜLÜ, Zafer (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları1 / The Metaphorıc Perceptıons Of Classroom Teacher Traınees About Ataturk’s Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 381-395, December 2012, Fransa.
SABAN, A, (2004). “Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının “öğretmen” Kavramına ilişkin İleri Sürdükleri Metaforlar”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 131-155 / ÇİFTÇİ, Barış; TANGÜLÜ, Zafer (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları1 / The Metaphorıc Perceptıons Of Classroom Teacher Traınees About Ataturk’s Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 381-395, December 2012, Fransa.
SABAN, A., Koçbeker , B.N. , Saban, A. (2005). “Öğretmen Adaylarının Öğretmen

Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri

Kongresi, 28-30 Eylül- Denizli / ÇİFTÇİ, Barış; TANGÜLÜ, Zafer (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları1 / The Metaphorıc Perceptıons Of Classroom Teacher Traınees About Ataturk’s Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 381-395, December 2012, Fransa.
SABAN, A. (2008). İlköğretim I. Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler.İlköğretim Online. 7(2), 421-455.

http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say2/v7s2m15.pdf adresinden 17.09.2011

tarihinde edinilmiştir / ÇİFTÇİ, Barış; TANGÜLÜ, Zafer (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları1 / The Metaphorıc Perceptıons Of Classroom Teacher Traınees About Ataturk’s Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 381-395, December 2012, Fransa.
STRENSKİ, E., (1989). “Disciplines and Communities, Armies and Monasteries and The Teachingof Composition”, Rhetoric Review, Vol : 8, No : 1.

(http://www.jstor.org/stable/465686) adresinden 13.07.2011 tarihinde edinilmiitir / ÇİFTÇİ, Barış; TANGÜLÜ, Zafer (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları1 / The Metaphorıc Perceptıons Of Classroom Teacher Traınees About Ataturk’s Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 381-395, December 2012, Fransa.


SAFRAN, M., (1993). “DeğiŞik Öğrenim Basamaklarında Tarih Becerisine İlişkin Tutumlar Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, Ankara / ÇİFTÇİ, Barış; TANGÜLÜ, Zafer (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları1 / The Metaphorıc Perceptıons Of Classroom Teacher Traınees About Ataturk’s Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 381-395, December 2012, Fransa.
TDK, (2011). Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr. http://tdkterim.gov.tr/bts/

Adresinden 23. 03. 2010 tarihinde indirilmiştir / ÇİFTÇİ, Barış; TANGÜLÜ, Zafer (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları1 / The Metaphorıc Perceptıons Of Classroom Teacher Traınees About Ataturk’s Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 381-395, December 2012, Fransa.


TAYLOR, William (1984). Metaphors of Education, Heineman Educational Books Ltd, London / ÇİFTÇİ, Barış; TANGÜLÜ, Zafer (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları1 / The Metaphorıc Perceptıons Of Classroom Teacher Traınees About Ataturk’s Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 381-395, December 2012, Fransa.
YILDIRIM, A., Simsek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara / ÇİFTÇİ, Barış; TANGÜLÜ, Zafer (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları1 / The Metaphorıc Perceptıons Of Classroom Teacher Traınees About Ataturk’s Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 381-395, December 2012, Fransa.
YOB, I.M. (2003), Thinking Constructively With Metaphor, Studies in Philosophy and

Education, Vol. 22, Kluwer Academic Publishers, Netherland. 18 Ocak 2010

tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır / ÇİFTÇİ, Barış; TANGÜLÜ, Zafer (2012), Sınıf Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri Hakkındaki Metaforik Algıları1 / The Metaphorıc Perceptıons Of Classroom Teacher Traınees About Ataturk’s Prıncıples, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 381-395, December 2012, Fransa.
AKIN, M. F.(2007). Özdeşlik Konusunun Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme

Yaklaşımının Öğrenme Ürünlerine Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi,Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
AKIN, M. F ve PESEN, C.(2010). Özdeşliklerin Elde Edilmesinde Tam Küp Modelinin Öğrenme Ürünlerine Etkileri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2010), 86-102,Diyarbakır / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
ALTUN, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2).223-238 / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
BAKİ, A.ve KARTAL, T., “Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Bağlamında Lise Öğrencilerinin Cebir Bilgilerinin Karakterizasyonu”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1),27-46, (2004) / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
BAKİ, A (1998). "Matematik Öğretiminde İşlemsel ve Kavramsal Bilginin Dengelenmesi" Atatürk Üniversitesi 40. Kuruluş Yıldönümü Matematik Sempozyumu, Özel Sayı, Erzurum, 259 – 263 / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
BAKİ, A. (1999). Cebirle İlgili İşlem Yanılgılarının Değerlendirilmesi, III. Ulusal Fen Eğitimi Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 46-49. Ankara: MEB Yayınları / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
BAYKUL, Y. (2009). “İlköğretimde Matematik Öğretimi 6-8.Sınıflar”, Pegem Akademi Yayınları, Ankara / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
BEKDEMIR, M ve IŞIK, A. (2007). Evaluation of conceptual knowledge and procedural knowledge on algebra area of elementary school students. The Eurasian Journal ofEducational Research, 28, 9-18/ DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
BOOTH, L. R. (1984). Algebra: Children's Strategies and Errors. Windsor, UK: NFER

Nelson / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.


BOOTH, L. R. (1988). Children's difficulties in beginning algebra. In A. F. Coxford & A. P. Shulte (Eds.), The Ideas of Algebra, K-12 (pp. 20-32). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
ÇEPNİ, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Genişletilmiş 3. Baskı, Celepler Matbaacılık, Trabzon / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
DEDE, Y ve PEKER, M. (2007). Öğrencilerin cebire yönelik hata ve yanlış anlamaları:

Matematik öğretmen adaylarının bunları tahmin becerileri ve çözüm önerileri.

İlköğretim Online, 6(1), 35- 49 / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
DEDE, Y. (2004). Denklemlerin Yorumlanması: Eğitim Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.

DEMİRTAŞ, A. (1986). Ansiklopedik Matematik Sözlüğü, Bilim Teknik Kültür Yayınları, Ankara / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.


DÖNMEZ, A. (2002). Matematiğin Öyküsü ve Serüveni, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
EİSEN, Y., STAVY, R. (1992). Material Cycles in Nature, A New Approach to Teaching Photosynthesis in Juniour High School, The American Biology Teacher, 54,6, 339- 342 / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
ENGLİSH, L. D. ve HALFORD, G. S. (1995). Mathematics Education: Models and Processes. Mahwah, NJ: Erlbaum / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
ERBAŞ, A. K ve ERSOY, Y. (2002). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Eşitliklerin

Çözümündeki Başarıları ve Olası Kavram Yanılgıları,

http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek Ankara / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
ERBAŞ, A. K ve ÇETİNKAYA, B ve ERSOY, Y. (2009). Öğrencilerin Basit Doğrusal

Denklemlerin Çözümünde Karşılaştıkları Güçlükler ve Kavram Yanılgıları, Eğitim

ve Bilim, Cilt 34, Sayı 152, Ankara / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
ERTEKİN, E ve SULAK, H. (2005). Denklem Çözümündeki Hata Ve Yanılgıların Teşhisi Ve Alınması Gereken Tedbirler,SÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:19, 369- 387 / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
GÜVELİ, H. ve GÜVELİ, E. (2002). Bağıntı, Fonksiyon Tanımı, Bire-Bir Fonksiyon ve Örten Fonksiyon Konularında Lise-1 Düzeyinde Kavram Yanılgılarını Tespiti, V. UlusalFen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
HARRELL, G.K. (2001). The Effects of Two Technologies on College Algebra Students‟Understanding of The Concept of Function, Unpublished Dissertation, Universty of Florida/ DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
HERSCOVİCS, N. (1989). Cognitive obstacles encountered in the learning of algebra. In S.Wagner & C. Kieran (Eds.), Research Issues in the Learning and Teaching of

Algebra (pp. 60-86). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.


KANDEMİR, M. (2004). Matematikte Kavram Kalıcılığı, Kastamonu Eğitim Fakültesi

Dergisi, 12(2), 397-416 / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.


KARATAŞ, İ. ve GÜVEN, B. (2003). Fonksiyon kavramının farklı öğrenim düzeyinde olan öğrencilerdeki gelişimi, Eurasian Journal of educational Research, 4(16), 64- 73 / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
KAYA, D ve KEŞAN, C.(2012). Üniversite Adayı Sayısal Bölümü Öğrencilerine Yönelik Kavramsal Ve İşlemsel Uygulamalar, Eğitim ve Öğretim araştırmaları Dergisi, Cilt 1 sayı 3 / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
KORAY, O., ÖZDEMİR, M. TATAR, N. (2005). İlköğretim Öğrencilerinin Birimler

Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: kütle ve ağırlık örneği, ilköğretim –

Online, 4(2), 24-31 / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
LİMA, R.N. ve TALL, D. (2006). What does equation mean? A brainstorm of the concept, Presented at the Third International Conference on the Teaching of Mathematics, İstanbul / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- Volume 5 Issue 8, p. 397-413, December 2012, Fransa.
MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2005). TTKB (Talim ve Terbiye kurul Başkanlığı). İlköğretim Matematik Dersi (6-7-8) Öğretim Programı Devlet Kitapları Müd. Bas. Evi, Ankara / DANE, Arif; BAŞKURT, Hasan (2012), İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Ve Denklem Kavramlarını Algılama Düzeyleri Ve Öğrenme Güçlükleri / Perceptıon Levels Of The Concepts Of Identıfıcatıon And Equatıon Of The Elementary Grade Eıght Students And Theır Learnıng Dıffıcultıes,Download 3.37 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   141   142   143   144   145   146   147   148   ...   437
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik